آرشیو منشورات مؤسسه

گذار از حقوق بین ‌الملل به حقوق بشر

گذار از حقوق بین ‌الملل به حقوق بشر

گذار از حقوق بین ‌الملل به حقوق بشر   فهرست مطالب: مقدمه بخش اول: نظم عمومی در جوامع ملّی و جامعۀ بین ‏المللی فصل اول: نظم عمومی و جوامع ملّی سرآغاز گفتار اوّل: شکل ‏گیری جوامع بشری در چارچوب سرزمینی گفتار دوم: شکل‏ گیری نظم عمومی در چارچوب سرزمینی گفتار سوم: نظم عمومی و متغیر زمان گفتار چهارم: نظم عمومی …

بیشتر بخوانید »

تحولات رژیم حقوقی رودخانه‌های بین‌المللی با تأکید بر اروندرود

تحولات رژیم حقوقی رودخانه های بین المللی

تحولات رژیم حقوقی رودخانه‌های بین‌المللی با تأکید بر اروندرود   فهرست مطالب: فصل اول: رودخانه‌ هاي بين‌ المللي پيشگفتار گفتار اول: تعريف وانواع رودخانه‌ هاي بين‌ المللي گفتاردوم: منابع حقوقي رودخانه‌ هاي بين المللی گفتار سوم: روشهاي تعيين مرز در رودخانه‌ هاي مرزي فصل دوم: سابقه تاريخي شكل‌ گيري مرز اروندرود پيشگفتار گفتار اول: مسائل جغرافيايي و تاريخي واقتصادي اروندرد …

بیشتر بخوانید »

جبران خسارت در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری

جبران خسارت در حقوق بین‌ الملل سرمایه‌گذاری‌

جبران خسارت در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری   فهرست مطالب:  دیباچه بخش اول ورود خسارت به سرمایه‌گذاران خارجی و آثار آن در حقوق بین‌الملل مقدمه کلیات و طرح تحقیق بیان مساله سوالات تحقیق سوال اصلی سوالات فرعی فرضيه‌ها/ پيش فرض‌ها فرضیه اصلی فرضیه های فرعی ۱- فرضیه فرعی اول ۲- فرضیه فرعی دوم اهداف و پیشینه تحقیق روش تحقیق و گردآوری …

بیشتر بخوانید »

حمایت بین‌المللی از حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه

حمایت بین المللی از حقوق بشر

حمایت بین‌المللی از حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه   فهرست مطالب: پیش‌گفتار مترجم مقدمه فصل اول: حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه: منابع حقوقی، اصول و تابعان مبحث یکم: منابع حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه مبحث دوم: اصول حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه مبحث سوم: تابعان حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل …

بیشتر بخوانید »

مسئولیت مدنی ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی

مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی

مسئولیت مدنی ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی؛ بررسی مبانی، ارکان و اسباب     فهرست مطالب: فصل یکم: کلیّات بخش یکم- تعریف ارایه كنندگان خدمات اینترنتی، مفهوم و اقسام مسئولیّت آنها بخش دوم- مقایسه مسئولیّت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با نهادهای مشابه فصل دوم: مبانی مسئولیّت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی بخش یکم- مبانی مسئولیّت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در برابر اعمال …

بیشتر بخوانید »

وقف و مطالعه آن در قوانین، دکترین حقوق و فقه

وقف و مطالعه آن در قوانین

وقف و مطالعه آن در قوانین، دکترین حقوق و فقه فهرست مطالب: اختصارات پیشگفتار مقدمه فصل اول ـ پیشینه وقف و موقوفات بخش اول: تاریخچه موقوفات بخش دوم: فرایند قانونگذاری در ایران فصل دوم ـ قوانین خاص راجع به موقوفات قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه قــانون مدنــی قـانون راجع به دعـاوی بین اشخـاص و اداره اوقـاف …

بیشتر بخوانید »

آینده حقوق بین ‌الملل محیط زیست

آینده حقوق بین الملل محیط زیست

آینده حقوق بین ‌الملل محیط زیست فهرست مطالب پیش گفتار مقدمه مترجم فصل۱ : حقوق بین‌الملل محیط زیست و پاسخ به دریایی از مشکلات توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست: همگرایی محیط زیست و توسعه آیا حقوق بین‌الملل محیط زیست ناکام بوده است؟ سازماندهی کتاب حاضر بخش اول: تجربیات تا به امروز فصل ۲: تغییرات آب و هوایی و آلودگی: بررسی …

بیشتر بخوانید »

آثار حقوقی الحاق ایران به پیمان منشور انرژی (ECT) در حوزه نفت و گاز

آثار حقوقی الحاق ایران به منشور پیمان انرژی

آثار حقوقی الحاق ایران به پیمان منشور انرژی (ECT) در حوزه نفت و گاز فهرست مطالب: دیباچه فصل اول: (کلیات)پدیدار شناسی مبحث نخست: پیشینه، اهداف، ارکان و ساختار پیمان گفتار نخست: زمینه شکل گیری (پیشینه) گفتار دوم: اهداف و ارکان معاهده گفتار سوم: ساختار مدیریتی و تشکیلاتی مبحث دوم: وضعیت حقوقی معاهده و روند الحاق گفتار نخست: وضعیت حقوقی گفتار …

بیشتر بخوانید »

انتقال قرارداد: نظریه عمومی- عقود معین

انتقال قرارداد نظریه عمومی - معین

انتقال قرارداد: نظریه عمومی- عقود معین   فهرست مطالب: پیشگفتار فصل اول- كليات مبحث اول- واژه شناسى و مفهوم انتقال قرارداد مبحث دوم- سوابق تاريخى و قانونگذاری انتقال قرارداد مبحث سوم- قلمرو و جايگاه انتقال قرارداد مبحث چهارم- اقسام انتقال قرارداد مبحث پنجم- اسباب انتقال قرارداد مبحث ششم- مبناى فقهى و حقوقى انتقال قرارداد فصل دوم- شرايط و موانع انتقال …

بیشتر بخوانید »

نظام صلاحیت ایکسید

نظام صلاحیت ایکسید

نظام صلاحیت ایکسید و حل و فصل اختلافات سرمایه‌ گذاری     فهرست مطالب: دیباچه مقدمه بخش اول نهادهای حل‌ و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌ گذاری فصل اول: نهادهای عمومی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌ گذاری گفتار اول: مرجع قضایی بین‌ المللی گفتار دوم: مراجع داوری عمومی بین‌ المللی فصل دوم: مرجع اختصاصی حل ‌و فصل اختلاف …

بیشتر بخوانید »