آرشیو منشورات مؤسسه

مقابله با جرایم بین‌المللی تعهد دولتها به همکاری ـ چاپ دوم

مقابله با جرايم بين‌المللي ـ تعهد دولت‌ها به همكاري ـ چاپ 2 ـ دلخوش

مقابله با جرایم بین المللی تعهد دولتها به همکاری ـ چاپ دوم     فهرست مطالب: مقدمه و طرح مساله بخش نخست: تعهد به همکاری در حقوق بین الملل عام فصل اول: تعهد به همکاری در حقوق بین الملل معاهده‌ای فصل دوم: تعهد به همکاری در حقوق بین‌الملل عرفی خلاصه بخش نخست بخش دوم:”تعهدات و مسئولیتها”درحقوق بین‌الملل کیفری فصل یکم: …

بیشتر بخوانید »

اصل برابری و عدالت مالیاتی در آیینه‌ی حقوق بشر و حقوق مالیاتی نوین ـ چاپ دوم

اصل برابری و عدالت مالیاتی در آیینه حقوق بشر و حقوق مالیاتی نوین ـ چاپ 2 ـ میرمحسن طاهری تاری

اصل برابری و عدالت مالیاتی در آیینه‌ی حقوق بشر و حقوق مالیاتی نوین ـ چاپ دوم   فهرست مطالب: نمايه رويه نشانچه‌ها ديباچه‌ي رييس كل سازمان امور مالياتي كشور ديباچه‌ي جناب آقاي محمد محمدی حسینیه ديباچه‌ي نويسنده كليات بخش نخست: برابري و عدالت گفتار نخست: تعريف برابري گفتار دوم: جنبه‌هاي برابري از ديدگاه حقوق مالياتي و سياست تقنيني مالياتي گفتار …

بیشتر بخوانید »

یکصد جلوه حقوق بین‌الملل در زندگی – چاپ اول

یکصد جلوه حقوق بین‌الملل در زندگی ـ چاپ 1 ـ وثوقی فرد

یکصد جلوه حقوق بین‌الملل در زندگی – چاپ اول فهرست مطالب: فصل اول: حقوق بين‌الملل و امور روزمره فصل دوم: حقوق بين‌الملل در اوقات فراغت و تفريحات فصل سوم: حقوق بين‌الملل در خارج از وطن فصل چهارم: حقوق بين‌الملل و اعمال آزادي‌ها فصل پنجم: حقوق بين‌الملل در زمينه سلامت عمومي و محيط ‌زيست فصل ششم: حقوق بين‌الملل در حوزه امنيت …

بیشتر بخوانید »

حقوق كار

حقوق كار ـ چاپ 1 ـ مرادزاده

حقوق کار فهرست مطالب: سخن ناشر يادداشت بخش فرهنگي سفارت فرانسه در ايران ترجمه يادداشت بخش فرهنگي سفارت فرانسه در ايران ديباچه پروفسور آلن سوپيو بر ترجمه فارسي كتاب ترجمه ديباچه نويسنده بر ترجمه فارسي كتاب پيشگفتار مترجمان مقدمه فصل ۱ شجره‌نامه حقوق كار گفتار اول: ماقبل تاريخ گفتار دوم: تاريخ فصل ۲ الگوهاي ملي حقوق كار گفتار اول: تفاوت‌ها …

بیشتر بخوانید »

حقوق بشر و سازمان جهاني تجارت؛ اختراعات و دسترسي به دارو

حقوق بشر و سازمان جهاني تجارت ـ چاپ 1 ـ حسینی

حقوق بشر و سازمان جهانی تجارت؛ اختراعات و دسترسی به دارو   فهرست مطالب: مقدمه مترجمان مقدمه فصل اول: پيشينه موضوع مبحث اول: يافتن درمان براي يك بيماري جديد مبحث دوم: نارضايتي از تعيين قيمت «ازت» توسط «بي ـ دابليو» منجر به بروز نارضايتي مبحث سوم: بيماري عالم‌گير ايدز در امروز مبحث چهارم: موافقتنامه تريپس و دسترسي به دارو: قانون …

بیشتر بخوانید »

تصویربرداری ماهواره‌ای در حقوق بین‌الملل ـ چاپ دوم

تصويربرداري ماهواره‌اي در حقوق بين‌الملل ـ چاپ 2 ـ محمودی

تصویربرداری ماهواره‌ای در حقوق بین‌الملل ـ چاپ دوم     فهرست مطالب: مقدمه بخش نخست: تصویربرداری ماهواره‌ای: نمونه تأثير فناوري بر حقوق بين‌الملل فصل نخست: فناوري و شكل‌گيري حقوق بين‌الملل فصل دوم: فضاي ماوراي جو و اصول و مقررات حاكم بر آن فصل سوم: جنبه‌هاي فني، ملاحظات تاريخي، بازيگران و قابليت‌هاي تصويربرداري ماهواره‌اي بخش دوم: تصویربرداری ماهواره‌ای در اسناد و …

بیشتر بخوانید »

حق شرط بر معاهدات حقوق بشری ـ چاپ دوم

حق شرط بر معاهدات حقوق بشري ـ چاپ 2 ـ عسگری

حق شرط بر معاهدات حقوق بشری ـ چاپ دوم   فهرست مطالب: ديباچه خانم دكتر نسرين مصفا پيشگفتار فصل نخست: حق شرط از آغاز تا امروز گفتار اول: پيشينه نظام حاکم بر حق شرط گفتار دوم: مروري بر فعاليت‌هاي اخير کميسيون حقوق بين‌الملل در مورد رزرو گفتار سوم: روح متفاوت معاهدات حقوق بشري فصل دوم: بررسي نظريات مختلف در خصوص حق …

بیشتر بخوانید »

دریای آزاد ـ چاپ اول

درياي آزاد ـ چاپ 1 ـ پیران

دریای آزاد ـ چاپ اول فهرست مطالب: ديباچه مترجم الف) مختصري از احوال هوگو گروسيوس ب) سبب نگارش رساله آزادي درياها ج) ملاحظاتي در خصوص رساله درياي آزاد درياي آزاد يا حقوق متعلق به اهالي باتاوي براي انتفاع از تجارت هند شرقي ۱- مطابق حقوق ملل، بحرپيمايي براي همه انسان‌ها در هر شرايطي آزاد است ۲- لوسيتاني از بابت اكتشاف، …

بیشتر بخوانید »

سازمان‌های غیردولتی در حقوق بین‌الملل: کارآمدی در عین انعطاف‌پذیری ـ چاپ اول

سازمان‌های غیردولتی در حقوق بین‌الملل ـ چاپ 1 ـ بخشی گنجه

سازمان های غیر دولتی در حقوق بین الملل: کارآمدی در عین انعطاف پذیری ـ چاپ اول   فهرست مطالب: فهرست عناوین اختصاری مقدمه مترجم مقدمه: تعریفی هنجاری یا عملگرا از سازمان‌های غیردولتی کریستین بَکر و لوییزا ویروچی بخش نخست: سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی .فراتر از موقعیت مشورتی: چارچوب قانونی تعامل ارتقایافته میان سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های بین‌الدولی کدام است؟ …

بیشتر بخوانید »

بزه‌ديده‌شناسي: شناسایی بین‌المللی حق‌های بزه‌دیدگان ـ جلد دوم

بزه‌ديده‌ شناسي ـ جلد دوم ـ چاپ 1 ـ رایجیان اصلی

بزه‌ديده‌شناسي: شناسایی بین‌المللی حق‌های بزه‌دیدگان ـ جلد دوم   فهرستِ مطالب: زندگی‌نامۀ محمّد شریف بسیونی پيش‌گفتارِ مترجم پيش‌گفتارِ نويسنده درآمد گفتارِ یکم: تحوّلِ حق‌های بزه‌ديدگان در حقوقِ بين‌المللي گفتارِ دوم: چارچوبِ هنجاریِ حقِّ جبران برای بزه‌دیده بر پایه حقوقِ بین‌المللیِ کلاسیک الف) مسؤوليتِ دولت ب) وظيفۀ دولت‌ها به جبران بر پايه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي پ) رویۀ دولت‌ها ت) سازوکارهای …

بیشتر بخوانید »