اجلاسیه های بعدی

کرسی حدود صلاحيت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي

باقری-3

کرسی‌های نظریه‌پردازی: کرسی حدود صلاحيت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي    ارائه‌کننده: دکتر محمد حسن باقري خوزاني (پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان) ناقدان: ناقد نخست: دکتر عزیزالله فضلی (سرپرست معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقي رياست جمهوري ) ناقد دوم: دکتر سید محمدمهدی غمامی (عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام) ناقد سوم: دکتر بابک درويشي …

بیشتر بخوانید »