خبرهایی از شهر دانش

کارگاه آموزشی آنلاین داوری داخلی – دوره مقدماتی

کارگاه آموزشی داوری داخلی – دوره مقدماتی 🔴آنلاین🔴     👈مدرس کارگاه: جناب آقای دکتر حسن فضلی (مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران) تاریخ برگزاری: پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۹ ساعت ۱۱ تا ۱۳ و جمعه ۱۲ اردیبهشت ۹۹ اسعت ۱۱ تا ۱۳ 🔹لینک ایتا: http://eitaa.com/sdil_ac_ir 🔹لینک آی گپ: https://profile.igap.net/sdil_ac_ir 🔹لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir 🔹 لینک …

بیشتر بخوانید »

۳۰درصد تخفیف مجموعه مهارت های قراردادنویسی

۳۰ درصد تخفیف مجموعه مهارت های قراردادنویسی تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹       🔴ارسال رایگان برای تهرانی ها با پیک موتوری🔴 لینک خرید: https://bit.ly/2RzyB9Q لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research لینک ایتا : http://eitaa.com/sdil_ac_ir لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir لینک آی گپ: https://profile.igap.net/sdil_ac_ir تلفن: ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۳ و ۱۱۲ 👈این تخفیف شامل مجموعه های ذیل نیز می باشد: ✅مجموعه کاربردی حقوق بانکی ✅مجموعه کاربردی …

بیشتر بخوانید »

۳۰درصد تخفیف مجموعه کاربردی فرایند دادرسی

۳۰ درصد تخفیف مجموعه کاربردی فرایند دادرسی تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹     🔴ارسال رایگان برای تهرانی ها با پیک موتوری🔴 لینک خرید:https://bit.ly/3a5s3Gm لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research لینک ایتا : http://eitaa.com/sdil_ac_ir لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir لینک آی گپ: https://profile.igap.net/sdil_ac_ir تلفن: ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۳ و ۱۱۲ 👈این تخفیف شامل مجموعه های ذیل نیز می باشد: ✅مجموعه کاربردی حقوق بانکی ✅مجموعه کاربردی حقوق ثبت …

بیشتر بخوانید »

۳۰ درصد تخفیف مجموعه کاربردی حقوق کار

۳۰ درصد تخفیف مجموعه کاربردی حقوق کار تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹       🔴ارسال رایگان برای تهرانی ها با پیک موتوری🔴 لینک خرید: https://bit.ly/39ZVLMN لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research لینک ایتا : http://eitaa.com/sdil_ac_ir لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir لینک آی گپ: https://profile.igap.net/sdil_ac_ir تلفن: ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۳ و ۱۱۲ 👈این تخفیف شامل مجموعه های ذیل نیز می باشد: ✅مجموعه کاربردی حقوق بانکی ✅مجموعه کاربردی …

بیشتر بخوانید »

۳۰ درصد تخفیف مجموعه کاربردی حقوق ثبت

۳۰درصد تخفیف مجموعه کاربردی حقوق ثبت تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹     🔴ارسال رایگان برای تهرانی ها با پیک موتوری🔴 لینک خرید: https://bit.ly/3a6j2gi لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research لینک ایتا : http://eitaa.com/sdil_ac_ir لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir لینک آی گپ: https://profile.igap.net/sdil_ac_ir تلفن: ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۳ و ۱۱۲ 👈این تخفیف شامل مجموعه های ذیل نیز می باشد: ✅مجموعه کاربردی حقوق بانکی ✅مجموعه کاربردی حقوق اراضی …

بیشتر بخوانید »

۳۰ درصد تخفیف مجموعه کاربردی حقوق بانکی

۳۰ درصد تخفیف مجموعه کاربردی حقوق بانکی تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹   🔴ارسال رایگان برای تهرانی ها با پیک موتوری🔴 لینک خرید:https://bit.ly/2XxoKoE لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research لینک ایتا : http://eitaa.com/sdil_ac_ir لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir لینک آی گپ: https://profile.igap.net/sdil_ac_ir تلفن: ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۳ و ۱۱۲ 👈این تخفیف شامل مجموعه های ذیل نیز می باشد: ✅مجموعه کاربردی حقوق اراضی و املاک ✅مجموعه کاربردی حقوق …

بیشتر بخوانید »

۳۰ درصد تخفیف مجموعه کاربردی حقوق اراضی و املاک

۳۰ درصد تخفیف مجموعه کاربردی حقوق اراضی و املاک تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹       🔴ارسال رایگان برای تهرانی ها با پیک موتوری🔴 لینک خرید: https://bit.ly/3ejoy2g لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research لینک ایتا : http://eitaa.com/sdil_ac_ir لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir لینک آی گپ: https://profile.igap.net/sdil_ac_ir تلفن: ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۳ و ۱۱۲ 👈این تخفیف شامل مجموعه های ذیل نیز می باشد: ✅مجموعه کاربردی حقوق بانکی …

بیشتر بخوانید »

چاپ دوم تعارض قوانین در قراردادها منتشر شد.

چاپ دوم (ویرایش اول) کتاب تعارض قوانین در قراردادها و الزامات غیرقراردادی منتشر شد.   مولف: دکتر مرضیه افضلی مهر عضو هیئت علمی دانشگاه فهرست مطالب 🔹لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research 🔹لینک آی گپ: https://profile.igap.net/sdil_ac_ir 🔹لینک ایتا : http://eitaa.com/sdil_ac_ir 🔹لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir 🔹 لینک خرید: https://bit.ly/2xbUUeJ شماره تماس: ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۳ و ۱۱۲

بیشتر بخوانید »