خبرهایی از شهر دانش

  1. خانه
  2. خبرهایی از شهر دانش
  3. (برگه 20)

کارگاه آموزشی نظام حقوقی حاکم بر مناقصات و مزایدات داخلی و بین المللی- آنلاین

کارگاه آموزشی نظام حقوقی حاکم بر مناقصات و مزایدات داخلی و بین المللی- آنلاین ✅مدرس کارگاه: آقای نادر همایونی (عضو حقوقي كميته‌هاي تهيه و تدوين پيش­نويس آيين­نامه‌هاي قانون برگزاري مناقصات،…

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره ۱۷

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره ۱۷ سال نهم- شماره ۱۷ بهار- تابستان ۱۴۰۰ مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق سردبیر: دکتر محمد آشوری فهرست عناوین تعهد دولت به حمایت…

کتاب حقوق بیمه دریایی در چین منتشر شد.

کتاب حقوق بیمه دریایی در چین منتشر شد. ✍️مترجمان: دکتر ماشااله بناء نیاسری- ندانوری فهرست مطالب: بخش اول. مقدمه بخش دوم. چهارچوب قانونی حقوق بیمه در چین گفتار اول. حقوق…

کرسی نظریه تنظیم مقررات اقتصادی خوب و کارآمد

کرسی‌های نظریه‌پردازی: کرسی نظریه تنظیم مقررات اقتصادی خوب و کارآمد 🎙ارائه کننده: دکتر مرتضی اصغرنیا (دکتری حقوق عمومی- مدرس دانشگاه) 📝 ناقدان دکتر ولی رستمی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)…

کرسی بررسی حقوقی محدودیت و ممنوعیت غربالگری در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

کرسی‌های نظریه‌پردازی: بررسی حقوقی محدودیت و ممنوعیت غربالگری در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده 🎙ارائه کننده: دکتر هادی رحمانی (عضو هیئت علمی پژوهشکده حقوقی شهردانش) 📝 ناقدان: –…