بایسته های حقوقی نظام تحریم ایالات متحده؛ تحریم های ایران

۹۳.۵۰۰ تومان

موضوعتحریم
سال چاپ1397
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ200
تعداد صفحه254
شابک978-600-475-049-3

موجود


مقدمه
فصل اول: رویکرد و مبانی قانونی وضع و اجرای تحریم
پیشگفتار
گفتار اول: بررسی مفاهیم اساسی مربوط به تحریم در حقوق ایالات‌‌متحده
1-تحریم
2-تحریم ثانویه
3-نظام مجوزها
4-شخص آمریکایی
5-کنترل صادرات
6-فرامین اجرایی
7-تفاوت وضعیت شخص آمریکایی و شخص غیرآمریکایی
گفتار دوم: رویکرد ایالات‌متحده نسبت به صلاحیت فراسرزمینی و تحریم‌های ثانویه
بند 1: مفهوم صلاحیت در حقوق بین‌الملل
بند 2: رویکرد ایالات‌متحده آمریکا نسبت به صلاحیت فراسرزمینی
بند 3: واکنش‌ها به اعمال صلاحیت فراسرزمینی در وضع تحریم‌های ایالات‌متحده
1-مجمع عمومی ملل متحد
2-اتحادیه اروپایی
3-کانادا
4-سایر کشورها
گفتار سوم: مبانی قانونی وضع تحریم در حقوق ایالات‌متحده
1-قانون تجارت با دشمن 1917
2-قانون عضویت در ملل متحد 1945
3-قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی 1977
4-قانون اداره صادرات 1979
فصل دوم: نهادهای داخلی مرتبط با وضع و اجرای تحریم
گفتار اول: تفکیک قوا در قانون اساسی ایالات‌متحده
گفتار دوم: اختیارات نهادهای داخلی در وضع و اجرای تحریم
بند 1: حدود اختیارات در روابط خارجی ایالات‌متحده
بند 2: حدود اختیارات در وضع و اجرای تحریم
بند 3: برخی از اختلافات حقوقی در وضع و اجرای تحریم
1-قانون‌گذاری تفویضی
2-انسداد اموال بدون توجه به اصل رویه عادلانه یا جبران منصفانه
3-تضاد بین تعهدات داخلی و بین المللی: اصلاحیه بیرد
گفتار سوم: جایگاه ایالت‌ها و دولت‌های محلی در وضع و اجرای تحریم
بند 1: وضعیت حقوقی تحریم‌های وضع‌شده توسط ایالت‌ها و دولت‌های محلی
بند 2: اختلافات حقوقی پیرامون وضع تحریم‌های ایالتی
بند 3: تحریم‌های وضع‌شده توسط ایالت‌ها و دولت‌های محلی علیه ایران
گفتار چهارم: نهادهای مجری تحریم‌های ایالات‌متحده
بند 1: نهادهای اجرایی
1-دفتر سیاست‌گذاری و اجرای تحریم‌های اقتصادی
2-دفتر کنترل دارایی خارجی
3-اداره صنعت و امنیت
4-ابتکار اصلاح کنترل صادرات ریاست جمهوری
بند 2: فهرست‌های تحریمی ایالات‌متحده
الف) وزارت خزانه‌داری
فهرست‌های OFAC
1- SDN
2- SSI
3- FSE
4- PLC
5-فهرست مربوط به بخش 561
6- PIB
7- NS-ISA
ب) وزارت بازرگانی
فهرست‌های BIS
1- Denied Person List
2- UVL
3- Entity List
ج) وزارت امور خارجه
1- فهرست تحریم‌های عدم اشاعه
2- AECA Debarred List
فصل سوم: فرایند وضع و اجرای تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران
گفتار اول: سیر تحول تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران
بند 1: مروری کلی بر تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران
1-تحریم‌های اولیه
2-تحریم‌های ثانویه
بند 2: تحریم‌های بعد از سال 2010
گفتار دوم: سازوکار وضع تحریم‌های مربوط به تروریسم و اقدامات بی‌ثبات‌کننده
1-قانون ضد تروریسم و مجازات اعدام مؤثر
2-قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی
3-فرمان اجرایی 13224
4-تحریم‌های مربوط به حضور ایران در عراق و سوریه
5-قانون مقابله با دشمنان آمریکا به ‌واسطه تحریم
گفتار سوم: سازوکار وضع تحریم‌های مالی و بانکی
بند 1: مقررات معاملات ایران 31 C.F.R. Part 560
1-آخرین وضعیت معاملات ایران و آمریکا
2-اِعمال این ممنوعیت‌ها بر شعبات خارجی شرکت‌های آمریکایی
3-چگونگی اختتام و کاهش منع تجارت با ایران
بند 2: مبانی قانونی وضع تحریم‌های بانکی ایالات‌متحده علیه ایران
1-فرمان اجرایی 12959
2-فرمان اجرایی 13224
3-فرمان اجرایی 13382
4-تحریم‌های مربوط به پول‌شویی
5-فرمان اجرایی 13559
6-قانون جامع تحریم، پاسخگویی و منع سرمایه‌گذاری ایران
7-قانون اختیارات دفاع ملی
8-فرمان اجرایی 13622
9-قانون کاهش تهدید ایران
10-فرمان اجرایی 13628
11-قانون آزادی ایران و مقابله با اشاعه
12-فرمان اجرایی 13645
گفتار چهارم: سازوکار وضع تحریم‌های مربوط به سلاح‌های کشتارجمعی، موشک و تسلیحات متعارف
1-قانون منع گسترش تسلیحات ایران و عراق
2-قانون ضد تروریسم و مجازات اعدام مؤثر
3-بخش‌های مربوط به عدم اشاعه قانون تحریم ایران
4-قانون عدم اشاعه ایران، کره شمالی و سوریه
5-فرمان اجرایی 13382
6-قانون مقابله با دشمنان آمریکا به‌ واسطه تحریم
7-فرمان اجرایی 13846
فصل چهارم: فرایند تضمین، اسقاط و لغو تحریم
گفتار اول: سازوکار تضمین در نظام تحریم‌های ایالات‌متحده
بند 1: مجازات
1-مبانی قانونی مجازات‌ها و جریمه‌ها
الف) قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی
ب) قانون تجارت با دشمن
2-برخی از اقدامات دفتر کنترل دارایی خارجی در زمینه مجازات‌ها و جریمه‌ها
گفتار دوم: سازوکار افزودن و خروج از فهرست‌های تحریمی
بند 1: آثار متفاوت فهرست‌های FTO و SDGT
1- نحوه رسیدگی قضایی
الف) فهرست FTO
ب) فهرست SDGT
2-الزامات قانونی در روند افزودن به فهرست
3-الزامات قانونی روند خروج از فهرست
بند 2: تفاوت اختیارات وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری در روند افزودن به فهرست‌ها
بند 3: آثار اقدامات دفتر کنترل دارایی خارجی
1-آثار مالی
2-آثار غیرمالی
گفتار سوم: فرایند اسقاط و لغو تحریم‌های ایالات‌متحده
بند 1: اختتام فرامین اجرایی
بند 2: اختتام قوانین تحریمی
بند 3: اختتام تحریم‌های ایالتی
نتیجه‌گیری
ضمائم
1.سؤالات عمومی
2.پایان دادن به فعالیت‌ها
3.لیست [فهرست] تحریم‌ها
4.صدور مجوز
5.دیگر سؤالات
31 CFR Part 560 IRANIAN TRANSACTIONS AND SANCTIONS
OFAC Frequently Asked Questions
CISADA
NDAA 2012
TRA
IFCA
Sanctions Relating to Iran’s Energy, Shipping, and Shipbuilding Sectors
Sanctions relating to the Sale, Supply, or Transfer of Certain Materials to or from Iran (relating to IFCA)
CAATSA
Provision of Good and Service to Diplomatic Missions of Iran
Executive Order 13846
General Licenses
General Licenses (GL) for Agricultural Commodities, Medicine, and Medical Devices in the Iranian Transactions and Sanctions Regulations
Amendments to the General Licenses for the Exportation or Reexportation of Agricultural Commodities, Medicine, and Medical Devices to Iran
منابع و مآخذ

موضوع این کتاب چیست؟
کتاب حاضر برمبنای رجوع مستقیم به قوانین، اسناد و آرای محاکم داخلی ایالات متحده در زمینۀ تحریم نگاشته شده است و در کنار آن از برخی آثار شاخص در زمینۀ تحریم‌های ایالات متحده نیز بهره برده است. در زمینۀ نظام تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و چگونگی وضع، اجرا، تضمین و اختتام تحریم در حقوق داخلی ایالات متحده آمریکا، از لحاظ کمیت، پژوهش‌های زیادی انجام شده است، لیکن مجموعۀ واحدی که به بررسی دقیق و یکپارچه سازکار وضع، اجرا، ضمانت اجرا و اختتام تحریم در نظام حقوقی ایالات متحده پرداخته باشد، به ندرت یافت می شود.
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید
ویژگی متمایزکننده این کتاب این است که به طور منسجم و یکپارچه به مطالعه فرایند وضع، اجرا، ضمانت اجرا و اختتام تحریم‌های ایالات متحده پرداخته است. در حقیقت در این کتاب مبانی حقوق داخلی در وضع و اجرای تحریم، نهادهای وضع‌کننده، مجری و تضمین‌کننده، حدود اختیارات رئیس جمهور، کنگره و ایالت‌ها در وضع و اجرای تحریم‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است.
از طرفی دیگر، در این کتاب به موضوع تحریم‌های ایران به صورت موضوعی پرداخته شده است و ذیل هر مفهوم، مبانی قانونی تحریم‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است؛ به طوری که تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران در زمینه‌های تروریسم، مالی و بانکی، تسلیحاتی و موشکی که عمده‌ترین تحریم‌ها علیه ایران هستند، به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته و مبانی قانونی هریک ذکر شده است.
مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
بازرگانان، پژوهشگران، دانشجویان حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد و روابط بین‌الملل و سایر افرادی که به موضوعات حقوق داخلی ایالات متحده و تحریم علاقه‌مند هستند.
قسمتی از کتاب:
بسیاری از دولت‌ها با تحریم‌های ایالات ‌متحده مخالف هستند، زیرا تقریباً تمامی کشورها بدون اینکه در تحریم مشارکت داشته باشند، از تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه آمریکا متأثر می‌شوند. رویکرد فراسرزمینی آمریکا به تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه، نارضایتی جامعه بین‌المللی را فراهم کرده است. بسیاری از دولت‌ها معتقدند که تحریم‌های فراسرزمینی ایالات‌متحده حاکمیت دولت‌ها را نقض کرده است. علاوه‌بر دولت‌ها، تحریم‌های آمریکا باعث نارضایتی و سردرگمی اشخاص و شرکت‌های تجاری شده است و آنها نمی‌دانند که باید طبق حقوق داخلی کشورشان عمل نمایند و یا صلاحیت فراسرزمینی آمریکا را به رسمیت بشناسند و یا هر دو آنها

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بایسته های حقوقی نظام تحریم ایالات متحده؛ تحریم های ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up