مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی

موضوعتأمین اجتماعی
سال چاپ1396
نوبت چاپ1
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تیراژ500
تعداد صفحه364
شابک978-600-475-023-3

۲۲.۰۰۰ تومان

ناموجوداز دست ندهید

دفتر اول: رفاه و تأمین اجتماعی
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمـین اجتماعی (مصوب 1383/02/21)
آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمـین اجتماعی (مصوب 1387/03/19)
آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی (مصوب 1384/03/22)
آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی رفاه و تأمـین اجتماعی (مصوب1383/08/13)
اساس‌نامه صندوق تأمـین اجتماعی (مصوب 1389/04/20)
قانون تأمـین اجتماعی (مصوب 1354/04/03)
رأی وحدت رویه هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت سازمان تأمـین اجتماعی به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به تکلیف قانونی کارفرما
دفتر دوم: قوانین مرتبط
قانون بیمه بیكاری (مصوب 1369/06/26)
قانون بیمه اجباری كارگران ساختمانی (مصوب 1352/08/21)
قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری (مصوب 1379/02/18)
قانون بیمه‌های اجتماعی كارگران ساختمانی (مصوب 1386/08/09)
قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان (مصوب1391/09/29)
قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه كارفرمایانی كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند (مصوب 1361/12/16)
‌قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی (مصوب 1361/04/13)
قانون دریافت جرایم نقدی از كارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمـین اجتماعی كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت‌مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند
قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کد دار) (مصوب 1388/05/18)
قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب 1376/09/11)
قانون عدم لزوم بیمه مجدد اجباری شاغلین فصلی و ساكنین شهرهای با جمعیت كمتر از بیست هزار نفر كه نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه می‌باشند (مصوب 1390/12/24)
قانون تعیین تکلیف تأمـین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند (مصوب 1392/07/17)
قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفا مشمول قانون تأمـین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی (مصوب 1386/10/05)
‌قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه (مصوب 1373/06/23)
قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمـین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمـین اجتماعی مصوب ‌تیرماه ۱۳۵۴ (مصوب 1380/02/09)
قانون نقل‌وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی (مصوب 1365/03/27)
‌لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و كارفرمایان كارگاه‌های كوچك صنفی مشمول قانون تأمـین اجتماعی (مصوب 1358/09/24)
قانون الزام سازمان تأمـین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تأمـین اجتماعی (مصوب1368/08/21)
قانون اصلاح بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمـین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴
قانون الزام سازمان‌های بیمه‌گر درمانی به پرداخت خسارت‌های متفرقه (مصوب 1385/07/16)
قانون تأسیس مؤسسه كار و تأمـین اجتماعی (مصوب 1349/11/19)
قانون اصلاح لایحه قانونی شمول مواد 60، 70، 72، 73، 74، 80، 81، 82 و 83 قانون تأمـین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 درباره كلیه بیمه‌شدگانی كه در جریان انقلاب اسلامی دچار نقص عضو، ازكارافتادگی جزئی یا ازكارافتادگی کلی گردیده یا به درجه شهادت رسیده‌اند مصوب 1358/06/26 (مصوب 1370/05/08)
قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه‌شدگانی كه به علت همكاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا‌ می‌شوند (مصوب 1360/11/18)
قانون شمول مقررات مربوط به كاركنان دولت تابع قانون استخدام كشوری كه در مناطق جنگی یا جبهه‌های جنگ تحمیلی خدمت می‌نمایند به كاركنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان‌های وابسته كه مشمول قانون تأمـین اجتماعی هستند (مصوب 1366/09/01)
قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و‌ زیان‌آور (مصوب 1367/09/01)
لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه درباره كاركنان دولت و مشمولین قانون تأمـین اجتماعی كه در جریان انقلاب اسلامی ایران ازكارافتاده یا به درجه شهادت نائل شده یا می‌شوند (مصوب 1358/09/21)
لایحه قانونی راجع به احتساب مدت محكومیت سیاسی بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمـین اجتماعی به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه (مصوب 1358/12/25)
لایحه قانونی نحوه انتقال كسور بازنشستگی كاركنان سازمان انرژی اتمی ایران به سازمان تأمـین اجتماعی (مصوب 1358/09/27)
دفتر سوم: آیین‌نامه، بخشنامه، دستور اداری، تصمیم‌نامه و …
آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به ماده (۳8) قانون تأمـین اجتماعی ـ مصوب 1354ـ (مصوب 1373/03/18)
آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمـین اجتماعی (مصوب 1355/10/25)
آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 79 قانون تأمـین اجتماعی (مصوب 1356/08/22)
آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به بند (۱) ماده (۸1) قانون تأمـین اجتماعی (مصوب 1375/04/06)
آیین‌نامه اجرایی تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تأمـین اجتماعی مصوب 1387 (مصوب 1388/03/03)
آیین‌نامه اجرایی قانون الزام سازمان تأمـین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده «3» قانون تأمـین اجتماعی (مصوب اردیبهشت 1369)
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح بند «ب» و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمـین اجتماعی مصوب 1365/06/30 مجلس شورای اسلامی (مصوب 1366/07/29)
آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده 8 قانون تأمـین اجتماعی (مصوب 1385/06/26)
آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمـین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ (مصوب 26/12/1385)
‌آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری (مصوب 1385/12/26)
آیین‌نامه هیئت‌های تشخیص مطالبات (مصوب 1354/11/28)
‌آیین‌نامه وظایف و اختیارات شورای‌عالی تأمـین اجتماعی (مصوب 1350/11/02)
آیین‌نامه شورای‌عالی تأمـین اجتماعی موضوع ماده 18 قانون تأمـین اجتماعی (مصوب 1358/09/24 و 1367/03/04)
آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیكاری (مصوب 1369/10/12)
آیین‌نامه اجرایی مواد (۳‏) و (۵‏) قانون بیمه‌های اجتماعی كارگران ساختمانی (مصوب 1389/02/19)
آیین‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل‌وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365/03/27 (مصوب 1365/11/08)
آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کددار) (مصوب 1388/09/22)
آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب 1379/12/17)
آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه (مصوب 1373/12/24)
آیین‌نامه تعیین حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمـین اجتماعی (مصوب 1356/11/05)
آیین‌نامه ارتقای منزلت و اعطای تسهیلات اجتماعی ـ فرهنگی ـ رفاهی به بازنشستگان 60 سال به بالا پیشکسوتان (مصوب 1384/10/25)
آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت‌مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی (مصوب 1363/12/08 شورای‌عالی تأمـین اجتماعی)
‏‌آیین‌نامه مربوط به مقررات تأمـین اجتماعی آزادگان (مصوب 1370/05/09)
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (مصوب 1385/02/10)
آیین‌نامه اجرای مقررات بیمه‌های اجتماعی نسبت به اتباع بیگانه (مصوب 1339/08/08)
تصمیم‌نامه روش برقراری بیمه بیکاری (مصوب 1373/11/25)
تصمیم‌نامه شرایط پرداخت مقرری بیمه بیكاری به كارگران فصلی و كارگران دارای قرارداد با مدت معین (مصوب 1378/10/26)
مصوبه شورای‌عالی اداری در خصوص وصول حق بیمه در سازمان تأمـین اجتماعی (مصوب 1374/12/22)
دستور اداری موضوع: بازنشستگی مشمولین قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب 1393/11/25)
تصویب‌نامه راجع به ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزئی و یا بیماری‌های ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی (مصوب 1385/08/17)
ضوابط نقل‌وانتقال حق بیمه و كسورات بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه (مصوب 1380/03/27)
تصویب‌نامه درصد حق بیمه قراردادهای پیمانكاری و مهندسین مشاور مصوب 1370/01/24 شورای‌عالی تأمـین اجتماعی
بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1396 موضوع: حداقل و حداکثر دستمزد (مصوب 1396/02/04)
بخشنامه [شماره] 9 مشترک فنی و درآمد؛ بیمه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیقی) و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی (مصوب 1390/02/27)
بخشنامه شماره 14 جدید درآمد دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور و نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب (مصوب1380/05/06)
بخشنامه شماره 71 مستمری‌ها؛ موضوع: افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1396 (مصوب 1396/02/18)
بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد مورخ 1370/02/30 موضوع: درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور
بخشنامه شماره 651 امور فنی بیمه‌شدگان موضوع: نحوه اجرای آیین‌نامه بیمه اختیاری مصوب 1385/06/26 شورای‌عالی تأمـین اجتماعی (مصوب 1385/09/27)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.