خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : دعاوی مرتبط با ضمانت‌نامه‌ها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : دعاوی مرتبط با ضمانت‌نامه‌ها

فیلم کارگاه آموزشی مباحث حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی

مباحث حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی

فیلم کارگاه آموزشی مباحث حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی   توضیحات: ضمانت‌نامه بانکی تعهد یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت (تا مبلغ مندرج در ضمانت‌نامه) در صورت عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط شخص ثالث (فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) است. ضمانت‌‌نامه‌های بانکی در سطح داخلی و بین‌المللی اقسام مختلفی دارند که حسب توافق طرفین تنظیم و اجرا می‌شوند. امروزه ضمانت نامه …

بیشتر بخوانید »

کارگاه آموزشی مباحث حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی

  کارگاه آموزشی مباحث حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی   ضمانت‌نامه بانکی تعهد یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت (تا مبلغ مندرج در ضمانت‌نامه) در صورت عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط شخص ثالث (فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) است. ضمانت‌‌نامه‌های بانکی در سطح داخلی و بین‌المللی اقسام مختلفی دارند که حسب توافق طرفین تنظیم و اجرا می‌شوند. امروزه ضمانت نامه بانکی …

بیشتر بخوانید »