خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : راهنمای دیوان کیفری بین‌ المللی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : راهنمای دیوان کیفری بین‌ المللی

راهنمای دیوان کیفری بین‌المللی

راهنمای دیوان کیفری بین‌ المللی

راهنمای دیوان کیفری بین‌ المللی فهرست مطالب:  مقدمه دیوان کیفری بین‌المللی در یک نگاه ارکان دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی ۳٫۱٫ صلاحیت زمانی ۳٫۲٫ صلاحیت شخصی ۳٫۳٫ صلاحیت موضوعی (جرایم داخل در صلاحیت دیوان) فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی متهم نزد دیوان کیفری بین‌المللی ۵٫۱٫ بازداشت و احضار ۵٫۲٫ حقوق متهم ۶٫مراحل دادرسی در دیوان کیفری بین‌المللی …

بیشتر بخوانید »