آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث – چاپ چهارم

آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث – چاپ چهارم

 

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر

پيش‌گفتار

 

فصل ۱: اصطلاحات، مفاهيم، صلاحيت

مبحث اول: اصطلاح‌شناسي

گفتار اول: تقسيم، افراز، شرايط و ويژگي‌ها

گفتار دوم: تفكيك و تفاوت آن با افراز

گفتار سوم: ارث، تركه، تقسيم تركه

مبحث دوم: مراجع صالح در مورد رسيدگي به تقاضاي تقسيم اموال مشاع

گفتار اول: تشخيص مراجع صالح

گفتار دوم: مرجع صالح رسيدگي به درخواست تقسيم ماترك غيرمنقول

گفتار سوم: مرجع صالح رسيدگي به درخواست تقسيم ماترك منقول

گفتار چهارم: مرجع صالح رسيدگي به درخواست تقسيم ماترك منقول و غيرمنقول

گفتار پنجم: تقسيم تركه زماني كه بين شركا محجور يا غايب مفقودالاثر وجود دارد

گفتار ششم: مرجع صالح در دعاوي راجع به تركه متوفي

گفتار هفتم: اختلاف در صلاحيت

 

فصل ۲: تقسيم تركه و وجود دين

مبحث اول: وجود دين در تركه و اقسام حقوق و ديون

گفتار اول: حال شدن ديون متوفي

گفتار دوم: اقسام حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق مي‌گيرد

گفتار سوم: وجود دين در تركه قبل و بعد از تقسيم

گفتار چهارم: وضعيت حقوقي معاملات ورثه نسبت به تركه قبل از اداي ديون متوفي

مبحث دوم: اموال و حقوق قابل تقسيم و غيرقابل تقسيم متوفی

گفتار اول: اموال و حقوق قابل تقسيم

گفتار دوم: اموال و حقوق غيرقابل تقسيم

گفتار سوم: دريافت خسارت ناشي از جرم ارتكابي متوفي از ورثه

 

فصل ۳: آيين دادرسي تقسيم تركه

مبحث اول: نوع دادرسي، نحوه درخواست، طرح دعاوي متعدد

گفتار اول: دادرسي ترافعي و غير ترافعي در تقسيم تركه

گفتار دوم: نحوه و شرايط دادخواست تقسيم تركه

مبحث دوم: دادرسي، توقيف و كيفيت رسيدگي

گفتار اول: جلسه دادرسي، تعيين و تشكيل آن

گفتار دوم: توقيف دادرسي

گفتار سوم: كيفيت رسيدگي در تقسيم تركه كه نسبت به جزئي از تركه بين ورّاث در مالكيت اختلاف حادث شود

گفتار چهارم: كارشناسي

مبحث سوم: شيوه‌هاي سه‌گانه تقسيم و كاربرد قرعه

گفتار اول: تقسيم به افراز، تعديل و رد

گفتار دوم: كاربرد امر قرعه در تقسيم تركه

گفتار سوم: فروش مال غيرقابل تقسيم

 

فصل ۴: حكم تقسيم تركه و آثار آن

مبحث اول: گزارش اصلاحي و حكم تقسيم تركه

گفتار اول: نحوه صدور گزارش اصلاحي در درخواست تقسيم تركه

گفتار دوم: حكم تقسيم تركه

گفتار سوم: مقايسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسيم تركه

مبحث دوم: فسخ و بطلان تقسيم

 

فصل ۵: ثبت املاك بر اساس حصه مفروزي هر يك از ورثه

گفتار اول: اعتراض اشخاص ثالث به ثبت ملك و نحوه مداخله دادستان در ثبت ملك

گفتار دوم: ثبت ملك هنگامي كه نسبت به آن وصيتي شده باشد

 

فصل ۶: مسائل متفرقه تقسيم

مبحث اول: تقسيم مال مشاع موقوفه و تقسيم عين مستأجره

گفتار اول: تقسيم مال مشاع موقوفه

گفتار دوم: تقسيم عين مستأجره

مبحث دوم: مهايات

گفتار اول: تعريف مهايات و انواع آن

گفتار دوم: ماهيت حقوقي مهايات

گفتار سوم: فروعات تقسيم منافع

مبحث سوم: وضعيت حقوقي وثيقه مال مشاع و تقسيم آن

ضمائم

الف) قوانين مرتبط

ب) عبارات و اصطلاحات كاربردي در تقسيم اموال مشاع

ج) واژه‌نامه

 

فهرست منابع و مآخذ

 

فهرست تفصيلي مطالب

 

مؤلف:

حسین قربانیان

 

تاریخ و نوبت چاپ: 

۱۴۰۰، چهارم

 

قیمت:

۹۳۰٫۰۰۰ ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *