کتابخانه آنلاین
کتابخانه تخصصی
کرسی‌های نظریه پردازی
فروشگاه کتاب
مقالات حقوقی منتشره
دکتر هوشمند حقوقی

معرفی پژوهشکده شهر دانش

پژوهشکده حقوقی شهر دانش، با هدف پژوهش در معارف، فنون و دانش حقوق و مطالعه تجارب حقوقي ايران و ساير كشورها و ديگر نظام‌هاي حقوقي و تعاليم شريعت اسلام درجهت ترقي و توسعه نظام حقوقي كشور در سال ۱۳۷۳ تحت عنوان موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی تأسیس گردید. این مؤسسه، در سال ۱۳۷۷ موفق به دریافت موافقت اصولی از وزارت علوم جهت تأسیس سه گروه پژوهشی حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق عمومی و بین‌الملل متشکّل از پژوهشگران برجسته کشور در قالب پژوهشکده حقوق گردید و در سال 1383 به تأیید قطعی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید.

1
کارگاه آموزشی برگزار شده
1
کتاب منتشر شده
1
کرسی برگزار شده
1
مقالات منتشره در مجلات

آخرین مجلات منتشره موسسه:

آخرین کتب منتشره موسسه:

آدرس پژوهشکده: