بانک جهانی و حقوق بشر فرصت‌ها و چالش‌های فرارو از منظر حقوق بین‌الملل ـ چاپ 1

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. بانک جهانی و حقوق بشر فرصت‌ها و چالش‌های فرارو از منظر حقوق بین‌الملل ـ چاپ 1

بانک جهانی و حقوق بشر فرصت‌ها و چالش‌های فرارو از منظر حقوق بین‌الملل ـ چاپ اول

 

خرید

فهرست مطالب:

عناوین اختصاري

دیباچه

پیشگفتار

بخش اول: تاریخچه، ساختار و ماهیت حقوقی موافقت نامه تأسیس بانک جهانی

گفتار اول: ریشه، ارکان، اهدف و سازمان هاي مربوط با بانک جهانی

گفتار دوم: سیر تکاملی نقش بانک جهانی در اقتصاد بین الملل

گفتار سوم: ماهیت حقوقی موافقت نامه تأسیس بانک جهانی

بخش دوم: بانک جهانی و ارتباط آن با حقوق بین الملل

گفتار اول: شخصیت حقوقی بین المللی

گفتار دوم: اهلیت سازما نهاي بین المللی

گفتار سوم: محدودیت هاي سازمان هاي بین المللی بر اساس اهداف و اصول سازمان

گفتار چهارم: محدودیت هاي سازمان هاي بین المللی بر مبناي اصول کلی حقوق بین الملل

گفتار پنجم: تعهدات سازما نهاي بین المللی به موجب حقوق بین الملل

بخش سوم: بانک جهانی و ارتباط آن با حقوق بشر

گفتار اول: بانک جهانی و ارتباط آن با حقوق بشر

گفتار دوم: وضعیت بانک جهانی به عنوان یک آژانس تخصصی سازمان ملل

گفتار سوم: رابطه میان رعایت حقوق بشر و توسعه

بخش چهارم: منابع تعهداتی حقوق بین الملل بشر و بانک جهانی

گفتار اول: حقوق بین الملل عرفی و اصول کلی حقوق بین الملل

گفتار دوم: تعهدات حقوق بشري برگرفته از منشور ملل متحد

گفتار سوم: تعهدات برگرفته از منشور جهانی حقوق بشر

گفتار چهارم: ارتباط بانک جهانی و سایر اسناد و کنوانسیون هاي بین المللی حقوق بشر

بخش پنجم: تعهدات حقوق بشري بانک جهانی

گفتار اول: سطوح متفاوت تعهدات حقوق بشري

گفتار دوم: محتواي تعهدات حقوق بشري بانک جهانی

بخش ششم: برنامه هاي تعدیل ساختاري و آثار آن بر رعایت حقوق بشر

گفتار اول: معرفی برنامه هاي تعدیل ساختاري

گفتار دوم: ارتباط نظري میان اعمال برنام ههاي تعدیل ساختاري و نقض حقوق بشر

گفتار سوم: آثار عملی برنامه هاي تعدیل ساختاري بر رعایت حقوق بشر

نتیجه گیري

فهرست منابع

نمایه

مؤلف:

فراز فیروزی مندی

 تاریخ و نوبت چاپ:

1391، اول

قیمت:

55.000 ریال

 

خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …