خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / تحریم‌های اقتصادی در پرتو حقوق بین‌الملل اقتصادی

تحریم‌های اقتصادی در پرتو حقوق بین‌الملل اقتصادی

تحریم‌های اقتصادی در پرتو حقوق بین‌الملل اقتصادی

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر
اختصارات
فهرست اختصاری مطالب
دیباچه
کلیات
مقدمه

بخش اول:مرزهای هویتی تحریم‌های اقتصادی و حقوق بین‌الملل اقتصادی
مقدمه
فصل اول: در جستجوی مفهوم «تحریم‌های اقتصادی» در حقوق بین‌الملل
مبحث اول ـ تحریم‌های اقتصادی در سیر گذشته جامعه بین‌الملل
مبحث دوم ـ تحریم‌های اقتصادی در آینه کنونیِ نظم جامعه بین‌الملل
فصل دوم: حقوق بین‌الملل اقتصادی: دشواری‌های ایجاد یک نظم مستقل
مبحث اول ـ شکل‌گیری و تحول تاریخی موضوعات حقوق بین‌الملل اقتصادی
مبحث دوم ـ وابستگی محتوای حقوق بین‌الملل اقتصادی به قواعد عام حقوق بین‌الملل عمومی
نتیجه‌گیری بخش اول
بخش دوم:مشروعیت مبانی تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل اقتصادی
فصل اول: حاکمیت اقتصادی دولت‌ها و مسئله تحریم‌های اقتصادی
مبحث اول ـ آزادی اقتصادی دولت‌ها و مبانی تحریم‌های اقتصادی
مبحث دوم ـ حاکمیت اقتصادی دولت‌ها و تحریم فراسرزمینی: تلاش برای تنظیم برخورد اقتصادی حاکمیت‌ها
فصل دوم: حق بر توسعه در برخورد با حق بر اعمال تحریم‌های اقتصادی
مبحث اول ـ پیشینه حق بر توسعه
مبحث دوم ـ محتوای حق بر توسعه
مبحث سوم ـ ماهیت حقوقی حق توسعه
مبحث چهارم ـ مبانی حق توسعه
مبحث پنجم ـ ارتباط حق بر توسعه با جایگاه تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل اقتصادی
ملاحظات پایانی در ارتباط حق بر توسعه با تحریم‌های اقتصادی
نتیجه‌گیری بخش دوم
بخش سوم:اجرای تحریم‌های اقتصادی در نظم حقوقی ـ اقتصادی
مقدمه:
فصل اول: تحریم‌های اقتصادی از منظر اقدامات متقابل در حقوق بین‌الملل
مبحث اول ـ شباهت محتوایی تحریم‌های اقتصادی و اقدامات متقابل
مبحث دوم ـ شباهت اقدامات متقابل و تحریم‌های اقتصادی از حیث هدف
فصل دوم: نظم بین‌المللی و نظام حقوقی اجرای تحریم‌های اقتصادی: از حاکمیت وستفالی تا نظم ساختاریافته
مبحث اول ـ موانع شکلی و ماهوی اجرایی تحریم‌ها: تلاش برای تحقق اجرای مسئولانه تحریم‌های اقتصادی
مبحث دوم ـ تناسب و ضرورت در اجرای تحریم: در جستجوی مرزهای حقوقی تحریم‌های اقتصادی
فصل سوم: اجرای تحریم‌های اقتصادی در چارچوب نهادهای اقتصادی بین‌المللی
مبحث اول ـ تحریم‌های اقتصادی و صندوق بین‌المللی پول
مبحث دوم ـ تحریم‌های اقتصادی و بانک جهانی
مبحث سوم ـ تحریم‌های اقتصادی و گات
مبحث چهارم ـ تحریم‌های اقتصادی در چارچوب سازمان تجارت جهانی: یک نوآوری
فصل چهارم: تلاش برای کنترل رفتارهای اقتصادی: استثنای اتحادیه اروپا
مبحث اول ـ مبانی مداخله اتحادیه اروپا در اعمال کنترل‌کننده‌های اقتصادی
مبحث دوم ـ کنترل قضایی بر اعمال تحریم‌های اقتصادی در سطح اتحادیه اروپا: پیش‌درآمد اعمال کنترل قضایی بر اعمال محدودکننده نظام اقتصادی جهانی
فصل پنجم: تناقض‌های جامعه بین‌المللی در اجرای تحریم‌های بین‌المللی: تأثیر ایدئولوژی لیبرال در سازمان‌دهی نظام تحریم‌های بین‌المللی
نتیجه‌گیری بخش سوم
نتیجه‌گیری پایانی
منابع و مآخذ

مولف:

اکبر ادیبی

تاریخ و نوبت چاپ: 

۱۳۹۷، اول

قیمت: 

۳۰۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *