تحریم‌های اقتصادی در پرتو حقوق بین‌الملل اقتصادی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. تحریم‌های اقتصادی در پرتو حقوق بین‌الملل اقتصادی

تحریم‌های اقتصادی در پرتو حقوق بین‌الملل اقتصادی

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر
اختصارات
فهرست اختصاری مطالب
دیباچه
کلیات
مقدمه

بخش اول:مرزهای هویتی تحریم‌های اقتصادی و حقوق بین‌الملل اقتصادی
مقدمه
فصل اول: در جستجوی مفهوم «تحریم‌های اقتصادی» در حقوق بین‌الملل
مبحث اول ـ تحریم‌های اقتصادی در سیر گذشته جامعه بین‌الملل
مبحث دوم ـ تحریم‌های اقتصادی در آینه کنونیِ نظم جامعه بین‌الملل
فصل دوم: حقوق بین‌الملل اقتصادی: دشواری‌های ایجاد یک نظم مستقل
مبحث اول ـ شکل‌گیری و تحول تاریخی موضوعات حقوق بین‌الملل اقتصادی
مبحث دوم ـ وابستگی محتوای حقوق بین‌الملل اقتصادی به قواعد عام حقوق بین‌الملل عمومی
نتیجه‌گیری بخش اول
بخش دوم:مشروعیت مبانی تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل اقتصادی
فصل اول: حاکمیت اقتصادی دولت‌ها و مسئله تحریم‌های اقتصادی
مبحث اول ـ آزادی اقتصادی دولت‌ها و مبانی تحریم‌های اقتصادی
مبحث دوم ـ حاکمیت اقتصادی دولت‌ها و تحریم فراسرزمینی: تلاش برای تنظیم برخورد اقتصادی حاکمیت‌ها
فصل دوم: حق بر توسعه در برخورد با حق بر اعمال تحریم‌های اقتصادی
مبحث اول ـ پیشینه حق بر توسعه
مبحث دوم ـ محتوای حق بر توسعه
مبحث سوم ـ ماهیت حقوقی حق توسعه
مبحث چهارم ـ مبانی حق توسعه
مبحث پنجم ـ ارتباط حق بر توسعه با جایگاه تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل اقتصادی
ملاحظات پایانی در ارتباط حق بر توسعه با تحریم‌های اقتصادی
نتیجه‌گیری بخش دوم
بخش سوم:اجرای تحریم‌های اقتصادی در نظم حقوقی ـ اقتصادی
مقدمه:
فصل اول: تحریم‌های اقتصادی از منظر اقدامات متقابل در حقوق بین‌الملل
مبحث اول ـ شباهت محتوایی تحریم‌های اقتصادی و اقدامات متقابل
مبحث دوم ـ شباهت اقدامات متقابل و تحریم‌های اقتصادی از حیث هدف
فصل دوم: نظم بین‌المللی و نظام حقوقی اجرای تحریم‌های اقتصادی: از حاکمیت وستفالی تا نظم ساختاریافته
مبحث اول ـ موانع شکلی و ماهوی اجرایی تحریم‌ها: تلاش برای تحقق اجرای مسئولانه تحریم‌های اقتصادی
مبحث دوم ـ تناسب و ضرورت در اجرای تحریم: در جستجوی مرزهای حقوقی تحریم‌های اقتصادی
فصل سوم: اجرای تحریم‌های اقتصادی در چارچوب نهادهای اقتصادی بین‌المللی
مبحث اول ـ تحریم‌های اقتصادی و صندوق بین‌المللی پول
مبحث دوم ـ تحریم‌های اقتصادی و بانک جهانی
مبحث سوم ـ تحریم‌های اقتصادی و گات
مبحث چهارم ـ تحریم‌های اقتصادی در چارچوب سازمان تجارت جهانی: یک نوآوری
فصل چهارم: تلاش برای کنترل رفتارهای اقتصادی: استثنای اتحادیه اروپا
مبحث اول ـ مبانی مداخله اتحادیه اروپا در اعمال کنترل‌کننده‌های اقتصادی
مبحث دوم ـ کنترل قضایی بر اعمال تحریم‌های اقتصادی در سطح اتحادیه اروپا: پیش‌درآمد اعمال کنترل قضایی بر اعمال محدودکننده نظام اقتصادی جهانی
فصل پنجم: تناقض‌های جامعه بین‌المللی در اجرای تحریم‌های بین‌المللی: تأثیر ایدئولوژی لیبرال در سازمان‌دهی نظام تحریم‌های بین‌المللی
نتیجه‌گیری بخش سوم
نتیجه‌گیری پایانی
منابع و مآخذ

مولف:

اکبر ادیبی

تاریخ و نوبت چاپ: 

1397، اول

قیمت: 

300.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …