پنج شنبه , اردیبهشت ۲ ۱۴۰۰
faen

تقارن بین عناصر مادی و معنوی جرم

تقارن بین عناصر مادی و معنوی جرم

خرید

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر
فهرست نمودارها
مقدمه
بخش اول: مفهوم تقارن: از مطلق گرایی تا نسبی گرایی
فصل اول: تحولات و رویکردهای مختلف نسبت به تقارن زمانی عناصر مادی و معنوی
مبحث اول: تحولات مفهومی تقارن و حالات مختلف عدم متقارن
گفتار اول: تحولات مفهومی تقارن
گفتار دوم: حالات مختلف عدم متقارن
مبحث دوم: رویکرد دوگانه به تقارن عناصر مادی و معنوی
گفتار اول: مفهوم مطلق گرایی و نسبی گرایی
گفتار دوم: مطلق‌گرایی و نسبی‌گرایی در تقارن عناصر مادی و معنوی
فصل دوم: مبانی تقارن عناصر مادی و معنوی بر اساس رویکرد مطلق گرا
مبحث اول: مبانی فلسفی تقارن
گفتار اول: تقارن عناصر در پرتو کرامت انسانی
گفتار دوم: تقارن عناصر در پرتو عدالت کیفری
مبحث دوم: مبانی حقوقی تقارن
گفتار اول: توجیه تقارن بر اساس نظریه مسئولیت اخلاقی
گفتار دوم: توجیه تقارن بر اساس نظریه سزاگرایی
فصل سوم: ارزیابی آثار تقارن عناصر مادی و معنوی در رویکرد مطلق گرا
مبحث اول: پیامدهای مطلوب تقارن
گفتار اول: استحقاق بزهکار برای کیفر
گفتار دوم: تأثیرگذاری کیفر
گفتار سوم: مشروعیت کیفر
مبحث دوم: چالش های تقارن
گفتار اول: تبعیض ناروا در نظام کیفری
گفتار دوم: فرار مجرمان خطرناک از کیفر
گفتار سوم: مغایرت با مصلحت اجتماع
گفتار چهارم: بی‌توجهی به حق بزه دیده
بخش دوم: نسبی گرایی: رویکردی نوین به اصل تقارن
فصل اول: نسبی بودن تقارن در پرتو مصلحت و منطق
مبحث اول: تأمین مصلحت و عدالت با انعطاف در قواعد حقوقی
گفتار اول: حل تعارض بین مصالح و قواعد حقوقی
گفتار دوم: تحولات حقوق کیفری در پرتو مصلحت‌ها
مبحث دوم: تأثیر منطق‌های نوین در نسبی گرایی
گفتار اول: منطق فازی و نسبی گرایی
فصل دوم: نسبی بودن تقارن در پرتو قواعد حقوقی
مبحث اول: قاعده «الامتناع بالاختیار» و نسبی بودن تقارن
گفتار اول: قاعده «الامتناع بالاختیار» در دیدگاه علمای اسلامی و حقوقدانان
گفتار دوم: قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» در قانون
مبحث دوم: قاعده «مجموعه افعال در حکم فعل واحد» و نسبی بودن تقارن
گفتار اول: قاعده «مجموعه افعال در حکم فعل واحد» از دیدگاه حقوقدانان و علمای اسلامی
گفتار دوم: قاعده «مجموعه افعال در حکم فعل واحد» در رویه قضایی و قانون
فصل سوم: نسبی بودن تقارن در پرتو نظریه های نوین سیاست جنایی
مبحث اول: سیاست جنایی امنیت محور
گفتار اول: زمینه‌های بروز سیاست جنایی امنیت محور
گفتار دوم: جلوه‌های حقوقی سیاست جنایی امنیت‌ محور
مبحث دوم: سیاست جنایی مبتنی بر حمایت از بزه‌دیده
گفتار اول: مبنای طرح حمایت از بزه‌دیده
گفتار دوم: جلوه‌های حمایت از بزه‌دیده
منابع

مؤلفان:

دکتر حسین میرمحمدصادقی

دکتر راضیه صابری

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۹، اول

قیمت:

۷۵۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *