حقوق بیمه دریایی در چین

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حقوق بیمه دریایی در چین

حقوق بیمه دریایی در چین

خريد

 

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر

بخش اول. مقدمه

بخش دوم. چهارچوب قانونی حقوق بیمه در چین

گفتار اول. حقوق قرارداد بیمه

1. قانون بیمۀ جمهوری خلق چین

2. قانون دریایی جمهوری خلق چین

گفتار دوم. حقوق تنظیم بازار بیمه (حقوق نظارتی بیمه)

1. قانون بیمۀ جمهوری خلق چین

2. آیین‌نامه‌ها (مقررات)

3. دستورالعمل‌ها

الف. مقررات ناظر به مدیریت شرکت‌های بیمه

ب. دستورالعمل ناظر به مدیریت نمایندگان بیمه

گفتار سوم. بحث مقررات‌زدایی

بخش سوم. موضوعات عمومی و مشترک قرارداد بیمه

گفتار اول. تشکیل قرارداد بیمه

گفتار دوم. اطراف قراردادهای بیمه

1. پیشنهاددهنده

2. بیمه‌گذار

3. بیمه‌گر

الف. تأسیس شرکت بیمه

ب. قلمروی فعالیت تجاری شرکت بیمه

ج. انحلال و تصفیۀ شرکت بیمه

د. تعهدات اصلی بیمه‌گر

یک. تعهد به توضیح دادن (تعهد به دادن اطلاعات و مشورت)

دو. تعهد به پرداخت غرامت بیمه‌ای یا منافع مالی بیمه

سه. تعهد به رعایت محرمانگی (تعهد به حفظ اسرار شغلی و حرفه‌ای)

گفتار سوم. ویژگی‌ها و اوصاف خاص قرارداد بیمۀ اموال

1. تعهد بیمه‌گذار به تأمین ایمنی مال مورد بیمه

2. تعهد بیمه‌گذار به اطلاع ‌دادن هنگامی‌که ریسک افزایش می‌یابد (تعهد بیمه‌گذار به اطلاع ‌دادن تشدید خطر)

3. تعهد بیمه‌گذار به پیشگیری از وقوع تلف یا ورود خسارت، یا جلوگیری از گسترش دامنۀ زیان

گفتار چهارم. سازگاری و آشتی قانون بیمه با بیمۀ دریایی

بخش چهارم. اصول کلی حقوق بیمه

گفتار اول. نفع قابل‌ بیمه

1. تعریف نفع قابل ‌بیمه

2. چه شخصی باید نفع قابل ‌بیمه داشته باشد؟

3. زمان داشتن نفع

4. نفع قابل ‌بیمه در اموال

5. شرطیت لزوم داشتن نفع قابل ‌بیمه در بیمۀ دریایی

گفتار دوم. عدمِ‌افشای اطلاعات و تدلیس

گفتار سوم. تعهد تضمین (وارنتی)

گفتار چهارم. قائم‌مقامی

گفتار پنجم. واگذاری حق

گفتار ششم. بیمۀ مضاعف

بخش پنجم. نتیجه‌گیری

فهرست منابع و مآخذ

مولفان:

کوین ایکس. لی

تینگز‌هنگ فو

لینگ زهو

یونلانگ لیو

مترجمان:

دکتر ماشاءالله بنانیاسری

ندا نوری

تاریخ و نوبت چاپ:

1400، اول

قیمت: 

320.000 ریال

حقوق بیمه دریایی در چین

خريد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …