چهارشنبه , فروردین ۲۰ ۱۳۹۹
faen
خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / حقوق بین الملل دریاها

حقوق بین الملل دریاها

حقوق بین الملل دریاها

خرید

فهرست مطالب:

علائم اختصاري

دیباچه

مقدمه مترجم

بخش نخست: اقیانوس هاي تقسیم شده: حقوق بین الملل حاکم بر مناطق تحت صلاحیت

گفتار نخست: دورنماي حقوق دریاها

موضوعات مهم

 1. مقدمه.
 2. قلمرو دریایی در حقوق دریاها
 3. منابع حقوق بین الملل دریاها
 4. اصول حقوق بین الملل دریاها
 5. تدوین حقوق دریاها
 6. طرح کلی کنوانسیون حقوق دریاها
 7. تحولات بعد از کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲
 8. ملاحظات پایانی

گفتار دوم: خطوط مبدأ و موضوعات مربوط به آن

موضوعات مهم

 1. مقدمه
 2. خطوط مبدأ
 3. جزایر
 4. برآمدگی‌های جزری
 5. ملاحظات پایانی

گفتار سوم: قلمروهای دریایی تحت صلاحیت (۱): حاکمیت سرزمینی

موضوعات مهم

 1. مقدمه
 2. آب‌های داخلی
 3. دریای سرزمینی
 4. تنگه‌های بین‌المللی
 5. آب‌های مجمع‌الجزایری
 6. ملاحظات پایانی

گفتار چهارم: قلمروهای دریایی تحت صلاحیت (۲): حقوق حاکمیتی

موضوعات مهم

 1. مقدمه
 2. منطقه‌ی مجاور
 3. منطقه‌ی انحصاری اقتصادی
 4. فلات قاره
 5. ملاحظات پایانی

گفتار پنجم: قلمروهای دریایی ماورای صلاحیت ملی

موضوعات مهم

 1. مقدمه
 2. دریاهای آزاد
 3. منطقه
 4. ملاحظات پایانی

گفتار ششم: تحدید حدود دریایی

موضوعات مهم

 1. مقدمه
 2. مفهوم تحدید حدود دریایی
 3. حقوق معاهدهای راجع به تحدید حدود دریایی
 4. تحولات رویه قضایی راجع به تحدید حدود دریایی: دو رویکرد متضاد
 5. توجه به اوضاع و احوال مرتبط (۱): عوامل جغرافیایی
 6. توجه به اوضاع و احوال مرتبط (۲): عوامل غیرجغرافیایی
 7. یک تحول
 8. ملاحظات پایانی

بخش دوم: اقیانوس مشترک ما: حمایت از منافع جامعه دردریا

گفتار هفتم: حفاظت از منابع جاندار دریا

موضوعات مهم

 1. مقدمه
 2. حفاظت از منابع جاندار دریا قبل از ۱۹۸۲
 3. حفاظت از منابع جاندار دریا در کنوانسیون حقوق دریاها (۱): رویکرد مدیریت منطقه‌ای
 4. حفاظت از منابع جاندار دریا در کنوانسیون حقوق دریاها (۲): رویکرد گونه‌های جانوری خاص
 5. تحولات بعد از کنوانسیون حقوق دریاها
 6. تضمین به رعایت قوانین
 7. ملاحظات پایانی

گفتار هشتم: حمایت از محیط زیست دریایی

موضوعات مهم

 1. مقدمه
 2. گونه‌شناسی آلودگی دریایی
 3. چارچوب حقوقی برای حمایت از محیط زیست دریایی قبل از ۱۹۸۲
 4. حقوق معاهده ای

۵٫مقررات راجع بع آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی

 1. مقررات راجع بع آلودگی ناشی از کشتی‌ها
 2. دفع مواد زاید در دریا
 3. مقررات آلودگی ناشی از فعالیت‌های بستر دریا
 4. حمایت از محیط زیست مناطق پوشیده از یخ
 5. ملاحظات پایانی

گفتار نهم: حفاظت از تنوع زیستی دریایی

موضوعات مهم

 1. مقدمه
 2. رویکردهای اصلی حفاظت از تنوع زیستی دریایی
 3. چارچوب‌های حقوقی جهانی برای حفاظت از تنوع زیستی دریایی
 4. مناطق حمایت شده دریایی
 5. ملاحظات پایانی

گفتار دهم: تحقیقات علمی دریایی

موضوعات مهم

 1. مقدمه
 2. مفهوم تحقیقات علمی دریایی
 3. مقررات تحقیقات علمی دریایی در کنوانسیون حقوق دریاها
 4. قانونی بودن پژوهش‌های نظامی و آبنگاری در منطقه‌ی انحصاری اقتصادی
 5. همکاری بین‌المللی در تحقیقات علمی دریایی
 6. انتقال فناوری
 7. ملاحظات پایانی

گفتار یازدهم: حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در دریا

موضوعات مهم

 1. مقدمه
 2. سرکوب دزدی دریایی
 3. مقررات راجع به جرایم غیرقانونی و سلاح‌های کشتار جمعی در دریا
 4. تمرین‌های نظامی در منطقه‌ی انحصاری اقتصادی
 5. وضع مقررات راجع بع سلاح‌های هسته‌ای در دریا
 6. ملاحظات پایانی

گفتار دوازدهم: دولت‌های محصور در خشکی و دارای وضعیت نامساعد جغرافیایی

موضوعات مهم

 1. مقدمه

۲٫دولت‌های محصور در خشکی و دسترسی به دریا

 1. حقوق دریانوردی دولت‌های محصوردر خشکی
 2. دولت‌های محصور در خشکی و دارای وضعیت نامساعد جغرافیای و استفاده از اقیانوس‌ها
 3. ملاحظات پایانی

گفتار سیزدهم: حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی

موضوعات مهم

 1. مقدمه
 2. ساختار بنیادی آیین‌های حل‌و‌فصل اختلافات در کنوانسیون حقوق دریاها
 3. آیین‌های رسیدگی اجباری حل‌و‌فصل اختلافات
 4. دیوان بین‌المللی حقوق دریاها (۱): سازمان
 5. دیوان بین‌المللی حقوق دریاها
 6. ملاحظات پایانی

ضمیمه

نمایه

مولف:

تاناکا یوشیفومی

مترجم:

آرمین طلعت

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۵، اول

قیمت:

۸۵۰٫۰۰۰ ریال

خرید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *