حقوق بین الملل دریاها

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حقوق بین الملل دریاها

حقوق بین الملل دریاها – چاپ دوم- ویراست اول

خرید

فهرست مطالب:

 

سخن ناشر

فهرست مطالب

علائم اختصاری

دیباچه

مقدمه مترجم

نوشتاری کوتاه در باب چاپ دوم

بخش نخست: اقیانوس‌های تقسیم ‌شده: حقوق بین‌الملل حاکم بر مناطق تحت صلاحیت

گفتار نخست

دورنمای حقوق دریاها

موضوعات مهم

1 مقدمه

2 قلمرو دریایی در حقوق دریاها

3 منابع حقوق بین‌الملل دریاها

4 اصول حقوق بین‌الملل دریاها

5 تدوین حقوق دریاها

6 طرح کلی کنوانسیون حقوق دریاها

7 تحولات بعد از کنوانسیون حقوق دریاها 1982

8 ملاحظات پایانی

گفتار دوم خطوط مبدأ و موضوعات مربوط بـه آن

موضوعات مهم

1 مقدمه

2 خطوط مبدأ

3 جزایر

4 برآمدگی‌های جزری

5 ملاحظات پایانی

گفتار سوم قلمروهای دریایی تحت صلاحیت (1): حاکمیت سرزمینی

موضوعات مهم

1 مقدمه

2 آب‌های داخلی

3 دریای سرزمینی

4 تنگه‌های بین‌المللی

5 آب‌های مجمع‌الجزایری

6 ملاحظات پایانی

گفتار چهارم قلمروهای دریایی تحت صلاحیت (2): حقوق حاکمیتی

موضوعات مهم

1 مقدمه

2 منطقۀ مجاور

3 منطقۀ انحصاری ـ اقتصادی

4 فلات قاره

5 ملاحظات پایانی

گفتار پنجم قلمروهای دریایی ماورای صلاحیت ملی

موضوعات مهم

1 مقدمه

2 دریاهای آزاد

3 منطقه

4 ملاحظات پایانی

گفتار شـشم تحدید حدود دریایی

موضوعات مهم

1 مقدمه

2 مفهوم تحدید حدود دریایی

3 حقوق معاهده‌ای راجع بـه تحدید حدود دریایی

4 تحولات رویه قضایی راجع بـه تحدید حدود دریایی: دو رویکرد متضاد

5 توجه بـه اوضاع‌واحوال مرتبط (1): عوامل جغرافیایی

6 توجه بـه اوضاع‌واحوال مرتبط (2): عوامل غیرجغرافیایی

7 یک تحول

8 ترتیبات موقت

9 ملاحظات پایانی

بخش دوم اقیانوس مشترک ما: حمایت از منافع جامعه در دریا

گفتار هفتم حفاظت از منابع جاندار دریا

موضوعات مهم

1 مقدمه

2حفاظت از منابع جاندار دریا قبل از 1982

3 حفاظت از منابع جاندار دریا در کنوانسیون حقوق دریاها (1): رویکرد مدیریت منطقه‌ای

4‌ حفاظت از منابع جاندار دریا در کنوانسیون حقوق دریاها (2): رویکرد گونه‌های جانوری خاص

6 تضمین بـه رعایت قوانین

7 ملاحظات پایانی

گفتار هشتم حمایت از محیط‌زیست دریایی

موضوعات مهم

1 مقدمه

2 گونه‌شناسی آلودگی دریایی

3 چهارچوب حقوقی برای حمایت از محیطزیست دریایی قبل از 1982

4 حفاظت از محیطزیست دریایی در کنوانسیون حقوق دریاها

5 مقررات راجع بـه آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی

6 مقررات راجع بـه آلودگی ناشی از کشتی‌ها

7 دفع مواد زائد در دریا

8 مقررات آلودگی ناشی از فعالیت‌های بستر دریا

9 حمایت از محیطزیست مناطق پوشیده از یخ

10 تأثیرات تغییرات آب و هوایی بر اقیانوس‌ها

11 ملاحظات پایانی

گفتار نهم حفاظت از تنوع زیستی دریایی

موضوعات مهم

1 مقدمه

2 رویکردهای اصلی حفاظت از تنوع زیستی دریایی

3 چهارچوب‌های حقوقی جهانی برای حفاظت از تنوع زیستی دریایی

4 مناطق حمایت‌شده دریایی

5 ملاحظات پایانی

گفتار دهم تحقیقات علمی دریایی

موضوعات مهم

1 مقدمه

2 مفهوم تحقیقات علمی دریایی

3 مقررات تحقیقات علمی دریایی در کنوانسیون حقوق دریاها

4 قانونی بودن پژوهش‌های نظامی و آب نگاری در منطقۀ انحصاری ـ اقتصادی

5 همکاری بین‌المللی در تحقیقات علمی دریایی

انتقال فناوری

7 ملاحظات پایانی

گفتار یازدهم حفظ صلح و امنیت بین المللی در دریا

موضوعات مهم

1 مقدمه

2 سرکوب دزدی دریایی

3 مقررات راجع بـه جرایم غیرقانونی و سلاح‌های کشتارجمعی در دریا

4 تمرین‌های نظامی در منطقۀ انحصاری ـ اقتصادی

5 وضع مقررات راجع بـه سلاح‌های هسته‌ای در دریا

6 ملاحظات پایانی

گفتار دوازدهم دولت‌های محصور در خشکی و دارای وضعیت نامساعد جغرافیایی

موضوعات مهم

1 مقدمه

2 دولت‌های محصور در خشکی و دسترسی بـه دریا

3 حقوق دریانوردی دولت‌های محصور در خشکی

5 ملاحظات پایانی

گفتار سیزدهم حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی

موضوعات مهم

1 مقدمه

2 ساختار بنیادی آیین‌های حل‌و‌فصل اختلافات در کنوانسیون حقوق دریاها

3 آیین‌های رسیدگی اجباری حلوفصل اختلافات

4 دیوان بین‌المللی حقوق دریاها (1): سازمان

5 دیوان بین‌المللی حقوق دریاها (2): آیین دادرسی

6 ملاحظات پایانی

فصل چهاردهم نگاهی به آینده

موضوعات مهم

محدودیت‌های چهارچوب سنتی در حقوق بین‌الملل دریاها
به‌سوی حمایت از منافع جامعه در دریا: چهار رویکرد

ضمیمه

نمایه

 

مولف:

تاناکا یوشیفومی

مترجم:

آرمین طلعت

تاریخ و نوبت چاپ:

1400، دوم (ویراست اول)

قیمت:

1600.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…