حقوق سازمان‌های بین‌المللی ـ جلد دوم

حقوق سازمان‌های بین‌المللی ـ جلد دوم (تحصیلات تکمیلی)

 

خرید

فهرست مطالب:

مقدمه تحلیلی: حقوق سازمان‌های بین‌المللی؟

فصل اول: انحلال و جانشینی در سازمان‌های بین‌المللی

فصل دوم: اَعمال قابل انتساب به سازمان‌های بین‌المللی

فصل سوم: مسؤولیت سازمان‌های بین‌المللی در حقوق بین‌الملل

فصل چهارم: مسؤولیت بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی

فصل پنجم: در جست‌وجوی مرز میان مسؤولیت بین‌المللی سازمان و اعضای آن

فصل هفششم: عوامل رافع وصف متخلفانه اعمال ارتکابی سازمان‌های بین‌المللی

فصل هفتم: آثار و نتایج مسؤولیت سازمان‌های بین‌المللی

نتیجه

نمایه

فهرست منابع

 

مؤلف:

دکتر سیدقاسم زمانی

 

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۹، سوم

 

قیمت:

۵۶۰٫۰۰۰ ریال

 

خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.