حقوق کیفری و اخلاق زیستی ـ چاپ اول

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حقوق کیفری و اخلاق زیستی ـ چاپ اول

حقوق کیفری و اخلاق زیستی ـ چاپ اول

 

خرید

 

فهرست مطالب:

سپاسگزاری

مقدمه

بخش نخست: مبنای مداخله حقوق کیفری در گستره اخلاق زیستی؛ ضرورت تضمین حقوق شهروندان

فصل نخست: از واکاوی مفهومی اخلاق زیستی تا معیار و دامنه مداخله حقوق کیفری

مبحث نخست: واکاوی مفهومی اخلاق زیستی

گفتار نخست: پویش معنایی و گستره‌ای اخلاق زیستی و حوزه‌های کارویژه‌ای آن

گفتار دوم: گونه شناسی اخلاق زیستی و حوزه‌های کارویژه‌ای آن

مبحث دوم: معیار و دامنه مداخله حقوق کیفری در گستره اخلاق زیستی

گفتار نخست: حق بر آزادی بشر؛ معیار مداخله حقوق کیفری  اخلاق زیستی

گفتار دوم: دامنه مداخله حقوق کیفری اخلاق زیستی

فصل دوم: هدف‌ها و مسئولیت‌های حقوق کیفری اخلاق زیستی

مبحث نخست: هدف‌های حقوق کیفری با تاکید بر اصول اخلاق زیستی

گفتار نخست: تضمین اصل احترام به اشخاص از رهگذر حمایت از جلوه‌های آن

گفتار دوم: فایده رسانی

گفتار سوم: عدم زیان باری و توجیه مداخله حقوق کیفری

گفتار چهارم: اصل عدالت؛ لازمه تحقق عدالت کیفری

مبحث دوم: مسئولیت یا کارویژه‌های حقوق کیفریِ  اخلاق زیستی

گفتار نخست: برقراری نظم؛ نظم عمومی

گفتار دوم: برقراری امنیت: از امنیت عمومی تا امنیت شخص

جمع بندی

بخش دوم: جلوه‌های مداخله حقوق کیفری اخلاق زیستی؛ ضرورت جرم انگاری یا جرم زدایی؟

فصل نخست: جرایم حیات‌مدار

مبحث نخست: قتل از روی ترحم

گفتارنخست: مفهوم شناسی و گونه شناسی

گفتار دوم: پیشینه قتل از روی ترحم

گفتار سوم: رویکردهای موافق و مخالف جرم انگاری

گفتار چهارم: پیشینه‌های تقنینی در گستره بین‌المللی و ملی

گفتارپنجم: نقد و ارزیابی

مبحث دوم: سقط جنین؛ گام به سوی جرم زدایی محدود

گفتار نخست: مفهوم شناسی و گونه شناسی

گفتار دوم: پیشینه سقط جنین

گفتار سوم: رویکردهای موافق و مخالف جرم انگاری

گفتار چهارم: پیشینه‌های تقنینی در گستره بین‌المللی و ملی

گفتار پنجم: نقد و ارزیابی

فصل دوم: جرایم منزلت محور

مبحث نخست: شبیه سازی انسانی

گفتار نخست: شبیه‎سازی: مفهوم، شیوه‎ها و انواع آن

گفتار دوم: پیشینه شبیه سازی انسانی

گفتار سوم: رویکردهای موافق و مخالف جرم‌انگاری

گفتار چهارم: پیشینه تقنینی در گستره بین‌المللی و ملی

گفتار پنجم: نقد و ارزیابی

مبحث دوم: خرید و فروش اعضای انسانی

گفتار نخست: پویش مفهومی خرید و فروش اعضای انسانی و حوزه‌های مرتبط

گفتار دوم: پیشینه خرید و فروش اعضای انسانی

گفتار سوم: رویکردهای موافق و مخالف جرم انگاری

گفتار چهارم: پیشینه‌های تقنینی در گستره بین‌المللی و ملی

گفتار پنجم: نقد و ارزیابی

جمع بندی

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

واژه نامه

مؤلف:

محمدجعفر ساعد

تاریخ و نوبت چاپ:

1393، اول

قیمت:

210.000 ریال

 

خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …