حق بر شهر

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حق بر شهر

حق بر شهر

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر
فهرست اختصاری مطالب
مقدمه
فصل اول: مفهوم و مبانی نظری حق بر شهر
گفتار اول: مفهوم و اهمیت حق بر شهر
مبحث اول: مفاهیم
بند اول: تعریف اصطلاحی حق بر شهر
بند دوم: حق بر شهر در آرای اندیشمندان
مبحث دوم: اهمیت و ضرورت حق بر شهر
گفتار دوم: مبانی حق بر شهر
مبحث اول: حق بر زندگی شهری و برخورداری از رفاه و امنيت شهری
بند اول: حق بر زندگی شهری
بند دوم: حق بر دسترسی به خدمات شهری
بند سوم: حق آیندگان بر شهر
بند چهارم: حق بر مالکیت شهری
مبحث دوم: مشاركت شهروندی
بند اول: مشارکت در تصمیم‌گیری و مشارکت در اجرای طرح‌ها
بند دوم: شفافيت، پاسخگویی و قانون‌مداری در مديريت شهر
بند سوم: لزوم مشارکت شهروندی در شوراها، شورایاری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOها)
بند چهارم: حق بر اطلاعات شهری
بند پنجم: تعهد اجتماعی بخش خصوصی
بند ششم: توسعه عادلانه‌ و پايدار شهری
فصل دوم: امنيت، آزادی و حق بر شهر 
گفتار اول: امنیت و حق بر شهر
مبحث اول: امنیت و حریم خصوصی
مبحث دوم: امنیت و حوزه عمومی
بند اول: امنیت در حوزه سیاسی
بند دوم: امنیت در حوزه اقتصادی
بند سوم: امنیت در حوزه کیفری
گفتار دوم: آزادی و حق بر شهر
مبحث اول: آزادی تردد در شهر
مبحث دوم: آزادی بیان، مطبوعات و مذهب در شهر
بند اول: آزادی بیان
بند دوم: آزادی مطبوعات
بند سوم: آزادی مذهب
مبحث سوم: آزادی اجتماعات، تشکیلات و انتخابات در حوزه شهری
بند اول: آزادی اجتماعات در شهر
بند دوم: آزادی تشکیلات در شهر
بند سوم: آزادی انتخابات در شهر
مبحث چهارم: آزادی پوشش در شهر
فصل سوم: حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و حق بر شهر
مقدمه
گفتار اول: حقوق اجتماعی و حق بر شهر
مبحث اول: سلامت و محیط‌زیست و حق بر شهر
مبحث دوم: آلودگي هوا، آب شرب، غذا، دفع زباله و محيط پاك
بند اول: آلودگی هوا
بند دوم: آلودگی آب شرب و دفع زباله
مبحث سوم: حق دسترسی به فضای سبز
مبحث چهارم: دسترسی به دارو، خدمات درمانی و بیمه
گفتار دوم: حقوق اقتصای، خدمات عمومی و حق بر شهر
مبحث اول: حق بر استخدام در محيط شهری
مبحث دوم: حق بر مسكن
مبحث سوم: حمل‌ونقل عمومی پايداری
مبحث چهارم: حق بر بافت‌های تاریخی و فرسوده در شهر
گفتار سوم: حقوق فرهنگی و حق بر شهر
مبحث اول: حق بر آموزش در شهر
مبحث دوم: حق بر فعالیت‌های فرهنگی در فضای شهری
مبحث سوم: حق بر گرامیداشت مناسبت‌های فرهنگی و سنت‌ها در شهر
مبحث چهارم: حق بر شادی و تفریح در محیط‌های شهری
فصل چهارم: گروه‌های اجتماعی و حق بر شهر 
مقدمه
گفتار اول: کودکان و حق بر شهر
مبحث اول: کودکان کار و حق بر شهر
مبحث دوم: کودک و حق بر شهروندی
بند اول: مفهوم شهر دوستدار کودک
بند دوم: ویژگی‌های شهر دوستدار کودک از منظر ایجاد فضای شهری
گفتار دوم: سالمندان و حق بر شهر
مبحث اول: مفهوم شهر دوستدار سالمندان
مبحث دوم: فضای شهری و سالمندان
گفتار سوم: زنان و حق بر شهر
مبحث اول: شهر دوستدار زنان
مبحث دوم: فضای شهری و زنان
بند اول: فضاهای سبز و معابر
بند دوم: وسايل حمل‌ونقل عمومی
مبحث سوم: زنان و فعالیتهای اجتماعی در شهر
گفتار چهارم: حق بر شهر و افراد دارای معلولیت
مبحث اول: افراد دارای معلولیت و فضای شهری
مبحث دوم: افراد دارای معلولیت و اشتغال
گفتار پنجم: حق بر شهر و پناهندگان و مهاجران
فصل پنجم: چالش‌ها و حمایت از حق بر شهر
مقدمه
گفتار اول: چالش‌های حق بر شهر
مبحث اول: وضعیت مشارکت ساکنان و شهروندان در مدیریت شهری
مبحث دوم: وضعیت تحقق تصمیمات تعهدشده
مبحث سوم: وضعیت حقوق فرهنگی و اجتماعی
گفتار دوم: ضمانت‌اجرا و حمایت از حق بر شهر
مبحث اول: کنترل بودجه عمومی
مبحث دوم: تعهدات دولت
مبحث سوم: سیاست‌های عمومی
مبحث چهارم: افزایش مشارکت شهروندی
مبحث پنجم: تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد و شورایاری‌ها
پیوست‌ها
مقایسه زمانی ایده و عمل در حق بر شهر
European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City
Global Charter-Agenda for Human Rights in the City
Gwangju Declaration on Human Right City
World Charter for the Right to the City
Sustainable Development Goals (Goal 11)
فهرست منابع

مولفان:

دکتر رضا اسلامی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)

فرانک علیزادگان (کارشناس ارشد حقوق بشر)

تاریخ و نوبت چاپ:

1399، اول

قیمت: 

700.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …