شورای امنیت سازمان ملل متحد

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. شورای امنیت سازمان ملل متحد

شورای امنیت سازمان ملل متحد: تحریم و حقوق بشر

 

خرید

فهرست اختصاري مطالب:

دیباچه

مقدمه

بخش اول: شورای امنيت: اختيارات و محدوديتها

فصل اول- ماهيت، اختيارات و کارکردها

مبحث اول- شورای امنيت: رکن اصلی ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين‌المللی

مبحث دوم –  اختيارات شورا طبق منشور ملل متحد

فصل دوم- موانع و محدوديت ها

مبحث اول- شورای امنيت: رکن سياسی، متعهد به رعايت حقوق بين‌الملل

مبحث دوم- محدوديت‌ها و معيارهای پيش بينی شده در منشور ملل متحد

مبحث سوم- محدوديت‌ها و معيارهای خارج از منشور

مبحث چهارم- برآيند مباحث بخش اول

بخش دوم: شورای امنيت : مبانی اعمال تحريمها و رژيم تحريم ها و نقض حقوق بشر

فصل اول: مبانی اعمال تحريم ها و ساز و کارهای نظارتی

مبحث اول- تعريف و مفهوم تحريم

مبحث دوم- هدف از اعمال تحريم‌ها

مبحث سوم- خاستگاه تاريخی و تکامل تدريجیِ قواعد حقوقی ناظر بر تحريم‌ها

مبحث چهارم- رويهء شورای امنيت در استناد به ماده 41 و فصل هفتم منشور

مبحث پنجم- تدابير قهری مذکور در ماده 41 منشور و اقسام تدابير قهری و تحريم‌ها

مبحث ششم- کميته های تحريم و نظارت بر اجرای تحريم‌ها

فصل دوم: رژيم تحريم‌ها و نقض حقوق بشر

مبحث اول- تحريم ها از 1945 تا کنون

مبحث دوم- قطعنامه‌های تحريمی، رژيم تحريم‌ها و اثرات سوء آن بر حقوق بشر

مبحث سوم- برآيند مباحث بخش دوم

نتيجه گيری

منابع

مؤلف:

دکتر مهرداد فلاح اسدی

تاریخ و نوبت چاپ:

1394، اول

قیمت:

810.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …