صلاحیت در فضای مجازی از منظر حقوق بین‌الملل

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. صلاحیت در فضای مجازی از منظر حقوق بین‌الملل

صلاحیت در فضای مجازی از منظر حقوق بین‌الملل

خرید

فهرست مطالب:

دیباچه

مقدمه

فصل اول: مفهوم، گستره، ويژگي‌ ها و تاريخچه فضاي مجازي

مبحث اول: مفهوم فضاي مجازي و عناصر آن

گفتار اول: مفهوم فضا

گفتار دوم: مفهوم مجازي (سايبر)

گفتار سوم: مفهوم فضاي مجازي

مبحث دوم: گستره فضاي مجازي

گفتار اول: شبكه‌ های رايانه‌ ای محلي

گفتار دوم: شبكه‌ های رايانه‌ ای گسترده

گفتار سوم: پروتكل‌ هاي اينترنت

مبحث سوم: ويژگي‌ هاي فضاي مجازي

گفتار اول: گسترده و فراگيربودن فضاي مجازي

گفتار دوم: فرامكاني و فرازماني بودن فضاي مجازي

گفتار سوم: سرعت بالاي تغييرات در فضاي مجازي

گفتار چهارم: پوشيده بودن هويت كاربر در فضاي مجازي

گفتار پنجم: نامتمركز بودن فضاي مجازي

مبحث چهارم: تاريخچه پيدايش فضاي مجازي

فصل دوم:  صلاحيت در حقوق بين‌ الملل عمومي

مبحث اول: صلاحيت تجویزی (تقنيني)

گفتار اول: مباني صلاحيت تجويزي

بند اول: اصل سرزمینی یا درون‌ مرزی بودن

بند دوم: اصل مبتني بر تابعيت (صلاحيت شخصي)

بند سوم: صلاحيت بين‌المللي (Univarsal Jurisdiction)

گفتار دوم: محدوديت‌ هاي وارد بر صلاحيت تجویزی ـ منطقي‌ بودن (Reasonableness)

مبحث دوم: صلاحيت قضايي

مبحث سوم: صلاحيت اجرایی

فصل سوم:  صلاحيت تجويزي در فضاي مجازي

مبحث اول: ملاحظات حقوقي اعمال صلاحيت تجويزي در فضاي مجازي

گفتار اول: تئوري‌ های مربوط به صلاحيت تجويزي در فضاي مجازي

گفتار دوم: جهاني‌ شدن و صلاحيت در فضاي مجازي

مبحث دوم: جايگاه حقوقي كدهای شبکه

مبحث سوم: اصول مربوط به اعمال صلاحيت تجويزي در فضاي مجازي

گفتار اول: اصول قابل‌ اعمال در خصوص فرستنده

گفتار دوم: اصول قابل‌ اعمال در خصوص دريافت‌ كننده

بند اول: اصل صلاحيت شخصي منفعل

بند دوم: اصل صلاحيت واقعي يا حمايتي

بند سوم: دکترين آثار

گفتار سوم: ارتباط كافي

گفتار چهارم: منطقي‌ بودن

گفتار پنجم: قابليت پيشبيني

حاصل كلام

فصل چهارم:  صلاحیت قضايي در فضای مجازی

مبحث اول: صلاحیت بین‌ المللی و فضاي مجازي

مبحث دوم: صلاحیت جهاني و فضاي مجازي

گفتار اول: ارتباط کافی

گفتار دوم: منطقي‌ بودن

مبحث سوم: دادگاه مناسب

مبحث چهارم: رضايت به يك صلاحيت

مبحث پنجم: رويه قضايي كشورهاي مختلف  در خصوص صلاحيت قضايي در فضاي مجازي

گفتار اول: ايالات متحده آمريكا

گفتار دوم: کانادا

گفتار سوم: اتحاديه اروپا

گفتار چهارم: آلمان

گفتار پنجم: فرانسه

گفتار ششم: ايتاليا

گفتار هفتم: استراليا

مبحث ششم: قواعد صلاحیتی کنوانسیون جرائم سايبري

حاصل كلام

فصل پنجم: صلاحیت اجرایی در فضای مجازی

مبحث اول: صلاحیت تحقیق و دستگیری (صلاحيت پيش از دادرسي)

مبحث دوم: صلاحیت اجرای احکام (صلاحيت پس از دادرسي)

گفتار اول: شناسایی

گفتار دوم: اجراي احكام

مبحث سوم: اجرا در فضای مجازی

گفتار اول: منطقي و قابل پیش بینی‌ بودن

مبحث چهارم: كنوانسيون لاهه

حاصل كلام

فصل ششم: راه‌حل، هماهنگ‌ سازی قوانين ملي يا منطقه‌ بندی بيشتر فضاي مجازي

مبحث اول: هماهنگ‌ سازی قوانین ملي

گفتار اول: هماهنگ‌ سازی قوانین ماهوی یا قواعد حل تعارض

گفتار دوم: هماهنگ‌ سازی از بالا به پايين

گفتار سوم: هماهنگ‌ سازی از پايين به بالا – خودتنظيمي

بند اول: اشکال خودتنظیمی

بند دوم: خودتنظيمي در فضاي مجازي

مبحث دوم: منطقه‌ بندی فضاي مجازي

گفتار اول: منطقه‌‌ بندی از جانب تأمين‌كننده محتوا

گفتار دوم: منطقه‌‌ بندی از جانب دريافت‌كننده محتوا

نتیجه‌گیری

فهرست منابع و مآخذ

تألیف:

دکتر نگار عقیقی

تاريخ و نوبت چاپ :

1396، اول

قیمت:

160.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …