فاشیسم و حقوق کیفری: تاریخ، مبانی نظری و استمرار

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. فاشیسم و حقوق کیفری: تاریخ، مبانی نظری و استمرار

فاشیسم و حقوق کیفری: تاریخ، مبانی نظری و استمرار

 

خرید

 

فهرست مطالب:

عنوان
فهرست اختصاری
دیباچه
فاشیسم و حقوق کیفری
فهرست مؤلّفان
درآمد
مقدمه: فاشیسم و حقوق کیفری؛ «یکی از بارزترین ویژگی‌های حاکمیت»
استیفن اسکینر
بخش اول: حقوق کیفری و فاشیسم ایتالیایی
1. سایه‌ی قانون: دادگاه ویژه‌ی صیانت از دولت میان عدالت و سیاست در دوره‌ی فاشیستی ایتالیا
لویجی لاکچه
عدالت سیاسی در نظم لیبرال و پارادوکس آزادی
دادگاه ویژه‌ی صیانت از دولت به‌مثابه‌ غلبه‌ی پارادوکس آزادی لیبرال
عدالت سیاسی و ماهیّت سیاسی رژیم فاشیستی
آیا دادگاه ویژه به‌مثابه مصداقی قانونی از عدالت سیاسی فاشیستی است؟
2. مکتب اثبات‌گرای جرم‌شناسی و حقوق کیفری فاشیستی ایتالیا: میراثِ هدر رفته؟
امیلیا موسومِکی
سزار لومبروزو: راهکاری خطرناک؟
«انسان بزهکارِ» چندبُعدی
نبرد اراده آزاد
الف) تخریب اسطوره اراده آزاد: پیشنهاد مکتب اثبات‌گرا
ب) دفاع از آزادی: واکنش مکتب کلاسیک
طرح فری
از انقلاب اثبات‌گرا تا انقلاب فاشیستی: انتخاب فری
به‌سوی قانون مجازات فاشیستی: نقش برادران روکو
کدام میراث؟
حقوق کیفری فاشیستی؟
الف) اصل «فاشیستی» حاکمیّت قانون
ب) تأملی بر غایت قانون: درون قانون روکو
نتیجه‌گیری
3. اسماً فاشیستی، ماهیّتاً فاشیستی؟ قانون مجازات ۱۹۳۰ ایتالیا در تفاسیر دانشگاهی، 46-۱۹۲۸
استیفن اسکینر
بررسی قانون روکو در آثار تطبیقی دانشگاهی
الف) بررسی‌های نخست، 30-۱۹۲۸
ب) تفسیر در یک دوره‌ی بحران، 38-۱۹۳۱
پ) افول توجّه تطبیقی، 46-۱۹۳۹
نتیجه‌گیری
4. حقوق کیفری، حقوق نژادی، حقوق فاشیستی: آیا دوران فاشیستی به راستی در نظام حقوقی ایتالیا یک استثنا است؟
مایکل اِی لیوینگستون
طرح مسئله
قانون مجازات ۱۹۳۰ و قانون مدنی ۱۹۴۲
قوانین نژادی
تأثیر بر دانش حقوقی پساجنگ
ملاحظات استنتاجی

بخش دوم: حقوق کیفری، فاشیسم و
اقتدارگرایی در رومانی، اسپانیا، برزیل و ژاپن
1. دشمن درون: حقوق کیفری و ایدئولوژی در رومانی دوره‌ی جنگ
کازمین اِس کِرسِل
دوران فترت رومانی: دولت، سیاست و ظهور فاشیسم
دفاع از دولت: حقوق کیفری، نظریه‌ی حقوقی و ایدئولوژی
‬‬‬‬‬‬‬‬بازگشت پادشاه
2. حقوق کیفری در رژیم فرانکوئیستی: تأثیر نظامی‌گری و ناسیونال ـ کاتولیسیسم
پاسکال مارزال
مقدمه‌ای مختصر امّا ضروری
عدالت نظامی و دادگاه‌های ویژه
صلاحیّت‌های خاص
حقوق کیفری به مفهوم عام و ارزش‌های نُوو استادو
نتیجه‌گیری
3. در هم آمیزشِ قانون و امتیاز: فاشیسم نوعی در برزیل ژتولیو وارگاس 45-۱۹۳۰
الیزابت کنسِلی
تاریخ‌نگاری رژیم ژتولیو وارگاس
قانون‌مندی اثبات‌گرایانه در خدمت قدرت
حقوق کیفری و سیمای بنیادی فاشیسم نوعی
هویّت ملّی و فاشیسم نوعی برزیل
دولت علیه شهروندان
نتیجه‌گیری
4. تسهیل‌کننده‌ی فاشیسم؟ قانون حفظ نظم عمومی ژاپن و نقش دستگاه قضایی
هیرومی ساساموتوـ‌کالینز
قانون حفظ نظم عمومی و دستگاه قضایی
پیشینه‌
دستگاه قضایی پساجنگ
نتیجه‌گیری
پیوست قانون حفظ نظم عمومی 1925
فرجام سرکوب و قانون‌مندی
استیفن اسکینر
پایان سخن نگاه در آینه: اندیشه درباره حقوق کیفری فاشیستی و اقدام از طریق آن
دیوید فرِیزر
یادداشت‌ها

تألیف:

استیفن اسکینر

مترجم:

دکتر سیدباسم موالی زاده

با دیباچه:

دکتر محمدعلی اردبیلی

تاریخ و نوبت چاپ:

1399، اول

قیمت:

800.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …