فن وکالت به عنوان حرفه‌ای مستقل در طیف مشاغل حقوقی

فن وکالت به عنوان حرفه‌ای مستقل در طیف مشاغل حقوقی ـ چاپ ششم

 

خرید

 

فهرست مندرجات:

سخنی کوتاه درباره مؤلف

اظهارنظر ناشر (یونگ بلود) درباره کتاب در هلند

مقدمه مترجم

نظر یک همکار

دیباچه

فصل اول: مقدمات

مبحث اول: قبول یا عدم قبول وکالت در دعوا

مبحث دوم: انگیزه مشروع وکیل برای قبول وکالت در دعوا

مبحث سوم: حق‌الوکاله

فصل دوم: تکلیف اثبات و نفی

مبحث اول: دعاوی مدنی

مبحث دوم: دعاوی کیفری

مبحث سوم: دعاوی اداری

مبحث چهارم: مصادیق تکلیف اثبات یا نفی

مبحث پنجم: مستند ساختن دعوا (ذکر چند نمونه از هر نوع دعوا)

فصل سوم: مدارک و استدلالات

مبحث اول: تعریف مدرک یا مستند

مبحث دوم: استدلال و نقش آن

مبحث سوم: استدلال صحیح (مُنَتَج)

مبحث چهارم: استدلال بی‌ارتباط و استدلال باطل

مبحث پنجم: پذیرش، ارتباط، وزن و قابلیت اثبات دلایل

فصل چهارم: قیاس اصولی

مبحث اول: ماهیت و اهمیت قیاس اصولی

مبحث دوم: انواع قیاس (به اعتبار تصریح علت حکم در اصل)

فصل پنجم: استراتژی و دادرسی

مبحث اول: هدف استراتژی و منطق دادرسی

مبحث دوم: لزوم ابتکار در طرح دعوا و انعطاف در جریان دادرسی

مبحث سوم: زمان و شیوه اقامه دعوا

مبحث چهارم: استفاده از آیین دادرسی به عنوان ابزاری برای اهداف استراتژیکی

مبحث پنجم: قانون ماهوی از دیدگاه استراتژی دعوا

فصل ششم: تنظیم لوایح

مبحث اوّل: نکات کلی

مبحث دوم: متن اصلی

مبحث سوم: اصول نگارش لوایح حقوقی

فصل هفتم: مدافعات شفاهی

مبحث اول: جلسه رسیدگی

مبحث دوم: ترتیب آماده شدن برای جلسه رسیدگی

مبحث سوم: احساس، رفتار و گفتار

مبحث چهارم: استفاده از وسایل سمعی و بصری

مبحث پنجم: دور اصلی و دور معارض مدافعات

مبحث ششم: سوال از شاهد خود و سوال از شاهد طرف مقابل

مبحث هفتم: گفتار آخرین قبل از ختم دادرسی

صد سوال صحیح یا غلط راجع به وکالت

جواب صد سوال صحیح یا غلط

نمایه

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۴۰۰، ششم

مؤلف :

دکتر علی‌اکبر ریاضی

مترجم :

محمدحسین زاهدین لبّاف

قیمت: 

۱۲۰۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.