پنج شنبه , اردیبهشت ۲ ۱۴۰۰
faen

قانون اساسی جمهوری خودمختار نخجوان

قانون اساسی جمهوری خودمختار نخجوان

خرید

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر
فهرست اختصاری
مقدمه
بخش اول: جمهوری خودمختار نخجوان 
تاریخچه
وضعیت جغرافیایی
ساختار سیاسی و وضعیت نهادهای اجرایی
وضعیت حقوقی جمهوری خودمختار نخجوان
بخش دوم: قانون اساسی جمهوری خودمختار نخجوان
فصل اول: اصول عمومی
ماده ۱- وضعیت حقوقی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۲- اصول خودمختاری
ماده ۳- تفکیک قوا
ماده ۴- جلوگیری از غصب حاکمیت دولت
ماده ۵- عالی‌ترین مقام جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۶- محدوده سرزمینی
ماده ۷- تأمین حقوق اساسی و آزادی‌های اشخاص و اتباع
ماده ۸- حق رأی اتباع در جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۹- پایتخت
ماده ۱۰- نمادهای دولت خودمختار نخجوان
فصل دوم: قوه مقننه
ماده ۱۱- اجرای حاکمیت قانونگذاری
ماده ۱۲- تعداد نمایندگان مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۱۳- نحوه انتخاب نمایندگان مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۱۴- مدت صلاحیت فراخوان (دوره) مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۱۵- شرایط نامزدها برای انتخاب شدن به‌عنوان نماینده مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۱۶- بررسی و تأیید نتایج انتخابات مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۱۷- خاتمه صلاحیت نمایندگان مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۱۸- جلسات مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۱۹- محرومیت از نمایندگی مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان و از دست دادن صلاحیت‌های نمایندگان مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۲۰- مصونیت نمایندگان مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۲۱- ممنوعیت مسئول دانستن نماینده مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۲۲- سازمان‌دهی فعالیت مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۲۳- قوانین مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۲۴- مقررات عمومی تصویب‌شده توسط مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۲۵- مسائلی که توسط مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان انجام می‌شود
ماده ۲۶- حق پیشنهاد قانونگذاری
ماده ۲۷- امضای قوانین و مقررات
ماده ۲۸- قابل‌اجرا شدن اسناد مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۲۹- الزامات مربوط به ریاست مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۳۰- عدم‌توانایی اجرای دائمی صلاحیت‌های ریاست مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان توسط ایشان
ماده ۳۱- برکناری ریاست مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان از سمت خود
ماده ۳۲- صلاحیت‌های ریاست مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۳۳- مقررات صادره از سوی رئیس مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
فصل سوم: قوه مجریه
ماده ۳۴- قوه مجریه در جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۳۵- جایگاه کابینه وزرای جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۳۶- ترکیب کابینه وزرای جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۳۷- نخست‌وزیر جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۳۸- جلسات نخست‌وزیری جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۳۹- صلاحیت‌های کابینه وزرای جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۴۰- مصوبات کابینه وزرای جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۴۱- شرایط راجع به نامزدهای عضویت در کابینه وزرای جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۴۲- شرایط راجع به اعضای کابینه وزرای جمهوری خودمختار نخجوان
فصل چهارم: قوه قضائیه
ماده ۴۳- اجرای حاکمیت دادگاه
ماده ۴۴- دادگاه عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۴۵- دادگاه‌های عمومی و تخصصی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۴۶- دادستانی جمهوری خودمختار نخجوان
فصل پنجم: نظام قانونگذاری 
ماده ۴۷- جایگاه حقوقی قانون اساسی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۴۸- نظام قانونگذاری جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۴۹- قوانین و مقررات حقوقی جمهوری خودمختار نخجوان
فصل ششم: اصلاحات و الحاقات به قانون اساسی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده ۵۰- قاعده پذیرش اصلاحات و الحاقات در قانون اساسی جمهوری خودمختار نخجوان
شرایط دوران گذار
فهرست منابع اسناد استفاده‌شده

ترجمه:

منصور آیرم

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۹، اول

قیمت: 

۲۴۰٫۰۰۰ ریال

            خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *