مبانی حقوق ورزشی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. مبانی حقوق ورزشی

مبانی حقوق ورزشی

 

خرید

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: مبانی، مفاهیم و قلمرو حقوق ورزشی

مبحث اول: ضرورت علم حقوق

مبحث دوم: مراتب قانون در ایران

مبحث سوم: مبنای حقوقی بررسی حوادث ورزشی

مبحث چهارم: ضرورت عدم مغایرت مقررات ورزشی با موازین شرعی

مبحث پنجم: آشنایی با برخی اصطلاحات حقوقی

فصل دوم: انواع و قلمرو مسئولیت در حقوق ورزشی

مبحث اول: مسئولیت مدنی و انواع آن

مبحث دوم: تفاوت بین مسئولیت کیفری و مدنی

مبحث سوم: بی‌مبالاتی

مبحث چهارم: دفاع برای بی‌مبالاتی

مبحث پنجم: انواع مسئولیت در حقوق ورزشی

فصل سوم: مسئولیت افراد و گروه‌ های دخیل در ورزش

مبحث اول: مسئولیت شرکت‌ کنندگان

مبحث دوم: مسئولیت مربیان و معلمان

مبحث سوم: مسئولیت مدیران مدارس، دانشگاه‌ ها و سازمان‌ های ورزشی

مبحث چهارم: مسئولیت مالک اماکن ورزشی

مبحث پنجم: مسئولیت کارکنان، داوران و سرداوران

مبحث ششم: مسئولیت داوطلبان ورزشی

مبحث هفتم: مسئولیت طراحان و سازندگان اماکن ورزشی

مبحث هشتم: مسئولیت طراحان و سازندگان اماکن ورزشی

فصل چهارم: ورزشکاران، خشونت و حقوق جزایی

مقدمه

مبحث اول: خشونت در ورزش

مبحث دوم: حقوق جزا

مبحث سوم: تعریف جرم

مبحث چهارم: بررسی قتل‌ های شبه‌عمد و غیرعمد در محیط ورزش

مبحث پنجم: شیوه دفاع در پرونده‌ های خشونت ورزشی

فصل پنجم: مبانی حقوقی قراردادها در ورزش

مقدمه

مبحث اول: مفاهیم اصلی مربوط به قرارداد

مبحث دوم: چارچوب قرارداد

مبحث سوم: خطا و اشتباه در قراردادها

مبحث چهارم: قانون شهادت شفاهی

مبحث پنجم: شروط قرارداد

مبحث ششم: وکالت و انتقال قرارداد

مبحث هفتم: نقض قرارداد

مبحث هشتم: جبران نقض قرارداد

مبحث نهم: راه‌ های جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی

مبحث دهم: انواع قراردادهای ورزشی

فصل ششم: بررسی حقوقی فعالیت ایجنت‌ ها در ورزش

مبحث اول: خدماتی که توسط اینجنت‌‌ های ورزشی ارائه می‌ شود

مبحث دوم: قوانین و مقررات مربوط به فعالیت ایجنت‌ های ورزشی

مبحث سوم: اخذ مجوز فعالیت بعنوان ایجنیت ورزشی

مبحث چهارم: کنترل و نظارت بر فعالیت ایجنت‌ های ورزشی

فصل هفتم: دیوان بین‌ المللی حکمیت در ورزش

مقدمه

مبحث اول: چگونگی تشکیل دیوان حکمیت در ورزش

مبحث دوم: چه پرونده‌ هایی به دیوان قابل ارجاعند؟

مبحث سوم: چگونگی فعایت دیوان

مبحث چهارم: مزیت‌ های حکمیت بر حل و‌ فصل قضایی

مبحث پنجم: مقررات حقوقی در مقابل قوانین بازی

مبحث ششم: هزینه دادرسی در دیوان

فصل هشتم: بیمه در ورزش

مقدمه

مبحث اول: موضوع بیمه

مبحث دوم: خطر در بیمه

مبحث سوم: انواع بیمه

مبحث چهارم: انواع بیمه‌ های مورد استفاده در ورزش

فصل نهم: مالیات در ورزش

مقدمه

مبحث اول: مزایای یک سیستم کارآمد مالیاتی

مبحث دوم: قوانین و مقررات مربوط به مالیات در ورزش ایران

مبحث سوم: فرار مالیاتی در ورزش

مقدمه

مبحث اول: تعاریف

مبحث دوم: ممنوعیت‌ ها براساس قوانین وادا

مبحث سوم: تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ

مبحث چهارم: فهرست (لیست) ممنوعه

مبحث پنجم: استفاده پزشکی مشروع از داروها برای ورزشکاران

مبحث ششم: فرآیند آزمایش دوپینگ

مبحث هفتم: مجازات

منابع

مؤلف:

دکتر کیوان شعبانی مقدم

تاریخ و نوبت چاپ:

1393، اول

قیمت:

380.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …