محصولات جدید شهر دانش ::

واقعیت اجتماعی جرم
تخفیف !

واقعیت اجتماعی جرم

قیمت اصلی ۶۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۴۰.۰۰۰ تومان است.

حقوق اسناد تجاری - دکتر اخلاقی
تخفیف !

حقوق اسناد تجاری

قیمت اصلی ۶۵۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸۵.۰۰۰ تومان است.

حقوق دعاوی ارزی
تخفیف !

حقوق دعاوی ارزی

قیمت اصلی ۲۱۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۹.۰۰۰ تومان است.

واقعیت اجتماعی جرم
تخفیف !

واقعیت اجتماعی جرم

قیمت اصلی ۶۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۴۰.۰۰۰ تومان است.

حقوق اسناد تجاری - دکتر اخلاقی
تخفیف !

حقوق اسناد تجاری

قیمت اصلی ۶۵۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸۵.۰۰۰ تومان است.

حقوق دعاوی ارزی
تخفیف !

حقوق دعاوی ارزی

قیمت اصلی ۲۱۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۹.۰۰۰ تومان است.

keyboard_arrow_up