معاهدات حمل‌ونقل بین‌المللی همراه با قانون دریای ایران

معاهدات حمل‌ونقل بین‌المللی همراه با قانون دریای ایران

 

خرید

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر

مقدمه

‌قانون دریایی (مصوب ۱۳۴۳/۰۶/۲۹ کمیسیون مشترک مجلسین؛ با اصلاحات بعدی تا ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ مجلس شورای اسلامی)

قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین‌المللی دریایی مصوب ۱۳۴۴/۱۱/۰۵

قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به بارنامه‌ها و پروتکل امضاء

قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حمل مسافر از طریق دریا

کنوانسیون ۱۹۷۸ سازمان ملل متحد در مورد حمل‌ونقل دریایی کالا (قواعد هامبورگ)

کنوانسیون رتردام

قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ ورشو و پروتکل ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ لاهه و کنوانسیون ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا و پروتکل ۸ مارس ۱۹۷۱ گواتمالا مصوب ۱۳۵۴/۰۲/۳۱

کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی ورشو ـ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹

پروتکل الحاقی ـ راجع به ماده ۲ کنوانسیون

پروتکل لاهه ـ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵

کنوانسیون گوادالاخارا ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱

پروتکل برای اصلاح کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل‌ونقل هوایی بین‌الملل امضاءشده در ورشو به تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ و اصلاح‌شده به موجب پروتکل منعقده در شهر لاهه به تاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ گواتمالا ـ ۸ مارس ۱۹۷۱

قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل)های اصلاحی (۱)، (۲) و (۴) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب تشریفات (پروتکل) لاهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی

تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (۱) امضاءشده در مونترال

تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (۲) امضاءشده در مونترال

تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (۴) امضاءشده در مونترال در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۵ (۱۳۵۴/۰۷/۰۳) به منظور اصلاح کنوانسیون یکسان کردن برخی از مقررات حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی امضاءشده در ورشو در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ (۱۳۰۸/۰۷/۲۰) و اصلاح‌شده به موجب تشریفات (پروتکل) امضاءشده در لاهه در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ (۱۳۳۴/۰۷/۰۶)

قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور

کنوانسیون راجع به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون قرارداد حمل‌ونقل بین‌المللی کالا از طریق جاده و پروتکل اصلاحی آن

کنوانسیون قرارداد حمل‌ونقل بین‌المللی کالا از طریق جاده

پروتکل کنوانسیون قرارداد حمل‌ونقل بین‌المللی کالا از طریق جاده

كوتيف ۱۹۹۹ كنوانسيون حمل‌ونقل بين‌المللي ريلي (COTIF)

پروتكل مورخ سوم ژوئن ۱۹۹۹ اصلاح كنوانسيون حمل‌و‌نقل بين‌المللي ريلي (کوتيف) تدوين‌شده در تاريخ ۹ مي ‌۱۹۸۰ (پروتكل ۱۹۹۹)

کنوانسیون حمل‌و‌نقل بين‌المللی ريلی (کوتيف) مورخ نهم مي ۱۹۸۰، بر اساس نسخه پروتكلِ اصلاحيِ سوم ژوئن ۱۹۹۹

پروتكلِ امتيازات و مصونيت‌های سازمان بين‌الدول حمل‌ونقل بين‌المللي ريلي (اتيف)

قواعد يکسان در خصوص قرارداد حمل‌و‌نقل بين‌المللي ريلی مسافر (CIV ـ پيوست A كنوانسيون)

قواعد يکسان در خصوص قرارداد حمل‌ونقل بين‌الملليِ ريلی كالاها (CIM ـ پيوست B كنوانسيون)

مقررات حمل‌ونقل بين‌المللی ريلی كالاهای خطرناك (RIDـ پيوست C کنوانسيون)

قواعد يكسان در خصوص قراردادهای بهره‌برداری از وسايل نقليه در ترافيك ريلي بين‌المللی (CUV ـ پيوست D کنوانسيون)

قواعد يكسان در خصوص قرارداد بـهره‌برداری از زيربنا در حمل‌ونقل ريلی ‌بين‌المـللی (CUI ـ پيوست E کنوانسيون)

قواعد يکسان در خصوص معتبرسازی استانداردهای فنی  و اتخاذ دستورالعمل‌های فنی يکسانِ قابل کاربرد براي تجهيزات ريلی مورد استفاده در ترافيک بين‌المللی (APTU ـ پيوست F كنوانسيون)

ضميمه APTU پارامتر‌هايی که همراه با پذيرش فنی وسايل نقليه غيرمنطبق با دستورالعمل فني يکسان و طبقه‌بندی الزامات فنی ملی بايستی بررسی شوند

قواعد يکسانِ پذيرش فني تجهيزات ريلي مورد استفاده در ترافيک بين‌المللی (ATMF ـ پيوست G كنوانسيون)

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حمل‌ونقل مرکب بین‌المللی کالا

ضمیمه ـ مقررات راجع به مسائل گمرک در ارتباط با حمل‌ونقل مرکب بین‌المللی کالا

فهرست تفصیلی مطالب

تهیه و تنظیم:

دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۷، اول

قیمت:

۹۰۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *