نسبیت احکام دیوان بین‌المللی دادگستری

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. نسبیت احکام دیوان بین‌المللی دادگستری

نسبیت احکام دیوان بین المللی دادگستری

 

خرید

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر

دیباچه دکتر سیّدقاسم زمانی

چکیده

مقدمه

بخش اول: ماهیت و آثار اصل نسبیت آراء قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری

فصل اول: مبانی نظری و سیر تاریخی اصل نسبیت آراء

گفتارا ول: مفهوم اصل نسبیت آراء در گستره تاریخ

گفتار دوم: مراجع قضایی بین‌المللی

فصل دوم: مبنا و ماهیت الزامی اصل نسبت آراء قضایی

گفتار اول: مبنا و منشأ ایجاد قاعده نسبیت

گفتار دوم: ماهیت اصل نسبیت در حمایت از حقوق طف ثالث

فصل سوم: قلمرو اعمال اصل نسبیت

گفتار اول: لازم‌الاتباع بودن رأی از سوی دولت‌ها

گفتار دوم: اعمال استثنایی قاعده نسبیت در وضعیتهای خاص

گفتار سوم: اثر الزامی رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در ارتباط با هر قضیۀ خاص

فصل چهارم: اصل نسبیت در عمل

گفتار اول: اثر الزامی رأی نسبت به تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار دوم: اعمال قاعده نسبیت بر انواع آراء دیوان

گفتار سوم: سایر تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری

فصل پنجم: اثر الزامی رأی بر حقوق طرف ثالث مرتبط با دعوی

گفتار اول: اصل نسبیت “نهاد حمایتی از حقوق ثالث”

گفتار دوم: وضعیت حقوقی دولت وارد ثالث

بخش دوم: اثر الزامی آراء دیوان بین‌المللی دادگستری فراتر از طرف‌های اختلاف

فصل اول: تضییع حقوق دولت‌های ثالث در عمل ” تخطی از اصل نسبیت”

گفتار اول: نقصان ماده 59 در حمایت از حقوق ثالث

گفتار دوم: نقض حقوق ثالث در آراء موجد نتایج عینی

گفتار سوم: نقض حقوق ثالث در آراء مؤثر در توسعه حقوق بین‌الملل

فصل دوم: رویه قضایی از تئوری تا عمل

گفتار اول: بررسی مفهومی و اوصاف رویه قضایی

گفتار دوم: تصمیمات قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری: “منبع حقوق بین‌الملل”

فصل سوم: توسعه قواعد حقوق بین‌المللی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول: تعدیل رویکرد پوزیتویستی در حقوق بین‌الملل

گفتار دوم: رویکرد فراپوزیتویستی دیوان بین‌المللی دادگستری در عمل

فصل چهارم: دکترین حقوقی تقنین قضایی در دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول: بررسی اسناد تأسیس دیوان دایمی

گفتار دوم: دکترین حقوقی در تقنین قضایی

گفتار سوم: مبنای حقوقی تقنین قضایی در دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار چهارم: دکترین نقض قضایی در استناد به منابع حقوق بین‌الملل

گفتار پنجم: فعالیت قضایی دیوان در ایجاد قاعده “ضرورت توسعه حقوق بین‌الملل”

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

مؤلف:

سوده شاملو

تاریخ و نوبت چاپ: 

1393، اول

قیمت:

240.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …