پرفروشترین‌های این‌ماه ::

حقوق اسناد تجاری - دکتر اخلاقی
تخفیف !

حقوق اسناد تجاری

قیمت اصلی ۶۵۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸۵.۰۰۰ تومان است.

مسئولیت مدنی تطبیقی
تخفیف !

مسئولیت مدنی تطبیقی

قیمت اصلی ۷۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۳۰.۰۰۰ تومان است.

حقوق بین الملل دریاها
تخفیف !

حقوق بین الملل دریاها

قیمت اصلی ۳۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷۰.۰۰۰ تومان است.

حقوق اسناد تجاری - دکتر اخلاقی
تخفیف !

حقوق اسناد تجاری

قیمت اصلی ۶۵۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸۵.۰۰۰ تومان است.

مسئولیت مدنی تطبیقی
تخفیف !

مسئولیت مدنی تطبیقی

قیمت اصلی ۷۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۳۰.۰۰۰ تومان است.

حقوق بین الملل دریاها
تخفیف !

حقوق بین الملل دریاها

قیمت اصلی ۳۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷۰.۰۰۰ تومان است.

keyboard_arrow_up