کتاب حقوق مسوولیت بین المللی: گفتارهایی در مسوولیت بین‌المللی دولت

 1. خانه
 2. آرشیو منشورات مؤسسه
 3. کتاب حقوق مسوولیت بین المللی: گفتارهایی در مسوولیت بین‌المللی دولت

حقوق مسوولیت بین المللی: گفتارهایی در مسوولیت بین‌المللی دولت

خرید

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر

مقدمه

فصل نخست: مفهوم و پیشینه «مسئولیت بین المللی»

فصل دوم: قواعد اوّلیّه و قواعد ثانویّه

فصل سوم: «مسئولیّت ناشی از نقض تعهّد» و «مسئولیّت ناشی از ورود خسارت»

فصل چهارم:  مسئولیّت در «حقوق داخلی» و «حقوق بین الملل»

فصل پنجم: مسئولیت «مدنی» و مسئولیت «کیفری»

فصل ششم: وحدت «مسئولیت قراردادی» و «مسئولیت غیرقراردادی»

 1. گستره‌ مبانی و زمینه‌های رافع مسئولیت در «حقوق مسئولیت»
 2. دامنه‌ معاذیر مشترک در «حقوق مسئولیت» و «حقوق معاهدات»

فصل هفتم: مسئولیت «عینی»

فصل هشتم: مسئولیت عادّی و مسئولیت مشدّد

فصل نهم: مروری بر ارکان تحقّق مسئولیت بین‌المللی

 1. «انتسابِ» رفتار به دولت

(الف) رفتار منتسب به «ارگان رسماً دولتی»

(ب) رفتار منتسب به «ارگان عملاً دولتی»

(ج) رفتار منتسب به دولت «پس از وقوع» آن

 1. «نقض تعهّد»

(الف) «تعهّد»

(الف) ـ (1) حقوقی بودن تعهّد

الف) ـ (2) لازم‌الاجرا بودن تعهّد

ب) «نقض» تعهّد

فصل دهم: معاذیر رافع وصف متخلّفانۀ عمل

فصل یازدهم: آثار و نتایج حاکم بر مسئولیت بین‌المللی

 1. «زیان»
 2. «خسارت»
 3. «جبران خسارت» (شامل: «اعاده‌ وضع به حال سابق»، «غرامت» و «جلب رضایت»)
 4. نتایج غیر از «جبران خسارت»
 5. نتایج نقض «جدّی» قواعد آمره

فصل دوازدهم: حمایت دیپلماتیک

 1. پیشینه‌ حمایت دیپلماتیک
 2. پروژه‌ تدوین حمایت دیپلماتیک
 3. مبانی تحقّق حمایت دیپلماتیک

(الف) پیوند تابعیّتی

(ب) طی کردن جبران‌های داخلی

(ج) عدمِاعراض از حمایت دیپلماتیک

فصل سیزدهم: جانشینی دولت در مسئولیت بین‌المللی

 1. پیشینه‌ جانشینی دولت‌ها و تدوین قواعد
 2. چهارچوب کلّی جانشینی در مسئولیت
 3. تعهّدات «دولت جانشین» به ‌عنوان «دولت مرتکب عمل متخلّفانه»
 4. حقوق «دولت جانشین» به‌ عنوان «دولت زیان‌دیده»

پیوستها

پیش‌نویس مواد راجع به مسئولیت دولت‌ها برای اَعمال متخلّفانۀ بین‌المللی (2001)

پیش‌نویس موادّ راجع به حمایت دیپلماتیک (2006)

پیش‌نویس موقّت موادّ راجع به جانشینی دولت‌ها در مسئولیت دولت (تا سال 2020)

 

مؤلف: 

دکتر سیّدجمال سیفی

تاریخ و نوبت چاپ:

1400، اول

قیمت:

850.000 ریال

حقوق مسوولیت بین المللی

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …