کتاب حقوق مسوولیت بین المللی: گفتارهایی در مسوولیت بین‌المللی دولت

حقوق مسوولیت بین المللی: گفتارهایی در مسوولیت بین‌المللی دولت

خرید

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر

مقدمه

فصل نخست: مفهوم و پیشینه «مسئولیت بین المللی»

فصل دوم: قواعد اوّلیّه و قواعد ثانویّه

فصل سوم: «مسئولیّت ناشی از نقض تعهّد» و «مسئولیّت ناشی از ورود خسارت»

فصل چهارم:  مسئولیّت در «حقوق داخلی» و «حقوق بین الملل»

فصل پنجم: مسئولیت «مدنی» و مسئولیت «کیفری»

فصل ششم: وحدت «مسئولیت قراردادی» و «مسئولیت غیرقراردادی»

 1. گستره‌ مبانی و زمینه‌های رافع مسئولیت در «حقوق مسئولیت»
 2. دامنه‌ معاذیر مشترک در «حقوق مسئولیت» و «حقوق معاهدات»

فصل هفتم: مسئولیت «عینی»

فصل هشتم: مسئولیت عادّی و مسئولیت مشدّد

فصل نهم: مروری بر ارکان تحقّق مسئولیت بین‌المللی

 1. «انتسابِ» رفتار به دولت

(الف) رفتار منتسب به «ارگان رسماً دولتی»

(ب) رفتار منتسب به «ارگان عملاً دولتی»

(ج) رفتار منتسب به دولت «پس از وقوع» آن

 1. «نقض تعهّد»

(الف) «تعهّد»

(الف) ـ (۱) حقوقی بودن تعهّد

الف) ـ (۲) لازم‌الاجرا بودن تعهّد

ب) «نقض» تعهّد

فصل دهم: معاذیر رافع وصف متخلّفانۀ عمل

فصل یازدهم: آثار و نتایج حاکم بر مسئولیت بین‌المللی

 1. «زیان»
 2. «خسارت»
 3. «جبران خسارت» (شامل: «اعاده‌ وضع به حال سابق»، «غرامت» و «جلب رضایت»)
 4. نتایج غیر از «جبران خسارت»
 5. نتایج نقض «جدّی» قواعد آمره

فصل دوازدهم: حمایت دیپلماتیک

 1. پیشینه‌ حمایت دیپلماتیک
 2. پروژه‌ تدوین حمایت دیپلماتیک
 3. مبانی تحقّق حمایت دیپلماتیک

(الف) پیوند تابعیّتی

(ب) طی کردن جبران‌های داخلی

(ج) عدمِاعراض از حمایت دیپلماتیک

فصل سیزدهم: جانشینی دولت در مسئولیت بین‌المللی

 1. پیشینه‌ جانشینی دولت‌ها و تدوین قواعد
 2. چهارچوب کلّی جانشینی در مسئولیت
 3. تعهّدات «دولت جانشین» به ‌عنوان «دولت مرتکب عمل متخلّفانه»
 4. حقوق «دولت جانشین» به‌ عنوان «دولت زیان‌دیده»

پیوستها

پیش‌نویس مواد راجع به مسئولیت دولت‌ها برای اَعمال متخلّفانۀ بین‌المللی (۲۰۰۱)

پیش‌نویس موادّ راجع به حمایت دیپلماتیک (۲۰۰۶)

پیش‌نویس موقّت موادّ راجع به جانشینی دولت‌ها در مسئولیت دولت (تا سال ۲۰۲۰)

 

مؤلف: 

دکتر سیّدجمال سیفی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۴۰۰، اول

قیمت:

۸۵۰٫۰۰۰ ریال

حقوق مسوولیت بین المللی

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *