پنج شنبه , اردیبهشت ۲ ۱۴۰۰
faen

آرشیو تازه های مقالات فارسی الکترونیک

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مردادماه ۹۷

مقالات حقوقی فارسی مردادماه 97

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مردادماه ۹۷   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۰۵۵۴ DM12665 آثار مورد حمايت در پيش نويس لايحه حمايت از حقوق ادبي و هنري ايران و کنوانسيون برن/ داود اندرز، ابوالفضل احمدزاده، زهرا اکبريان.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۱-‎۳۶. ۳۰۵۵۵ DM12666 نگرش تحليلي به امکان …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیرماه ۹۷

مقالات حقوقی فارسی تیرماه 97

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیرماه ۹۷   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۰۵۰۴ DM12628 تنوع معاني فقهي عدالت، چالش ها و پاسخ ها (بررسي تحليلي ماهيت ساختاري عدالت قاضي در کلام فقهاي اماميه)/ مسيب داوري، محمدرسول آهنگران، کاظم رحمان ستايش.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۱، بهار: ص ۱-‎۲۴. ۳۰۵۰۵ DM12629 موارد نقض …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خردادماه ۹۷

مقالات حقوقی فارسی خردادماه 97

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خردادماه ۹۷   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۰۳۸۲ DM12506 بررسي تطبيقي حمايت از خريدار با حسن نيت در فقه و.حقوق تطبيقي/ علي اکبر ايزدي فرد، علي صداقتي، مجيد عباس تبار.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۵۱، بهار: ص ۱۱-‎۳۲. ۳۰۳۸۳ DM12507 تاملي فقهي در مدلول …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت‌ماه ۹۷

مقالات حقوقی فارسی اردیبهشت‌ماه 97

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت‌ماه ۹۷   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۰۰۷۶ بررسي علمي و کاربردي موضوع “قصاص” از منظر قانون.مجازات اسلامي (‎۱۳۹۲)/ محمد مصدق، امير حسين مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ‎۱۲۶، بهمن و اسفند: ص ۳-‎۹. ۳۰۰۷۷ بررسي مقررات جديد هيئت هاي انضباطي نيروهاي مسلح.با رويکرد علمي و کاربردي …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین‌ماه ۹۷

مقالات حقوقی فارسی فروردین‌ماه 97

  رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۰۰۱۴ DM12240 انجام عين تعهد در تقابل با قابليت جمع فسخ قرارداد و پرداخت خسارات: سنجش کارآيي در نظام ضمانت اجراهاي قراردادي/ علي انصاري، حسن باديني، احد شاهي دامن جاني.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۱۷۹-‎۱۹۸. ۳۰۰۱۵ DM12241 عکس: جلوه اي از هنر يا تقليد …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند‌ماه ۹۶

مقالات حقوقی فارسی اسفند‌ماه 96

  رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۲۹۹۳۵ DM12166 محدوديت هاي آزادي هاي عمومي در حکومت هاي اسلامي و سکولار/ علي بهادري جهرمي، علي فتاحي زفرقندي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۳-‎۲۰. ۲۹۹۳۶ DM12167 حق بر شهروندي؛ گذار از وضع طبيعي به سوي جامعه مدني/ مهناز بيات کميتکي، مهدي بالوي، …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن‌ماه ۹۶

مقالات حقوقی فارسی بهمن‌ماه 96

رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۲۹۸۱۸ DM12072 مبناي حق اسلامي لزوم پيروي از خدا/ احمد اسماعيل تبار.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۷۳ و ‎۷۴، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۹. ۲۹۸۱۹ DM12073 دفاع اختلال رواني در زمان ارتکاب جرم: تقابل حقوق متهم با منافع قرباني در حقوق کيفري بين المللي/ عليرضا تقي پور.- ديدگاه هاي حقوق …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی‌ماه ۹۶

مقالات حقوقی فارسی دی‌ماه 96

رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۲۹۶۶۳ DM11952 بازخواني فقهي حقوقي حق شفعه موقوف عليهم/ محمدحسن حائري، جواد يعقوبي، محمد يعقوبي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۵، بهار – تابستان: ص ۳-‎۳۰. ۲۹۶۶۴ DM11953 ماهيت ايجاب/ حسين کاويار، فخرالدين اصغري آقمشهدي، علي اکبر ايزدي فرد.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۵، بهار – تابستان: ص ۳۱-‎۵۷. …

بیشتر بخوانید »