حقوق‌جزا‌و‌جرم‌شناسی

حقوق جزای بین الملل
تخفیف !

حقوق جزای بین الملل

قیمت اصلی ۸۵.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۶.۵۰۰ تومان است.

مسئولیت کیفری نیابتی
تخفیف !

مسئولیت کیفری نیابتی

قیمت اصلی ۱۵۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۵.۰۰۰ تومان است.

قانون مجازات اسلامی
تخفیف !

قانون مجازات اسلامی

قیمت اصلی ۱۸۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰.۰۰۰ تومان است.

حقوق جزای بین الملل
تخفیف !

حقوق جزای بین الملل

قیمت اصلی ۸۵.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۶.۵۰۰ تومان است.

مسئولیت کیفری نیابتی
تخفیف !

مسئولیت کیفری نیابتی

قیمت اصلی ۱۵۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۵.۰۰۰ تومان است.

قانون مجازات اسلامی
تخفیف !

قانون مجازات اسلامی

قیمت اصلی ۱۸۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰.۰۰۰ تومان است.

keyboard_arrow_up