مجموعه مقالات همایش نقش بازیگران غیر دولتی در تهدید علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی

۳۳.۳۰۰ تومان

نویسنده
سال چاپ1397
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تعداد صفحه292
شابک978-600-7077-19-1

سرآغاز
دیباچه
گزارش علمی و اجرایی همایش
سخنرانی دبیر علمی همایش
چکیده سخنرانی‌های افتتاحیه
1-جناب آقای دکتر قنبری، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
2-جناب آقای دکتر سید قاسم زمانی، دبیرکل انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
3- جناب آقای دکتر سعید منصوری، رئیس دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه
4- جناب آقای دکتر پوریا عسکری، مشاور حقوقی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ
5-جناب آقای شهاب تجری، رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
خیرمقدم دبیر اجرایی همایش: جناب آقای جواد پورکرمی
سخن آغازین: تعریف جایگاه بازیگران غیردولتی در نظام حقوق بین‌الملل
ابراهیم بیگ‌زاده
مداخلۀ خارجی و مبارزه علیه گروه‌های تروریستی؛ رهیافت‌های حقوق بین‌الملل
محمدرضا ضیایی بیگدلی
1-اصل عدم مداخله
2- دولت‌های ناتوان یا فرومانده
3-مبارزه علیه گروه‌های تروریستی
4-مداخلۀ نظامی خارجی بنا به دعوت
4-1دلایل و مستندات موافقان دعوت به مداخله
4-2- دلایل و مستندات مخالفان دعوت به مداخله
5-آیا گروه‌های تروریستی می‌توانند از کمک‌های نظامی خارجی برخوردار شوند؟
6- مداخلۀ نظامی خارجی بدون رضایت یا دعوت
7-آیا حمله قریب‌الوقوع گروه‌های تروریستی علیه دولت خارجی اجازۀ مداخلۀ نظامی را می‌دهد؟
ارزیابی نهایی
کرامت انسانی و نفی خشونت در اسلام
سعید منصوری
مقدمه
ایدئولوژی گروه‌های افراطی و خشونت‌طلب: با تأکید بر گروه داعش
شهاب تجری
مقدمه
1-بحران‌آفرینی هویت
2-ریشه تاریخی و سنتی داعش
3-علت نوین هویت‌طلبی بنیادگرایان اسلامی به ویژه داعش
نتیجه‌گیری
فهرست منابع
دفاع مشروع در مقابله با بازیگران غیردولتی
دیدخت صادقی حقیقی
مقدمه
1رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد اعمال دفاع مشروع در برابر بازیگران غیردولتی
1-1بررسی رویکرد مخالفان: انتساب حمله مسلحانه به بازیگران مسلح غیردولتی
2-دفاع مشروع در قبال بازیگران غیردولتی از منظر منشور ملل متحد: توسعه مفهوم دفاع مشروع
3-رویه دولت‌ها
4-دولت حامی بازیگران غیردولتی و دفاع مشروع
5-کشور پناهگاه بازیگر غیردولتی و دفاع مشروع
6-دفاع مشروع و دولت‌های ناتوان
نتیجه‌گیری
فهرست منابع
تأملی بر مسئولیت بین‌المللی برای اعمال افراد و گروه‌های تکفیری
بهرام مستقیمی
مقدمه
1-مسئولیت دولت برای عمل از نظر بین‌المللی نادرست
الف ـ عمل از نظر بین‌المللی نادرست
ب ـ عمل دولت
1)اعمال ارکان یا ارکان واحدهای تابع دولت
2)اعمال اشخاصی که رکن رسمی دولت نیستند
الف. مقام رسمی یا رکن عملی
1)مقام رسمی عملی
2)رکن عملی
ب. جنبش شورشی
ج. اعمال شخص خصوصی
3-مسئولیت جامعه بین‌المللی (مسئولیت حمایت)
جمع‌بندی
فهرست منابع
اَشکال حمایت از بازیگران غیردولتی و چالش‌های نظام مسئولیت دولت در حقوق بین‌الملل
محسن عبدالهی
مقدمه
بند نخست ـ اشکال حمایت از بازیگران غیردولتی و متخلفانه بودن چنین حمایتی
1-حمایت فعال از بازیگران غیردولتی
2-حمایت منفعل از بازیگران غیردولت
3-ممنوعیت حمایت از تروریسم
بند دوم ـ چالش‌های رژیم مسئولیت بین‌المللی دولت در برابر بازیگران غیردولتی
1-عدم اشتمال مستقیم حقوق بین‌الملل بر بازیگران غیردولت
2-آستانه بالای ضوابط قابلیت انتساب اعمال بازیگران غیردولتی به دولت‌های حامی
نتیجه‌گیری
تعقیب جنایات بین‌المللی ارتکابی در مخاصمات مسلحانه داخلی توسط محاکم ملی
سیّد حسین عنایت
مقدمه
فصل اول ـ موضع حقوق انسان‌دوستانه بین‌المللی در ایجاد دادگاه‌های گروه‌های مسلح
فصل دوم ـ اصول دادرسی عادلانه بودن دادگاه‌های گروه‌های مسلح
جمع‌بندی نهایی
نسل‌زدایی پیروان آیین «إزیدی» در عراق
مرتضی جوانمردی صاحب ـ محمدباقر رستگار مهجن‌آبادی
مقدمه
1إزیدی‌ها یک جمعیت با ویژگی‌های متمایز مذهبی
1-1-ماهیت إزیدی
1-2-هویت و محل سکونت
1-3-اعتقادات مذهبی
1-3-1شباهت به ادیان دیگر
1-3-2- مسئله شیطان‌پرستی
1-3-3توحید و یگانه‌پرستی
1-3-4سایر باورها
2-اعمال ارتکابی
2-1کشتارهای دسته‌جمعی مردان
2-1-1کشتار روستای قینیه (Qiniyeh)
2-1-2کوچو (Kocho)
2-2ربودن و حبس کردن
2-3 ربودن جمعی زنان و کودکان و برده ساختن آنان
2-3-1 تغییر اجباری دین به منظور ازدواج
2-3-2 ازدواج اجباری
2-3-3 بردگی و تجاوز جنسی
2-3-4 انتقال کودکان
2-4ایراد صدمات شدید روحی و روانی
2-5تغییر اجباری دین
2-6- تحمیل شرایط نابودی
3مرتکب و قصد نابودی گروه
3-1دولت اسلامی عراق و شام
3-2قصد نابودی پیروان آیین إزیدی
4بحث و نتیجه‌گیری
4-1نسل‌زدایی یا شروع به ارتکاب آن
فهرست منابع
اثبات ارتکاب جنایت ژنوسید علیه ایزدی‌ها
ستار عزیزی ـ رسول اسلام‌پناه
مقدمه
بخش اول ـ معرفی اقلیت ایزدی و جنایت ارتکابی داعش علیه آنان
گفتار اول ـ معرفی اقلیت ایزدی
بند اول ـ ریشه قومی و نژادی ایزدی‌ها
بند دوم ـ ریشه دین ایزدی
بند سوم ـ جمعیت و سکونت‌گاه ایزدیان
گفتار دوم ـ جنایات ارتکابی داعش علیه ایزدی‌ها
بند اول ـ اعدام‌های گروهی روستای کوجو
بند دوم ـ اعدام گروهی روستای قنی
بند سوم ـ اعدام گروهی روستای جداله
بند چهارم ـ به بردگی گرفتن زنان و دختران ایزدی
بخش دوم ـ توصیف اقدامات داعش علیه ایزدی‌ها
گفتار اول ـ عنصر مادی جنایت ژنوسید
بند اول ـ كشتن اعضای گروه
بند دوم ـ وارد كردن ‌آسیب شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی به اعضای یك گروه
بند سوم ـ قرار دادن عمدی یك گروه در معرض وضعیات زندگی نامناسبی كه منتهی به نابودی فیزیكی تمام یا بخشی از گروه شود
بند چهارم ـ اجرای اقداماتی كه به قصد جلوگیری از تولیدمثل در میان گروه صورت می‌گیرد
بند پنجم ـ انتقال اجباری كودكان یك گروه به گروه دیگر
گفتار دوم ـ عنصر معنوی جنایت ژنوسید
نتیجه‌گیری
فهرست منابع
جنایات علیه بشریت با تکیه بر ارتکاب توسط بازیگران غیردولتی
فریدون جعفری ـ رضوان باقرزاده
مقدمه
الف) مختصات جنایات علیه بشریت
1-ویژگی‌های مشترک در موارد ارتکاب توسط عوامل دولتی و غیردولتی
2-ویژگی‌های چالش‌برانگیز در موارد ارتکاب توسط بازیگران غیردولتی
2-1در چارچوب یک حمله
2-2گروه هدف: جمعیت غیرنظامی
2-3در تعقیب یا پیشبرد یک سیاست دولتی یا سازمانی
ب) بازیگران غیردولتی و ارتکاب جنایات علیه بشریت؛ تحلیل حقوقی دو نگرش
1-رویکرد مضیق؛ عدم امکان ارتکاب جنایات علیه بشریت توسط بازیگران غیردولتی
2-رویکرد کارکردی؛ امکان ارتکاب جنایات علیه بشریت توسط بازیگران غیردولتی
برآیند بحث
فهرست منابع
وضعیت زنان در موارد تهدید علیه صلح و امنیت: قربانی یا ناجی؟ با تأکید بر قضیه کوبانی
ستار عزیزی ـ سید رضا رفیعی
مقدمه
1-شرکت غیرمستقیم زنان در جنگ
1-1خدمات‌رسانی به رزمندگان
1-2خدمات پشت جبهه
2-شرکت مستقیم زنان در مخاصمات مسلحانه
2-1سوابق تاریخی
2-2دلایل عدم مشارکت زنان در مخاصمات مسلحانه
2-3 استثناء بر قاعده کلی
2-3-1 مشارکت مستقیم زنان به علت کمبود نیروی انسانی مرد
2-3-2 گروه‌های چریکی چپ‌گرا
3-وضعیت کوبانی
3-1احزاب کردی
3-2حمله دولت اسلامی و نقش بازیگران خارجی
3-3زنان کوبانی و تبلیغات رسانه‌ای
نتیجه‌گیری
فهرست منابع
دیالکتیک جهانی شدن و بازیگران غیردولتی خشن
قدرت احمدیان ـ مختار نوری
مقدمه
1- جهانی شدن: ابعاد و مختصات
2- چیستی بازیگران غیردولتی: با تأکید بر بازیگران غیردولتی خشن
3- گروه اسلامی داعش: بازیگر غیردولتی خشن
4- دیالکتیک جهانی شدن و بازیگران غیردولتی: نمونه داعش
4-1- جهانی شدن اطلاعات و شگردهای رسانه‌ای داعش
4-2- جهانی شدن سیاست و عبور داعش از مرزها
4-3- داعش و خشونت در گستره جهانی
4-4- هم‌پیوندی جهانی شدن و داعش در ضدیت با دولت مدرن
4-5- داعش و جهانی شدن امنیت خاورمیانه
نتیجه‌گیری پایانی
فهرست منابع
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و گروه‌های مسلح غیردولتی با تأکید بر گروه موسوم به دولت اسلامی
پوریا عسکری
درآمد
مبحث اول ـ مخاصمات مسلحانه معاصر و حضور پررنگ گروه‌های مسلح غیردولت
1- مقدمه
2- پاسخ حقوق بین‌الملل بشردوستانه
3- مطالعه موردی گروه موسوم به دولت اسلامی از دیدگاه شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
مبحث دوم ـ کارکرد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مواجهه با گروه‌های مسلح غیردولت
1- مقدمه
2- تماس و گفتگو با گروه‌های مسلح غیردولت
3- مطالعات تطبیقی در خصوص حقوق بین‌الملل بشردوستانه
فرجام

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه مقالات همایش نقش بازیگران غیر دولتی در تهدید علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up