معاهدات حمل و نقل بین المللی همراه با قانون دریایی ایران

۱۸۰.۰۰۰ تومان

موضوعمعاهدات حمل و نقل بین المللی
سال چاپ1397
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ200
تعداد صفحه486
شابک978-964-8200-58-4

ناموجودمقدمه
‌قانون دریایی (مصوب 1343/06/29 کمیسیون مشترک مجلسین؛ با اصلاحات بعدی تا 1391/08/16 مجلس شورای اسلامی)
فصل اول ـ تابعیت و ثبت کشتی
قسمت اول ـ تابعیت
قسمت دوم ـ ثبت کشتی
فصل دوم ـ حقوق ممتاز
فصل سوم ـ رهن کشتی
فصل چهارم ـ باربری دریایی
فصل پنجم ـ مالکین کشتی ـ حدود مسئولیت و تعهدات آنها
قسمت اول ـ مقررات کلی
قسمت دوم ـ تحدید مسئولیت مالکین کشتی
فصل ششم ـ وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات فرمانده و كاركنان كشتی
فصل هفتم ـ وثیقه دادن بار و اخذ وام
فصل هشتم ـ حمل مسافر
قسمت اول ـ حدود مسئولیت حمل
قسمت دوم ـ حقوق مسافرین
فصل نهم ـ اجاره کشتی
فصل دهم ـ تصادم در دریا
فصل یازدهم ـ کمک و نجات در دریا
فصل دوازدهم ـ خسارات دریایی
‌فصل سیزدهم ـ دادگاه دریایی
فصل چهاردهم ـ مقررات متفرقه
قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین‌المللی دریایی مصوب 1344/11/05
قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به بارنامه‌ها و پروتکل امضاء
مقاوله‌نامه امضاء
قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حمل مسافر از طریق دریا
‌پروتکل
کنوانسیون ۱۹۷۸ سازمان ملل متحد در مورد حمل‌ونقل دریایی کالا (قواعد هامبورگ)
دیباچه
بخش اول ـ مقررات عمومی
بخش دوم ـ مسئولیت حمل‌ونقل‌کننده
بخش سوم ـ مسئولیت فرستنده
بخش چهارم ـ اسناد حمل‌ونقل
بخش پنجم ـ حقوق و دعاوی
بخش ششم ـ مقررات تکمیلی
بخش هفتم ـ مقررات نهایی
کنوانسیون رتردام
فصل 1- مقررات کلی
فصل 2- قلمرو اجرا
فصل 3- اسناد حمل الکترونیک
فصل 4- تعهدات متصدی حمل
فصل 5- مسئولیت متصدی حمل نسبت به فقدان، خسارت، یا تأخیر
فصل 6- مقررات تکمیلی مربوط به مراحل خاص حمل
فصل 7- تعهدات فرستنده نسبت به متصدی حمل
فصل 8- اسناد حمل و اسناد حمل الکترونیک
فصل 9- تحویل کالاها
فصل 10- حقوق طرف بررسی‌کننده
فصل 11- انتقال حقوق
فصل 12- محدودیت‌های مسئولیت
فصل 13- مهلت اقامه دعوا
فصل 14- صلاحیت
فصل 15- داوری
قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون 12 اکتبر 1929 ورشو و پروتکل 28 سپتامبر 1955 لاهه و کنوانسیون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتکل 8 مارس 1971 گواتمالا مصوب 1354/02/31
کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی ورشو ـ 12 اکتبر 1929
‌فصل اول ـ موضوع و تعاریف
‌فصل دوم ـ اسناد حمل‌ونقل
‌بخش اول ـ بلیت مسافر
‌بخش دوم ـ رسید لوازم شخصی
‌بخش سوم ـ بارنامه هوایی
‌فصل سوم ـ مسئولیت متصدی حمل‌ونقل
‌فصل چهارم ـ مقررات مربوط به حمل‌ونقل مختلط
‌فصل پنجم ـ مقررات عمومی و نهایی
پروتکل الحاقی ـ راجع به ماده 2 کنوانسیون
پروتکل لاهه ـ 28 سپتامبر 1955
‌فصل اول ـ اصلاحات کنوانسیون
‌فصل دوم ـ حدود شمول متن اصلاح‌شده کنوانسیون
فصل سوم ـ مواد نهایی
کنوانسیون گوادالاخارا 18 سپتامبر 1961
پروتکل برای اصلاح کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل‌ونقل هوایی بین‌الملل امضاءشده در ورشو به تاریخ 12 اکتبر 1929 و اصلاح‌شده به موجب پروتکل منعقده در شهر لاهه به تاریخ 28 سپتامبر 1955 گواتمالا ـ 8 مارس
1971
‌فصل اول ـ اصلاحات کنوانسیون
فصل دوم ـ قلمرو اجرایی متن اصلاح‌شده کنوانسیون
‌فصل سوم ـ مقررات نهایی
قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل)های اصلاحی (۱)، (۲) و (۴) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب تشریفات (پروتکل) لاهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی
تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (۱) امضاءشده در مونترال
فصل اول ـ اصلاحات کنوانسیون
فصل دوم ـ حیطه شمول کنوانسیون اصلاح‌شده
فصل سوم ـ مقررات نهایی
تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (۲) امضاءشده در مونترال
فصل اول ـ اصلاحات کنوانسیون
فصل دوم ـ حیطه شمول کنوانسیون اصلاح‌شده
فصل سوم ـ مقررات نهایی
تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (۴) امضاءشده در مونترال در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۵ (1354/07/03) به منظور اصلاح کنوانسیون یکسان کردن برخی از مقررات حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی امضاءشده در ورشو در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ (1308/07/20) و اصلاح‌شده به موجب تشریفات (پروتکل) امضاءشده در لاهه در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ (1334/07/06)
فصل اول ـ اصلاحات کنوانسیون
فصل دوم ـ حیطه شمول کنوانسیون اصلاح‌شده
فصل سوم ـ مقررات نهایی
قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
کنوانسیون راجع به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی
فصل اول ـ مقررات عمومی
فصل دوم ـ اسناد و تعهدات طرفین قرارداد در حمل‌ونقل مسافر، بار همراه مسافر و کالاها
بخش ۱ ـ بلیت مسافر
فصل سوم ـ مسئولیت متصدی حمل‌ونقل و میزان جبران خسارت
فصل چهارم ـ حمل‌ونقل مرکب
فصل پنجم ـ حمل‌ونقل هوایی که توسط شخصی غیر از متصدی حمل‌ونقل قراردادی انجام می‌گیرد
فصل ششم ـ سایر مقررات
فصل هفتم ـ مقررات تکمیلی
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون قرارداد حمل‌ونقل بین‌المللی کالا از طریق جاده و پروتکل اصلاحی آن
کنوانسیون قرارداد حمل‌ونقل بین‌المللی کالا از طریق جاده
فصل اول ـ محدوده اجرا
‌فصل دوم ـ مسئولیت حمل‌کننده نسبت به اشخاص
‌فصل سوم ـ انعقاد و اجرای قرارداد حمل
فصل چهارم ـ مسئولیت حمل‌کننده
‌فصل پنجم ـ دعاوی و اقدامات قانونی
فصل ششم ـ مقررات مربوط به حمل کالا به وسیله چند حمل‌کننده متوالی
فصل هفتم ـ بطلان شروط مغایر با کنوانسیون
‌فصل هشتم ـ مقررات نهایی
پروتکل کنوانسیون قرارداد حمل‌ونقل بین‌المللی کالا از طریق جاده
مقررات نهایی
كوتیف 1999 كنوانسیون حمل‌ونقل بین‌المللی ریلی (COTIF)
پروتكل مورخ سوم ژوئن 1999 اصلاح كنوانسیون حمل‌و‌نقل بین‌المللی ریلی (کوتیف) تدوین‌شده در تاریخ 9 می ‌1980 (پروتكل 1999)
کنوانسیون حمل‌و‌نقل بین‌المللی ریلی (کوتیف) مورخ نهم می 1980، بر اساس نسخه پروتكلِ اصلاحی سوم ژوئن 1999
عنوان اول ـ مفاد کلی
عنوان دوم ـ مفاد عمومی
عنوان سوم ـ ساختار و عملكرد
عنوان چهارم ـ امور مالی
عنوان پنجم ـ داوری
عنوان ششم ـ اصلاحات كنوانسیون
عنوان هفتم ـ قواعد نهایی
پروتكلِ امتیازات و مصونیت‌‌های سازمان بین‌الدول حمل‌ونقل بین‌المللی ریلی (اتیف)
قواعد یکسان در خصوص قرارداد حمل‌و‌نقل بین‌المللی ریلی مسافر (CIV ـ پیوست A كنوانسیون)
عنوان اول ـ مفاد كلی
عنوان دوم ـ انعقاد و اجرای قرارداد حمل
عنوان سوم ـ حمل حیوانات، توشه دستی، بار ثبت‌شده و وسایل نقلیه
فصل اول ـ مفاد عمومی
فصل دوم ـ توشه دستی و حیوانات
فصل سوم ـ توشه ثبت‌شده
فصل چهارم ـ وسایل نقلیه
عنوان چهارم ـ مسئولیت كاریر
فصل اول ـ مسئولیت در صورت فوت یا صدمات جسمی به مسافران
فصل دوم ـ مسئولیت در مورد عدم رعایت برنامه زمانی
فصل سوم ـ مسئولیت در مورد توشه دستی، حیوانات، توشه ثبت‌شده و وسایل نقلیه
بخش اول ـ توشه دستی و حیوانات
بخش دوم ـ توشه ثبت‌شده
بخش سوم ـ وسایل نقلیه
فصل چهارم ـ مفاد عمومی
عنوان پنجم ـ مسئولیت مسافر
عنوان ششم ـ استیفای حقوق
عنوان هفتم ـ روابط بین كاریرها
قواعد یکسان در خصوص قرارداد حمل‌ونقل بین‌المللی ریلی كالاها (CIM ـ پیوست B كنوانسیون)
عنوان اول ـ مفاد کلی
عنوان دوم ـ انعقاد و اجرای قرارداد حمل
عنوان سوم ـ مسئولیت
عنوان چهارم ـ استیفای حقوق
عنوان پنجم ـ روابط میان كاریرها
مقررات حمل‌ونقل بین‌المللی ریلی كالاهای خطرناك RID ـ (پیوست C کنوانسیون)
قواعد یكسان در خصوص قراردادهای بهره‌برداری از وسایل نقلیه در ترافیك ریلی بین‌المللی CUV ـ (پیوست D کنوانسیون)
قواعد یكسان در خصوص قرارداد بـهره‌برداری از زیربنا در حمل‌ونقل ریلی ‌بین‌المـللی CUI ـ (پیوست E کنوانسیون)
عنوان اول ـ مفاد کلی
عنوان دوم ـ قرارداد استفاده
عنوان سوم ـ مسئولیت
عنوان چهارم ـ اقامه‌های دعوا از سوی نیروهای كمكی
عنوان پنجم ـ استیفای حقوق
قواعد یکسان در خصوص معتبرسازی استانداردهای فنی و اتخاذ دستورالعمل‌های فنی یکسانِ قابل کاربرد برای تجهیزات ریلی مورد استفاده در ترافیک بین‌المللی APTU ـ (پیوست F كنوانسیون)
ضمیمه APTU پارامتر‌هایی که همراه با پذیرش فنی وسایل نقلیه غیرمنطبق با دستورالعمل فنی یکسان و طبقه‌بندی الزامات فنی ملی بایستی بررسی شوند
1- فهرست پارامتر‌ها
2- طبقه‌بندی الزامات فنی ملی
قواعد یکسانِ پذیرش فنی تجهیزات ریلی مورد استفاده در ترافیک بین‌المللی (ATMF ـ پیوست G كنوانسیون)
کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حمل‌ونقل مرکب بین‌المللی کالا
(کنوانسیون 24 مه 1980 ژنو)
بخش اول ـ مقررات عمومی
بخش دوم ـ اسناد حمل‌ونقل
بخش سوم ـ مسئولیت عامل حمل‌ونقل مرکب
بخش چهارم ـ مسئولیت فرستنده
بخش پنجم ـ حقوق و دعاوی
بخش ششم ـ مقررات تکمیلی
بخش هفتم ـ مسائل گمرکی
بخش هشتم ـ مقررات نهایی
ضمیمه ـ مقررات راجع به مسائل گمرک در ارتباط با حمل‌ونقل مرکب بین‌المللی کالا

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “معاهدات حمل و نقل بین المللی همراه با قانون دریایی ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up