نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف

۱۹۵.۵۰۰ تومان

موضوعتسلیحات متعارف
سال چاپ1395
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ1000
تعداد صفحه600
شابک978-600-8040-30-9

فصل اول: مقدمه كلی
مقدمه
سابقه علمی
اهداف
فصل دوم: كلیات
مقدمه
مبحث اول: تعریف و تبیین انواع تسلیحات متعارف
گفتار اول: تعریف تسلیحات متعارف
گفتار دوم: تببین انواع تسلیحات متعارف
مبحث دوم: عوامل توجه به كاربرد تسلیحات متعارف در جامعه بین‌المللی در دوران معاصر
گفتار اول: عوامل حقوقی
گفتار دوم: عوامل سیاسی
گفتار سوم: عوامل اقتصادی
مبحث سوم: جایگاه كاربرد تسلیحات متعارف در نظریه‌های روابط بین‌الملل
گفتار اول: رئالیسم و كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار دوم: ایده آلیسم و كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار سوم: مهدویت و كاربرد تسلیحات متعارف
مبحث چهارم: ارزیابی كاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف
گفتار اول: ارزیابی كاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب و شمال
بند اول: كاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب
بند دوم: ارزیابی كاربرد تسلیحات متعارف در قطب شمال
گفتار دوم: ارزیابی كاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد
بند اول: كاربرد تسلیحات متعارف بر علیه دزدی دریایی
بند دوم: كاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم دریایی
نتیجه
فصل سوم: قواعد حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در سطح سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها
مقدمه
مبحث اول: ارزیابی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار اول: ارزیابی اقدامات مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
بند اول: تصویب قطعنامه‌های مرتبط با كاربرد تسلیحات متعارف
بند دوم: تدوین كنوانسیون‌های مرتبط در زمینه كاربرد تسلیحات متعارف
بند سوم: نهادهای مجمع عمومی در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار دوم: اقدامات شورای امنیت ملل متحد در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
بند اول: اعمال تحریم‌های تسلیحاتی و تاثیر آن بر كاربرد تسلیحات متعارف
بند دوم: تجویز مداخله نظامی و تاثیر آن بر كاربرد تسلیحات متعارف
بند سوم: نهادهای شورای امنیت در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار سوم: ارزیابی آرای دیوان بین‌المللی دادگستری راجع به كاربرد تسلیحات متعارف
بند اول: رای مشورتی راجع به تهدید یا توسل به تسلیحات هسته‌ای
بند دوم: قضیه دیوار حایل
بند سوم: قضیه فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریكا در نیكاراگوئه
بند چهارم: قضیه نسل كشی بوسنیایی‌ها
گفتار چهارم: ارزیابی اقدامات دبیركل ملل متحد راجع به كاربرد تسلیحات متعارف
بند اول: برنامه اقدام سازمان ملل برای محدود كردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات كوچكو سبك
بند دوم: برنامه اقدام هماهنگ سازی تسلیحات كوچك
بند سوم: گزارشگران ویژه
بند چهارم: دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد
بند پنجم: صندوق تسهیلات حمایت كننده از همكاری در تنظیم تسلیحات ملل متحد (آنسكار)
بند ششم: دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد
گفتار پنجم: شورای اقتصادی- اجتماعی ملل متحد و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار ششم: موسسات تخصصی و سازمان‌های مستقل از سازمان ملل متحد و كاربرد تسلیحات متعارف
بند اول: سازمان بین‌المللی دریانوردی (ایمو) و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
بند دوم: سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسكو) و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
بند سوم: سازمان جهانی گمرك و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
مبحث دوم: اقدامات سازمان‌های بین‌المللی فرامنطقه‌ای در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار اول: سازمان پیمان آتلانتیك شمالی (ناتو) و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار دوم: جنبش عدم تعهد و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار سوم: سازمان همكاری‌های اسلامی و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار چهارم: اتحادیه عرب و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
مبحث سوم: اقدامات سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار اول: اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
بند اول: اسناد اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
بند دوم: موارد كاربرد تسلیحات متعارف توسط اتحادیه اروپا
بند سوم: نهادهای همكار با اتحادیه اروپا در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار دوم: اقدامات اتحادیه آفریقایی در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
بند اول: اعلامیه باماكو
بند دوم: كنوانسیون جامعه اقتصادی غرب آفریقا راجع به تسلیحات كوچك و سبك، مهمات آنها و سایر مواد مرتبط
بند سوم: پروتكل نایروبی
بند چهارم: پروتكل جامعه توسعه‌ای جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین، مهمات و موادمرتبط
بند پنجم: كنوانسیون آفریقای مركزی راجع به كنترل تسلیحات كوچك و سلاح‌های سبك، مهمات آنها، اجزاء و قسمت‌هایی كه می‌توانند برای ساخت، تعمیر و نصب مورد استفاده قرار بگیرند (كنوانسیون كین شاسا)
گفتار سوم: اقدامات سازمان كشورهای آمریكایی در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
بند اول: كنوانسیون آمریكایی برعلیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین، مواد انفجاری، مهمات و سایر مواد مرتبط (سیفتا)
بند دوم: كنوانسیون آمریكایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف
بند سوم: قوانین نمونه به منظور كنترل جابه جایی بین‌المللی تسلیحات آتشین، قطعات، بخش‌ها و مهمات آنها
گفتار پنجم: اقدامات سازمان همكاری شانگهای در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
مبحث چهارم: اقدامات دولت‌ها در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار اول: اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار دوم: اقدامات ایالات متحده آمریكا در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار سوم: فدراسیون روسیه و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
نتیجه
فصل چهارم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در شاخه‌های مختلف حقوق بین‌الملل
مقدمه
مبحث اول: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور
گفتار اول: ارزیابی نظری نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور
بند اول: دفاع مشروع و قانونی بودن كاربرد تسلیحات متعارف
بند دوم: دفاع مشروع پیش دستانه و غیرقانونی بودن كاربرد تسلیحات متعارف
بند سوم: مداخلات بشردوستانه و غیرقانونی بودن كاربرد تسلیحات متعارف
بند چهارم: دكترین مسئولیت حمایت و غیرقانونی بودن كاربرد تسلیحات متعارف
بند پنجم: دكترین مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج و غیرقانونی بودن كاربرد تسلیحات متعارف
بند ششم: دكترین مداخلات دموكراسی خواهانه و غیرقانونی بودن كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در زمان صلح
بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در كنترل آشوب‌های خیابانی
بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بركاربرد تسلیحات متعارف در عملیات حفظ صلح
بند سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربردتسلیحات متعارف در زمان رضایت دولت میزبان
گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و بین‌المللی
بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات داخلی
بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی
مبحث دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه
گفتار اول: تعهدات عمومی دولت‌ها در زمینه كاربرد تسلیحات متعارف بر مبنای قواعد بین‌الملل بشردوستانه
بند اول: التزامات دولت‌ها در منع كاربرد هر نوع تسلیحات متعارف
بند دوم: التزامات ماده یك مشترك كنوانسیون‌های چهارگانه ژنو به منظور كنترل كاربرد تسلیحات متعارف
بند سوم: التزامات حقوق بشری دولت‌ها به منظور تضمین رعایت قواعد بین‌الملل بشردوستانه دركاربرد تسلیحات متعارف
بند چهارم: التزامات مندرج در ماده 36 پروتكل اول الحاقی
گفتار دوم: كاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه
بند اول: كاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب غیرضروری
بند دوم: کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب به محیط زیست
بند سوم: كاربرد تسلیحات متعارف و اصل تفكیك
بند چهارم: كاربرد تسلیحات متعارف و اصل تناسب
بند پنجم: كاربرد تسلیحات متعارف و اصل ضرورت نظامی
گفتار سوم: كاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات
بند اول: كاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان
بند دوم: كاربرد تسلیحات متعارف توسط غیرنظامیان
بند سوم: كاربرد تسلیحات متعارف توسط كاركنان شركت‌های خصوصی نظامی
مبحث سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق مسئولیت بین‌المللی
گفتار اول: مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال مشاركت در كاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف
بند اول: مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال كاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه‌های تحت كنترل آنها
بند دوم: مشاركت دولت‌ها در كاربرد تسلیحات متعارف از طریق واسطه‌گری غیرقانونی
گفتار دوم: مسئولیت بین‌المللی كاربرد مستقیم انواع تسلیحات متعارف توسط دولت به‌كارگیرنده
بند اول: تسلیحات متعارف دریایی
بند دوم: تسلیحات متعارف هوایی
بند سوم: تسلیحات متعارف زمینی
گفتار سوم: مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در كاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی
بند اول: پیروزی شورشیان در جریان یك مخاصمه داخلی
بند دوم: پیروزی حكومت بر شورشیان در جریان یك مخاصمه داخلی
مبحث چهارم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین‌الملل كیفری
گفتار اول: نهادهای بین‌المللی كیفری و انتظامی در زمینه مبارزه با كاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف
بند اول: سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (اینترپل) و كاربرد تسلیحات متعارف
بند دوم: دیوان بین‌المللی كیفری و كاربرد تسلیحات متعارف
بند سوم: دیوان بین‌المللی كیفری برای یوگسلاوی سابق و كاربرد تسلیحات متعارف
بند چهارم: دیوان بین‌المللی كیفری برای رواندا و كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار دوم: ارتكاب جنایات بین‌المللی از طریق كاربرد تسلیحات متعارف
بند اول: كاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تجاوز سرزمینی
بند دوم: كاربرد تسلیحات متعارف و جنایات جنگی
بند سوم: كاربرد تسلیحات متعارف و جنایات علیه بشریت
بند چهارم: كاربرد تسلیحات متعارف و جنایت نسل كشی
بند پنجم: كاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تروریستی
گفتار سوم: علل موجهه ارتكاب جنایات بین‌المللی از طریق كاربرد تسلیحات متعارف
بند اول: دفاع مشروع
بند دوم: اجرای اوامر آمر قانونی
بند سوم: اضطرار
نتیجه
فصل پنجم: ارزیابی چالش‌ها و خلأها و راهكارها در كاربرد تسلیحات متعارف در حقوق و روابط بین‌الملل
مقدمه
مبحث اول: چالش‌ها، خلأها و راهكار در زمینه اجرای بهتر التزامات روابط بین‌الملل در كاربرد تسلیحات متعارف
گفتاراول: وجود دولت‌های ناتوان و معضل كاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف
گفتار دوم: ضرورت توجه بیشتر جامعه بین‌المللی بر دیپلماسی پیشگیرانه
گفتار سوم: توجه به اقدامات پساكاربردی تسلیحات متعارف
گفتار چهارم: همگرایی بیشتر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی
گفتار پنجم: افزایش نقش سازمان‌های غیردولتی و افراد در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف
مبحث دوم: چالش‌ها و خلأها و راهكارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین‌الملل بشردوستانه در كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار اول: تسلیحات متعارف خودكار (ربات مسلح) و خلأ قانونی
گفتار دوم: تسلیحات متعارف غیركشنده و خلأ قانونی ناشی از كاربرد آنها
گفتار سوم: تسلیحات متعارف دوگانه و خلأ قانونی ناشی از كاربرد آنها
گفتارچهارم: توسعه مفهوم اخلاق نظامی در كاربرد تسلیحات متعارف نوین
گفتار پنجم: عدم تعیین نهاد ناظر بر اجرای مقررات كنوانسیون‌های بین‌المللی ناظر بر كاربرد تسلیحات متعارف
مبحث سوم: چالش‌ها، خلأها و راهكارها در زمینه اجرای مؤثرتر حقوق بین‌الملل كیفری در كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار اول: وجود نهاد عفو در قبال ارتكاب جنایات بین‌المللی از طریق كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار دوم: ضرورت اعطای استقلال بیشتر به نهادهای بین‌المللی كیفری
گفتار سوم: وجود مصونیت مقامات رسمی كشورها در مشاركت در كاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف
مبحث چهارم: رویكردهای پیشنهادی به منظور تنظیم موثرتر كاربرد تسلیحات متعارف در نظام جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: تاكید بیشتر بر همكاری جنوب- جنوب
گفتار دوم: توسعه و به روز كردن حقوق بین‌الملل بشردوستانه اسلام حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف
گفتار سوم: ضرورت جرم انگاری جنبه‌های مختلف تروریسم در نظام حقوقی ایران
گفتار چهارم: تأكید بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری از كاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف
گفتار پنجم: عضویت بیشتر جمهوری اسلامی ایران در اسناد بین‌المللی مرتبط با به‌كارگیری تسلیحات متعارف
نتیجه
فصل ششم: نتیجه‌گیری كلی
منابع و مآخذ

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up