خانه / کارگاه‌های آموزشی حقوق / جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی / جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز ۱۳۹۷

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز ۱۳۹۷

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز ۱۳۹۷

 

ردیف نام کارگاه / دورهمدرستاریخ برگزاریروز و ساعتطول کارگاه / دورهشهریه (ریال)   ثبت‌نام
۱آیین دادرسی مالیاتی (چگونگی حل اختلافات و مراجع دادرسی مالیاتی در ایران)جناب آقای میر محسن طاهری تاری۰۵/۰۷/۹۷پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۸۰٫۰۰۰* ۲۸/۶/۹۷

۱٫۰۲۰٫۰۰۰*

۲اجرای احکام کیفری در رویه عملی دادسراآقای یاسر جعفری۰۸/۰۷/۹۷

۰۹/۰۷/۹۷

۱۰/۰۷/۹۷

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

۱۴ تا ۱۸

 ۱۲ ساعت۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۳۰/۶/۹۷

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

۳اظهارنامه و نحوه نگارش آنآقای دکتر نور محمد صبری۱۲/۰۷/۹۷پنجشبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت۱٫۵۵۰٫۰۰۰

۱٫۴۰۰٫۰۰۰* ۴/۷/۹۷

۱٫۳۲۰٫۰۰۰*

۴قراردادهای تجاری بین‌المللی (نمایندگی،توزیع،فرانشیز،جوینت‌ونچر،تأمین کالا و …)آقای دکتر مجتبی اصغریان۱۳/۰۷/۹۷جمعه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۶/۷/۹۷

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

۵کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دکتر مسعود منشدی۰۱/۰۹/۹۷دوشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۹۸۰٫۰۰۰* ۹/۷/۹۷

۱٫۸۷۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۶روش‌های مشارکت در ساخت و پیش‌فروش آپارتمان‌هاآقای دکتر نصیر مشایخ۰۱/۰۹/۹۷

 

سه شنبه

چهار شنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۹۸۰٫۰۰۰* ۱۰/۷/۹۷

۱٫۸۷۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۷مقررات کیفری معاملات دولتیآقای نادر همایونی۱۹/۰۷/۹۷پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۲٫۳۰۰٫۰۰۰

۲٫۰۷۰٫۰۰۰* ۱۲/۷/۹۷

۱٫۹۶۰٫۰۰۰*

۸قرارداد کار

(انعقاد، حق‌السعی، خاتمه )

 

آقای دکتر وحید آگاه۱۹/۰۷/۹۷پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۱۲/۷/۹۷

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

۹سرقفلی و حق کسب و پیشهآقای مهدی زینالی۱۹/۰۸/۹۷

۲۰/۰۸/۹۷

دوشنبه

سه شنبه

۱۵ تا ۱۹

۸ ساعت۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۱۶/۷/۹۷

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

 

ثبت‌نام
۱۰آیین دادرسی کاربردی در دعاوی طاریآقای دکتر حسن فضلی۲۵/۰۷/۹۷چهارشنبه

۱۴ تا ۱۹

۵ ساعت۱٫۹۰۰٫۰۰۰

۱٫۷۱۰٫۰۰۰* ۱۸/۷/۹۷

۱٫۶۲۰٫۰۰۰*

 

۱۱مهارت‌های تنظیم قراردادخانم دکتر نگار عقیقی۲۶/۰۷/۹۷پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۱۹/۷/۹۷

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

 

۱۲تغییرات ثبتی شرکت‌های سهامیآقای دکتر محمود احمدلو۲۸/۰۷/۹۷

۳۰/۰۷/۹۷

شنبه

دوشنبه

۱۵ تا ۱۹

۸ ساعت۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۲۱/۷/۹۷

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

۱۳رویه و مقررات تنظیم اسناد رسمی در دفترخانه‌هاآقای دکتر نصیر مشایخ۰۲/۰۸/۹۷چهار شنبه

۱۰ تا ۱۸

۸ ساعت۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۶۰٫۰۰۰* ۲۵/۷/۹۷

۲٫۰۴۰٫۰۰۰*

۱۴چگونگی توقف و ابطال عملیات اجرایی وصول مالیات جناب آقای میر محسن طاهری تاری۰۸/۰۹/۹۷پنجشبه

۱۵ تا ۱۹

۴ ساعت۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰* ۲۶/۷/۹۷

۱٫۴۵۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام
۱۵حقوق بیمهخانم عذرا دادرس جوان۰۳/۰۸/۹۷پنجشبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۲۶/۷/۹۷

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

۱۶مقاله، پروپزال و پایان‌نامه‌نویسیخانم دکترمریم میر محمد صادقی۲۰/۰۸/۹۷

۲۷/۰۸/۹۷

یکشنبه ها

۱۵ تا ۱۸

۶ ساعت۲٫۱۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۹۰٫۰۰۰* ۱۳/۸/۹۷

۱٫۷۹۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۱۷حقوق بیمه دریاییخانم فائزه طباطبایی۲۱/۰۸/۹۷

۲۲/۰۸/۹۷

دوشنبه

سه شنبه

۱۴ تا ۱۸

۸ ساعت۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۱٫۴۴۰٫۰۰۰* ۱۴/۸/۹۷

۱٫۳۶۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام
۱۸بررسی کاربردی جرم انتقال مال غیرآقای دکترسجاد  مظلومی۲۳/۰۸/۹۷

۳۰/۰۸/۹۷

چهار شنبه ها

۱۴ تا ۱۸

۸ ساعت۱٫۹۰۰٫۰۰۰

۱٫۷۱۰٫۰۰۰* ۱۶/۸/۹۷

۱٫۶۲۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۱۹ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکیآقای دکتر حمید قنبری۲۶/۰۸/۹۷شنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۹۸۰٫۰۰۰* ۱۷/۸/۹۷

۱٫۸۷۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۲۰بررسی انواع جرایم رایانه‌ای و فضای مجازی و نحوه پیگیری آنها در محاکم قضائیآقای مهندس محسن موسوی۲۸/۰۸/۹۷دوشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰* ۲۱/۸/۹۷

۱٫۴۵۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۲۱راهکارها و چالش‌های  پیگیری دعاوی پروژه از طریق مراجع قضایی دادگستریآقای دکتر مسعود منشدی۲۹/۰۸/۹۷سه شنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۲٫۱۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۹۰٫۰۰۰* ۲۲/۸/۹۷

۱٫۷۹۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۲۲حقوق اراضی و منابع طبیعی شهریآقای عباس بشیری۰۶/۰۹/۹۷

۱۳/۰۹/۹۷

سه شنبه ها

۱۶ تا ۲۰

۸ ساعت۲٫۵۵۰٫۰۰۰

۲٫۳۰۰٫۰۰۰* ۲۹/۸/۹۷

۲٫۱۷۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۲۳حقوق داوری تجاری بین‌المللیآقای دکتر مشکان مشکور۰۷/۰۹/۹۷چهار شنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۳۰/۸/۹۷

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۲۴دستور موقت و تأمین خواسته با رویکرد کاربردیآقای دکتر حسن فضلی۰۸/۰۹/۹۷پنجشنبه

۹ تا ۱۴

۵ ساعت۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۱/۹/۹۷

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۲۵مباحث حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکیآقای دکتر علیرضا مسعودی۱۰/۰۹/۹۷

۱۷/۰۹/۹۷

شنبه ها

۱۴ تا ۱۸

۸ ساعت۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۳/۹/۹۷

۲٫۱۲۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۲۶اینکوترمز ۲۰۱۰آقای دکتر حسین قربانیان۱۱/۰۹/۹۷یکشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۴/۹/۹۷

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام
۲۷قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی در رویه قضاییآقای یاسر جعفری۱۲/۰۹/۹۷

۱۹/۰۹/۹۷

دوشنبه ها

۱۴ تا ۱۸

۸ ساعت۱٫۵۵۰٫۰۰۰

۱٫۴۰۰٫۰۰۰* ۵/۹/۹۷

۱٫۳۲۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۲۸چگونه یک حقوق‌دان می تواند به یک برند تبدیل شود؟

(Personal Branding)

آقای دکتر حسن فدایی۱۴/۰۹/۹۷چهارشنبه

۹ تا ۱۲

۳ساعت۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۸۰٫۰۰۰* ۷/۹/۹۷

۱٫۰۲۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۲۹واخواهی و اعتراض ثالت در رویه عملیآقای دکتر حسن فضلی۱۴/۰۹/۹۷چهارشنبه

۱۴ تا ۱۹

۵ساعت۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۷/۹/۹۷

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۳۰آشنایی با بازار سرمایهآقای دکتر غلامعلی میرزایی منفرد۱۵/۰۹/۹۷پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۹۸۰٫۰۰۰* ۸/۹/۹۷

۱٫۸۷۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۳۱حقوق کاربردی دعاوی بانکیآقای دکتر حسین قربانیان۱۸/۰۹/۹۷یکشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰* ۱۱/۹/۹۷

۱٫۴۵۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۳۲آشنایی با حقوق مالکیت فکری

( بررسی دعاوی اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی)

آقای دکتر علی زند وکیلی۲۰/۰۹/۹۷

۲۷/۰۹/۹۷

سه شنبه ها

۱۵ تا ۱۸

۶ ساعت۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۱۳/۹/۹۷

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۳۳شرح کاربردی حقوق خانوادهآقای دکتر حسن فدایی۲۱/۰۹/۹۷چهارشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت۱٫۸۵۰٫۰۰۰

۱٫۶۷۰٫۰۰۰* ۱۴/۹/۹۷

۱٫۵۸۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۳۴اقسام و آثار بیمه‌های اجباری و اختیاری تأمین اجتماعی در خصوص اشخاص و قرارداد ها (چطور بیمه کمتری بپردازیم؟)آقای دکتر وحید آگاه۲۲/۰۹/۹۷پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۱۵/۹/۹۷

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۳۵نکات  حقوقی راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا

(legal issues of launching startup companies)

خانم دکتر طیبه صاحب۲۴/۰۹/۹۷شنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۲٫۳۰۰٫۰۰۰

۲٫۰۷۰٫۰۰۰* ۱۷/۹/۹۷

۱٫۹۶۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۳۶قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵

 

خانم عذرا دادرس جوان۲۵/۰۹/۹۷

۲۶/۰۹/۹۷

یکشنبه

دوشنبه

۱۷ تا ۲۰

۶ ساعت۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۱۸/۹/۹۷

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۳۷مباحث کاربردی ادله اثبات در امور کیفریآقای یاسر جعفری۲۸/۰۹/۹۷چهارشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت۱٫۵۵۰٫۰۰۰

۱٫۴۰۰٫۰۰۰* ۲۱/۹/۹۷

۱٫۳۲۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۳۸فرايند بر گزاري مناقصات در معاملات دولتي و دعاوي مرتبطآقای نادر همایونی۲۹/۰۹/۹۷

۳۰/۰۹/۹۷

پنجشنبه

جمعه

۹ تا ۱۷

۱۶ ساعت۳٫۳۰۰٫۰۰۰

۲٫۹۷۰٫۰۰۰* ۲۲/۹/۹۷

۲٫۸۱۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۳۹چگونه با پرداخت صحیح مالیات از جرم و جریمه مالیاتی پیشگیری نماییم؟

 

آقای مهدی غریب۲۹/۰۹/۹۷پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت 

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۸۰٫۰۰۰* ۲۲/۹/۹۷

۱٫۰۲۰٫۰۰۰*

 

ثبت‌نام

3 نظر

  1. قیمت ها بالاست یک مقدار قیمت ها رو تعدیل کنید اوضاع وخیم اقتصادی مانع بهره مندی از این کلاس ها برای بسیاری از افراد است

  2. سلام..
    لطفا در خصوص ثبت شرکت و برند نیز دوره های آموزشی برگزار نمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *