قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲
قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی…
قوانین دهه اول دی ۱۴۰۲
قوانین منتشره از 1402/10/01 لغايت 1402/10/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای…
قوانین دهه دوم آذر ۱۴۰۲
قوانین منتشره از 1402/09/11 لغايت 1402/09/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون…

مصوبات هیئت دولت

آرای وحدت رویه

آرای وحدت رویه دهه سوم دی ۱۴۰۲
آراء وحدت رويه قضايی منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی…
آرای وحدت رویه دهه دوم دی ۱۴۰۲
آراء وحدت رويه قضايی منتشره از 1402/10/11 لغايت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی…
آرای وحدت رویه دهه اول دی ۱۴۰۲
آراء وحدت رويه قضايی منتشره از 1402/10/01 لغايت 1402/10/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی…

مصوبات شورا ها

مصوبات شوراها دهه دوم دی ۱۴۰۲
مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای عالی آموزش و…
مصوبات شوراها دهه اول دی ۱۴۰۲
مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/10/01 لغایت 1402/10/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی…
مصوبات شوراها دهه دوم آذر ۱۴۰۲
مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/09/11 لغایت 1402/09/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اصلاح…

سایر مصوبات

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲
سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌ رئیس مجلس…
سایر مصوبات دهه اول دی ۱۴۰۲
سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/01 لغایت 1402/10/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       آیین‌نامه اجرائی بند ۳…
سایر مصوبات دهه سوم آذر ۱۴۰۲
سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/09/21 لغایت 1402/09/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       اساسنامه صندوق تضمین اشتغال…

طرح ها و لوایح

طرح ها و لوایح دهه دوم دی ۱۴۰۲
طرح ها و لوایح منتشره از 1402/10/11 لغايت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     طرح ساماندهی و یکپارچه…
طرح ها و لوایح دهه اول دی ۱۴۰۲
طرح ها و لوایح منتشره از 1402/10/01 لغايت 1402/10/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   لایحه اصلاح قانون مبارزه با…
keyboard_arrow_up