قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳
قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش…
قوانین دهه دوم اسفند ۱۴۰۲
قوانین منتشره از 1402/12/11 لغايت 1402/12/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون الحاق يک بند به تبصره (۵) ماده‌واحده…
قوانین دهه سوم بهمن ۱۴۰۲
قوانین منتشره از 1402/11/21 لغايت 1402/11/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای…

مصوبات هیئت دولت

آرای وحدت رویه

آرای وحدت رویه دهه سوم اسفند ۱۴۰۲
آراء وحدت رويه قضايی منتشره از 1402/12/21 لغايت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی…

مصوبات شورا ها

مصوبات شوراها دهه سوم اسفند ۱۴۰۲
مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوبه…
مصوبات شوراها دهه دوم اسفند ۱۴۰۲
مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/12/11 لغایت 1402/12/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوبه…
مصوبات شوراها دهه سوم بهمن ۱۴۰۲
مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/11/21 لغایت 1402/11/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ شورای‌عالی فضای مجازی…

سایر مصوبات

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲
سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های کلی نظام…
سایر مصوبات دهه اول اسفند ۱۴۰۲
سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/01 لغایت 1402/12/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات جلسه پنجاه سوم کارگروه تعامل‌پذیری…
سایر مصوبات دهه سوم بهمن ۱۴۰۲
سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/11/21 لغایت 1402/11/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     مصوبات بیست و هشتمین جلسه…

طرح ها و لوایح

طرح ها و لوایح دهه دوم دی ۱۴۰۲
طرح ها و لوایح منتشره از 1402/10/11 لغايت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     طرح ساماندهی و یکپارچه…
طرح ها و لوایح دهه اول دی ۱۴۰۲
طرح ها و لوایح منتشره از 1402/10/01 لغايت 1402/10/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   لایحه اصلاح قانون مبارزه با…
keyboard_arrow_up