قوانین دهه دوم تیر ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/04/11 لغايت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران…

قوانین دهه اول خرداد ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/03/01 لغايت 1402/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقت‌نامه موقت تشکیل…

قوانین دهه اول اردیبهشت ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/02/01 لغايت 1402/02/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون…

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/01/01 لغايت 1402/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور  قانون بودجه سال…

مصوبات هیئت دولت

آرای وحدت رویه

مصوبات شورا ها

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان فرهنگ و…

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/03/01 لغایت 1402/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوبه سیاست‌ها…

سایر مصوبات

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی…

سایر مصوبات دهه اول تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/01 لغایت 1402/04/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     بخشنامه قوه‌قضائیه در خصوص تشکیل…

سایر مصوبات دهه سوم خرداد ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/03/21 لغایت 1402/03/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و…

سایر مصوبات دهه اول خرداد ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/03/01 لغایت 1402/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از…

طرح ها و لوایح

طرح ها و لوایح دهه اول تیر ۱۴۰۲

طرح ها و لوایح منتشره از 1402/04/01 لغايت 1402/04/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     طرح اصلاح قانون مجازات…
keyboard_arrow_up