بایسته‌های حقوقی نظام تحریم ایالات‌متحده؛ تحریم‌های ایران

بایسته‌های حقوقی نظام تحریم ایالات‌متحده؛ تحریم‌های ایران

خرید

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: رویکرد و مبانی قانونی وضع و اجرای تحریم

گفتار اول: بررسی مفاهیم اساسی مربوط به تحریم در حقوق ایالات‌متحده

گفتار دوم: رویکرد ایالات‌متحده نسبت به صلاحیت فراسرزمینی و تحریم‌های ثانویه

گفتار سوم: مبانی قانونی وضع تحریم در حقوق ایالات‌متحده

فصل دوم: نهادهای داخلی مرتبط با وضع و اجرای تحریم

گفتار اول: تفکیک قوا در قانون اساسی ایالات‌متحده

گفتار دوم: اختیارات نهادهای داخلی در وضع و اجرای تحریم

گفتار سوم: جایگاه ایالت‌ها و دولت‌های محلی در وضع و اجرای تحریم

گفتار چهارم: نهادهای مجری تحریم‌های ایالات‌متحده

فصل سوم: فرایند وضع و اجرای تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران

گفتار اول: سیر تحول تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران

گفتار دوم: سازوکار وضع تحریم‌های مربوط به تروریسم و اقدامات بی‌ثبات‌کننده

گفتار سوم: سازوکار وضع تحریم‌های مالی و بانکی

گفتار چهارم: سازوکار وضع تحریم‌های مربوط به سلاح‌های کشتارجمعی، موشک و تسلیحات متعارف

فصل چهارم: فرایند تضمین، اسقاط و لغو تحریم

گفتار اول: سازوکار تضمین در نظام تحریم‌های ایالات‌متحده

گفتار دوم: سازوکار افزودن و خروج از فهرست‌های تحریمی

گفتار سوم: فرایند اسقاط و لغو تحریم‌های ایالات‌متحده

نتیجه‌گیری

ضمائم

منابع و مآخذ

فهرست تفصیلی مطالب

مؤلفان:

دکتر سید حسین سادات میدانی ـ مهدی خلیلی طرقبه

تاریخ و نوبت چاپ: 

۱۳۹۷، اول

قیمت:

۴۱۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *