بایگانی سایر مصوبات

سایر مصوبات دهه اول آبان ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/08/01 لغایت 1402/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     دستورالعمل چگونگی تشخیص…

سایر مصوبات دهه سوم مهر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       نظریه‌‌‌‌ رئیس…

سایر مصوبات دهه دوم مهر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/07/11 لغایت 1402/07/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     نظریه‌‌‌های رئیس مجلس…

سایر مصوبات دهه اول مهر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/07/01 لغایت 1402/07/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       اصلاح آئین‌نامه…

سایر مصوبات دهه دوم شهریور ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/06/11 لغایت 1402/06/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای…

سایر مصوبات دهه سوم مرداد ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/05/21 لغایت 1402/05/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     نظریه‌‌‌های رئیس مجلس…

سایر مصوبات دهه دوم مرداد ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/05/11 لغایت 1402/05/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     اساسنامه اصلاح‌شده سازمان…

سایر مصوبات دهه اول مرداد ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/05/01 لغایت 1402/05/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای…
keyboard_arrow_up