تازه‌های مقالات خارجی مرداد 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات خارجی مرداد 1400

 

NO.

TITLE – AUTHOR – SPECIFICATION

99427 Retooling Trade Agreements for Social Inclusion/Gregory Shaffer.- University of Illinois Law Review. 2019; No.1: 1-43.
99428 #MeToo, Time’s Up, and Theories of Justice/Lesley Wexler, Jennifer K. Robbennolt, Colleen Murphy.- University of Illinois Law Review. 2019; No.1: 45-110.
99429 Fair Use and Its Global Paradigm Evolution/Peter K. Yu.- University of Illinois Law Review. 2019; No.1: 111-169.
99430 Taming Blockbuster Punitive Damages Awards/Benjamin J. McMichael, W. Kip Viscusi.- University of Illinois Law Review. 2019; No.1: 171-221.
99431 Institutional Investor Voting Behavior: A Network Theory Perspective/Luca Enriques, Alessandro Romano.- University of Illinois Law Review. 2019; No.1: 223-268.
99432 The Peculiar Obstacles to Justice Facing Federal Employees Who Survive Sexual Violence/Gregory C. Sisk.- University of Illinois Law Review. 2019; No.1: 269-293.
99433 Liability for Data Injuries/Jay P. Kesan, Carol M. Hayes.- University of Illinois Law Review. 2019; No.1: 295-362.
99434 The Holocaust Expropriated Art Recovery Act of 2016: An Ineffective Remedy for Returning Nazi-Looted Art/Soffia H. Kuehner Gray.- University of Illinois Law Review. 2019; No.1: 363-399.
99435 Prison Gerrymandering: Locking Up Elections and Diluting Representational Equality/Faith Stachulski.- University of Illinois Law Review. 2019; No.1: 401-428.
99436 Madness in Medicare: Bayou Casts Uncertainty Over the Future of Nursing Facility Bankruptcies/Samuel J. Seneczko.- University of Illinois Law Review. 2019; No.1: 429-462.
99437 Secret Policies/Louis J. Virelli, Ellen S. Podgor.- University of Illinois Law Review. 2019; No.2: 463-505.
99438 The Trajectory Of American Corporate Governance: Shareholder Empowerment and Private Ordering Combat/Jennifer G. Hill.- University of Illinois Law Review. 2019; No.2: 507-562.
99439 Nationality Bans/Tally Kritzman-Amir, Jaya Ramji-Nogales.- University of Illinois Law Review. 2019; No.2: 563-613.
99440 Finding Reasonable Royalty Damages: A Contract Approach to Patent Infringement/Daniel F. Spulber.- University of Illinois Law Review. 2019; No.2: 615-700.
99441 Giving Personal Injury Attorneys Who Run Misleading Drug Ads a Dose of Their Own Medicine/Lars Noah.- University of Illinois Law Review. 2019; No.2: 701-742.
99442 Building Broken Children in the Name of Protecting Them: Examining the Effects of a Lower Evidentiary Standard in Temporary Child Removal Cases/Yeoeun Yoon.- University of Illinois Law Review. 2019; No.2: 743-771.
99443 Preventing a Favela Whitewashing: How a Tax Code Revision Can Mitigate the Danger of Bare Title Rights to Rio De Janeiro’s Slum Residents/Krista Evensen.- University of Illinois Law Review. 2019; No.2: 773-799.
99444 Orcas, and Tigers, and Painted Dogs, Oh My! The Need for Targeted Zoo Safety and Security Regulations/Allyson R. Coyne.- University of Illinois Law Review. 2019; No.2: 801-831.
99445 Justice on the Line: Prosecutorial Screening Before Arrest/Adam M. Gershowitz.- University of Illinois Law Review. 2019; No.3: 833-873.
99446 Much Ado About Hold-Up/Jorge L. Contreras.- University of Illinois Law Review. 2019; No.3: 875-905.
99447 Falling Between the Cracks: Understanding Why States Fail in Protecting Our Children from Crime/Michal Gilad.- University of Illinois Law Review. 2019; No.3: 907-949.
99448 The Lost History of Insider Trading/Michael A. Perino.- University of Illinois Law Review. 2019; No.3: 951-1004.
99449 The Behavioral Economics of Lawyer Advertising: An Empirical Assessment/Jim Hawkins, Renee Knake.- University of Illinois Law Review. 2019; No.3: 1005-1037.
99450 Rethinking Copyright and Personhood/Christopher S. Yoo.- University of Illinois Law Review. 2019; No.3: 1039-1077.
99451 The Faceless Coin: Achieving a Modern Tax Policy in the Changing Landscape of Cryptocurrency/Aaron Hsieh.- University of Illinois Law Review. 2019; No.3: 1079-1116.
99452 Breaking (from) Board: Putting Student in Student-Athlete NCAA Basketball Transfer Regulations/David A. Martin.- University of Illinois Law Review. 2019; No.3: 1117-1153.
99453 Implications of Extrajudicial Enforcement of the U.S. Foreign Corrupt Practices Act for Anti-Corruption Compliance and Ethics Programs/Paul E. McGreal.- University of Illinois Law Review. 2019; No.4: 1151-1172.
99454 My Theory of Everything: The Evolution of Corporate Governance in the 40 Years Since Passage of the Foreign Corrupt Practices Act/Ira H. Raphaelson.- University of Illinois Law Review. 2019; No.4: 1173-1204.
99455 The Outsized Influence of the FCPA?/Veronica Root Martinez.- University of Illinois Law Review. 2019; No.4: 1205-1225.
99456 Toward an Interest Group Theory of Foreign Anti-Corruption Laws/Sean J. Griffith, Thomas H. Lee.- University of Illinois Law Review. 2019; No.4: 1227-1266.
99457 Has the FCPA Been Successful in Achieving Its Objectives?/Mike Koehler.- University of Illinois Law Review. 2019; No.4: 1267-1319.
99458 Prioritizing Process: Empowering the Corporate Ethics and Compliance Function/Nicola Faith Sharpe.- University of Illinois Law Review. 2019; No.4: 1321-1351.
99459 Crafting a Better Industry: Addressing Problems of Regulation in the Craft Beer Industry/Andrew J. Miller.- University of Illinois Law Review. 2019; No.4: 1353-1384.
99460 Protecting the H-1B Visa: A Promise to Hire American in the Nation of Immigrants/Julie Monroe.- University of Illinois Law Review. 2019; No.4: 1385-1414.
99461 Paying Prices for Swiped Devices: Addressing the Issue of Medical Identity Theft from Unencrypted Stolen Laptops/Michael Paluzzi.- University of Illinois Law Review. 2019; No.4: 1415-1445.
99462 Interstate Circuit and Conspiracy Theories/Barak Orbach.- University of Illinois Law Review. 2019; No.5: 1447-1495.
99463 Government-to-Robot Enforcement/Susan C. Morse.- University of Illinois Law Review. 2019; No.5: 1497-1525.
99464 A Political Interpretation of Vagueness Doctrine/Guyora Binder, Brenner Fissell.- University of Illinois Law Review. 2019; No.5: 1527-1588.
99465 Lenders’ Roles and Responsibilities in Sovereign Debt Markets/Susan Block-Lieb, W. Mark C. Weidemaier.- University of Illinois Law Review. 2019; No.5: 1589-1636.
99466 The Paris Paradigm/Frederic Gilles Sourgens.- University of Illinois Law Review. 2019; No.5: 1637-1699.
99467 Conditioning Citizenship Benefits on Satisfying Citizenship Obligations/Michael S. Kirsch.- University of Illinois Law Review. 2019; No.5: 1701-1740.
99468 Sticks and Stones May Break Your Bones, But Words Can Also Kill: Limiting Criminal Liability for Words/Kaitlin M. Phillips.- University of Illinois Law Review. 2019; No.5: 1741-1769.
99469 A Defendant’s Race as a Determinant of the Outcome of His Lawsuit/Samantha Saddler.- University of Illinois Law Review. 2019; No.5: 1771-1798.
99470 Chasing the Deadly Dragon: How the Opioid Crisis in the United States is Impacting the Enforcement of Drug-Induced Homicide Statutes/Hailey Varner.- University of Illinois Law Review. 2019; No.5: 1799-1827.
99471 Toward a More Explicit, Independent, Consistent and Nuanced Compelled Speech Doctrine/Vikram David Amar, Alan Brownstein.- University of Illinois Law Review. 2020; No.1: 1-45.
99472 A Tale of Two Markets: Regulation and Innovation in Post-Crisis Mortgage and Structured Finance Markets/William W. Bratton, Adam J. Levitin.- University of Illinois Law Review. 2020; No.1: 47-121.
99473 Rules for the Heavens: The Coming Revolution In Space and the Laws of War/John Yoo.- University of Illinois Law Review. 2020; No.1: 123-194.
99474 Lower-Income Tax Planning/Manoj Viswanathan.- University of Illinois Law Review. 2020; No.1: 195-231.
99475 Stopping the Resurgence of Vaccine-Preventable Childhood Diseases: Policy, Politics, and Law/Hillel Y. Levin … [et al.].- University of Illinois Law Review. 2020; No.1: 233-272.
99476 Taxpayers Paying to Pay More in Taxes: Inadequacies in Disclosure Requirements for Taxpayer-Funded Lobbying in Illinois/Lauren DeCarlo.- University of Illinois Law Review. 2020; No.1: 273-305.
99477 Irrigating Industry: Is the Great Lakes Compact Being Drowned for Industrial Gain?/John V. Casey.- University of Illinois Law Review. 2020; No.1: 307-340.
99478 Gambling on Sports Data: Protecting Leagues’ High-Level Data from Sportsbooks/Aaron Feld.- University of Illinois Law Review. 2020; No.1: 341-374.
99479 Addiction, Responsibility, and Neuroscience/Michael S. Moore.- University of Illinois Law Review. 2020; No.2: 375-470.
99480 The Rise and (Potential) Fall of U.S. Cartel Enforcement/Vivek Ghosal, D. Daniel Sokol.- University of Illinois Law Review. 2020; No.2: 471-507.
99481 A Short Treatise on ESports and the Law: How America Regulates Its Next National Pastime/John T. Holden, Marc Edelman, Thomas A. Baker.- University of Illinois Law Review. 2020; No.2: 509-581.
99482 Analyzing Law School Choice/Christopher J. Ryan.- University of Illinois Law Review. 2020; No.2: 583-620.
99483 Cop Fragility and Blue Lives Matter/Frank Rudy Cooper.- University of Illinois Law Review. 2020; No.2: 621-661.
99484 Can the ACLU and John Legend Make Prosecutorial Elections Matter? Or Does America Need to Change Its System?/Reva Ghadge.- University of Illinois Law Review. 2020: 663-696.
99485 You Can’t Say That: Constitutionality of Injunctions as a Remedy in Defamation Cases/Mackenzie Salvi.- University of Illinois Law Review. 2020; No.2: 697-726.
99486 Taking a Gamble: Analyzing how the Regulation of Loot Boxes in Video Games May Change a Billion Dollar Industry/Tyler Hamilton.- University of Illinois Law Review. 2020; No.2: 727-761.
99487 Escaping the Fingerprint Crisis: A Blueprint for Essential Research/Meghan J. Ryan.- University of Illinois Law Review. 2020; No.3: 763-810.
99488 Hacking Cybersecurity Law/Jeff Kosseff.- University of Illinois Law Review. 2020; No.3: 811-849.
99489 Using Religion to Protect Transgender Employees from Discrimination/Dallan F. Flake.- University of Illinois Law Review. 2020; No.3: 851-888.
99490 Future Work/Jeffrey M. Hirsch.- University of Illinois Law Review. 2020; No.3: 889-958.
99491 The Problem of Online Manipulation/Shaun B. Spencer.- University of Illinois Law Review. 2020; No.3: 959-1005.
99492 Shipping The Old Man Across the Sea: The Importation of Books in the Public Domain Abroad/Matthew H. Hartzler.- University of Illinois Law Review. 2020; No.3: 1007-1043.
99493 Sixteen Candles on My Wedding Cake: Implications of Banning Child Marriage in America/Marie Johnson-Dahl.- University of Illinois Law Review. 2020; No.3: 1045-1096.
99494 Guns in the Private Square/Cody J. Jacobs.- University of Illinois Law Review. 2020; No.4: 1097-1139.
99495 Whose Robot Is It Anyway? Liability for Artificial-Intelligence-Based Robots/Omri Rachum-Twaig.- University of Illinois Law Review. 2020; No.4: 1141-1175.
99496 Crime Because Punishment? The Inferential Psychology of Morality and Punishment/Jessica Bregant, Eugene M. Caruso, Alex Shaw.- University of Illinois Law Review. 2020; No.4: 1177-1207.
99497 The Internet of Children: Protecting Children’s Privacy in a Hyper-Connected World/Eldar Haber.- University of Illinois Law Review. 2020; No.4: 1209-1248.
99498 Personal Genetic Testing and the Fourth Amendment/Ayesha K. Rasheed.- University of Illinois Law Review. 2020; No.4: 1249-1287.
99499 Unclear Conscience: How Catholic Hospitals and Doctors are Claiming Conscientious Objections to Deny Healthcare to Transgender Patients/Esther Ju.- University of Illinois Law Review. 2020; No.4: 1289-1325.
99500 #MeToo: A Look at the Influence and Limits of Hashtag Activism to Effectuate Legal Change/Ann Nenoff.- University of Illinois Law Review. 2020; No.4: 1327-1359.
99501 One Small Plot for a Man, or One Giant Easement for Mankind? A New Approach to the Outer Space Treaty’s Property for Mankind Principle/Matthew T. Smith.- University of Illinois Law Review. 2020; No.4: 1361-1391.
99502 Response to the University of Illinois Law Review Symposium On 51 Imperfect Solutions/Jeffrey S. Sutton.- University of Illinois Law Review. 2020; No.5: 1393-1400.
99503 Radical State Constitutionalism/Jason Mazzone.- University of Illinois Law Review. 2020; No.5: 1401-1413.
99504 A Nonpartisan Necessity: State Constitutional Law as an Evenhanded Source of Rights/Justin Walker, Alex Van Dyke.- University of Illinois Law Review. 2020; No.5: 1415-1430.
99505 Constitutional Rights Before Realism/Jud Campbell.- University of Illinois Law Review. 2020; No.5: 1433-1454.
99506 The Domino Effect in State Takings Law: A Response to 51 Imperfect Solutions/Maureen E. Brady.- University of Illinois Law Review. 2020; No.5: 1455-1477.
99507 Disuniformity of Federal Constitutional Rights/Joseph Blocher.- University of Illinois Law Review. 2020; No.5: 1479-1499.
99508 First Amendment Lochnerism and the Origins of the Incorporation Doctrine/James Y. Stern.- University of Illinois Law Review. 2020; No.5: 1501-1540.
99509 The Civil Rights Juggernaut/Richard A. Epstein.- University of Illinois Law Review. 2020; No.5: 1541-1570.
99510 Yes, It Is Your Fault: Cracking Down on College Coaches and Administrators Who Ignore Abuse/Cody Statum.- University of Illinois Law Review. 2020; No.5: 1571-1601.
99511 Me, Myself, and I: Narcissistic Personality Disorder and Criminal Sentencing/Steven Tinetti.- University of Illinois Law Review. 2020; No.5: 1603-1636.
99512 The role of EIOPA in consumer protection/Surd Kovats.- Law and Financial Markets Review. 2013; Vol.7, No.6: 291-300.
99513 Is it time for firms to reconsider their approach to settling enforcement action?/Sarah Thomas, Harry Edwards.- Law and Financial Markets Review. 2013; Vol.7, No.6: 301-303.
99514 Federal Deposit Insurance Corporation and Bank of England memorandum on resolving globally active systemically important financial institutions/Paul Davies.- Law and Financial Markets Review. 2013; Vol.7, No.6: 304-309.
99515 Interpreting the EBA’s powers: a case comment on the EBA’s Board of Appeal Decision 2013-008, 24 June 2013/Dominic Janssen.- Law and Financial Markets Review. 2013; Vol.7, No.6: 311-314.
99516 LIBOR reform and contractual continuity – issues for the financial markets/Kate Gibbons, Deborah Neale.- Law and Financial Markets Review. 2013; Vol.7, No.6: 315-321.
99517 Financial regulatory developments/Herbert Smith Freehills.- Law and Financial Markets Review. 2013; Vol.7, No.6: 323-330.
99518 EU regulatory developments/Clifford Chance.- Law and Financial Markets Review. 2013; Vol.7, No.6: 331-337.
99519 Whistleblowing protections and judicial activism in the US Supreme Court/George Gilligan.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.1: 4-7.
99520 Common cause: institutional corruption’s role in the Libor and the 4pm fix scandals/Gregg Fields.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.1: 8-12.
99521 Disputatious allies or political rivals? Intergovernmental relations in financial regulation in the aftermath of the Standard Chartered settlement/Justin O’Brien.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.1: 13-19.
99522 Financialisation of global markets: the role of private sector accounting standard setting/Deborah Anderson, Tomo Suzuki.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.1: 20-26.
99523 The shareholder value mythology and the market communion/Nihel Chabrak.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.1: 27-38.
99524 The impact of financialisation on international corporate governance: the role of agency theory and maximising shareholder value/Thomas Clarke.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.1: 39-51.
99525 Innovative enterprise and shareholder value/William Lazonick.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.1: 52-64.
99526 Foreign investment law and policy in Australia: a critical analysis/Megan Bowman, George Gilligan, Justin O’Brien.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.1: 65-77.
99527 Financial regulatory developments/Herbert Smith Freehills.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.1: 78-85.
99528 EU regulatory developments/Clifford Chance.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.1: 86-92.
99529 Extending the regulatory perimeter: mapping the IOSCO agenda/Greg Medcraft.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.2: 95-97.
99530 Reinventing regulation/Deen Sanders.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.2: 98-102.
99531 Too big to insure? Tabulating the costs of failure/John Morgan.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.2: 103-106.
99532 Australia’s Financial System Inquiry: some preliminary observations/M Scott Donald.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.2: 107-110.
99533 Interview with Professor Patrick Honohan/Patrick Honohan.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.2: 111-114.
99534 Culture and the future of financial regulation: how to embed restraint in the interests of systemic stability/Justin O’Brien, George Gilligan, Seumas Miller.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.2: 115-133.
99535 Banks: conduct costs, cultural issues and steps towards professionalism/Roger Mccormick, Chris Stears.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.2: 134-144.
99536 Who put the lie in LIBOR (and who should take it out)? Civil LIBOR litigation in the US/Samantha Strimling, Eric Talley.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.2: 145-154.
99537 The corruption of financial benchmarks: financial markets, collective goods and institutional purposes/Seumas Miller.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.2: 155-164.
99538 Banking compliance and dependence corruption: towards an attachment perspective/Kate Kenny.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.2: 165-177.
99539 Hanging together or hanging separately: is competition law in the process of eclipsing financial regulation?/Rob Nicholls, Justin O’brien.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.2: 178-184.
99540 EU regulatory developments/Clifford Chance.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.2: 185-191.
99541 The ASX Governance Council and independent boards/Peter Swan.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.3: 196-198.
99542 Should the FSI revisit the philosophy of financial services regulation?/Pamela F Hanrahan.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.3: 199-203.
99543 Cartels – time for clarity/Kon Stellios, Ben Hancock.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.3: 204-213.
99544 Insider trading enforcement in Australia/Victor Lei, Ian Ramsay.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.3: 214-226.
99545 SEC capture by revolving door: strengths and weaknesses in the evidence base/Laurence Tai, Daniel Carpenter.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.3: 227-240.
99546 The fiduciary duty to protect: the forgotten duty in pension fund investment/Jay Youngdahl.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.3: 241-248.
99547 Too big to fail or too hard to remember? Lessons from the New Deal on dealing with systemically important institutions/Justin O’Brien.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.3: 249-259.
99548 The rules on lending flexibilities and absorption of losses: what is legally possible at IMF and European level?/Gianni Lo Schiavo.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.3: 260-270.
99549 China’s ongoing exchange rate reform: new developments but old uncertainties/Shen Wei.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.3: 271-281.
99550 Sovereign wealth funds in the mutation of global finance/Michel Aglietta.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.3: 282-296.
99551 EU regulatory developments/Clifford Chance.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.3: 297-305.
99552 FSB issues regulatory framework for haircuts on non-centrally cleared securities financing transactions/Habib Motani, Jacqueline Jones.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.4: 311-314.
99553 Something to remember him by: Commissioner Joaquin Almunia’s farewell gift/Rob Nicholls.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.4: 315-317.
99554 A new European capital market/David Harrison.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.4: 318-321.
99555 Trust me … I’m a (systemically important) bank! Institutional corruption, market-based industries and financial benchmarks/Seumas Miller.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.4: 322-325.
99556 Securities lending, empty voting and corporate governance/Paul Ali, Ian Ramsay.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.4: 326-341.
99557 High-frequency trading and dark pools: sharks never sleep/Thomas Clarke.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.4: 342-351.
99558 Bank resolution in the UK: creating a culture of early intervention/Alan Davies.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.4: 352-360.
99559 Smog, self-interest and regulating markets: the commons approach and the establishment of the European Union Emissions Trading Scheme/George Gilligan, Dixon Song.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.4: 361-372.
99560 Fixing the fix: governance, culture, ethics and the extending perimeter of financial regulation/Justin O’Brien.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.4: 373-388.
99561 EU regulatory developments/Clifford Chance.- Law and Financial Markets Review. 2014; Vol.8, No.4: 391-399.
99562 Capital Markets Union for Europe: a commitment to the Single Market of 28/Wolf-Georg Ringe.- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.1: 5-7.
99563 The (neglected) value of board accountability in corporate governance/Marc T Moore.- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.1: 10-18.
99564 Accountability and short-termism: some notes on loyalty shares/Jeroen Delvoie, Carl Clottens.- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.1: 19-28.
99565 Convergence around concepts of actual board effectiveness in hard and soft law/Abigail Stewart, Terry McNulty.- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.1: 29-39.
99566 The personal accountability of bankers/Bob Ferguson.- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.1: 40-49.
99567 Smoke and mirrors? Disqualification, accountability and market trust/Joan Loughrey.- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.1: 50-62.
99568 HSBC: will the sword of Damocles fall?/Justin O’Brien.- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.1: 63-73.
99569 Turning the building blocks into a powerhouse: the global implications of the Fair and Effective Markets Review/Justin O’Brien.- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.2: 87-89.
99570 No thought for tomorrow: young Australian adults’ knowledge, behaviour and attitudes about superannuation/Paul Ali … [et al.].- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.2: 90-105.
99571 The Australian superannuation system post Stronger Super: views from fund executives/Adam Butt … [et al.].- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.2: 106-112.
99572 Criminal forms of high frequency trading on the financial markets/Jonathan Fisher … [et al.].- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.2: 113-119.
99573 Twelve recommendations for the ESA review/Bert Van Roosebeke, Anne-Kathrin Baran.- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.2: 120-129.
99574 Failures in the prudential regulation of banks in the UK and US: will the lessons be learnt?/Nigel Clayton.- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.2: 130-153.
99575 Liability of the arranger of a syndicated loan: methods of protection/Andrii Zharikov.- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.2: 154-158.
99576 Temporary write-down CoCos and the incentive to monitor and discipline/Ayowande A McCunn.- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.2: 159-165.
99577 Regulation and power: the dynamics of the professionalisation project/Justin O’Brien.- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.3: 173-176.
99578 Who decides whether bail-in is legal? What comes after Cyprus and Greece?/Christian Duve, Philip Wimalasena.- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.3: 177-186.
99579 EU Capital Markets Union: the good, the bad and the ugly/Nicholas Dorn.- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.3: 187-190.
99580 Capital Markets Union from the perspective of the banking industry and prudential supervision/Kern Alexander.- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.3: 191-195.
99581 Challenges of financialised firm behaviour for Capital Markets Union/Ismail Erturk.- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.3: 196-201.
99582 Capital Markets Union and ending short-termism: lessons from the European Commission’s public consultation/Dieter Pesendorfer.- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.3: 202-209.
99583 Dismantling the EU insider dealing regime: the Supreme Court of Greece’s muddled interpretation of inside information/Panagiotis Staikouras.- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.3: 210-216.
99584 Financial benchmarks: proposing a governance framework based on stakeholders and the public interest/Iris H-Y Chiu.- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.4: 223-242.
99585 The new EU market abuse regime and the derivatives markets/Kern Alexander, Vladimir Maly.- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.4: 243-250.
99586 Regulation of peer-to-peer lending in Hong Kong: state of play/Adrian Fong.- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.4: 251-259.
99587 Regulating by numbers: the trend towards increasing empiricism in enforcement reporting by financial regulators/George Gilligan … [et al.].- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.4: 260-282.
99588 Professional standards and the social licence to operate: a panacea for finance or an exercise in symbolism?/Justin O’Brien … [et al.].- Law and Financial Markets Review. 2015; Vol.9, No.4: 283-292.
99589 Financial reporting and audit failures in transition economy: examples of auditors in China’s financial market/Heather Lee.- Law and Financial Markets Review. 2016; Vol.10, No.1: 4-15.
99590 The spirit of the law over its letter: the role of culture and social norms in shielding cooperative banks from systemic shocks/Andrea Minto.- Law and Financial Markets Review. 2016; Vol.10, No.1: 16-26.
99591 Seven deadly sins: retrospectivity, culpability and responsibility/Roger McCormick, Tania Duarte, Chris Stears.- Law and Financial Markets Review. 2016; Vol.10, No.1: 27-37.
99592 Making a case for Islamic finance in India/Meenakshi Ramesh Kurpad.- Law and Financial Markets Review. 2016; Vol.10, No.1: 38-45.
99593 Use of non-public information acquired during takeover due diligence process: analysing the position in India/Pravesh Aggarwal.- Law and Financial Markets Review. 2016; Vol.10, No.1: 46-53.
99594 What is a bank resolution measure – and what is not?/Valia Babis.- Law and Financial Markets Review. 2016; Vol.10, No.1: 54-55.
99595 Good culture: what does it look like and how do you get there?/Carlos Conceicao.- Law and Financial Markets Review. 2016; Vol.10, No.2: 69-71.
99596 MiFID II: regulating high frequency trading, other forms of algorithmic trading and direct electronic market access/Danny Busch.- Law and Financial Markets Review. 2016; Vol.10, No.2: 72-82.
99597 From enforcement to prevention: international cooperation and financial benchmark reform/Andre Dao, Andrew Godwin, Ian Ramsay.- Law and Financial Markets Review. 2016; Vol.10, No.2: 83-101.
99598 Reducing legal risk within the financial sector: the European approach on financial collateral arrangements and its limits/Rocco Steffenoni.- Law and Financial Markets Review. 2016; Vol.10, No.2: 102-110.
99599 Shooting Fish in a Barrel: Investor Protection in the Aftermath of the Global Financial Crisis/Justin O’Brien.- Law and Financial Markets Review. 2016; Vol.10, No.3: 117-122.
99600 Corporate governance, financial institutions and the social licence/Pamela Hanrahan.- Law and Financial Markets Review. 2016; Vol.10, No.3: 123-126.
99601 Market quality, market reforms and investor familiarity: evidence from the Indian stock market/Kiran Kumar Kotha, Vijaya B Marisetty.- Law and Financial Markets Review. 2016; Vol.10, No.3: 127-132.
99602 Mandated divorce: company boards, incentives and performance/Peter L Swan.- Law and Financial Markets Review. 2016; Vol.10, No.3: 133-138.
99603 The search for sustainability in financial markets: carbon bubbles, shifting tectonic paradigms, and natural capital coalitions/Thomas Clarke.- Law and Financial Markets Review. 2016; Vol.10, No.3: 139-149.
99604 Redeemable shares issued by hedge funds: a wrong turn in Cayman?/Daniel Harris.- Law and Financial Markets Review. 2016; Vol.10, No.3: 150-155.
99605 Tone from the top: influencing conduct and culture/Greg Medcraft.- Law and Financial Markets Review. 2016; Vol.10, No.3: 156-158.
99606 State helps those who help themselves: State aid and burden-sharing/Valia Babis.- Law and Financial Markets Review. 2016; Vol.10, No.4: 167-172.
99607 Operationalising a stakeholder conception in company law/Iris H-Y Chiu.- Law and Financial Markets Review. 2016; Vol.10, No.4: 173-192.
99608 Ways to implement global financial initiatives of the G20 after the financial crisis: the enforcement roles of the BCBS and the IASB/Heather Lee, Brossa YH Wong.- Law and Financial Markets Review. 2016; Vol.10, No.4: 193-200.
99609 Corporate Restructuring under Relative and Absolute Priority Default Rules: A Comparative Assessment/Jonathan M. Seymour, Steven L. Schwarcz.- University of Illinois Law Review. 2021; No.1: 1-36.
99610 The Tragedy of Wasted Funds and Broken Dreams: An Economic Analysis of Childhood Exposure to Crime and Violence/Michal Gilad, Abraham Gutman.- University of Illinois Law Review. 2021; No.1: 37-96.
99611 Paying for Law School: Law Student Loan Indebtedness and Career Choices/Christopher J. Ryan.- University of Illinois Law Review. 2021; No.1: 97-137.
99612 A Taxonomy of Police Technology’s Racial Inequity Problems/Laura M. Moy.- University of Illinois Law Review. 2021; No.1: 139-192.
99613 Patents as Signals of Quality in Crowdfunding/Christopher A. Cotropia.- University of Illinois Law Review. 2021; No.1: 193-227.
99614 Out of the Rough: How the PGA Tour Can Be Held Accountable for Fan Safety/Randy Gerlach.- University of Illinois Law Review. 2021; No.1: 229-260.
99615 The United States’ Climate Patenting Behavior After the Paris Agreement Withdrawal Announcement: An Empirical Analysis and a Fast-Track Proposal/Prateek Viswanathan.- University of Illinois Law Review. 2021; No.1: 261-308.
99616 Unsolved Mystery (Diagnosis): Treating Rare Diseases as a Public Health Care Crisis/Brian A. Smith.- University of Illinois Law Review. 2021; No.1: 309-358.
99617 Corporate Crimmigration/Brandon L. Garrett.- University of Illinois Law Review. 2021; No.2: 359-398.
99618 Service Members’ Reactions to Amends for Lawful Civilian Casualties/Jennifer K. Robbennolt, Lesley Wexler.- University of Illinois Law Review. 2021; No.2: 399-457.
99619 Fintech’s Role in Exacerbating or Reducing the Wealth Gap/Pamela Foohey, Nathalie Martin.- University of Illinois Law Review. 2021; No.2: 459-505.
99620 Buying Secrecy: Non-Disclosure Agreements, Arbitration, and Professional Ethics in the #MeToo Era/Maureen A. Weston.- University of Illinois Law Review. 2021; No.2: 507-544.
99621 We Are the River/David Takacs.- University of Illinois Law Review. 2021; No.2: 545-605.
99622 How the House Sues/Ben Miller-Gootnick.- University of Illinois Law Review. 2021; No.2: 607-657.
99623 Poodle Pandemonium: Emotional Support Animals and the Covenant of Quiet Enjoyment/Kathleen E. Okon.- University of Illinois Law Review. 2021; No.2: 659-699.
99624 Have We No Decency? Section 230 and the Liability of Social Media Companies for Deepfake Videos/Nicholas O’Donnell.- University of Illinois Law Review. 2021; No.2: 701-739.
99625 Just when will a corporation be prosecuted to a judicial conclusion?/Justin O’Brien.- Law and Financial Markets Review. 2017; Vol.11, No.1: 1-3.
99626 Penalties regimes to counter corporate and financial wrongdoing in Australia – views of governance professionals/George Gilligan … [et al.].- Law and Financial Markets Review. 2017; Vol.11, No.1: 4-12.
99627 The market impact of high-frequency trading systems and potential regulation/Tim Klaus, Brian Elzweig.- Law and Financial Markets Review. 2017; Vol.11, No.1: 13-19.
99628 A question of trust: post-truth paradigms and the challenge to financial regulation/Justin O’Brien.- Law and Financial Markets Review. 2017; Vol.11, No.1: 20-32.
99629 Catching up with Indonesia’s fintech industry/Kevin Davis, Rodney Maddock, Martin Foo.- Law and Financial Markets Review. 2017; Vol.11, No.1: 33-40.
99630 The global evolution of corporate prosecutions/Brandon Garrett.- Law and Financial Markets Review. 2017; Vol.11, No.2-3: 55-60.
99631 Deterring white-collar crime: insights from Australia’s insider trading penalties regime/Pamela F Hanrahan.- Law and Financial Markets Review. 2017; Vol.11, No.2-3: 61-74.
99632 A personality theory of white collar criminals, near-criminals, and others involved in bad corporate actions (and what law should do about it)/Claire A. Hill.- Law and Financial Markets Review. 2017; Vol.11, No.2-3: 75-82.
99633 The FX Global Code: transcending symbolism?/Justin O’brien.- Law and Financial Markets Review. 2017; Vol.11, No.2-3: 83-95.
99634 Instrumental and expressive governance: corporate and white-collar crime in contemporary society/Joe McGrath.- Law and Financial Markets Review. 2017; Vol.11, No.2-3: 96-104.
99635 Considerations for the beginning of the end of LIBOR/Kate Gibbons, Toby Mann, Rebecca Hoskins.- Law and Financial Markets Review. 2017; Vol.11, No.2-3: 105-109.
99636 Do it once, get it right: Wholesale regulatory intervention in price and cost disclosure/Nicholas Morris, Rob Nicholls.- Law and Financial Markets Review. 2017; Vol.11, No.2-3: 110-116.
99637 Bonds and restructurings: corporate bond considerations in the design of debt restructuring frameworks in emerging market economies/Simon Brodie.- Law and Financial Markets Review. 2017; Vol.11, No.2-3: 117-125.
99638 MiFID II and MiFIR: stricter rules for the EU financial markets/Danny Busch.- Law and Financial Markets Review. 2017; Vol.11, No.2-3: 126-142.
99639 Twin Peaks in South Africa: a new role for the central bank/Corlia van Heerden, Gerda van Niekerk.- Law and Financial Markets Review. 2017; Vol.11, No.4: 154-162.
99640 Retail Market Conduct Reforms in South Africa Under Twin Peaks/Andrew Schmulow.- Law and Financial Markets Review. 2017; Vol.11, No.4: 163-173.
99641 A credit lens: implementing twin peaks/Gail Pearson.- Law and Financial Markets Review. 2017; Vol.11, No.4: 174-182.
99642 Australia’s Trek towards Twin Peaks – Comparisons with South Africa/Andrew Godwin.- Law and Financial Markets Review. 2017; Vol.11, No.4: 183-193.
99643 Letter from Melbourne: a decade of living dangerously/Justin O’Brien.- Law and Financial Markets Review. 2018; Vol.12, No.1: 1-6.
99644 From symbols to systems: progress in the reform of Australia’s private sector whistleblowing laws/Kath Hall, A. J. Brown.- Law and Financial Markets Review. 2018; Vol.12, No.1: 7-17.
99645 Global corporations, bribery and corrupt practices: Anti-bribery laws and the limits of state action/Roman Tomasic.- Law and Financial Markets Review. 2018; Vol.12, No.1: 18-30.
99646 Corporate criminal liability for foreign bribery: perspectives from civil law jurisdictions within the European Union/Peter Lewisch.- Law and Financial Markets Review. 2018; Vol.12, No.1: 31-38.
99647 Observations on the utility of FX global code/David Lynch.- Law and Financial Markets Review. 2018; Vol.12, No.1: 39-43.
99648 Corporate Liability and the Criminalisation of Failure/Liz Campbell.- Law and Financial Markets Review. 2018; Vol.12, No.2: 57-70.
99649 Depositor preference and deposit insurance schemes – challenges for regulatory convergence and regulatory coordination in Asia/Angus Chan, Andrew Godwin, Ian Ramsay.- Law and Financial Markets Review. 2018; Vol.12, No.2: 71-85.
99650 French implementation of the EU CSR Directive: sustainable corporate governance has begun/Catherine Malecki.- Law and Financial Markets Review. 2018; Vol.12, No.2: 86-92.
99651 Vulture litigation in the context of sovereign debt: global or local solutions?/George Pavlidis.- Law and Financial Markets Review. 2018; Vol.12, No.2: 93-99.
99652 The global financial crisis: ten years on and corporations, markets and morals/Justin O’Brien.- Law and Financial Markets Review. 2018; Vol.12, No.3: 111-119.
99653 Trust and accountability in the digital age: Reporting the dystopian present/Justin O’Brien.- Law and Financial Markets Review. 2018; Vol.12, No.3: 120-132.
99654 Finance and fairness: enhancing the customer dispute resolution scheme (CDRS) in the Qatar financial centre (QFC)/Andrew Dahdal.- Law and Financial Markets Review. 2018; Vol.12, No.3: 133-140.
99655 European hedge funds: share restrictions, incentives and performance/Soumaya Ben Khelifa.- Law and Financial Markets Review. 2018; Vol.12, No.3: 141-158.
99656 The Hayne royal commission and trust issues in the regulation of the Australian financial sector/George Gilligan.- Law and Financial Markets Review. 2018; Vol.12, No.4: 175-185.
99657 The governance and regulation of the superannuation industry: systemic failure in the Australian retail sector/Thomas Clarke.- Law and Financial Markets Review. 2018; Vol.12, No.4: 186-192.
99658 Twin Peaks 2.0: reforming Australia’s financial regulatory regime in light of failings exposed by the Banking Royal Commission/Andy Schmulow, Karen Fairweather, John Tarrant.- Law and Financial Markets Review. 2018; Vol.12, No.4: 193-202.
99659 The regulation of short sales: a politicised topic/Elizabeth Howell.- Law and Financial Markets Review. 2018; Vol.12, No.4: 203-209.
99660 The amendment of the U.S. stock act and the prices of stocks most held by congress/Benjamin M. Blau, Ryan J. Whitby, Josh Wilson.- Law and Financial Markets Review. 2018; Vol.12, No.4: 210-227.
99661 The problematic American experience with deferred corporate prosecutions/Jed S. Rakoff.- Law and Financial Markets Review. 2019; Vol.13, No.1: 1-2.
99662 Resilience as the organising framework for reform: the dangers of metaphors in financial regulation/Justin O’Brien.- Law and Financial Markets Review. 2019; Vol.13, No.1: 3-16.
99663 Climate change and fit and proper-testing in the Dutch financial sector/Iris Palm-Steyerberg.- Law and Financial Markets Review. 2019; Vol.13, No.1: 17-29.
99664 The regulation of crypto assets in Malta: The Virtual Financial Assets Act and beyond/Christopher P. Buttigieg, Christos Efthymiopoulos.- Law and Financial Markets Review. 2019; Vol.13, No.1: 30-40.
99665 Credit intermediation and the European internal market for mortgage credit/Diederik Bruloot, Evariest Callens, Michiel De Muynck.- Law and Financial Markets Review. 2019; Vol.13, No.1: 41-53.
99666 Investment managers, ESG and the Israeli-Palestinian conflict/Daniel A. Harris.- Law and Financial Markets Review. 2019; Vol.13, No.1: 54-64.
99667 Corporate culture and the search for authenticity/Justin O’Brien.- Law and Financial Markets Review. 2019; Vol.13, No.2-3: 77-80.
99668 From Campbell to Hayne: W[h]ither Australia? Australian financial regulation and supervision at a cross-roads/David G Millhouse.- Law and Financial Markets Review. 2019; Vol.13, No.2-3: 81-98.
99669 Causes and solutions for misconduct in the financial services industry/Shann Turnbull.- Law and Financial Markets Review. 2019; Vol.13, No.2-3: 99-113.
99670 The Hayne Royal Commission – just another piece of official discourse?/George Gilligan.- Law and Financial Markets Review. 2019; Vol.13, No.2-3: 114-123.
99671 Twin peaks after Hayne: tensions and trade-offs in regulatory architecture/Pamela Hanrahan.- Law and Financial Markets Review. 2019; Vol.13, No.2-3: 124-130.
99672 The HEM and Hayne’s normative principles – credit data and the individual/Gail Pearson.- Law and Financial Markets Review. 2019; Vol.13, No.2-3: 131-140.
99673 Because They Could: trust, integrity, and purpose in the regulation of corporate governance in the aftermath of the Royal Commission into Misconduct in the Banking, Superannuation and Financial Services Industry/Justin O’Brien.- Law and Financial Markets Review. 2019; Vol.13, No.2-3: 141-156.
99674 The Hayne report – one giant leap forward for Australia/Terry Marsh, Gene Phillips.- Law and Financial Markets Review. 2019; Vol.13, No.2-3: 157-161.
99675 Empirical analysis supports the Hayne long run reform thesis/David G Millhouse.- Law and Financial Markets Review. 2019; Vol.13, No.2-3: 162-187.
99676 Shrinks in the boardroom: the pathology of ignorance/Justin O’Brien.- Law and Financial Markets Review. 2019; Vol.13, No.4: 199-202.
99677 Access to confidential information in the financial and banking sectors: judgements of the Court of Justice in Altmann, Baumeister, UBS and Buccioni/Carla Farinhas.- Law and Financial Markets Review. 2019; Vol.13, No.4: 203-210.
99678 Anti-money laundering regulation of crypto assets in Europe’s smallest member state/Christopher P. Buttigieg … [et al.].- Law and Financial Markets Review. 2019; Vol.13, No.4: 211-227.
99679 Professional secrecy of supervisory authorities under MiFID: no longer sacred?/Liebrich M. Hiemstra.- Law and Financial Markets Review. 2019; Vol.13, No.4: 228-233.
99680 Rethinking spot FX regulation/Min-woo Kang.- Law and Financial Markets Review. 2019; Vol.13, No.4: 234-243.
99681 Public enforcement in China’s securities markets: is it a law matter?/Chi Zhang.- Law and Financial Markets Review. 2019; Vol.13, No.4: 244-249.
99682 Engage with Illicit Financial Flows/Alex Erskine.- Law and Financial Markets Review. 2019; Vol.13, No.4: 250-253.
99683 Too Small to Debar? Too Small to Disgorge Illegal Profits? What About the Senior Executives, Including the CEO?/Eduardo Alonso Olmos.- Law and Financial Markets Review. 2019; Vol.13, No.4: 254-260.
99684 The moral foundations of stakeholder capitalism/Justin O’Brien.- Law and Financial Markets Review. 2020; Vol.14, No.1: 1-4.
99685 EU regulation and supervision of securities business: a critical analysis of the challenges faced by the National Competent Authorities of small EU and EEA EFTA Member States/Christopher P. Buttigieg.- Law and Financial Markets Review. 2020; Vol.14, No.1: 5-21.
99686 Accounting and financial reporting of economic entities: adaptation of Ukrainian legislation to the standards of the European Union/Tatyana V. Bodnar … [et al.].- Law and Financial Markets Review. 2020; Vol.14, No.1: 22-28.
99687 Claim trading as a misuse of law/Ing. Jitka Matejkova, Bc. Ondrej Pavelek.- Law and Financial Markets Review. 2020; Vol.14, No.1: 29-32.
99688 Regulating initial coin offerings and DAO tokens under the EU’s financial instruments framework/Niels Vandezande.- Law and Financial Markets Review. 2020; Vol.14, No.1: 33-38.
99689 The dark side of licensing cryptocurrency exchanges as payment institutions/Hossein Nabilou.- Law and Financial Markets Review. 2020; Vol.14, No.1: 39-47.
99690 A critical examination of the VFA framework – the VFA agent and beyond/Christopher P. Buttigieg, Gerd Sapiano.- Law and Financial Markets Review. 2020; Vol.14, No.1: 48-58.
99691 A symbolic legislative gesture? An argument for active enforcement of the insider trading prohibition in Myanmar/Matilda Gillis.- Law and Financial Markets Review. 2020; Vol.14, No.1: 59-64.
99692 How exceptional is Australian financial sector misconduct? The Hayne Royal Commission revisited/John Singleton, James Reveley.- Law and Financial Markets Review. 2020; Vol.14, No.2: 77-83.
99693 W[h]ither Australia? Will Parliament Act?/David G. Millhouse.- Law and Financial Markets Review. 2020; Vol.14, No.2: 84-101.
99694 The Pros and Cons for Insider Trading Regulation in Zimbabwe/Howard Chitimira, Pontsho Mokone.- Law and Financial Markets Review. 2020; Vol.14, No.2: 102-109.
99695 Banking on AI: mandating a proactive approach to AI regulation in the financial sector/Jon Truby, Rafael Brown, Andrew Dahdal.- Law and Financial Markets Review. 2020; Vol.14, No.2: 110-120.
99696 Choice of law and jurisdiction in banking and finance contracts after Brexit: a perspective from Europe/Oriol Espar, Jesus Castell.- Law and Financial Markets Review. 2020; Vol.14, No.2: 121-127.
99697 Hail the new private debt machine: private equity, leveraged loans, and collateralised loan obligations/Vincenzo Bavoso.- Law and Financial Markets Review. 2020; Vol.14, No.3: 141-150.
99698 Will the COVID Pandemic Spark a Return in GFC-Type Financial Market Litigation?/Joseph Heller, Gene Phillips.- Law and Financial Markets Review. 2020; Vol.14, No.3: 151-155.
99699 Non-bank financial intermediation in Malta/Christopher P. Buttigieg, Mariana Gkoutse, Theresa Fenech.- Law and Financial Markets Review. 2020; Vol.14, No.3: 156-169.
99700 Short-run performance evaluation of under-priced Indian IPOs/B. R. Manjunath, J. K. Raju, M. Rehaman.- Law and Financial Markets Review. 2020; Vol.14, No.3: 170-175.
99701 New Forms of Money for the Twenty-first Century and the Legacy of France’s Assignat Experiment/Phoebus L. Athanassiou.- Law and Financial Markets Review. 2020; Vol.14, No.3: 176-181.
99702 AFCA: the first foothill between Australia’s Twin Peaks/Andrew Schmulow … [et al.].- Law and Financial Markets Review. 2020; Vol.14, No.4: 201-222.
99703 Trade finance in Qatar: blockchain and economic diversification/Andrew Dahdal, Jon Truby, Husam Botosh.- Law and Financial Markets Review. 2020; Vol.14, No.4: 223-236.
99704 REMIT: ten years and counting: An exploration of the regulatory paradigm for commodity derivative trading in the energy market/Liebrich M. Hiemstra.- Law and Financial Markets Review. 2020; Vol.14, No.4: 237-248.
99705 Critical review of the international and contractual measures for optimal restructuring/Ferdous Rahman.- Law and Financial Markets Review. 2020; Vol.14, No.4: 249-254.
99706 The impact of data breaches on corporations and the status of potential regulation and litigation/Tim Klaus, Brian Elzweig.- Law and Financial Markets Review. 2020; Vol.14, No.4: 255-260.
99707 A tale of unintended consequence: corporate membership in early UK company law/Colin Mackie.- Journal of Corporate Law Studies. 2017; Vol.17, No.1: 1-37.
99708 Reforming the law of secured transactions: bridging the gap between the company charge and CBN Regulations security interests/Iyare Otabor-Olubor.- Journal of Corporate Law Studies. 2017; Vol.17, No.1: 39-72.
99709 The extent and intensity of insider trading enforcement – an international comparison/Lev Bromberg, George Gilligan, Ian Ramsay.- Journal of Corporate Law Studies. 2017; Vol.17, No.1: 73-110.
99710 Central counterparties and sale and repurchase agreements: regulating financial markets in the light of yet another false dawn/Harry McVea.- Journal of Corporate Law Studies. 2017; Vol.17, No.1: 111-135.
99711 Non-financial reporting, CSR frameworks and groups of undertakings: application and consequences/Daniel Gergely Szabo, Karsten Engsig Sorensen.- Journal of Corporate Law Studies. 2017; Vol.17, No.1: 137-165.
99712 Business restructuring law in Europe: making a fresh start/Gerard McCormack.- Journal of Corporate Law Studies. 2017; Vol.17, No.1: 167-202.
99713 Shareholder primacy, controlling shareholders and Malaysia’s Companies Act 2016/Aiman Nariman Mohd-Sulaiman, Shanty Rachagan.- Journal of Corporate Law Studies. 2017; Vol.17, No.1: 203-224.
99714 From private clubs to for-profit markets: an overview and assessment of the rules on demutualisation of securities exchanges 2015 of Nigeria/Wiseman Ubochioma.- Journal of Corporate Law Studies. 2017; Vol.17, No.1: 225-251.
99715 Law, trust and institutional change in China: evidence from qualitative fieldwork/Ding Chen … [et al.].- Journal of Corporate Law Studies. 2017; Vol.17, No.2: 257-290.
99716 Central Counterparties (CCPs) and the law of default management/Jo Braithwaite, David Murphy.- Journal of Corporate Law Studies. 2017; Vol.17, No.2: 291-325.
99717 Managing the risks of equity crowdfunding: lessons from China/Lin Lin.- Journal of Corporate Law Studies. 2017; Vol.17, No.2: 327-366.
99718 United States’ bankruptcy jurisdiction over foreign entities: exorbitant or congruent?/Adrian Walters.- Journal of Corporate Law Studies. 2017; Vol.17, No.2: 367-404.
99719 An empirical look at the consequences of oppression actions in Singapore/Hans Tjio.- Journal of Corporate Law Studies. 2017; Vol.17, No.2: 405-426.
99720 A new milestone in corporate regulation: procedural legalisation, standards of transnational corporate behaviour and lessons from financial regulation and anti-bribery regulation/Iris H-Y. Chiu, Anna Donovan.- Journal of Corporate Law Studies. 2017; Vol.17, No.2: 427-467.
99721 The unconvincing rise of the statutory derivative action in Hong Kong: evidence from its first 10 years of enforcement/Felix E. Mezzanotte.- Journal of Corporate Law Studies. 2017; Vol.17, No.2: 469-496.
99722 Cross-border reincorporations in the European Union: the case for comprehensive harmonisation/Carsten Gerner-Beuerle … [et al.].- Journal of Corporate Law Studies. 2018; Vol.18, No.1: 1-42.
99723 Coordinated efforts to regulate overseas listed Chinese companies: a historical perspective and recent developments/Flora Huang, Xinmin Liu, Horace Yeung.- Journal of Corporate Law Studies. 2018; Vol.18, No.1: 43-74.
99724 Brands and corporate power/Andrew Griffiths.- Journal of Corporate Law Studies. 2018; Vol.18, No.1: 75-112.
99725 Controlling shareholders and fiduciary duties in Asia/Ernest Lim.- Journal of Corporate Law Studies. 2018; Vol.18, No.1: 113-150.
99726 Corporate illegal conduct and directors’ liability: an approach to personal accountability for violations of corporate legal compliance/Michael Nietsch.- Journal of Corporate Law Studies. 2018; Vol.18, No.1: 151-184.
99727 Regulating squeeze-out techniques by controlling shareholders: the divergence between Hong Kong and Singapore/Christopher Chen, Wei Zhang, Wai Yee Wan.- Journal of Corporate Law Studies. 2018; Vol.18, No.1: 185-216.
99728 An inquiry into the meaning of possession and control over financial assets and the effects on third parties/Elena Christine Zaccaria.- Journal of Corporate Law Studies. 2018; Vol.18, No.1: 217-246.
99729 Finding our way: secured transactions and corporate bankruptcy law and policy in America and England/Sarah Paterson.- Journal of Corporate Law Studies. 2018; Vol.18, No.2: 247-276.
99730 Strong shareholders, weak outside investors/Maria Gutierrez, Maribel Saez Lacave.- Journal of Corporate Law Studies. 2018; Vol.18, No.2: 277-309.
99731 Name and shame – director attendance disclosure and practice/Larelle (Ellie) Chapple … [et al.].- Journal of Corporate Law Studies. 2018; Vol.18, No.2: 311-337.
99732 The regulation of the financial sector in China: a tale of two governments/Weiping He.- Journal of Corporate Law Studies. 2018; Vol.18, No.2: 339-380.
99733 Corporate governance that works for everyone: promoting public policies through corporate governance mechanisms/Barnali Choudhury, Martin Petrin.- Journal of Corporate Law Studies. 2018; Vol.18, No.2: 381-415.
99734 Re-examining the law and economics of the business judgment rule: notes for its implementation in non-US jurisdictions/Aurelio Gurrea-Martinez.- Journal of Corporate Law Studies. 2018; Vol.18, No.2: 417-438.
99735 Securing corporate opportunities in Europe – comparative notes on monetary remedies and on the potential evolution of the remedial system/Marco Claudio Corradi.- Journal of Corporate Law Studies. 2018; Vol.18, No.2: 439-473.
99736 The new hedge fund activism: activist directors and the market for corporate quasi-control/Anna L. Christie.- Journal of Corporate Law Studies. 2019; Vol.19, No.1: 1-41.
99737 British Home Stores collapse: the case for an employee derivative claim/Neshat Safari, Martin Gelter.- Journal of Corporate Law Studies. 2019; Vol.19, No.1: 43-68.
99738 Transplanting Chapter 11 of the US Bankruptcy Code into Singapore’s restructuring and insolvency laws: opportunities and challenges/Gerard McCormack, Wai Yee Wan.- Journal of Corporate Law Studies. 2019; Vol.19, No.1: 69-104.
99739 Limited partnership law and private equity: an instance of legislative capture?/Elspeth Berry.- Journal of Corporate Law Studies. 2019; Vol.19, No.1: 105-135.
99740 The corporate legal person/Susan Mary Watson.- Journal of Corporate Law Studies. 2019; Vol.19, No.1: 137-166.
99741 Exploring the effects of the bonus cap rule: the impact of remuneration structure on risk-taking by bank managers/Andreas Kokkinis.- Journal of Corporate Law Studies. 2019; Vol.19, No.1: 167-195.
99742 In two minds: the governance of ring-fenced banks/Thom Wetzer.- Journal of Corporate Law Studies. 2019; Vol.19, No.1: 197-249.
99743 Say on purpose: lessons from Chinese corporate charters/Li-Wen Lin.- Journal of Corporate Law Studies. 2019; Vol.19, No.2: 251-275.
99744 Equity crowdfunding in Hong Kong: potential, challenges and investor protection/Emily Lee.- Journal of Corporate Law Studies. 2019; Vol.19, No.2: 277-302.
99745 Empirical analysis of the statutory derivative claim: de facto application and the sine quibus non/David Gibbs-Kneller, Chidiebere Ogbonnaya.- Journal of Corporate Law Studies. 2019; Vol.19, No.2: 303-332.
99746 Assessing the effectiveness of the UK’s insolvency regulatory framework at deterring insolvency practitioners’ opportunistic behaviour/John M. Wood.- Journal of Corporate Law Studies. 2019; Vol.19, No.2: 333-366.
99747 Scrutinising the legality of cross-border mergers: finding the proper approach/Philip Morrison.- Journal of Corporate Law Studies. 2019; Vol.19, No.2: 367-386.
99748 The customisation effect of pre-arranged sales under Anglo-American insolvency law and practice: accountability deficits and possible remedies/Bo Xie.- Journal of Corporate Law Studies. 2019; Vol.19, No.2: 387-419.
99749 Whistle-blowing as a corporate governance mechanism: South Africa and Nigeria in perspective/Uchechukwu Nwoke.- Journal of Corporate Law Studies. 2019; Vol.19, No.2: 421-450.
99750 Bankers’ remuneration and political incentives in Chinese state-owned commercial banks: regulation and practice/Longjie Lu.- Journal of Corporate Law Studies. 2019; Vol.19, No.2: 451-503.
99751 Corporate groups, common officers and the relevance of capacity in questions of knowledge attribution/Colin Mackie.- Journal of Corporate Law Studies. 2020; Vol.20, No.1: 1-38.
99752 Of rights and rescue: a curious confluence?/Sandra Frisby.- Journal of Corporate Law Studies. 2020; Vol.20, No.1: 39-72.
99753 Misreading the directors’ fiduciary duty of good faith/Daniel Attenborough.- Journal of Corporate Law Studies. 2020; Vol.20, No.1: 73-98.
99754 The rise, fall and potential for a rebirth of receivership in UK corporate law/Kayode Akintola, David Milman.- Journal of Corporate Law Studies. 2020; Vol.20, No.1: 99-119.
99755 The (re)introduction of dual-class share structures in Hong Kong: a historical and comparative analysis/Robin Hui Huang, Wei Zhang, Kelvin Siu Cheung Lee.- Journal of Corporate Law Studies. 2020; Vol.20, No.1: 121-155.
99756 China’s enterprise bankruptcy law, building an infrastructure towards a market-based approach/Rebecca Parry, Yingxiang Long.- Journal of Corporate Law Studies. 2020; Vol.20, No.1: 157-178.
99757 The crystallisation of floating charges: rethinking the conceptual framework/John Quinn.- Journal of Corporate Law Studies. 2020; Vol.20, No.1: 179-198.
99758 Companies and UN 2030 Sustainable Development Goal 9 Industry, Innovation and Infrastructure/Janice Denoncourt.- Journal of Corporate Law Studies. 2020; Vol.20, No.1: 199-235.
99759 Partnerships and legal personality: cautionary tales from Scotland/Laura Macgregor.- Journal of Corporate Law Studies. 2020; Vol.20, No.1: 237-262.
99760 Which related party transactions should be subject to ex ante review? Evidence from Germany/Andreas Engert, Tim Florstedt.- Journal of Corporate Law Studies. 2020; Vol.20, No.2: 263-290.
99761 Growth and the lost legitimacy of business organisation: time to abandon corporate law reform/Michael Galanis.- Journal of Corporate Law Studies. 2020; Vol.20, No.2: 291-325.
99762 The anatomy of Singapore’s statutory derivative action: why do shareholders sue – or not?/Samantha S. Tang.- Journal of Corporate Law Studies. 2020; Vol.20, No.2: 327-357.
99763 Business judgment and director accountability: a study of case-law over time/Andrew Keay … [et al.].- Journal of Corporate Law Studies. 2020; Vol.20, No.2: 359-387.
99764 Judicial diplomacy in the Asia-Pacific: theory and evidence from the Singapore-initiated transnational judicial insolvency network/Emily Lee, Eric C. Ip.- Journal of Corporate Law Studies. 2020; Vol.20, No.2: 389-420.
99765 Legal approaches to management of the risk of cloud computing insolvencies/Rebecca Parry, Roger Bisson.- Journal of Corporate Law Studies. 2020; Vol.20, No.2: 421-451.
99766 A flexible model for efficient employee participation in UK companies/Andreas Kokkinis, Konstantinos Sergakis.- Journal of Corporate Law Studies. 2020; Vol.20, No.2: 453-493.
99767 The social enterprise company in Europe: policy and theory/J. S. Liptrap.- Journal of Corporate Law Studies. 2020; Vol.20, No.2: 495-539.
99768 Say on pay regulations and director remuneration: evidence from the UK in the past two decades/Betty (H.T.) Wu, Iain MacNeil, Katarzyna Chalaczkiewicz-Ladna.- Journal of Corporate Law Studies. 2020; Vol.20, No.2: 541-577.
99769 The Lloyds case judgment: illuminating on practice but not on law/Edward Walker-Arnott.- Journal of Corporate Law Studies. 2020; Vol.20, No.2: 579-597.
99770 Why is Huawei’s ownership so strange? A case study of the Chinese corporate and socio-political ecosystem/Colin Hawes.- Journal of Corporate Law Studies. 2021; Vol.21, No.1: 1-38.
99771 Material Adverse Change uncertainty: costing a fortune if not corporate lives/Narine Lalafaryan.- Journal of Corporate Law Studies. 2021; Vol.21, No.1: 39-84.
99772 The contours and content of the creditors interests duty/Rosemary Teele Langford, Ian Ramsay.- Journal of Corporate Law Studies. 2021; Vol.21, No.1: 85-108.
99773 The effectiveness of disclosure law enforcement in Australia/Jenifer Varzaly.- Journal of Corporate Law Studies. 2021; Vol.21, No.1: 135-177.
99774 Reconceptualising Scottish limited partnership law/Jonathan Hardman.- Journal of Corporate Law Studies. 2021; Vol.21, No.1: 179-217.
99775 The relevance of public law to private ordering: the consequences of uncertain judicial review for stock exchange self-regulation/Jonathan Chan.- Journal of Corporate Law Studies. 2021; Vol.21, No.1: 219-251.
99776 The law on CSR in India: an analysis of its compliance by companies through corporate disclosures/Akanksha Jumde.- Journal of Corporate Law Studies. 2021; Vol.21, No.1: 253-282.
99777 Enforceable undertakings’ practices across Australian regulators: lessons learned/Marina Nehme.- Journal of Corporate Law Studies. 2021; Vol.21, No.1: 283-319.
99778 Why the Politics of Literacy?/Chelsey Hauge, Jennifer Rowsell.- Studies in Social Justice. 2019; Vol.13, No.1: 1-9.
99779 An Immigrant Alphabet (Visual Essay)/Wendy Ewald.- Studies in Social Justice. 2019; Vol.13, No.1: 10-19.
99780 Recognizing Young People’s Civic Engagement Practices: Re-thinking Literacy Ontologies through Co-Production/Kate Heron Pahl.- Studies in Social Justice. 2019; Vol.13, No.1: 20-39.
99781 Re-Imagining Research Partnerships: Thinking through Co-research and Ethical Practice with Children and Youth/Diane R. Collier.- Studies in Social Justice. 2019; Vol.13, No.1: 40-58.
99782 Two-Row Wampum Reimagined: Understanding the Hybrid Digital Lives of Contemporary Kanien’keha:ka Youth/Curran Katsi’sorokwas Jacobs.- Studies in Social Justice. 2019; Vol.13, No.1: 59-72.
99783 It’s Me Trying My Best to Bring Awareness to the Issues: Narrative Assemblage and Visual Text-Making as Sociopolitical Inquiry in Canadian History/Michelle A. Honeyford, Timothy S. Beyak, Felix Sylvester Hardman.- Studies in Social Justice. 2019; Vol.13, No.1: 73-93.
99784 A Literacy of Armed Love: Confrontation and Desire in Aesthetic and Critical Projects/Anne E. Crampton.- Studies in Social Justice. 2019; Vol.13, No.1: 94-117.
99785 A Production of Survival: Cancer Politics and Feminist Media Literacies/Chelsey Hauge, Kate Reid.- Studies in Social Justice. 2019; Vol.13, No.1: 118-141.
99786 Embodying Difference: A Case for Anti-Racist and Decolonizing Approaches to Multiliteracies/Sara Schroeter.- Studies in Social Justice. 2019; Vol.13, No.1: 142-158.
99787 Soaring Eagles: Indigenous Youth Speak Out!/Peter Vietgen.- Studies in Social Justice. 2019; Vol.13, No.1: 159-170.
99788 Reimagining Home in the Wake of Displacement/Parin Dossa, Jelena Golubovic.- Studies in Social Justice. 2019; Vol.13, No.1: 171-186.
99789 (Re)Constructing and Resisting Irregularity: (Non)citizenship, Canada’s Interim Federal Health Program, and Access to Healthcare/Laura Connoy.- Studies in Social Justice. 2019; Vol.13, No.2: 201-220.
99790 Unsettling Pedagogy: Co-designing Research in Place with Indigenous Educators/Laura Schaefli, Anne Godlewska.- Studies in Social Justice. 2019; Vol.13, No.2: 221-243.
99791 Granny Solidarity: Understanding Age and Generational Dynamics in Climate Justice Movements/May Chazan, Melissa Baldwin.- Studies in Social Justice. 2019; Vol.13, No.2: 244-261.
99792 Remembering George W. Smith’s Life Work: From Politico-Administrative Regimes to Living Otherwise/Chris Hurl, Janna Klostermann.- Studies in Social Justice. 2019; Vol.13, No.2: 262-282.
99793 Last Bastion Nevermore! A Qualitative Exploration of the Australian Government’s Fifth National Mental Health and Suicide Prevention Plan from the Perspective of Lessening Mental Stigma and Sanism in the Workplace/Damian Mellifont.- Studies in Social Justice. 2019; Vol.13, No.2: 283-303.
99794 Non-disabled Space Invaders! A Study Critically Exploring the Scholarly Reporting of Research Attributes for Persons With and Without Disability/Damian Mellifont.- Studies in Social Justice. 2019; Vol.13, No.2: 304-321.
99795 Is it Resolved? One Story of Academic Contrapower Harassment and Cyberbullying.- Studies in Social Justice. 2019; Vol.13, No.2: 322-331.
99796 Migration, Intersectionality and Social Justice/Daiva Stasiulis, Zaheera Jinnah, Blair Rutherford.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.1: 1-21.
99797 Elimi(Nation): Canada’s Post-Settler Embrace of Disposable Migrant Labour/Daiva Stasiulis.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.1: 22-54.
99798 Performing Nanay in Winnipeg: Filipino Labour Migration to Canada (Creative Intervention)/Geraldine Pratt … [et al.].- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.1: 55-66.
99799 Punishing Survivors and Criminalizing Survivorship: A Feminist Intersectional Approach to Migrant Justice in the Crimmigration System/Salina Abji.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.1: 67-89.
99800 The Invisible Women: Migrant and Immigrant Sex Workers and Law Reform in Canada/Jamie Chai Yun Liew.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.1: 90-116.
99801 We the People… (Creative Intervention)/Mestizo Arts & Activism Collective.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.1: 117-121.
99802 Caution (Creative Intervention)/Mestizo Arts & Activism Collective.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.1: 122-124.
99803 Fake or Real Marriage? Gender, Age, Race and Class in the Construction of Un/desirability of Marriage Migrants in South Korea/Jiyoung Lee-An.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.1: 125-145.
99804 Unequal Interdependency: Chinese Petty Entrepreneurs and Zimbabwean Migrant Labourers/Ying-Ying Tiffany Liu.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.1: 146-165.
99805 The Migrant Nurse Dilemma (Creative Intervention)/Duduzile Sakhelene Ndlovu.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.1: 166-168.
99806 Nervous Conditions on the Limpopo: Gendered Insecurities, Livelihoods, and Zimbabwean Migrants in Northern South Africa/Blair Rutherford.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.1: 169-187.
99807 A Creative Storytelling Project with Women Migrants in Johannesburg, South Africa (Dispatch)/Rebecca Walker, Elsa Oliveira.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.1: 188-209.
99808 Negotiated Precarity in the Global South: A Case Study of Migration and Domestic Work in South Africa/Zaheera Jinnah.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.1: 210-227.
99809 You are an Immigrant Too / You Would Leave Too (Creative Intervention)/Moozhan Ahmadzadegan.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.1: 228-230.
99810 On Migration and Indigenous Sovereignty in a Chronically Mobile World/Soma Chatterjee, Tania Das Gupta.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.2: 246-267.
99811 Enacting a Latinx Decolonial Politic of Belonging: Latinx Community Workers’ Experiences Negotiating Identity and Citizenship in Toronto, Canada/Madelaine Cahuas, Alexandra Arraiz Matute.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.2: 268-286.
99812 Narrating Colonial Silences: Racialized Social Work Educators Unsettling our Settlerhood/Abdelfettah Elkchirid, Anh Phung Ngo, Martha Kuwee Kumsa.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.2: 287-305.
99813 Disability’s Circularity: Presence, Absence and Erasure in Australian Settler Colonial Biopolitical Population Regimes/Karen Soldatic.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.2: 306-320.
99814 Contesting Settler Colonial Accounts: Temporality, Migration and Place-Making in Scarborough, Ontario/Paloma E. Villegas … [et al.].- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.2: 321-351.
99815 Transnational Modernity/Coloniality: Linking Punjab’s Canal Colonies, Migration, and Settler Colonialism for Critical Solidarities in Canada/Jaspreet Ranauta.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.2: 352-370.
99816 Decolonizing Refugee Studies, Standing up for Indigenous Justice: Challenges and Possibilities of a Politics of Place/Sedef Arat-Koc.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.2: 371-390.
99817 Against National Sovereignty: The Postcolonial New World Order and the Containment of Decolonization/Nandita Sharma.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.2: 391-409.
99818 Re-placing Place in Internationalised Higher Education: Reflections from Aotearoa New Zealand/Vivienne Anderson, Zoe Bristowe.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.2: 410-428.
99819 Theorizing Our Place: Indigenous Women’s Scholarship from 1985-2020 and the Emerging Dialogue with Anti-racist Feminisms/Elaine Coburn.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.2: 429-453.
99820 Dreams of a Black Commons on Turtle Island/Rachel Zellars.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.2: 454-473.
99821 Lessons from No Ban on Stolen Land/Harshita Yalamarty.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.2: 474-485.
99822 Reflections on Conversations and Dialogues with Recent Settlers/Adrian M. Downey.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.2: 486-495.
99823 Pacific Academic Migrants: Re-shaping Spaces in Dynamic Times/Kabini Sanga, Martyn Reynolds.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.2: 496-504.
99824 Reflections on Teaching Critical Migration Law in a Settler-colonial Context/Amar Bhatia.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.2: 505-514.
99825 Toward an Understanding of International Students within Canadian Settler-colonial Capitalism/Bianca Gomez.- Studies in Social Justice. 2020; Vol.14, No.2: 515-525.
99826 Historic and Contemporary Environmental Justice Issues among Native Americans in the Gulf Coast Region of the United States/Jessica L. Liddell, Catherine E. McKinley, Jennifer M. Lilly.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.1: 1-24.
99827 Examining Gender and Resistance with Filipina Hong Kongers through Cellphilm Production and Collaborative Writing/Casey Burkholder, Jianne Soriano, Alecxis Ramos-Pakit.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.1: 25-42.
99828 Use of Arts-based Research to Uncover Racism/Trehani M. Fonseka, Akin Taiwo, Bharati Sethi.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.1: 43-58.
99829 Facilitators and Inhibitors of Mental Discrimination in the Workplace: A Traditional Review/Damian Mellifont.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.1: 59-80.
99830 Social (In)justice and Rental Housing Discrimination in Urban Canada: The Case of Ethno-racial Minorities in the Herongate Community in Ottawa/Joseph Mensah, Daniel Tucker-Simmons.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.1: 81-101.
99831 Constructing Another World: Solidarity and the Right to Water/Caitlin Schroering.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.1: 102-128.
99832 I Cannot Hide My Anger to Spare You Guilt: On BLMTO and Canadian Mainstream Media’s Response/Valentina Capurri.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.1: 129-144.
99833 Giving Voice in Research: Critical Community Reflections/Chelsea Jones, Bonnie Cummings-Vickaryous, Katherine Taylor.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.1: 145-154.
99834 Cripistemologies of Disability Arts and Culture: Reflections on the Cripping the Arts Symposium/Eliza Chandler … [et al.].- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.2: 171-179.
99835 Finding Language: A Word Scavenger Hunt/Vanessa Dion Fletcher, Max Ferguson.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.2: 180-183.
99836 Letting Bodies be Bodies: Exploring Relaxed Performance in the Canadian Performance Landscape/Andrea LaMarre, Carla Rice, Kayla Besse.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.2: 184-208.
99837 Neurodivergency and Interdependent Creation: Breaking into Canadian Disability Arts/Becky Gold.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.2: 209-229.
99838 Communicating Access, Accessing Communication/Eliza Chandler, Esther Ignagni, Kimberlee Collins.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.2: 230-238.
99839 Blind Visuality in Bruce Horak’s Through a Tired Eye/Mary Bunch.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.2: 239-258.
99840 Reflexive Sketches during the Cripping the Arts Symposium/Jenelle Rouse.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.2: 259-264.
99841 Stitching Language: Sounding Voice in the Art Practice of Vanessa Dion Fletcher/Stephanie Springgay.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.2: 265-281.
99842 Interview with David Bobier/David Bobier, Esther Ignagni.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.2: 282-287.
99843 Beyond Measure? Disability Art, Affect and Reimagining Visitor Experience/Christine Kelly, Michael Orsini.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.2: 288-306.
99844 Representing Disability, D/deaf, and Mad Artists and Art in Journalism: Identifying Ableist Fault Lines and Promising Crip Practices of Representation/Chelsea Temple Jones, Nadine Changfoot, Kirsty Johnston.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.2: 307-333.
99845 Disability and Deaf Futures/Taeyoon Choi … [et al.].- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.2: 334-343.
99846 Youth and Social Media: From Vulnerability to Empowerment and Equality/Karen Louise Smith, Leslie Regan Shade.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.3: 344-354.
99847 Ethical Dilemmas in Resistance Art Workshops with Youth/Chloe S. Georas, Jane Bailey, Valerie Steeves.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.3: 355-374.
99848 Producing Authenticity: Urban Youth Arts, Rogue Archives and Negotiating a Home for Social Justice/Stuart R. Poyntz.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.3: 375-396.
99849 Expression in the Virtual Public: Social Justice Considerations in Harvesting Youth Online Discussions for Research Purposes/Jacquelyn Burkell, Priscilla Regan.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.3: 397-413.
99850 iPads, Free Data and Young Peoples’ Rights: Refractions from a Universal Access Model During the Pandemic/Karen Louise Smith.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.3: 414-441.
99851 Ethical Approaches to Youth Data in Historical Web Archives/Katie Mackinnon.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.3: 442-449.
99852 From Data Ethics to Data Justice in/as Pedagogy/Andrea Zeffiro.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.3: 450-457.
99853 Unconventional Labour: Environmental Justice and Working-class Ecology in the New South Wales Green Bans/Paul Bleakley.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.3: 458-474.
99854 Contagious Terror: Violence, Haunting and the Work of Refugee Protection/Azar Masoumi.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.3: 475-496.
99855 Protecting Cisnormative Private and Public Spheres: The Canadian Conservative Denunciation of Transgender Rights/Alexa DeGagne.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.3: 497-517.
99856 The Consequences of the Austerity Policies for Public Services in the UK/Tania Arrieta Hernandez.- Studies in Social Justice. 2021; Vol.15, No.3: 518-537.
99857 Yahoo Boys Phenomenon in Lagos Metropolis: A Qualitative Investigation/Samuel O. Adejoh … [et al.].- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.1: 1-20.
99858 Emotional Competence and Sexting among University Students/Kristina Sesar, Arta Dodaj, Ana Kordic.- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.1: 21-37.
99859 Understanding the link between Sextortion and Suicide/Mirjana Gavrilovic Nilsson … [et al.].- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.1: 55-69.
99860 Stolen Identity Valuation and Market Evolution on the Dark Web/Chad M.S. Steel.- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.1: 70-83.
99861 Clustering Cyberspace Population and the tendency to Commit Cyber Crime: A Quantitative Application of Space Transition Theory/Nuttapol Assarut, Piyabutr Bunaramrueang, Patanaporn Kowpatanakit.- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.1: 84-100.
99862 Guarding against Cyber-Trespass and Theft: Routine Precautions from the Hacking Community/Nicholas Chavez, Gisela Bichler.- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.1: 101-116.
99863 Impact of Cybercrime and Trust on the Use of E-Commerce Technologies: An Application of the Theory of Planned Behavior/Richard Apau, Felix Nti Koranteng.- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.2: 228-254.
99864 Ensuring the Information Security of Information Communication Technology Users in Russia/Anna Zharova.- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.2: 255-269.
99865 A New Legal Framework for Cross-Border Data Collection in Crime Investigation amongst Selected European Countries/Borka Jerman-Blazic, Tomaz Klobucar.- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.2: 270-289.
99866 Understanding Cybercrimes in Vietnam: From Leading-Point Provisions to Legislative System and Law Enforcement/Hai Thanh Luong … [et al.].- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.2: 290-308.
99867 Pathways and Motivations for Cyber Fraud Involvement among Female Undergraduates of Selected Universities in South-West Nigeria/Yetunde O. Ogunleye, Usman A. Ojedokun, Adeyinka A. Aderinto.- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.2: 309-325.
99868 Neo-Economy and Militating Effects of Africa’s Profile on Cybercrime/Benjamin Okorie Ajah, Onyejebu Dominic Chukwuemeka.- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.2: 326-342.
99869 Yahoo-plus in Ibadan: Meaning, Characterization and Strategies/Olayinka Akanle, Babajide Richard Shadare.- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.2: 343-357.
99870 Meaning Associated with Experiences of Cyberbullying: Cyber Victimization within the Netflix Series 13 Reasons Why/Molly-Gloria Harper.- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.2: 358-378.
99871 The War must be Sustained: An Integrated Theoretical Perspective of the Cyberspace-Boko Haram Terrorism Nexus in Nigeria/Macpherson Uchenna Nnam … [et al.].- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.2: 379-395.
99872 Risks of Online Victimisation Among College Students’ on Mobile Social Networks/Juliyanti Jalil, Grant Sinnamon.- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.2: 396-417.
99873 Revenge Pornography or Non-Consensual Dissemination of Sexually Explicit Material as a Sexual Offence or as a Privacy Violation Offence/Miha Sepec.- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.2: 418-438.
99874 Anonymity, Membership-Length and Postage Frequency as Predictors of Extremist Language and Behaviour among Twitter Users/Hollie Sutch, Pelham Carter.- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.2: 439-459.
99875 A Study on Youth Prostitution using Mobile Application: Focusing on Korean Youth/Yoona Lee, Jisun Choi, Bong-Gyu Song.- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.2: 460-477.
99876 Cybercrime Glamorization in Nigerian songs/Oludayo Tade.- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.2: 478-492.
99877 Understanding Cybercrime Victimisation: Modelling the Local Area Variations in Routinely Collected Cybercrime Police Data Using Latent Class Analysis/Mohammad Shan-A-Khuda, Z. Cliffe Schreuders.- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.2: 493-510.
99878 Anti-language, Slang and Cyber Scam Subculture among Urban Youth in Southwestern Nigeria/Temitope Michael Ajayi.- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.2: 511-533.
99879 Sexting and Mental Health among a Spanish College Sample: An Exploratory Analysis/Aina M. Gasso … [et al.].- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.2: 534-547.
99880 University Students’ Awareness of Social Media Use and Hate Speech in Jordan/Faisal al Serhan, Mokhtar Elareshi.- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.2: 548-563.
99881 Artificial Intelligence and Problems of Ensuring Cyber Security/Zarina I. Khisamova, Ildar R. Begishev, Elina L. Sidorenko.- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.2: 564-577.
99882 Image-Based Abuse, Non-Consensual Pornography, Revenge Porn: A Study of Criminalization and Crime Prevention in Australia and England and Wales/Majid Yar, Jacqueline Drew.- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.2: 578-594.
99883 The Facebook Conundrum: Is it Time to Usher in a New Era of Regulation for Big Tech?/Sara M. Smyth.- International Journal of Cyber Criminology. 2019; Vol.13, No.2: 578-595.
99884 Project Leaked: Research on Non-Consensual sharing of Intimate Images in Brazil/Leandro Ayres Franca, Jessica Veleda Quevedo.- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.1: 1-28.
99885 Why has it been so difficult to Counteract Cyber Crime in Nigeria? Evidence from an Ethnographic Study/Olayinka Akanle, Babajide Richard Shadare.- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.1: 29-43.
99886 Assessing the Impact of Civil Gang Injunctions on the Use of Online Media by Criminal Street Gangs/Jared R. Dmello, Gisela Bichler.- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.1: 44-62.
99887 From a Vulnerability Search to a Criminal Case: Script Analysis of an SQL Injection Attack/Anna Leppanen, Tero Toiviainen, Terhi Kankaanranta.- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.1: 63-80.
99888 Disciplinary and Interdisciplinary Trends in Cybercrime Research: An Examination/Brian K. Payne, Lora Hadzhidimova.- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.1: 81-105.
99889 The Impact of Low Self-control on Past and Future Cyber Offending/Brooke Nodeland, Robert Morris.- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.1: 106-120.
99890 Sexual Behaviours in Indecent Images of Children: A Content Analysis/Ricardo Tejeiro … [et al.].- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.1: 121-138.
99891 Understanding Target Suitability in Cyberspace: An International Comparison of Cyber Victimization Processes/Fernando Miro-Llinares, Jacqueline Drew, Michael Townsley.- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.1: 139-155.
99892 Cybercrime in Vietnam: An Analysis based on Routine Activity Theory/Trong Van Nguyen.- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.1: 156-173.
99893 Factors Associating with Social Media related Crime Victimization: Evidence from the Undergraduates at a Public University in Sri Lanka/Suresh Nalaka, Hemantha Diunugala.- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.1: 174-184.
99894 Examining the Effect of Victimization Experience on Fear of Cybercrime: University Students’ Experience of Credit/Debit Card Fraud/Mohammed A. Abdulai.- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.1: 157-174.
99895 A Basic Principle of Physical Security and Its Link to Cybersecurity/Seungmug (Zech) Lee.- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.1: 203-219.
99896 Cyberharassment Awareness Course (Cybac): Influences from Domestic Abuse Perpetrator Programmes for its Design and Functions/Liesl Conradie … [et al.].- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.1: 220-235.
99897 Harmful Discourse on Social Media: The Triggering Factors of Persecution Acts in Post-Truth Era/Bagus Sudarmanto, Adrianus Meliala.- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.1: 236-253.
99898 The Myanmar Conflict: A Role of Cyberspace in Counterinsurgency/Jan Kleiner, Ondrej Supka.- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.1: 254-266.
99899 Gender, Self-Control, and Opportunity: Applying the General Theory of Crime to Online Harassment/Jaeyong Choi, Nathan E. Kruis.- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.1: 267-282.
99900 Pattern of Cybercrime Awareness in Imo State, Nigeria: An Empirical Assessment/Ogochukwu Favour Nzeakor, Bonaventure N. Nwokeoma, Peter-Jazzy Ezeh.- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.1: 283-299.
99901 African Insurance (Spiritualism) and the Success Rate of Cybercriminals in Nigeria: A Study of the Yahoo Boys in Ilorin, Nigeria/Isiaka Monsurat.- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.1: 300-315.
99902 Needs Assessment of Cybercrime and Digital Evidence in a UK Police Force/Z. Cliffe Schreuders … [et al.].- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.1: 316-340.
99903 Effective Information Security Strategies for Small Business/Lisa Lee Bryan.- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.1: 341-360.
99904 What’s in a Name? Using Words’ Uniqueness to Identify Hackers in Brute Force Attacks/Amit Rechavi, Tamar Berenblum.- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.1: 361-382.
99905 Fighting Cybercrime: A Review of the Irish Experience/Catherine Friend … [et al.].- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.2: 383-399.
99906 Hate Speech Propaganda from and against Muslims in Facebook Posts/Clara Herlina Karjo, Andreas Ng.- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.2: 400-416.
99907 Defining Cybercrime in Terms of Routine Activity and Spatial Distribution: Issues and Concerns/Troy Smith, Nikolaos Stamatakis.- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.2: 433-459.
99908 Rising Trend of Phishing Attacks on Corporate Organisations in Cross River State, Nigeria/John Thompson Okpa, Benjamin Okorie Ajah, Joseph Egidi Igbe.- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.2: 460-478.
99909 Netflix as a Piracy Disruptor? A Cross-Sectional Test of Accessibility and Affordability on Interest in Piracy/David Makin, Oliver Bowers.- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.2: 417-432.
99910 Not Your Typical Social Media Influencer: Exploring the Who, What, and Where of Islamic State Online Propaganda/Megan Stubbs-Richardson … [et al.].- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.2: 479-496.
99911 Global Surge in Cybercrimes – Indian Response and Empirical Evidence on Need for a Robust Crime Prevention System/Mohammed Shamiulla Arab.- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.2: 497-507.
99912 Relationship between Religious Identity and Cyberbullying: The Case Study of Ferdowsi University of Mashhad, Iran/Seid Mahdi Seidzadeh Sani, Zahra Farhadi Alashti.- International Journal of Cyber Criminology. 2020; Vol.14, No.2: 508-522.
99913 The Puzzle of the Dignitary Torts/Kenneth S. Abraham, G. Edward Whitet.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.2: 317-380.
99914 Activist Directors and Agency Costs: What Happens When an Activist Director Goes on the Board?/John C. Coffee … [et al.].- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.2: 381-466.
99915 Gender Parity: The Increasing Success and Subsequent Effect of Anti-Male Bias Claims in Campus Sexual Assault Proceedings/Weiru Fang.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.2: 495-467.
99916 Impersonal Personhood: Crafting a Coherent Theory of the Corporate Entity/Bryan P. Magee.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.2: 497-527.
99917 Regulatory Takings and the Constitutionality of Commercial Rent Regulation in New York City/Henry R. Topper.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.2: 529-556.
99918 The Fair Labor Standards Act at 80: Everything Old is New Again/Kati L. Griffith.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.3: 557-605.
99919 How Essential are Standard-Essential Patents?/Mark A. Lemley, Timothy Simcoe.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.3: 607-642.
99920 Energy Exactions/Jim Rossi, Christopher Serkin.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.3: 643-713.
99921 Suicide and Euthanasia: The International Perspective on the Right to Die/Zachary A. Feldman.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.3: 715-744.
99922 On the Basis of Sex(ual Orientation or Gender Identity): Bringing Queer Equity to School with Title IX/Chan Tov Mcnamarah.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.3: 745-802.
99923 The Thirteenth Amendment: Modern Slavery, Capitalism, and Mass Incarceration/Michele Goodwin.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.4: 899-990.
99924 Local Evidence in Constitutional Interpretation/Brandon L. Garrett.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.4: 855-898.
99925 Toward a Horizontal Fiduciary Duty in Corporate Law/Asaf Eckstein, Gideon Parchomovsk.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.4: 803-853.
99926 Property, Dignity, and Human Flourishing/Gregory S. Alexander.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.4: 991-1046.
99927 Hertz So Good: Amazon, General Jurisdiction’s Principal Place of Business, and Contacts Plus as the Future of the Exceptional Case/D. E. Wagner.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.4: 1085-1132.
99928 Rethinking Just Compensation: Dignity Restoration as a Basis for Supplementing Existing Takings Remedies with Government-Supported Community Building Initiatives/Alyssa M. Hasbrouck.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.4: 1047-1083.
99929 Speech, Intent, and the President/Katherine Shaw.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.5: 1337-1400.
99930 The Endogenous Fourth Amendment: An Empirical Assessment of How Police Understandings of Excessive Force Become Constitutional Law/Osagie K. Obasogie, Zachary Newman.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.5: 1281-1335.
99931 The Paradox of Source Code Secrecy/Sonia K. Katyal.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.5: 1183-1279.
99932 An Empirical Investigation of Third Party Consumer Litigant Funding/Ronen Avraham, Anthony Sebok.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.5: 1133-1181.
99933 Traveling While Hispanic: Border Patrol Immigration Investigatory Stops at TSA Checkpoints and Hispanic Appearance/Pablo Chapablanco.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.5: 1401-1456.
99934 Politics and Authority in the U.S. Supreme Court/Joshua B. Fischman.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.6: 1513-1592.
99935 Aiding and Abetting in International Criminal Law/Oona A. Hathaway … [et al.].- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.6: 1593-1641.
99936 Staying Faithful to the Standards of Proof/Kevin M. Clermont.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.6: 1457-1512.
99937 Locked Up, Then Locked Out: The Case for Legislative – Rather Than Executive – Felon Disenfranchisement Reform/Amanda J. Wong.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.6: 1679-1718.
99938 Incorporating the Fresh Start Into Sovereign Debt Restructuring Through Odious Debt/Matthew B. Masaro.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.6: 1643-1677.
99939 Privacy as Pretext/Susan Hazeldean.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.7: 1719-1774.
99940 Does the Clear and Present Danger Test Survive Cost-Benefit Analysis?/Cass R. Sunstein.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.7: 1775-1797.
99941 Oversight Failure in Securities Markets/Yesha Yadav.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.7: 1799-1866.
99942 Incarceration or E-Carceration: California’s SB 10 Bail Reform and the Potential Pitfalls for Pretrial Detainees/Ashley Mullen.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.7: 1867-1902.
99943 To Know Our Enemy: How and When the International Laws of War Define Whom the President May Fight in the War on Terror/Gianni P. Pizzitola.- Cornell Law Review. 2018-2019; Vol.104, No.7: 1903-1933.
99944 A Computational Analysis of Constitutional Polarization/David E. Pozen, Eric L. Talley, Julian Nyarko.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.1: 1-84.
99945 The Audiences of Statutes/David S. Louk.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.1: 137-225.
99946 Virtual Briefing at the Supreme Court/Jeffrey L. Fisher, Allison Orr Larsen.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.1: 85-136.
99947 Affordable Renewables – Unjust and Unreasonable?/Grace Brosofsky.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.1: 227-260.
99948 Extending United States v. Mendoza: Why Defensive Nonmutual Issue Preclusion is Unavailable Against the Federal Government/Jake E. Goodman.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.1: 261-286.
99949 The New Migration Law: Migrants, Refugees, and Citizens in an Anxious Age/Hiroshi Motomura.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.2: 457-547.
99950 The Six-Month List and the Unintended Consequences of Judicial Accountability/Miguel F. P. de Figueiredo, Alexandra D. Lahav, Peter Siegelman.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.2: 363-456.
99951 You Might Be a Robot/Bryan Casey, Mark A. Lemley.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.2: 287-361.
99952 Queer Eyes Don’t Sympathize: An Empirical Investigation of LGB Identity and Judicial Decision Making/Jared Ham, Chan Tov McNamarah.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.2: 589-638.
99953 Domesticating Comity: Territorial U.S. Discovery in Violation of Foreign Privacy Laws/Corby F. Burger.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.2: 549-588.
99954 Remutualization/Erik F. Gerding.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.3: 797-867.
99955 Cryptocommunity Currencies/J.S. Nelson.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.3: 909-958.
99956 Artificial Agents in Corporate Boardrooms/Sergio Alberto Gramitto Ricci.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.3: 869-908.
99957 A Democratic Political Economy For the First Amendment/Nelson Tebbe.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.3: 959-1021.
99958 Defined Contribution Plans and the Challenge of Financial Illiteracy/Jill E. Fisch, Annamaria Lusardi, Andrea Hasler.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.3: 741-796.
99959 Corporate Law and the Myth of Efficient Market Control/William W. Bratton, Simone M. Sepe.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.3: 675-739.
99960 Are Publicly Traded Corporations Disappearing?/Margaret M. Blair.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.3: 641-673.
99961 An Essay on the Quieting of Products Liability Law/Aaron D. Twerski.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.4: 1211-1232.
99962 The Paradoxical Impact of Scalia’s Campaign Against Legislative History/Stuart Minor Benjamin, Kristen M. Renberg.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.4: 1023-1091.
99963 Torts as Private Administration/Nathaniel Donahue, John Fabian Witt.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.4: 1093-1170.
99964 The Corporate Privacy Proxy/Shaakirrah R. Sanders.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.4: 1171-1209.
99965 Closing the Racial Gap in Financial Services: Balancing Algorithmic Opportunity with Legal Limitations/Julia F. Hollreiser.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.4: 1233-1260.
99966 Executive Privilege – With A Catch: How a Crime-Fraud Exception to Executive Privilege Would Facilitate Congressional Oversight of Executive Branch Malfeasance in Accordance with the Constitution’s Separation of Powers/Anthony W. Wassef.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.4: 1261-1296.
99967 Chevron as Construction/Lawrence B. Solum, Cass R. Sunstein.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.5: 1465-1487.
99968 Legitimate Interpretation – Or Legitimate Adjudication/Thomas W. Merrill.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.5: 1395-1463.
99969 MDL as Category/Zachary D. Clopton.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.5: 1297-1342.
99970 Why has Antitrust Law Failed Workers?/Ioana Marinescu, Eric A. Posner.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.5: 1343-1394.
99971 Demanding Trust in the Private Genetic Data Market/Benjamin T. Van Meter.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.5: 1527-1560.
99972 International Cultural Heritage Law: The Link Between Cultural Nationalism, Internationalism, and the Concept of Cultural Genocide/Ashley Mullen.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.5: 1489-1526.
99973 Against Prosecutors/I. Bennett Capers.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.6: 1561-1609.
99974 FRAND and Antitrust/Herbert Hovenkamp.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.6: 1683-1744.
99975 Equity, Punishment, and the Company You Keep: Discerning A Disgorgement Remedy Under the Federal Securities Laws/Theresa A. Gabaldon.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.6: 1611-1681.
99976 Disciplinary Sodomy: Prison Rape, Police Brutality, and the Gendered Politics of Societal Control in the American Carceral System/David Eichert.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.6: 1775-1808.
99977 Developing a Digital Property Law Regime/Kevin Dong.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.6: 1745-1773.
99978 Constitutional Rights in the Machine-Learning State/Aziz Z. Huq.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.7: 1875-1953.
99979 Presidential War Powers, The Take Care Clause, and Article 2(4) of the U.N. Charter/Brian Finucane.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.7: 1809-1873.
99980 In Defense of Breakups: Administering a Radical Remedy/Rory Van Loo.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.7: 1955-2021.
99981 Too Much Acting, Not Enough Confirming: The Constitutional Imbalance Between the President and Senate Under the Federal Vacancies Reform Act/Christopher D. Johnson.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.7: 2023-2058.
99982 The Death of Retaliatory Arrest Claims: The Supreme Court’s Attempt to Kill Retaliatory Arrest Claims in Nieves v. Bartlett/Michael G. Mills.- Cornell Law Review. 2019-2020; Vol.105, No.7: 2059-2102.
99983 Democracy and the Preservation of Minority Identity: Fragmentation within the European Human Rights Framework/Stephanie E. Berry.- International Journal on Minority and Group Rights. 2017; Vol.24, No.3: 205-228.
99984 Protection of Indigenous Peoples’ Traditional Lands and Exploitation of Natural Resources: The Inter-American Court of Human Rights  Safeguards/Alejandro Fuentes.- International Journal on Minority and Group Rights. 2017; Vol.24, No.3: 229-253.
99985 The Uncomfortable Balance between a Minority and a People: The Global/Local Disconnect/Parvathi Menon.- International Journal on Minority and Group Rights. 2017; Vol.24, No.3: 254-272.
99986 Greenland, the Faroes and Aland in Nordic and European Co-operation – Two Approaches towards Accommodating Autonomies/Sarah Stephan.- International Journal on Minority and Group Rights. 2017; Vol.24, No.3: 273-301.
99987 Self-determination and Autonomy: Between Secession and Internal Self-determination/Peter Hilpold.- International Journal on Minority and Group Rights. 2017; Vol.24, No.3: 302-335.
99988 Democratic Theory and Constitutional Design: Hearing Persistent Electoral Minorities/Harry Hobbs.- International Journal on Minority and Group Rights. 2017; Vol.24, No.4: 341-389.
99989 The Right to Political Participation of Indigenous Peoples: A Holistic Approach/Alexandra Tomaselli.- International Journal on Minority and Group Rights. 2017; Vol.24, No.4: 390-427.
99990 Self-determination and Self-governance for Communities Relocated across International Borders: The Quest for Banaban Independence/Jane McAdam.- International Journal on Minority and Group Rights. 2017; Vol.24, No.4: 428-466.
99991 Legal Pluralism and Reasonable Accommodation of Religious Diversity/Dolores Morondo Taramundi.- International Journal on Minority and Group Rights. 2017; Vol.24, No.4: 467-483.
99992 Left Behind? A Critical Study of the Russian-speaking Minority Rights to Citizenship and Language in the Post-Soviet Baltic States. Lessons from Nationalising Language Policies/Lilija Alijeva.- International Journal on Minority and Group Rights. 2017; Vol.24, No.4: 484-536.
99993 The Resurgence of the Niger-Delta Avengers (NDAS) Group in the Niger-Delta Region of Nigeria: Where Does the Economic Deprivation Lie?/Seun Bamidele.- International Journal on Minority and Group Rights. 2017; Vol.24, No.4: 537-552.
99994 The Constitutional Right to Self-determination as a Response to the Question of Nationalities in Ethiopia/Getachew Assefa.- International Journal on Minority and Group Rights. 2018; Vol.25, No.1: 1-50.
99995 Indigenous Peoples of the Russian North and Their Right to Traditional Fishing/Ekaterina Andreyevna Zmyvalova.- International Journal on Minority and Group Rights. 2018; Vol.25, No.1: 51-83.
99996 The More, The Better? Assessing the Scope of Regional Autonomy as a Key Condition for Ethnic Conflict Regulation/Felix Schulte.- International Journal on Minority and Group Rights. 2018; Vol.25, No.1: 84-111.
99997 The Double Exclusion of Bedouin War Widows/Ya’arit Bokek-Cohen, Smadar Ben-Asher.- International Journal on Minority and Group Rights. 2018; Vol.25, No.1: 112-131.
99998 Asymmetrical Recognition. Group Vulnerability and Group Rights, beyond Cultural Identities/Fabio Macioce.- International Journal on Minority and Group Rights. 2018; Vol.25, No.1: 132-151.
99999 The Rohingya Minority of Myanmar: Surveying Their Status and Protection in International Law/Md Jobair Alam.- International Journal on Minority and Group Rights. 2018; Vol.25, No.2: 157-182.
100000 The Rights of the Indigenous Peoples of Brazil: Historical Development and Constitutional Acknowledgment/Pedro Calafate.- International Journal on Minority and Group Rights. 2018; Vol.25, No.2: 183-209.
100001 The Myth of Colonial Protection of Indigenous Peoples: The Case of the Chittagong Hill Tracts under British Rule/Mohammad Shahabuddin.- International Journal on Minority and Group Rights. 2018; Vol.25, No.2: 210-235.
100002 Mental Health and Human Rights: Brazil and the Inter-American Court of Human Rights Jurisprudence/Carla Aparecida Arena Ventura.- International Journal on Minority and Group Rights. 2018; Vol.25, No.2: 236-260.
100003 Insurgency in the Indian Northeast: Student Voices from Kolkata/Kunal Mukherjee.- International Journal on Minority and Group Rights. 2018; Vol.25, No.2: 261-282.
100004 Universal Health Coverage for Undocumented Migrants. The Spanish Case/Maria Dalli.- International Journal on Minority and Group Rights. 2018; Vol.25, No.2: 283-299.
100005 Critical Mass and Insecurity in Minority Language Policy/C.F. Huws.- International Journal on Minority and Group Rights. 2018; Vol.25, No.2: 300-316.
100006 Hate Groups and Muslim Population Changes in the Fifty States: Does the Presence of Muslims Encourage Hate Group Formation?/Daniel Hummel.- International Journal on Minority and Group Rights. 2018; Vol.25, No.2: 317-332.
100007 Federalism and Development: The Ethiopian Dilemma/Assefa Fiseha.- International Journal on Minority and Group Rights. 2018; Vol.25, No.3: 333-368.
100008 No Way Home for the Chagossians: Law and Power Politics/Caecilia Alexandre, Konstantia Koutouki.- International Journal on Minority and Group Rights. 2018; Vol.25, No.3: 369-400.
100009 The Immigrants’ and Refugees’ Right to Family Life: How Relevant are the Principles Applied by the European Court of Human Rights?/Georgios Milios.- International Journal on Minority and Group Rights. 2018; Vol.25, No.3: 401-430.
100010 Abuja Peoples of Nigeria as Indigenous Peoples in International Law/Sylvanus Gbendazhi Barnabas.- International Journal on Minority and Group Rights. 2018; Vol.25, No.3: 431-457.
100011 The Limits of Europeanization on the Minority Rights in Serbia: The Roma Minority/Teresa Cierco.- International Journal on Minority and Group Rights. 2018; Vol.25, No.3: 458-484.
100012 Free, Prior and Informed Consent (FPIC) of Indigenous Peoples before Human Rights Courts and International Investment Tribunals: Two Sides of the Same Coin?/Belen Olmos Giupponi.- International Journal on Minority and Group Rights. 2018; Vol.25, No.4: 485-529.
100013 Revisiting the Place and Use of Territorial Autonomy under International Law/Nora Ho Tu Nam, Yonatan Fessha.- International Journal on Minority and Group Rights. 2018; Vol.25, No.4: 530-560.
100014 Community Government for Cultural Minorities – Thinking beyond Territory as a Prerequisite for Self-government/Bertus De Villiers.- International Journal on Minority and Group Rights. 2018; Vol.25, No.4: 561-590.
100015 Political Severance – Secession Referenda, Their Convocation and Ratification: A Comparative Study/Lorne Walker-Nolan.- International Journal on Minority and Group Rights. 2018; Vol.25, No.4: 591-620.
100016 Can Non-territorial Autonomy Serve as an Analytical Term? Between Thick and Thin Approaches/Alexander Osipov.- International Journal on Minority and Group Rights. 2018; Vol.25, No.4: 621-646.
100017 Ethnic Conflict and Violence in Myanmar: The Exodus of Stateless Rohingya People/Mahanam Bhattacharjee Mithun.- International Journal on Minority and Group Rights. 2018; Vol.25, No.4: 647-663.
100018 The Status of the Bihari Community in Bangladesh under Domestic and International Law/Md. Kamrul Hasan Arif.- International Journal on Minority and Group Rights. 2018; Vol.25, No.4: 664-678.
100019 Cultural Autonomy for Minorities in Hungary: A Model to Be Followed or a Futile Promise?/Athanasios Yupsanis.- International Journal on Minority and Group Rights. 2019; Vol.26, No.1: 1-39.
100020 Addressing the Rights of Indigenous Peoples to Resources in Malaysia: A Procedural Justice Approach/Izawati Wook.- International Journal on Minority and Group Rights. 2019; Vol.26, No.1: 40-66.
100021 The League of Nations and Minorities: The Non-receivability of Non-treaty Petitions/Roser Cusso.- International Journal on Minority and Group Rights. 2019; Vol.26, No.1: 67-91.
100022 Minority Protection in the European Union: To Protect or Not to Protect?/A. Asli Bilgin.- International Journal on Minority and Group Rights. 2019; Vol.26, No.1: 92-115.
100023 From Syria to the Land Down Under – the Land of Opportunity?/Naomi Birdthistle, Antoinette Flynn, Susan Rushworth.- International Journal on Minority and Group Rights. 2019; Vol.26, No.1: 116-137.
100024 Adopting a Rights-based Approach to Non-communicable Diseases among Indigenous Peoples in Africa/Ebenezer Durojaye, Mariam Wallet Med Aboubakrine.- International Journal on Minority and Group Rights. 2019; Vol.26, No.1: 138-155.
100025 Property Rights and the Protection of Subsistence in Article 1(2) of the Human Rights Covenants/James Summers.- International Journal on Minority and Group Rights. 2019; Vol.26, No.2: 157-188.
100026 Minority Over-representation through Seat-cap Imposition and Regressive Representation: Self-determination Versus Pre-determination in Consociational Democracy/Masataka Kimura.- International Journal on Minority and Group Rights. 2019; Vol.26, No.2: 189-215.
100027 Tourism and the Protection of the Cultural Rights and Identity of Indigenous Communities in the Light of the IACHR Judgment in the Comunidad Garifuna Triunfo de la Cruz y sus miembros v. Honduras Case/Sabrina Tremblay-Huet.- International Journal on Minority and Group Rights. 2019; Vol.26, No.2: 216-241.
100028 The Politics of Homosexuality: Perseverance of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (lgbt) Community in a Repressive Social Milieu in Afghanistan/Hafizullah Emadi.- International Journal on Minority and Group Rights. 2019; Vol.26, No.2: 242-260.
100029 Group Rights, Collective Goods, and the Problem of Cross-border Minority Protection/Annamari Vitikainen.- International Journal on Minority and Group Rights. 2019; Vol.26, No.2: 261-288.
100030 Political Ideology and Cultural Diversity in South Korea: Toward a Theory of Group-differentiated Rights/Onjung Yang.- International Journal on Minority and Group Rights. 2019; Vol.26, No.2: 289-303.
100031 Erratum to The Limits of Europeanization on the Minority Rights in Serbia: The Roma Minority [25:3 International Journal of Minority and Group Rights (2018) pp. 458-484]/Teresa Cierco.- International Journal on Minority and Group Rights. 2019; Vol.26, No.2: 305-334.
100032 Consociation as a Guarantee for the Protection of Minority Rights in Ethiopia/Belachew Girma Degefie.- International Journal on Minority and Group Rights. 2019; Vol.26, No.3: 335-372.
100033 Defining People and Indigenous People in International Human Rights Law and Its Application in Indonesia/M. Ya’kub Aiyub Kadir.- International Journal on Minority and Group Rights. 2019; Vol.26, No.3: 373-408.
100034 Equal Access for Roma Minority: A Question of Political Will or Competence of eu Institutions – a Focus on Hungary/Sharmin Chowdhury.- International Journal on Minority and Group Rights. 2019; Vol.26, No.3: 409-435.
100035 Europeanisation as Legitimacy to Identify as a National Minority: The Turkish Community in Greece/Tamara Hoch, Sebahattin Abdurrahman.- International Journal on Minority and Group Rights. 2019; Vol.26, No.3: 436-460.
100036 Reasons Behind the Forced Migration of Bangladeshi Hindu Religious Minorities to India/Mahanam Bhattacharjee Mithun.- International Journal on Minority and Group Rights. 2019; Vol.26, No.3: 461-483.
100037 Ensuring National Minorities’ Interests while Establishing Electoral Boundaries in Ukraine: The Example of the Hungarian National Minority/Halyna Dovhan.- International Journal on Minority and Group Rights. 2019; Vol.26, No.3: 484-501.
100038 The Push to Protect the Oneness of English as a Judicial Language in the Southern Cameroons Jurisdiction of Cameroon/Eric Herman Ngwa Nfobin.- International Journal on Minority and Group Rights. 2019; Vol.26, No.4: 503-574.
100039 No Country for the Low-end? – An Intersectional Analysis of the Status of Migrant Women Workers as Domestic Helpers and Relevant Laws in China/Qinxuan Peng.- International Journal on Minority and Group Rights. 2019; Vol.26, No.4: 575-599.
100040 An Ancient People Struggling to Find a Modern Voice – Experiences of Australia’s Indigenous People with Advisory Bodies/Bertus De Villiers.- International Journal on Minority and Group Rights. 2019; Vol.26, No.4: 600-619.
100041 The Addis Ababa Integrated Master Plan and the Oromo Claims to Finfinnee in Ethiopia/Abebe Gizachew Abate.- International Journal on Minority and Group Rights. 2019; Vol.26, No.4: 620-638.
100042 Human Rights and the Commons: Exploring Approaches to the Governance of Land and Natural Resources beyond Indigenous Peoples’ Rights. The Case of Peasants/Stefania Errico, Priscilla Claeys.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.1: 1-33.
100043 Pluralism, Tolerance and Control: On the Millet System and the Question of Minorities/Ergun Cakal.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.1: 34-65.
100044 The (In-)Validity of Turkey’s Reservation to Article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights/Thomas James Phillips.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.1: 66-93.
100045 Minorities and Statelessness: Social Exclusion and Citizenship in Cambodia/Christoph Sperfeldt.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.1: 94-120.
100046 Land Grabbing and Customary Land Rights in Uganda: A Critical Reflection of the Constitutional and Legislative Right to Land/Jean-Claude N. Ashukem.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.1: 121-147.
100047 The Myth behind the Discrimination of Minorities in Syria and Egypt: The Economic Inclusion of Christians/Hani Anouti.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.1: 148-170.
100048 Chasing The Dream – Self-Determination on a Non-territorial Basis for the Noongar Traditional Owners in the South West of Australia/Bertus De Villiers.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.1: 171-193.
100049 Healthcare Services Utilisation by Eritrean Immigrants in Indianapolis, Indiana, United States of America/Nthomeni Dora Ndou … [et al.].- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.1: 194-209.
100050 Identifying the Catalysts for Systematic Deprivation of Hindu Women’s Right to Property: An Appraisal from the Political Contours of Bangladesh/Md. Al-Ifran Hossain Mollah.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.1: 210-222.
100051 Free, Prior and Informed Consent: Between Legal Ambiguity and Political Agency/Martin Papillon, Jean Leclair, Dominique Leydet.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.2: 223-232.
100052 Interpreting FPIC in UNDRIP/Dwight Newman.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.2: 233-250.
100053 From Individual to Collective Consent: The Case of Indigenous Peoples and undrip/Richard Healey.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.2: 251-269.
100054 Consent, Resistance and the Duty to Consult/Avigail Eisenberg.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.2: 270-290.
100055 Mobilising Free, Prior and Informed Consent (fpic) from Below: A Typology of Indigenous Peoples’ Agency/Almut Schilling-Vacaflor, Riccarda Flemmer.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.2: 291-313.
100056 The Transformative Potential of Indigenous-Driven Approaches to Implementing Free, Prior and Informed Consent: Lessons from Two Canadian Cases/Martin Papillon, Thierry Rodon.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.2: 314-335.
100057 The Politics of Free, Prior and Informed Consent: Indigenous Rights and Resource Governance in Ecuador and Yukon, Canada/Roberta Rice.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.2: 336-356.
100058 Shifting the Focus: Viewing Indigenous Consent Not as a Snapshot But As a Feature Film/Michael Coyle.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.2: 357-376.
100059 Protecting Minorities from Discrimination and Mass Violence through Provisional Measures Indicated by the International Court of Justice/Gregor Maucec.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.3: 377-409.
100060 Evaluating the Benefits of State-Led Language Preservation Efforts/Matt Watson.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.3: 410-441.
100061 Development as a Threat to Indigenous Peoples’ Rights in Indonesia/Mirza Satria Buana.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.3: 442-471.
100062 The Narrative Policy Framework and Sticky Beliefs: An Experiment Studying Islamophobia/Randy S. Clemons … [et al.].- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.3: 472-500.
100063 Labour Market Integration of Indigenous Youth in the Republic of Karelia, Russia/Ruslan Garipov.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.3: 501-529.
100064 What Predicts Religious Tolerance? Education or Religiosity in Pakistan’s Multi-religious Society/Saba Hanif, Majid Hassan Ali, Janelle Carlson.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.3: 530-554.
100065 The Legal Protection of Minorities from International Law and Arab Mashreq Perspectives/Jamal Barafi, Nael Georges.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.3: 555-579.
100066 Interaction between Protection of Sunni Minority under International Law and National Security of Islamic Republic of Iran/Mostafa Fazaeli, Mousa Karami, Sorayya Asadi.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.3: 580-602.
100067 The Relevance of the Inter-American Court of Human Rights’ Standards on the Right to Prior Consultation in the Domestic Sphere. A Review of the Peruvian Jurisprudence/Amelia Alva-Arevalo.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.3: 603-624.
100068 Local Issues and Perspectives: The Role of Federal Government’s Intervention in the Minority Fulani Herdsmen and Majority Local Farmers’ Crisis in Nigeria/Seun Bamidele.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.3: 625-644.
100069 Improving Cultural Heritage Policy for the Preservation of Historic Minority Quarters/Ahmadreza Shirvani Dastgerdi, Giuseppe De Luca.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.3: 645-661.
100070 The Legal Struggle of Gujarat Muslims to Access Pre-Matric Scholarships/Vahida Nainar.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.3: 662-673.
100071 Examining the Suitability of the International Minority Rights Regime as an Avenue for Advancing Self-Determination Claims/Rhys Carvosso.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.4: 675-727.
100072 The Principles of the Flourishing Community: A Case Study of the Persecuted Ahmadiyya Muslim Community/Rameez Raja.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.4: 765-795.
100073 The Caste as Discrimination Based on Work and Descent in International Law: Convincing or Compromising?/Bhimraj M.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.4: 796-825.
100074 The Rohingya Refugees in Bangladesh: Non-refoulement and Legal Obligation under National and International Law/Kamrul Hasan Arif.- International Journal on Minority and Group Rights. 2020; Vol.27, No.4: 855-875.
100075 Right of Indigenous Communities to Prior Informed Consent under Article 7 of the Nagoya Protocol and a Comparative Analysis of Its Implementation by India and Bhutan/Mohit Gupta.- International Journal on Minority and Group Rights. 2021; Vol.28, No.1: 1-28.
100076 The Inadequacies of the French System Regarding Access and Benefit-sharing and Its Evolution through the Recognition of the Notion of Local Community in the Nagoya Protocol/Pierre-Alain Collot.- International Journal on Minority and Group Rights. 2021; Vol.28, No.1: 64-90.
100077 Striking a Balance between Free Association and Regulating Membership of a Community: Exploring s 235 of the Constitution of South Africa/Bertus De Villiers.- International Journal on Minority and Group Rights. 2021; Vol.28, No.1: 91-116.
100078 Exclusion of Muslims in Eastern Europe and Western Europe. A Comparative Analysis of Anti-Muslim Attitudes in France, Norway, Poland and Czech Republic/David Andreas Bell, Zan Strabac.- International Journal on Minority and Group Rights. 2021; Vol.28, No.1: 117-142.
100079 Conceptualising Syrian War Migrations: Displacements, Migrants’ Rights and the Major Reception Regimes/Marko Valenta, Jo Jakobsen.- International Journal on Minority and Group Rights. 2021; Vol.28, No.1: 143-166.
100080 Property Rights and Governance of Land Resources in Pastoral Areas of the Oromia Region, Ethiopia/Fekadu Beyene Kenee, Gadissa Tesfaye, Jebessa Teshome.- International Journal on Minority and Group Rights. 2021; Vol.28, No.1: 167-186.
100081 Minorities among Minorities: The Case of Hindu Rohingya Refugees in Bangladesh/Mahanam Bhattacharjee Mithun, Ahamedul Arefin.- International Journal on Minority and Group Rights. 2021; Vol.28, No.1: 187-200.
100082 The Renminbi and Systemic Risk/Chris Brummer.- Journal of International Economic Law. 2017; Vol.20, No.3: 447-507.
100083 Reforming the Governance of International Financial Law in the Era of Post-Globalization/Carlo de Stefano.- Journal of International Economic Law. 2017; Vol.20, No.3: 509-533.
100084 The Asian Infrastructure Investment Bank: Bringing Asian Values to Global Economic Governance?/David M. Ong.- Journal of International Economic Law. 2017; Vol.20, No.3: 535-560.
100085 Is it Rational and Consistent? the Wto’s Surprising Role in Shaping Domestic Public Policy/Emily Lydgate.- Journal of International Economic Law. 2017; Vol.20, No.3: 561-582.
100086 The Evolution of the EU External Trade Policy in Services – CETA, TTIP, and TiSA after Brexit/Panagiotis Delimatsis.- Journal of International Economic Law. 2017; Vol.20, No.3: 583-625.
100087 Balancing Efficacy with Policy Space: the Treatment of Public Services in EU Trade Agreements/Luigi Pedreschi.- Journal of International Economic Law. 2017; Vol.20, No.3: 627-647.
100088 Reforming Investor-State Dispute Settlement: A (Comparative and International) Constitutional Law Framework/Stephan W. Schill.- Journal of International Economic Law. 2017; Vol.20, No.3: 649-672.
100089 Rethinking Subsidy Disciplines for the Future: Policy Options for Reform/Gary Horlick, Peggy A. Clarke.- Journal of International Economic Law. 2017; Vol.20, No.3: 673-703.
100090 The Workload of the WTO Appellate Body: Problems and Remedies/Claus-Dieter Ehlermann.- Journal of International Economic Law. 2017; Vol.20, No.3: 705-734.
100091 International Investment Law through the Lens of Global Justice/Steven R. Ratner.- Journal of International Economic Law. 2017; Vol.20, No.4: 747-775.
100092 The Use of Most-Favoured-Nation Clauses to Import Substantive Treaty Provisions in International Investment Agreements/Facundo Perez-Aznar.- Journal of International Economic Law. 2017; Vol.20, No.4: 777-805.
100093 Implementing the No Harm Principle in International Economic Law: A Comparison Between Measure-Based Rules and Effect-Based Rules/Jelena Baumler.- Journal of International Economic Law. 2017; Vol.20, No.4: 807-828.
100094 What use is an unloaded gun? The substantive discipline of the WTO TBT Code of Good Practice and its application to private standards pursuing public objectives/Enrico Partiti.- Journal of International Economic Law. 2017; Vol.20, No.4: 829-854.
100095 Seeds, Trade, Trust: Regionalization Commitments under the SPS Agreement/Naoto Nelson Saika.- Journal of International Economic Law. 2017; Vol.20, No.4: 855-881.
100096 Export Restrictions in Plant Breeder’s Rights/Matthew Kennedy.- Journal of International Economic Law. 2017; Vol.20, No.4: 883-903.
100097 The United Kingdom’s Post-Brexit Trade Regime with the European Union and the Rest of the World: Perspectives and Constraints/Giorgio Sacerdoti.- Journal of International Economic Law. 2017; Vol.20, No.4: 905-926.
100098 Why Is There So Little Litigation under Free Trade Agreements? Retaliation and Adjudication in International Dispute Settlement/Geraldo Vidigal.- Journal of International Economic Law. 2017; Vol.20, No.4: 927-950.
100099 Old Wine in a New Bottle: The EU’s Response to the Expiry of Section 15(a)(ii) of China’s WTO Protocol of Accession/Andrei Suse.- Journal of International Economic Law. 2017; Vol.20, No.4: 951-977.
100100 Financial Disputes in International Courts/Federico Lupo-Pasini.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.1: 1-30.
100101 Lost in internationalization: Rise of the Renminbi, Macroprudential Policy, and Global Impacts/Weitseng Chen.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.1: 31-66.
100102 Liberalization at the Speed of Light: International Trade in Electricity and Interconnected Networks/Manuel Sanchez Miranda.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.1: 67-101.
100103 Between Member-Driven WTO Governance and Constitutional Justice: Judicial Dilemmas in GATT/WTO Dispute Settlement/Ernst-Ulrich Petersmann.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.1: 103-122.
100104 The Potency of the SPS Agreement’s Excessivity Test: The Impact of Article 5.6 on Trade Liberalization and the Regulatory Power of WTO Members to take Sanitary and Phytosanitary Measures/Hanna Schebesta, Dominique Sinopoli.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.1: 123-149.
100105 The Rise of Populist Nationalism and the Renegotiation of NAFTA/Simon Lester, Inu Manak.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.1: 151-169.
100106 The Principle of Independent Responsibility of the European Union and its Member States in the International Economic Context/Emilija Leinarte.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.1: 171-191.
100107 Human Rights, Justice, and Courts in IEL: A Critical Examination of Petersmann’s Constitutionalization Theory/Tao Li, Zuoli Jiang.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.1: 193-211.
100108 International Economic Law without Human and Constitutional Rights? Legal Methodology Questions for my Chinese Critics/Ernst-Ulrich Petersmann.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.1: 213-231.
100109 Another Digital Divide: The Rise of Data Realms and its Implications for the WTO/Susan Ariel Aaronson, Patrick Leblond.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.2: 245-272.
100110 How a TPP-Style E-commerce Outcome in the WTO would Endanger the Development Dimension of the GATS Acquis (and Potentially the WTO)/Jane Kelsey.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.2: 273-295.
100111 Digital or Trade? The Contrasting Approaches of China and US to Digital Trade/Henry Gao.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.2: 297-321.
100112 Understanding the Role of the WTO in International Data Flows: Taking the Liberalization or the Regulatory Autonomy Path?/Nivedita Sen.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.2: 323-348.
100113 Using Trade Facilitation to Assist MSMEs in E-Commerce in Developing Countries/Rutendo Tavengerwei.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.2: 349-378.
100114 Exit from Trade Agreements: A Reputational Analysis of Cooperation and Fairness/Rachel Brewster.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.2: 379-393.
100115 Single Undertaking, Different Speeds: Pliable Models for Decision-making in the WTO/Alex Ansong.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.2: 395-410.
100116 The WTO and the Rise of Plurilateralism – What Lessons can we Learn from the European Union’s Experience with Differentiated Integration?/Robert Basedow.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.2: 411-431.
100117 Ensuring Continued Support for the Rules-Based Multilateral Trading System: The Need for a Public-Private Approach/Dylan Geraets.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.2: 433-450.
100118 Busier than Ever? A Data-Driven Assessment and Forecast of WTO Caseload/Joost Pauwelyn, Weiwei Zhang.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.3: 461-487.
100119 The IMF’s Jurisdiction Over The Capital Account – Reviewing the Role of Surveillance in Managing Cross-Border Capital Flows/Menno Broos, Sebastian Grund.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.3: 489-507.
100120 Trade, Technology, and Transitions: Trampolines or Safety Nets for Displaced Workers?/Michael Trebilcock, Sally Wong.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.3: 509-545.
100121 Income Tax and Nondiscrimination in the GATT/Vincent Beyer.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.3: 547-566.
100122 To Be or Not to Be with Targeted Dumping/Kyounghwa Kim, Dukgeun Ahn.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.3: 567-598.
100123 Disciplining Service Sector Subsidies: Where Do We Stand and Where Can We (Realistically) Go?/Pierre Sauve, Marta Soprana.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.3: 599-619.
100124 Renewable Energy Subsidies and WTO Law: Time to Rethink the Case for Reform Beyond Canada -Renewable Energy/Fit Program/Ilaria Espa, Gracia Marin Duran.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.3: 621-653.
100125 Renegotiating International Investment Law/Timothy Meyer, Tae Jung Park.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.3: 655-679.
100126 Implementing Transparency and Public Participation in FTA Negotiations: Are the Times a-Changin?/Maria Laura Marceddu.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.3: 681-702.
100127 Missing Investment Treaties/Rodrigo Polanco Lazo, Valentino Desilvestro, Azernoosh Bazrafkan.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.3: 703-731.
100128 The Global Pact for the Environment: Freshwater and Economic Law Synergies/Brian McGarry.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.4: 745-767.
100129 International Data Flows and Privacy: The Conflict and Its Resolution/Aaditya Mattoo, Joshua P. Meltzer.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.4: 769-789.
100130 Evolutive Interpretation by the WTO Adjudicator/Gabrielle Marceau.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.4: 791-813.
100131 A Closer Look At WTO’s Third Pillar: How WTO Committees Influence Regional Trade Agreements/Devin McDaniels, Ana Cristina Molina, Erik N. Wijkstrom.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.4: 815-843.
100132 The Obligation of Regulatory Stability in the Fair and Equitable Treatment Standard: How Far Have We Come?/Federico Ortino.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.4: 845-865.
100133 A Theoretical Reflection on the OECD’s New Statistics Reporting Framework for the Mutual Agreement Procedure: Isolating, Measuring, and Monitoring/Qiang Cai, Pengfei Zhang.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.4: 867-884.
100134 Non-Market Economies, Significant Market Distortions, and the 2017 EU Anti-Dumping Amendment/Sherzod Shadikhodjaev.- Journal of International Economic Law. 2018; Vol.21, No.4: 885-905.
100135 The Rule of Law in Times of Technological Uncertainty: Is International Economic Law Ready For Emerging Supervisory Trends?/Shin-yi Peng.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.1: 1-27.
100136 China’s Approach to the Belt and Road Initiative: Scope, Character and Sustainability/Heng Wang.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.1: 29-55.
100137 Beyond History and Boundaries: Rethinking the Past in the Present of International Economic Law/Rafael Lima Sakr.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.1: 57-91.
100138 The Historical Lens in International Economic Law/Steve Charnovitz.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.1: 93-97.
100139 TURK-SWITCH: The Tariff-Leverage and Legal Case for Turkey’s Switch from EU-Turkey Customs Union to FTAs with the European Union and Beyond/Juscelino F. Colares, Mustafa T. Durmus.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.1: 99-123.
100140 The Dark Side of Implementing Basel Capital Requirements: Theory, Evidence, and Policy/Aurelio Gurrea-Martinez, Nydia Remolina.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.1: 125-152.
100141 Capturing Commitment in Informal, Soft Law Instruments: A Case Study on the Basel Committee/Enrico Milano, Niccolo Zugliani.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.2: 163-176.
100142 The Governance of Global Banking in the Face of Complexity/Matteo Ortino.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.2: 177-204.
100143 The European Union in the Transnational Financial Regulatory Arena: The Case of the Basel Committee on Banking Supervision/Annamaria Viterbo.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.2: 205-228.
100144 Public Administrative Law in a Globalized Concept: Legal Nature of the Collaboration of the EU and the Basel Committee/Erzsebet Csatlos.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.2: 229-245.
100145 Governance of the Global Financial System: The Legitimacy of the BCBS 10 years after the 2008 Crisis/Jose Gustavo Prieto Munoz.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.2: 247-260.
100146 Basel and the IASB: Accountability Interdependencies and Consequences for Prudential Regulation/Jan Riepe.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.2: 261-283.
100147 WTO Dispute Settlement Post 2019: What to Expect?/Joost Pauwelyn.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.3: 297-321.
100148 Trade and Women – Opportunities for Women in the Framework of the World Trade Organization/Rohini Acharya … [et al.].- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.3: 323-354.
100149 To fuse, Not to Fuse, or Simply Confuse? Assessing the Case for Normative Convergence Between Goods and Services Trade Law/Pierre Sauve.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.3: 355-371.
100150 Greening the WTO Environmental Goods Agreement, Tariff Concessions, and Policy Likeness/Petros C. Mavroidis, Damien J. Neven.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.3: 373-388.
100151 Regulating Cross-Border Data Flows in a Data-Driven World: How WTO Law Can Contribute/Andrew D. Mitchell, Neha Mishra.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.3: 389-416.
100152 Subsidies for Illegal Activities? – Reframing IUU Fishing from the Law Enforcement Perspective/Jaemin Lee.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.3: 417-438.
100153 Are Retaliatory Trade Measures Justified under the WTO Agreement on Safeguards?/Yong-Shik Lee.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.3: 439-458.
100154 Challenging Unwritten Measures in the World Trade Organization: The Need for Clear Legal Standards/Cherise Valles, Vitaliy Pogoretskyy, Tatiana Yanguas.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.3: 459-482.
100155 Towards a Coherent Theory of Panel Recommendations for Expired Measures/Prakhar Bhardwaj.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.3: 483-502.
100156 The CETA Opinion of the European Court of Justice and its Implications – Not that Selfish After All/Christian Riffel.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.3: 503-521.
100157 The Smoot-Hawley Fixation: Putting the Sino-US Trade War in Contemporary and Historical Perspective/Simon J. Evenett.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22: 535-555.
100158 WTO’ing a Resolution to the China Subsidy Problem/Chad P. Bown, Jennifer A. Hillman.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.4: 557-578.
100159 Undermining the Consensus-Building and List-Based Standards in Export Controls: What the US Export Controls Act Means to the Global Export Control Regime/Cindy Whang.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.4: 579-599.
100160 Beyond Rational Choice: International Trade Law and The Behavioral Political Economy of Protectionism/Anne van Aaken, Jurgen Kurtz.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.4: 601-628.
100161 Investment Wars: Contestation and Confusion in Debate About Investment Liberalization/Jonathan Bonnitcha.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.4: 629-654.
100162 Toward a Geoeconomic Order/Anthea Roberts, Henrique Choer Moraes, Victor Ferguson.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.4: 655-676.
100163 Heterodox markets and market distortions in the global trading system/Andrew Lang.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.4: 677-719.
100164 At the Vanishing Point of Law: Rebalancing, Non-Violation Claims, and the Role of the Multilateral Trade Regime in the Trade Wars/Nicolas Lamp.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.4: 721-742.
100165 Forced Technology Transfer and the US-China Trade War: Implications for International Economic Law/Julia Ya Qin.- Journal of International Economic Law. 2019; Vol.22, No.4: 743-762.
100166 Trumping Capacity Gap with Negotiation Strategies: the Mexican USMCA Negotiation Experience/Amrita Bahri, Monica Lugo.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.1: 1-23.
100167 Reimagining Trade-Plus Compliance: The Labor Story/Kathleen Claussen.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.1: 25-43.
100168 A Really Big Button That Doesn’t Do Anything? The Anti-NME Clause in US Trade Agreements Between Law and Geoeconomics/Geraldo Vidigal.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.1: 45-64.
100169 Trade in Services in the African Continental Free Trade Area: Prospects, Challenges and WTO Compatibility/Regis Y. Simo.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.1: 65-95.
100170 ASEAN at the Crossroads: Trap and Track between CPTPP and RCEP/Chien-Huei Wu.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.1: 97-117.
100171 Energy Pricing Policies and the International Trade Regime/Tom S. H. Moerenhout.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.1: 119-141.
100172 Clash of Trade and National Public Interest in WTO Law: The Illusion of Weighing and Balancing and the Theory of Reservation/Csongor Istvan Nagy.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.1: 143-163.
100173 Digital Trade Provisions in Preferential Trade Agreements: Introducing a New Dataset/Mira Burri, Rodrigo Polanco.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.1: 187-220.
100174 Agreement Forthcoming? A Comparison of EU, US, and Chinese RTAs in Times of Plurilateral E-Commerce Negotiations/Ines Willemyns.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.1: 221-244.
100175 Chinese Puzzle: Anatomy of the (Invisible) Belt and Road Investment Treaty/Julien Chaisse, Jamieson Kirkwood.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.1: 245-269.
100176 The Achmea Judgment and the Applicability of the Energy Charter Treaty in Intra-EU Investment Arbitration/J. Robert Basedow.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.1: 271-292.
100177 The Remains of the Day: The International Economic Order in the Era of Disintegration/Francesco Montanaro, Federica Violi.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.2: 299-322.
100178 International Economic Law and Disintegration: Beware the Schmittean Moment/Alessandra Arcuri.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.2: 323-345.
100179 Economic Disintegration? Political, Economic, and Legal Drivers and the Need for Greening Embedded Trade Liberalism/Ernst-Ulrich Petersmann.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.2: 347-370.
100180 Making the WTO (Not So) Great Again: The Case Against Responding to the Trump Trade Agenda Through Reform of WTO Rules on Subsidies and State Enterprises/Robert Howse.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.2: 371-389.
100181 Integration and Disintegration: Trade and Labor Market Integration/Margaret E. Peters.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.2: 391-412.
100182 Disintegration and Change in the International Law on Foreign Investment/Muthucumaraswamy Sornarajah.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.2: 413-429.
100183 (Dis)integration in Global Resource Governance: Extractivism, Human Rights, and Investment Treaties/Lorenzo Cotula.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.2: 431-454.
100184 International Investment Agreements, Human Rights, and Environmental Justice: The Texaco/Chevron Case From the Ecuadorian Amazon/Lorenzo Pellegrini … [et al.].- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.2: 455-468.
100185 From Monetary to Fiscal to Political Union: A Progression to Integration or a Recipe for Failure?/Massimo D’Antoni.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.2: 469-488.
100186 Differentiated Integration and Disintegration in the EU: Brexit, the Eurozone Crisis, and Other Troubles/Menelaos Markakis.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.2: 489-507.
100187 Money Laundering and Central Bank Governance in The European Union/Panicos Demetriades, Radosveta Vassileva.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.2: 509-533.
100188 Facilitating Access to Cross-Border Supplies of Patented Pharmaceuticals: The Case of the COVID-19 Pandemic/Frederick M. Abbott, Jerome H. Reichman.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.3: 535-561.
100189 Women at the Frontline of COVID-19: Can Gender Mainstreaming in Free Trade Agreements Help?/Amrita Bahri.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.3: 563-582.
100190 Selective Reshaping: China’s Paradigm Shift in International Economic Governance/Heng Wang.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.3: 583-606.
100191 A New Chinese Economic Order?/Gregory Shaffer, Henry Gao.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.3: 607-635.
100192 Interface 2.0 in Rules on State-Owned Enterprises: A Comparative Institutional Approach/Ru Ding.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.3: 637-663.
100193 MCDF: A New Beacon of Multilateralism in Development Finance/Bin Gu.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.3: 665-684.
100194 Facts, Evidence and the Burden of Proof in the World Bank Group Sanctions System/Joachim Ahman.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.3: 685-702.
100195 To AB or Not to AB? Dispute Settlement in WTO Reform/Bernard M. Hoekman, Petros C. Mavroidis.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.3: 703-722.
100196 Cybersecurity, Technological Neutrality, and International Trade Law/Gabriele Gagliani.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.3: 723-745.
100197 Taxes and Custom: Tax Treaties as Evidence for Customary International Law/Celine Braumann.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.3: 747-769.
100198 Is Data Localization a Solution for Schrems II?/Anupam Chander.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.3: 771-784.
100199 Nations and Markets/Harlan Grant Cohen.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.4: 793-815.
100200 Reforming WTO Conflict Management: Why and How to Improve the Use of Specific Trade Concerns/Robert Wolfe.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.4: 817-839.
100201 China’s Going Global Policy: Transnational Production Subsidies Under the WTO SCM Agreement/Victor Crochet, Vineet Hegde.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.4: 841-863.
100202 The EU in Search for Stronger Enforcement Rules: Assessing the Proposed Amendments to Trade Enforcement Regulation 654/2014/Wolfgang Weib, Cornelia Furculita.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.4: 865-884.
100203 Explaining the Limits of the WTO in Shaping the Rule of Law in China/Ming Du, Qingjiang Kong.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.4: 885-905.
100204 A Story Half Told – Selective Benefit Assessment in the New US CVD Rule for Exchange Rates/Jaemin Lee.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.4: 907-928.
100205 Investment Law before Arbitration/Jarrod Hepburn … [et al.].- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.4: 929-947.
100206 Metanarratives as a Trap: Critique of Investor-State Arbitration Reform/Ksenia Polonskaya.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.4: 949-971.
100207 Multilateralizing Investment Facilitation at the WTO: Looking for the Added Value/N. Jansen Calamita.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.4: 973-988.
100208 Anti-Corruption Provisions in International Investment Agreements: Investor Obligations, Sustainability Considerations, and Symmetric Balance/Yueming Yan.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.4: 989-1013.
100209 Taxation of Digital Services Under Trade Agreements/Chris Noonan, Victoria Plekhanova.- Journal of International Economic Law. 2020; Vol.23, No.4: 1015-1039.
100210 Medical Malpractice Litigation in North Carolina: What Claims Get Paid, and for How Much?/Catherine T. Harris, Ralph Peeples.- University of Cincinnati Law Review. 2018-2019; Vol.87, No.3: 645-661.
100211 Law’s Enterprise: Argumentation Schemes and Legal Analogy/Brian N. Larson.- University of Cincinnati Law Review. 2018-2019; Vol.87, No.3: 663-721.
100212 The Regulatory Ratchet: Why Regulation Begets Regulation – Fatal Flaw in the Market for Health Care/Mark R. Lee.- University of Cincinnati Law Review. 2018-2019; Vol.87, No.3: 723-759.
100213 Political Discrimination by Private Employers/R. George Wright.- University of Cincinnati Law Review. 2018-2019; Vol.87, No.3: 761-785.
100214 An Extradited Defendant’s Ability to Challenge Sentencing: A glimpse into an Unpolished Piece of the Treaty Power/Candra Connelly.- University of Cincinnati Law Review. 2018-2019; Vol.87, No.3: 787-806.
100215 Welcome to the Gun Show: Will the Court Make a Killing in the Name of Self-Defense? The Circuit Split Over Core Rights Under the Second Amendment/R. Betsy Emmert.- University of Cincinnati Law Review. 2018-2019; Vol.87, No.3: 807-828.
100216 Bristol-Myers Squibb Co. v. Superior Court of California, San Francisco County, et al: A Death Knell for Nationwide Class Actions?/Annie McClellan.- University of Cincinnati Law Review. 2018-2019; Vol.87, No.3: 829-849.
100217 Everything in its Right Place: The Supreme Court and the Bankruptcy Fraud Exception/William Miller.- University of Cincinnati Law Review. 2018-2019; Vol.87, No.3: 851-869.
100218 The Aftermath of Matal v. Tam: Unanswered Questions and Early Applications/Andrew M. Lehmkuhl.- University of Cincinnati Law Review. 2018-2019; Vol.87, No.3: 871-889.
100219 A Preliminary Look at State Structures for Regulating Financial Services/Elizabeth F. Brown, Edward F. Buckley.- University of Cincinnati Law Review. 2018-2019; Vol.87, No.4: 891-944.
100220 A Quixotic Quest Over Befogged Terrain? How to Choose and Contest a Deposition’s Location Under Federal Procedural Law/Amir Shachmurove.- University of Cincinnati Law Review. 2018-2019; Vol.87, No.4: 945-976.
100221 Stem Cell and Biotechnological Patentability and Research in the European Union: An Interdisciplinary Approach/Jacqueline Hill Tudor, Jarrod Tudor.- University of Cincinnati Law Review. 2018-2019; Vol.87, No.4: 977-1041.
100222 Legal Pluralism and Indigenous Peoples Rights: Challenges in Litigation and Recognition of Indigenous Peoples Rights/Morad Elsana.- University of Cincinnati Law Review. 2018-2019; Vol.87, No.4: 1043-1075.
100223 To Regulate or not to Regulate? A Comparison of Government Responses to Peer-to-Peer Lending Among the United States, China, and Taiwan/Chang-hsien Tsai.- University of Cincinnati Law Review. 2018-2019; Vol.87, No.4: 1077-1122.
100224 Altera Corp. v. Commissioner: A Rare Government Victory in Transfer Pricing/Seth Brian.- University of Cincinnati Law Review. 2018-2019; Vol.87, No.4: 1123-1143.
100225 The Importance of Drug Quantity in Federal Sentencing: How Circuit Courts Should Determine the Mandatory Minimum Sentence for Conspiracy to Distribute Controlled Substances in Light of United States v. Stoddard/Elizabeth McKinley.- University of Cincinnati Law Review. 2018-2019; Vol.87, No.4: 1145-1165.
100226 Epic Systems Corp. v. Lewis: Individual Arbitration and the Future of Title VII Disparate Impact and Pattern-or-Practice Class Actions/Carson E. Miller.- University of Cincinnati Law Review. 2018-2019; Vol.87, No.4: 1167-1189.
100227 CRISPR has Already Revolutionized Genetics, Why not the Obviousness Standard too?/Kris Schroder.- University of Cincinnati Law Review. 2018-2019; Vol.87, No.4: 1191-1212.
100228 The Ohio Data Protection Act: An Analysis of the Ohio Cybersecurity Safe Harbor/Daniel Shinkle.- University of Cincinnati Law Review. 2018-2019; Vol.87, No.4: 1213-1235.
100229 A Tax Theory of the Firm/Richard Winchester.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.1: 1-65.
100230 When Should You Abstain? A Call for a Global Rule of Insider Trading/Ido Baum, Dov Solomon.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.1: 67-100.
100231 Secondary Legislation/Jennifer M. Kinsley.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.1: 101-128.
100232 Preserving Due Process: Applying Monell Bifurcation to State Gang Cases/Fareed Nassor Hayat.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.1: 129-168.
100233 Sticking Points: Epistemic Pluralism In Legal Challenges To Mandatory Vaccination Policies/James R. Steiner-Dillon.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.1: 169-237.
100234 A Constitutional Limbo: Searches of Electronic Devices at the International Border/Michael Soder.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.1: 239-271.
100235 Let Legislators Legislate: The Circuit Split Over Allowing Members of Congress to File Interlocutory Appeals to Avoid Litigation/Matthew Higgins.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.1: 273-288.
100236 Section 14(e)’s Culpability Requirement: Scienter v. Negligence/Edward Rivin.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.1: 289-311.
100237 The Marketplace of Twitter: Social Media and the Public Forum Doctrine/Elijah Hack.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.1: 313-338.
100238 The Kirby Cop-Out: How Strict Adherence to Kirby’s Bright-Line Attachment Rule Undermines Sixth Amendment Protections/Clayton Prickett.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.1: 339-364.
100239 Fractured Justice: An Experimental Study of Pretrial Judicial Decision-Making/Prentiss Cox.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.2: 365-396.
100240 Using Central Counterparties to Limit Global Financial Crises/Christoph Henkel.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.2: 397-473.
100241 Too Big a Fish in the Digital Pond? The California Consumer Privacy Act and the Dormant Commerce Clause/Russell Spivak.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.2: 475-514.
100242 Federal District Court Decisions on the Admissibility of Expert Witness Testimony: An Empirical Study and a Revision of the Conventional Narrative in the Toxic Tort Context/George Horvath.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.2: 515-558.
100243 Is a Word Just a Word? Whether Sadism Should Be a Required Element of an Eighth Amendment Excessive Force Claim/James Riley Able.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.2: 559-579.
100244 Establishing a Reporter’s Right of Access to All Court Documents Under the First Amendment/Kaytlynn Hobbs.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.2: 581-599.
100245 What is Actual Knowledge? Analyzing the Circuit Split on ERISA’s Statute of Limitations After Sulyma v. Intel Corporation Investment Policy Committee/Adam Ares.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.2: 601-613.
100246 EAR vs. DBSI: A Battle Royale Over Sovereign Immunity and 11 U.S.C. 544(B)(1)/Collin Hart.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.2: 615-636.
100247 Milly Rocking Through Copyright Law: Why the Law Should Expand to Recognize Dance Moves as a Protected Category/Elijah Hack.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.2: 637-651.
100248 Indenture Trustee Duties: The Pre-Default Puzzle/Steven L. Schwarcz.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.3: 659-684.
100249 The New Fiduciaries/Natalya Shnitser.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.3: 685-706.
100250 The Oregon Stewardship Trust: A New Type of Purpose Trust that Enables Steward-Ownership of a Business/Susan N. Gary.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.3: 707-733.
100251 The Rise of Business Trusts in Sustainable Neo-Innovative Economies/Lee-ford Tritt, Ryan Scott Teschner.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.3: 735-766.
100252 Business Trusts in China: A Reality Check/Lusina Ho.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.3: 767-795.
100253 A Theory of the Business Trust/Eric C. Chaffee.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.3: 797-842.
100254 Commercial Trusts in U.S. Legal Thought: Historical Puzzles and Future Directions/Thomas P. Gallanis.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.3: 843-855.
100255 Please Remain Standing: Using Fed. R. Civ. P. 15(d) Supplemental Pleading to Cure Defects in Standing/Carson E. Miller.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.3: 857-878.
100256 Who Carries the Burden of Proving Causation in an ERISA Section 409(a) Suit for Breach of Fiduciary Duty?/Edward Rivin.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.3: 879-890.
100257 A Tale of Two Sales: How a Secret Sale Remains a Bar to Patentability Under the AIA/Kris Schroder.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.3: 891-910.
100258 Local Right-to-Work Ordinances: Why 14(b) of the National Labor Relations Act Preempts Political Subdivisions from Regulating Union-Security Agreements/Michael Soder.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.3: 911-936.
100259 Murphy v. NCAA: Why States in Need of Revenue Should Challenge the Constitutionality of 15 U.S.C. 381/Owen Walsh.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.3: 937-958.
100260 First Amendment Cynicism and Redemption/Erica Goldberg.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.4: 959-1007.
100261 Why Federal Magistrate Judges Can Improve Judicial Capacity/Anthony Marcum.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.4: 1009-1036.
100262 Erasing the Bias Against Using Artificial Intelligence to Predict Future Criminality: Algorithms are Color Blind and Never Tire/Mirko Bagaric, Dan Hunter, Nigel Stobbs.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.4: 1037-1081.
100263 Artificial Intelligence, Legal Change, and Separation of Powers/Andrew C. Michaels.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.4: 1083-1103.
100264 Zoning for All! Disparate Impact Liability Amidst the Affordable Housing Crisis/Quinn Marker.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.4: 1105-1127.
100265 Keeping up with the Commutations: The Judiciary’s Authority After an Exercise of Executive Clemency/Brianna Vollman.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.4: 1129-1147.
100266 Sacked by the Clock: Analyzing Statute of Limitations Defenses in the Context of Football-Related CTE Lawsuits/Nick Eaton.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.4: 1149-1166.
100267 Determining Jurisdictional Venue for Crimes on Commercial Carriers/Madeline Pinto.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.4: 1167-1188.
100268 The Time Between the Theft and the Injury: Standing Requirements Based on a Future Risk of Identity Theft After a Data Breach/Jameson Steffel.- University of Cincinnati Law Review. 2019-2020; Vol.88, No.4: 1189-1213.
100269 Lorenzo v. SEC: Blurring the Line Between Primary and Secondary Securities Fraud Liability/Brian Elzweig.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.1: 1-29.
100270 Big Brother is Watching: Law Enforcement’s Use of Digital Technology in the Twenty-First Century/Samuel D. Hodge.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.1: 30-54.
100271 Myth, Manipulation, and Minor League Baseball: How a Capitalist Democracy Engenders Income Inequality/Phillip J. Closius, Joseph S. Stephan.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.1: 84-106.
100272 Freedom of Speech as a Right to Know/Tao Huang.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.1: 106-139.
100273 Shortening the Leash: Emotional Support Animals under the Fair Housing Act/Katie Basalla.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.1: 140-157.
100274 Are Judges Policymakers? A Constitutional Rebuff to Judicial Reform/Zach Hullinger.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.1: 157-175.
100275 Speaking of Direct Democracy, Judicial Review of State Ballot Initiative Laws Under the First Amendment/Trane J. Robinson.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.1: 176-204.
100276 The Functional Approach to the Ministerial Exception: Applying the Exception to Employees who Minister/Maria Ruwe.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.1: 205-230.
100277 The Case Against LaCroix: Moving Beyond the Ingredient List in Natural Litigation/Christy Wyatt.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.1: 231-255.
100278 Monopoly and Monopsony: Antitrust Standing, Injury, and Damages/Tirza J. Angerhofer, Roger D. Blair.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.2: 256-285.
100279 Populism and Transparency: The Political Core of an Administrative Norm/Mark Fenster.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.2: 286-343.
100280 Lawyers on Auction – Protecting Class Members/Ittai Paldor.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.2: 344-387.
100281 The Law of Trusts and Collective Action: A New Approach to Property Deadlocks/Amnon Lehavi.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.2: 388-431.
100282 Revolving Doors – We Got It Backwards/Hadar Y. Jabotinsky.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.2: 432-454.
100283 The Power of Suggestion: Can a Judicial Standing Order Disrupt a Norm?/Kimberly A. Jolson.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.2: 455-482.
100284 Untangling Discrimination: The CROWN Act and Protecting Black Hair/Alesha Hamilton.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.2: 483-508.
100285 On American Demagoguery to National Security/Jennifer Brumfield.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.2: 509-529.
100286 The Exclusionary Rule, and the Problem with Search and Seizure Law Under the Ohio Constitution/Corey Bushle.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.2: 530-551.
100287 Facial Recognition and the Fourth Amendment in the Wake of Carpenter v. United States/Matthew Doktor.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.2: 552-574.
100288 Injured by a Text: Article III Standing for TCPA Texting Claims/Quinn Marker.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.2: 575-596.
100289 Where’s the Beef?: A Guide to Judges on Preemption of State Tort Litigation Involving Branded Drugs/Victor E. Schwartz, Christopher E. Appel.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.3: 597-627.
100290 Objective Punishment/Anthony M. Dillof.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.3: 628-667.
100291 POTUS and Pot: Why the President Could Not Legalize Marijuana Through Executive Action/Robert A. Mikos.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.3: 668-686.
100292 John Murphy’s Gifts to the College of Law/Joseph P. Tomain.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.3: 806-809.
100293 Seize the Day: Renewed Hope for the Permissibility of In Rem Counterclaims Against the United States Government After the Fifth Circuit’s Substituted Opinion in $4,480,466.16?/Evan Gildenblatt.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.3: 687-709.
100294 You’re the Problem, Officer: Whether Executive Officers Should be Subjected to the Same Standards of Liability as Directors Under Current Corporate Governance Law/Margo Brandenburg.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.3: 710-730.
100295 Where’s the Meat? A Constitutional Analysis of Arkansas’s Law Prohibiting the Use of Meat Terms on Plant-and Cell-Based Products/Christy Wyatt.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.3: 731-756.
100296 Standing Up for Consumers: Whether Third Party Payors Can Establish Standing to Sue Against Drug Manufacturers under Civil RICO/Brianna Vollman.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.3: 757-778.
100297 End of Life Uncertainty: Terminal Illness, Medicare Hospice Reimbursement, and the Falsity of Physicians’ Clinical Judgments/Jameson Steffel.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.3: 779-805.
100298 Bostock v. Lexmark: Is the Zone-of-Interests Test a Canon of Donut Holes?/Joseph S. Diedrich.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.4: 814-831.
100299 Our Most Sacred Legal Commitments: A Digital Exploration of the U.S. Supreme Court Defining Who We Are and How They Should Opine/Eric C. Nystrom, David S. Tanenhaus.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.4: 832-881.
100300 Divorce Without Marriage: Taxing Property Transfers Between Cohabiting Adults/Keeva Terry.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.4: 882-909.
100301 Delegating Immigration Admission Powers to the States/Christian Vanderhooft.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.4: 910-962.
100302 The Doctor Will Judge You Now/Blair E. Thompson.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.4: 963-1002.
100303 Heads I Win, Tails You Lose: The Taxing Risk When Invoking the Fifth Amendment on a Tax Return/Jacob Hoback.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.4: 1003-1025.
100304 The Right to Remain Silent: First Amendment Rights of Physicians in States with Narrated Ultrasound Laws/Sabrina Jemail.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.4: 1026-1044.
100305 Tainted From Their Roots: The Fundamental Unfairness of Depriving Foreign Nationals of Counsel in Immigration Court/Jehanzeb Khan.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.4: 1045-1065.
100306 Debunking Twombly/Iqbal: Plausibility is More than Plausible in Ohio and Other States/Matthew Marino.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.4: 1066-1088.
100307 Preclearance and Politics: The Future of the Voting Rights Act/Paige E. Richardson.- University of Cincinnati Law Review. 2020-2021; Vol.89, No.4: 1089-1109.
100308 The Logic of Comparable-Case Guidance in the Determination of Awards for Pain and Suffering and Punitive Damages/Hillel J. Bavli.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.85, No.1: 1-31.
100309 [Take From Us Our] Wretched Refuse: The Deportation of America’s Adoptees/DeLeith Duke Gossett.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.85, No.1: 33-89.
100310 Taxing Fictive Orders: How an Information-Forcing Tax Can Reduce Manipulation and Distortion in Financial Product Markets/Ilya Beylin.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.85, No.1: 91-130.
100311 The $1.5 Billion General Motors Recalls at the Dangerous Intersection of Chapter 11, Article 9, and TARP/Sally McDonald Henry.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.85, No.1: 131-184.
100312 Syria: A Case Study in International Law/Christopher M. Ford.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.85, No.1: 185-229.
100313 ICRICT Looking to a Future of Actual Tax Reform: An Organizational Analysis of the Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation/Brendan C. Chisholm.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.85, No.1: 231-250.
100314 R.I.P. Employer Intentional Torts: The Debilitating Application of Ohio Revised Code Section 2745.01/Brice Smallwood.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.85, No.1: 251-278.
100315 A Forgotten Unfairness: Taking a Bite out of State Occupational Certification and Registration Regulations/Brett Niehauser.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.85, No.1: 279-300.
100316 Determining Whether the Environmental Protection Agency Has Proper Authority Under Section 111(d) of the Clean Air Act to Enforce President Obama’s Clean Energy Plan/Stephen J. Otte.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.85, No.1: 301-317.
100317 The Law May Cave, But Economics Will Not: The Road to Paying Student Athletes is Longer Than We Think/Nicholas Kitko.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.85, No.1: 319-345.
100318 The Sharing Stick in the Property Rights Bundle: The Case of Short Term Rentals and HOAs/Donald J. Kochan.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.86, No.3: 893-922.
100319 The Unreasonable Seizures of Shadow Deportations/Mary Holper.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.86, No.3: 923-970.
100320 Can Health Care Law and Policy Be Guided By Basic Values?: The Crucial Role of Perfectionist Solidarity/R. George Wright.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.86, No.3: 971-995.
100321 Creating an Article I Immigration Court/Rebecca Baibak.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.86, No.3: 997-1018.
100322 Ohio’s Standing Requirements and the Unworkable Public-Rights Exception/Kristen Elia.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.86, No.3: 1019-1045.
100323 Why Ohio Should Recognize the Right to a Jury Trial in Involuntary Commitment Proceedings/Katherine McDonald.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.86, No.3: 1047-1071.
100324 Disparate Impact 2.0: Karlo Provides a Long-Awaited Update for ADEA Subgroup Plaintiffs/Zachary J. Weber.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.86, No.3: 1073-1097.
100325 Prodigal Reasoning: State Constitutional Law and the Need for a Return to Analysis/Benjamin White.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.86, No.3: 1099-1124.
100326 Prosecutorial Discretion in Criminal Tax Obstruction Cases: How DOJ Internal Policy Limited the Crime of Corruptly Obstructing the IRS Until the Supreme Court Stepped In, and Why Tax Criminals Will Still Get Convicted/Kathryn W. Booth.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.86, No.4: 1125-1174.
100327 The Need for a Lenient Admissibility Standard for Defense Forensic Evidence/Myeonki Kim.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.86, No.4: 1175-1209.
100328 Assessing the Impact of Trade and Investment Policies: Toward an Era of Enlightened Policymaking?/Fernando Dias Simoes.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.86, No.4: 1211-1250.
100329 Intellectual Property License Contracts: Reflections on a Prospective UNCITRAL Project/Andrea Tosato.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.86, No.4: 1251-1297.
100330 Challenge Accepted: A Reconsideration of Regulatory Takings Jurisprudence Under the Privileges or Immunities Clause of the Fourteenth Amendment/Joe Brammer.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.86, No.4: 1299-1322.
100331 A Tougher Road to Conviction: A Case Study of the Prosecution of Corrupt Public Officials in a Post-McDonnell World/David Paul Dornette.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.86, No.4: 1323-1351.
100332 Legislators Livin’ on a Prayer: The Fourth and Sixth Circuits’ Application of Town of Greece on the Question of Legislator-Led Prayer/Tori Gooder.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.86, No.4: 1353-1377.
100333 Promoting Private Enforcement of the Voting Rights Act and the Materiality Provision: Contrasting Northeast Ohio Coalition for the Homeless v. Husted and Schwier v. Cox/Megan Hurd.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.86, No.4: 1379-1399.
100334 Direct Evidence or McDonnell Douglas: How Today’s Paternity Leave Policies are Paving the Way for Title VII’s Newest Wave of Direct Evidence Jurisprudence/Annie McClellan.- University of Cincinnati Law Review. 2018; Vol.86, No.4: 1401-1422.
100335 Closely held family business agency costs between owners/Nirosha Hewa Wellalage, Stuart Locke.- International Journal of Corporate Governance. 2016; Vol.7, No.4: 287-305.
100336 Corporate governance performance of publicly listed companies in India: a cross-sectional industry analysis of BSE 200/Ajaz Ul Islam.- International Journal of Corporate Governance. 2016; Vol.7, No.4: 306-324.
100337 Impact of family ownership on idiosyncratic risk/Ramanathan Geeta, Krishna Prasanna.- International Journal of Corporate Governance. 2016; Vol.7, No.4: 325-352.
100338 Culture inclusive Shariah corporate governance as a risk mitigation tool in Islamic banks/Jawahitha Sarabdeen.- International Journal of Corporate Governance. 2016; Vol.7, No.4: 353-376.
100339 Executive compensation, corporate governance and firm performance: evidence from India/Palanisamy Saravanan, Maram Srikanth, Suhas M. Avabruth.- International Journal of Corporate Governance. 2016; Vol.7, No.4: 377-403.
100340 Do firm-level variables affect corporate governance quality and performance? Evidence from India/Ashima Arora, Varun Bhandari.- International Journal of Corporate Governance. 2017; Vol.8, No.1: 1-24.
100341 Guiding the governance system for the future using dynamic modelling techniques/Josiane Fahed-Sreih, Joe Khalife.- International Journal of Corporate Governance. 2017; Vol.8, No.1: 25-43.
100342 Industrial democracy and corporate governance: two discourses of reform in liberal-market economies/Bernard Mees.- International Journal of Corporate Governance. 2017; Vol.8, No.1: 44-60.
100343 Income diversification, bank stability and owners identity: international evidence from emerging economies/Naima Lassoued, Houda Sassi.- International Journal of Corporate Governance. 2017; Vol.8, No.1: 61-80.
100344 Corporate governance in India – the paradigm shift/Neeti Shikha.- International Journal of Corporate Governance. 2017; Vol.8, No.2: 81-105.
100345 Ownership structure and the performance of Chinese-listed firms after the share reform: latest evidence from the manufacturing sector/Domenico Campa.- International Journal of Corporate Governance. 2017; Vol.8, No.2: 106-127.
100346 Institutional ownership and the spillover effects of shareholder activism/Surendranath Jory, Thanh Ngo, Khoa Huu Nguyen.- International Journal of Corporate Governance. 2017; Vol.8, No.2: 128-155.
100347 Does shareholder activism improve operating performance of targeted companies: a re-examination of CalPERS’ focus list program/Steven X. Zheng, Ke Zhong.- International Journal of Corporate Governance. 2017; Vol.8, No.2: 156-173.
100348 Board diversity, corporate governance quality and excess CEO pay: evidence from South Africa/Billy Kobina Enos, Ernest Gyapong.- International Journal of Corporate Governance. 2017; Vol.8, No.3-4: 175-204.
100349 Board sub-committees and earnings quality/Nigar Sultana, Steven F. Cahan, Frank Zhang.- International Journal of Corporate Governance. 2017; Vol.8, No.3-4: 205-235.
100350 Dissemination of corporate information via social media and networks in Africa/Ehab K.A. Mohamed, Mohamed A.K. Basuony, Mostaq M. Hussain.- International Journal of Corporate Governance. 2017; Vol.8, No.3-4: 236-267.
100351 Impact of transformational leadership and corporate governance on business performance/Fikret Sozbilir, Salih Yesil.- International Journal of Corporate Governance. 2017; Vol.8, No.3-4: 268-280.
100352 The transformation of ownership structure and changes in principal-principal conflicts: evidence from corporate governance reforms in South Korea/KwangWook Gang, Changyong Lee, Han-Gyun Woo.- International Journal of Corporate Governance. 2017; Vol.8, No.3-4: 281-301.
100353 Ethical code of conduct: state of corporate governance in India/I. Sridhar.- International Journal of Corporate Governance. 2017; Vol.8, No.3-4: 302-312.
100354 The effect of governance attributes on corporate dividend payouts policy: evidence from Jordan/Amneh Alkurdi, Yasean Tahat, Hamzah Al-mawali.- International Journal of Corporate Governance. 2017; Vol.8, No.3-4: 313-334.
100355 Impact of the presence of women on public sector and private corporations in Quebec: what may be learned from the multiple discourses of board members?/Sophie Briere … [et al.].- International Journal of Corporate Governance. 2018; Vol.9, No.1: 1-22.
100356 Corporate governance and systemic risk of Tunisian banks/Aymen Mselmi, Boutheina Regaieg.- International Journal of Corporate Governance. 2018; Vol.9, No.1: 23-51.
100357 Ownership structure, hedging incentives and exchange rate exposure/Ekta Sikarwar, Ganesh Kumar Nidugala.- International Journal of Corporate Governance. 2018; Vol.9, No.1: 52-72.
100358 Audit committee roles, responsibilities and characteristics in Ghana: the perception of agency stakeholders/Teddy Ossei Kwakye, Godfred Matthew Yaw Owusu, Rita Amoah Bekoe.- International Journal of Corporate Governance. 2018; Vol.9, No.1: 73-90.
100359 Factors influencing adoption and disclosure of voluntary corporate governance practices by the Indian listed firms/Veerma Puri, Manoj Kumar.- International Journal of Corporate Governance. 2018; Vol.9, No.1: 91-126.
100360 Corporate governance and postcolonialism: the experience of Sri Lanka/Athula Manawaduge, Anura De Zoysa, Kathy Rudkin.- International Journal of Corporate Governance. 2018; Vol.9, No.2: 127-148.
100361 Audit committee characteristics, board ethnic diversity and earnings management: evidence from Kenya and Tanzania/Nelson Waweru.- International Journal of Corporate Governance. 2018; Vol.9, No.2: 149-174.
100362 Agency costs in US banks – have the factors changed post crisis?/Mahendra Raj, Rajesh Kumar, Sujit Sukumaran.- International Journal of Corporate Governance. 2018; Vol.9, No.2: 175-200.
100363 Transparency and microfinance institutions’ risk in Sub-Saharan Africa/Haileslasie Tadele, Helen Roberts, Rosalind H. Whiting.- International Journal of Corporate Governance. 2018; Vol.9, No.2: 201-226.
100364 Reviewing and revisiting the use of corporate governance indices/Shinu Vig, Manipadma Datta.- International Journal of Corporate Governance. 2018; Vol.9, No.3: 227-241.
100365 The impact of ownership structure on dividend policy and cash holdings for Chinese privatised firms/Ohaness G. Paskelian, Stephen Bell, Julia Creek.- International Journal of Corporate Governance. 2018; Vol.9, No.3: 242-259.
100366 Corporate governance in Lebanese banks: focus on board of directors/Abdul-Nasser El-Kassar … [et al.].- International Journal of Corporate Governance. 2018; Vol.9, No.3: 260-299.
100367 Influence of board characteristics on CSR: a study of Indian firms/Neeti Khetarpal Sanan.- International Journal of Corporate Governance. 2018; Vol.9, No.3: 300-315.
100368 Governance mechanisms and earnings management practices: evidence from Egypt/Ahmed Abousamak, Tamer Mohamed Shahwan.- International Journal of Corporate Governance. 2018; Vol.9, No.3: 316-346.
100369 Do female directors create value for the shareholders? Case study of New Zealand publicly listed companies/Nirosha Hewa Wellalage, Stuart Locke.- International Journal of Corporate Governance. 2018; Vol.9, No.4: 347-371.
100370 Public pension funds as shareholders and firm performance/Naufal Alimov.- International Journal of Corporate Governance. 2018; Vol.9, No.4: 372-400.
100371 Towards a more accurate audit assessment: can corporate social performance provide clues?/Angie M. Abdel Zaher, Dina M. Abdel Zaher.- International Journal of Corporate Governance. 2018; Vol.9, No.4: 401-427.
100372 Audit committee director-auditor interlocking, audit pricing and industry specialisation/Xiaolu Xu, Susan M. Albring.- International Journal of Corporate Governance. 2018; Vol.9, No.4: 428-461.
100373 Does good governance lead to better financial performance?/Supriti Mishra, Pitabas Mohanty.- International Journal of Corporate Governance. 2018; Vol.9, No.4: 462-480.
100374 Disclosures of unethical practices: framework for the promotion of whistle-blowing in Nigeria’s corporate governance/Jirinwayo Jude Odinkonigbo, Ndubuisi Nwafor, Uchechukwu Nwoke.- International Journal of Corporate Governance. 2019; Vol.10, No.1: 1-19.
100375 Corporate governance in India – battle of stakes/Neeti Shikha, Rishika Mishra.- International Journal of Corporate Governance. 2019; Vol.10, No.1: 20-41.
100376 Does corporate governance influence the working capital management of firms: evidence from India/Punam Prasad … [et al.].- International Journal of Corporate Governance. 2019; Vol.10, No.1: 42-80.
100377 The nexus between effective corporate monitoring and CEO compensation/Anam Tasawar, Mian Sajid Nazir.- International Journal of Corporate Governance. 2019; Vol.10, No.1: 81-94.
100378 Influence of female board members on financial performance of listed companies in New Zealand/Greg Clydesdale, Baiding Hu.- International Journal of Corporate Governance. 2019; Vol.10, No.2: 95-112.
100379 Fair value hierarchy in financial instruments disclosure – do audit committee and internal audit matter?/Lakshi Devi Boolaky Doorgakunt.- International Journal of Corporate Governance. 2019; Vol.10, No.2: 113-133.
100380 Does dividend payout policy matter for firm performance in India?/Naliniprava Tripathy.- International Journal of Corporate Governance. 2019; Vol.10, No.2: 134-148.
100381 Analysis of corporate value statements: an empirical study/Mussie Tessema … [et al.].- International Journal of Corporate Governance. 2019; Vol.10, No.2: 149-164.
100382 Capturing the elusive convexity of the relationship between acquirer’s announcement returns and the cash portion of M&A payments/Tarcisio da Graca.- International Journal of Corporate Governance. 2019; Vol.10, No.2: 165-184.
100383 Analysis of the global energy industry, climate change and financial matters: the need for effective corporate governance/Todd Broker, David Durr, Lawrence Murphy Smith.- International Journal of Corporate Governance. 2019; Vol.10, No.3-4: 185-208.
100384 Discretionary accruals and ownership structure: empirical study from Jordan/Adel Almasarwah.- International Journal of Corporate Governance. 2019; Vol.10, No.3-4: 209-247.
100385 Tax governance: the balance between tax regulatory requirements and societal expectations/J. Christian Plesner Rossing, Thomas Riise Johansen, Thomas C. Pearson.- International Journal of Corporate Governance. 2019; Vol.10, No.3-4: 248-274.
100386 Does corporate governance index impact on environmental disclosure? Evidence from India/G. Ezhilarasi.- International Journal of Corporate Governance. 2019; Vol.10, No.3-4: 275-310.
100387 Ownership identity and cost of debt in an emerging market: pre- and post-crisis analysis/Imad Jabbouri, Maryem Naili, Chaimae Nouina.- International Journal of Corporate Governance. 2019; Vol.10, No.3-4: 311-334.
100388 Impact of blockholder promoters on debt financing of Indian firms/Anuja Sethiya, M. Thenmozhi.- International Journal of Corporate Governance. 2020; Vol.11, No.1: 1-22.
100389 Capital contribution, insider ownership and firm performance: evidence from Indian IPO firms/Bhawana Jain, Sangeetha Gunasekar, P. Balasubramanian.- International Journal of Corporate Governance. 2020; Vol.11, No.1: 23-46.
100390 Does ownership structure influence the relationship between firms’ political connections and financial performance?/Saidatou Dicko.- International Journal of Corporate Governance. 2020; Vol.11, No.1: 47-75.
100391 Testing the demand for monitoring and advisory roles of independent directors: a case of Indian corporate boards/Shivan Sarpal.- International Journal of Corporate Governance. 2020; Vol.11, No.1: 76-107.
100392 Mandatory financial reporting frequency and market efficiency: evidence from Malaysia/Bee Wah Ooi … [et al.].- International Journal of Corporate Governance. 2020; Vol.11, No.2: 109-128.
100393 Predicting the threat of shareholder activism among Indian firms: development and application of shareholder activism prediction model/Ajaz Ul Islam, Sanjay Kumar Mishra, Vikas Srivastava.- International Journal of Corporate Governance. 2020; Vol.11, No.2: 129-151.
100394 Board independence and disclosure quality of the UK Investor Relation Magazine Award winning public firms: a matched-pair analysis/Nooraisah Katmon, Omar Al Farooque.- International Journal of Corporate Governance. 2020; Vol.11, No.2: 152-201.
100395 Women’s leadership, performance and governance in Lebanese microfinance institutions/Miriam Aziz … [et al.].- International Journal of Corporate Governance. 2020; Vol.11, No.2: 202-221.
100396 The Mixed Legacy of Magna Carta for American Religious Freedom/Steven K. Green.- Journal of Law and Religion. 2017; Vol.32, No.2: 207-226.
100397 Is It Unconstitutional to Prohibit Faith-Based Schools from Becoming Charter Schools?/Stephen D. Sugarman.- Journal of Law and Religion. 2017; Vol.32, No.2: 227-262.
100398 Church Corporations and the Conflict of Laws in Antebellum America/Kellen Funk.- Journal of Law and Religion. 2017; Vol.32, No.2: 263-284.
100399 The Justiciability of Religion/Satvinder S. Juss.- Journal of Law and Religion. 2017; Vol.32, No.2: 285-310.
100400 In a Place Parallel to God: The Draft, the Demonic, and the Conscientious Cubist/Nathaniel Berman.- Journal of Law and Religion. 2017; Vol.32, No.2: 311-339.
100401 The Judgment of Pontius Pilate: A Critique of Giorgio Agamben/D. L. Dusenbury.- Journal of Law and Religion. 2017; Vol.32, No.2: 340-365.
100402 Legal Polycentrism: A Christian Theological and Jurisprudential Evaluation/David VanDrunen.- Journal of Law and Religion. 2017; Vol.32, No.3: 383-405.
100403 Buddhist Law in Early Tibet: The Emergence of an Ideology/Fernanda Pirie.- Journal of Law and Religion. 2017; Vol.32, No.3: 406-422.
100404 Obeah, Vagrancy, and the Boundaries of Religious Freedom: Analyzing the Proscription of Pretending to Possess Supernatural Powers in the Anglophone Caribbean/Danielle N. Boaz.- Journal of Law and Religion. 2017; Vol.32, No.3: 423-448.
100405 Witches, Odin, and the English State: The Legal Reception of a Counter-Cultural Minority Religious Movement/G. J. Wheeler.- Journal of Law and Religion. 2017; Vol.32, No.3: 449-469.
100406 The Right to Ritual Slaughter in Africa: A Comparative Constitutional Analysis/Enyinna S. Nwauche.- Journal of Law and Religion. 2017; Vol.32, No.3: 470-490.
100407 The New Genealogy of Religious Freedom/David Decosimo.- Journal of Law and Religion. 2018; Vol.33, No.1: 3-41.
100408 Judging Religion and Judges’ Religions/Howard Kislowicz.- Journal of Law and Religion. 2018; Vol.33, No.1: 42-60.
100409 Jewish Law, State, and Social Reality: Prenuptial Agreements for the Prevention of Divorce Refusal in Israel and the United States/Amihai Radzyner.- Journal of Law and Religion. 2018; Vol.33, No.1: 61-88.
100410 Temporary Marriage: A Comparison of the Jewish and Islamic Conceptions/Yehezkel Margalit.- Journal of Law and Religion. 2018; Vol.33, No.1: 89-107.
100411 Why Does Religious Establishment Need to Justify Itself?/Andrea Pin.- Journal of Law and Religion. 2018; Vol.33, No.2: 134-136.
100412 The (Not So) Exceptional Establishment Clause of the United States Constitution/Brett G. Scharffs.- Journal of Law and Religion. 2018; Vol.33, No.2: 137-154.
100413 The Catholic Church Tested for Confessionalism: The Vatican II Doctrinal Principles/Matteo Visioli.- Journal of Law and Religion. 2018; Vol.33, No.2: 155-171.
100414 Religious Freedom Without Equality? Religious Minorities and the Establishment of Religion in Argentina/Juan Martin Vives.- Journal of Law and Religion. 2018; Vol.33, No.2: 172-191.
100415 The Bureaucratization of Religion in Southeast Asia: Expanding or Restricting Religious Freedom?/Mirjam Kunkler.- Journal of Law and Religion. 2018; Vol.33, No.2: 192-196.
100416 Buddhist Bureaucracy and Religious Freedom in Thailand/Tomas Larsson.- Journal of Law and Religion. 2018; Vol.33, No.2: 197-211.
100417 Bureaucratic Islam Compared: Classificatory Power and State-Ified Religious Meaning-Making in Brunei and Singapore/Dominik M. Muller.- Journal of Law and Religion. 2018; Vol.33, No.2: 212-247.
100418 The Political Origins of Islamic Courts in Divided Societies: The Case of Malaysia/Kikue Hamayotsu.- Journal of Law and Religion. 2018; Vol.33, No.2: 248-270.
100419 Eat, Pray, Regulate: The Indonesian Ulama Council and the Management of Islamic Affairs/Stewart Fenwick.- Journal of Law and Religion. 2018; Vol.33, No.2: 271-290.
100420 The Bureaucratization of Muslim Marriage in Indonesia/Eva F. Nisa.- Journal of Law and Religion. 2018; Vol.33, No.2: 291-309.
100421 Making the Case for Religious Freedom in Secular Societies/Mary Ann Glendon.- Journal of Law and Religion. 2018; Vol.33, No.3: 329-339.
100422 Faith-Based Arbitration Evaluated: The Policy Arguments for and Against Religious Arbitration in America/Michael J. Broyde.- Journal of Law and Religion. 2018; Vol.33, No.3: 340-389.
100423 Shari’a as Taboo of Modern Law: Halal Food, Islamophobia, and China/Matthew S. Erie.- Journal of Law and Religion. 2018; Vol.33, No.3: 390-420.
100424 Hong Kong’s Chinese Temples Ordinance: A Cautionary Case Study of Discriminatory and Misguided Regulation of Religious Fraud/Jianlin Chen.- Journal of Law and Religion. 2018; Vol.33, No.3: 421-446.
100425 Pope Francis, True Religion, and Religious Liberty/Joel Harrison.- Journal of Law and Religion. 2018; Vol.33, No.3: 447-480.
100426 Accommodating Religious Law with a Civil Legal System: Lessons from the Jewish Law Experience in Financial Family Matters/Avishalom Westreich.- Journal of Law and Religion. 2018; Vol.33, No.3: 481-503.
100427 Napoleonic Freedom of Worship in Law and Art/Levi Cooper.- Journal of Law and Religion. 2019; Vol.34, No.1: 3-41.
100428 Varieties of Burden in Religious Accommodations/Anna Su.- Journal of Law and Religion. 2019; Vol.34, No.1: 42-63.
100429 Reproductive Politics and Populism: Pentecostal Religion and Hegemony in the Philippines/Giovanni Maltese.- Journal of Law and Religion. 2019; Vol.34, No.1: 64-84.
100430 Medical Referral for Abortion and Freedom of Conscience in Australian Law/Joanne Howe, Suzanne Le Mire.- Journal of Law and Religion. 2019; Vol.34, No.1: 85-112.
100431 Biblical Law in Greco-Roman Attire: The Case of Levirate Marriage in Late Antique Christian Legal Traditions/Yifat Monnickendam.- Journal of Law and Religion. 2019; Vol.34, No.2: 136-164.
100432 On Blood, Power, and Public Interest: The Concealment of Hindu Sacrificial Rites Under Indian Law/Deonnie Moodie.- Journal of Law and Religion. 2019; Vol.34, No.2: 165-182.
100433 Reconciling John Milbank and Religious Freedom: Liberalism Through Love/Alex Deagon.- Journal of Law and Religion. 2019; Vol.34, No.2: 183-209.
100434 Same-Sex Relations and the Catholic Church: How Law and Doctrine Have Evolved, 1820-2020/Charles J. Reid.- Journal of Law and Religion. 2019; Vol.34, No.2: 210-244.
100435 Higher Education for Haredim in Israel/Tova Hartman, Chaim Zicherman.- Journal of Law and Religion. 2019; Vol.34, No.3: 273-283.
100436 From Law to Dharma: State Law and Sacred Duty in Ancient India/Mark McClish.- Journal of Law and Religion. 2019; Vol.34, No.3: 284-309.
100437 Family, Nation Building, and Citizenship: The Legal Representation of Muslim Women in the Ban Against the Bigamy Clause of 1951/Rawia Aburabia.- Journal of Law and Religion. 2019; Vol.34, No.3: 310-331.
100438 Child Law in Muslim Jurisdictions: The Role of the State in Establishing Filiation (NASAB) and Protecting Parentless Children/Dorthe Engelcke, Nadjma Yassari.- Journal of Law and Religion. 2019; Vol.34, No.3: 332-335.
100439 Filiation and Adoption Among Muslims in India: The Quagmires of a Religious Minority Law/Jean-Philippe Dequen.- Journal of Law and Religion. 2019; Vol.34, No.3: 336-355.
100440 The Status of Children Born out of Wedlock and Adopted Children in Indonesia: Interactions Between Islamic, Adat, and Human Rights Norms/Euis Nurlaelawati, Stijn Cornelis van Huis.- Journal of Law and Religion. 2019; Vol.34, No.3: 356-382.
100441 A Step Too Far? The Journey From Biological to Societal Filiation in the Child’s Right to Name and Identity in Islamic and International Law/Shaheen Sardar Ali.- Journal of Law and Religion. 2019; Vol.34, No.3: 383-407.
100442 Establishing Filiation (Nasab) and the Placement of Destitute Children into New Families: What Role Does the State Play?/Dorthe Engelcke.- Journal of Law and Religion. 2019; Vol.34, No.3: 408-432.
100443 Punishment, Forgiveness, and Mercy/Jeffrie G. Murphy.- Journal of Law and Religion. 2020; Vol.35, No.1: 5-16.
100444 Justice, Mercy, and Equality in Discretionary Criminal Justice Decision Making/Albert W. Alschuler.- Journal of Law and Religion. 2020; Vol.35, No.1: 18-32.
100445 Justifying Blasphemy Laws: Freedom of Expression, Public Morals, and International Human Rights Law/Neville Cox.- Journal of Law and Religion. 2020; Vol.35, No.1: 33-60.
100446 The Legal Notion of Traditional Religions in Lithuania and Its Sociopolitical Consequences/Egdunas Racius.- Journal of Law and Religion. 2020; Vol.35, No.1: 61-78.
100447 The Political Theology of Justice Hugo Black/Brett Bertucio.- Journal of Law and Religion. 2020; Vol.35, No.1: 79-101.
100448 Law, Religion, and Society in China: A Contested Terrain/Joshua T. Mauldin.- Journal of Law and Religion. 2020; Vol.35, No.1: 102-112.
100449 Freedom in Handcuffs: Religious Freedom in the Constitution of China/Songfeng Li.- Journal of Law and Religion. 2020; Vol.35, No.1: 113-137.
100450 The Relation Between Confucianism and Chinese Politics: History, Actuality, and Future/Lei Sun.- Journal of Law and Religion. 2020; Vol.35, No.1: 138-148.
100451 Subordination, Separation, and Autonomy: Chinese Protestant Approaches to the Relationship Between Religion and State/Pan-Chiu Lai.- Journal of Law and Religion. 2020; Vol.35, No.1: 149-164.
100452 Religion and Politics in Africa: Three Studies on Nigeria/Mohammed Bashir Salau.- Journal of Law and Religion. 2020; Vol.35, No.1: 165-177.
100453 On the Solely Jurisdictional Reading of Nonestablishment/Franklin I. Gamwell.- Journal of Law and Religion. 2020; Vol.35, No.2: 198-214.
100454 Engagements and Entanglements: The Contemporary Waqf and the Fragility of Shi’i Quietism/Haider Ala Hamoudi.- Journal of Law and Religion. 2020; Vol.35, No.2: 215-249.
100455 The Limits of Liberal Inclusivity: How Defining Islamophobia Normalizes Anti-Muslim Racism/Rebecca Ruth Gould.- Journal of Law and Religion. 2020; Vol.35, No.2: 250-269.
100456 Witch-Killings and the Law in Uganda/Rukundo Solomon.- Journal of Law and Religion. 2020; Vol.35, No.2: 270-296.
100457 We Shouldn’t Wait for Heaven: How Head/Body Transplantation Causes Us to Reevaluate Halakhic Conceptions of Life and Death/Ira Bedzow, John Loike, Noam Stadlan.- Journal of Law and Religion. 2020; Vol.35, No.2: 297-320.
100458 She Could Steal, but She Could Not Rob: Punishment Inflation in Burglary Statutes Nationwide/Candace McCoy, Phillip M. Kopp.- Journal of Legislation. 2019; Vol.46, No.1: 1-33.
100459 Americans in Waiting: Finding Solutions for Long Term Residents/Shoba Sivaprasad Wadhia.- Journal of Legislation. 2019; Vol.46, No.1: 34-45.
100460 The Family Office Rule: A Re-Examination/Kevin Asencio.- Journal of Legislation. 2019; Vol.46, No.1: 46-68.
100461 Back to the Farm: A Call to Re-Invigorate New York City’s Biosolid Program/Brendan Collins.- Journal of Legislation. 2019; Vol.46, No.1: 69-92.
100462 Debts Paid: Ending Criminal Disenfranchisement/Tyler Knutson.- Journal of Legislation. 2019; Vol.46, No.1: 93-113.
100463 The Indefensible Gay Panic Defense/Devan N. Patel.- Journal of Legislation. 2019; Vol.46, No.1: 114-133.
100464 Why Conservative Religious Organizations and Believers Should Support the Fairness for All Act/Chris Stewart, Gene Schaerr.- Journal of Legislation. 2019; Vol.46, No.2: 134-206.
100465 RLUIPA at 20: A Quantitative Study of Its Impact on Land Use and Religious Minorities/Lucien J. Dhooge.- Journal of Legislation. 2019; Vol.46, No.2: 207-244.
100466 Does Objectives-Based Financial Regulation Imply a Rethink of Legislatively Mandated Economic Regulation? A Literature Review/Bryane Michael, Say-Hak Goo, Svitlana Osaulenko.- Journal of Legislation. 2019; Vol.46, No.2: 245-275.
100467 The Relationship Between the Bill of Attainder Clause, The Use of Sanctions as a Regulatory Tool for Foreign Trade, and Corporate Personhood/Alina Veneziano.- Journal of Legislation. 2019; Vol.46, No.2: 276-302.
100468 Federal Legislation Still Has a Role to Play in the Fight for Student-Athlete Compensation/Brandon Beyer.- Journal of Legislation. 2019; Vol.46, No.2: 303-325.
100469 Clarity or Confusion?: The Common Law Economic Substance Doctrine and Its Statutory Counterpart/Summer Desloge.- Journal of Legislation. 2019; Vol.46, No.2: 326-345.
100470 #CourtsToo: Constitutional Judicial Accountability in the #MeToo Era/Zachary Johnson.- Journal of Legislation. 2019; Vol.46, No.2: 346-370.
100471 New Evidence for the Broad View: Reconsidering the Absolute Priority Rule in Individual-Debtor Chapter 11 Cases Post-SBRA/Justin J. Maroni.- Journal of Legislation. 2019; Vol.46, No.2: 371-394.
100472 Cyber-Security, Privacy, and the Covid-19 Attenuation?/Vincent J. Samar.- Journal of Legislation. 2021; Vol.47, No.1: 1-38.
100473 Thinking Like a Lawyer About Legislation: Implementing Legislative Decision Theory Through Improved Citation/Hugh L. Brady.- Journal of Legislation. 2021; Vol.47, No.1: 39-80.
100474 Regulating the Political Wild West: State Efforts to Disclose Sources of Online Political Advertising/Victoria Smith Ekstrand, Ashley Fox.- Journal of Legislation. 2021; Vol.47, No.1: 81-111.
100475 Reforming and Clarifying Special Immigrant Juvenile Status/Brad Reynolds.- Journal of Legislation. 2021; Vol.47, No.1: 112-132.
100476 The Lack of Regulation in Preventing Greenwashing of Cosmetics in the U.S./Alexa Riccolo.- Journal of Legislation. 2021; Vol.47, No.1: 133-155.
100477 Michigan’s Driver’s Licensing Legislation: The Road to Unlicensed Drivers/Alexa Tipton.- Journal of Legislation. 2021; Vol.47, No.1: 156-178.
100478 Challenges of Leadership in the Twenty-First Century/Leon E. Panetta.- Journal of Legislation. 2021; Vol.47, No.2: 1-7.
100479 Criminalizing Material Support to Domestic Terrorist Organizations: A National Security Imperative/Jimmy Gurule.- Journal of Legislation. 2021; Vol.47, No.2: 8-37.
100480 Legislative Actions to Promote and Enforce Ethical Conduct in Government/Christine Todd Whitman.- Journal of Legislation. 2021; Vol.47, No.2: 38-43.
100481 Propaganda by Permission: Examining Political Activities Under the Foreign Agents Registration Act/Tarun Krishnakumar.- Journal of Legislation. 2021; Vol.47, No.2: 44-74.
100482 Vaccination Evasion: Legislating a Solution Through a Revised Vaccinate All Children Act of 2019/Sophia C. Aguilar.- Journal of Legislation. 2021; Vol.47, No.2: 75-104.
100483 Care in the Time of Covid: Addressing the State of Family and Medical Leave in Light of the Covid-19 Pandemic/Emily Kowalik.- Journal of Legislation. 2021; Vol.47, No.2: 105-132.
100484 The Corporate Transparency Act: A Step Toward Broken Shells/Brendan O’Leary.- Journal of Legislation. 2021; Vol.47, No.2: 133-155.
100485 For the Forgiveness of Sins: A Comparative Constitutional Analysis and Defense of the Clergy-Penitent Privilege in the United States and Australia/James Grant Semonin.- Journal of Legislation. 2021; Vol.47, No.2: 156-192.
100486 Carlen v Drury (1812): The Origins of the Internal Management Debate in Corporate Law/Victoria Barnes, James Oldham.- Journal of Legal History. 2017; Vol.38, No.1: 1-26.
100487 Defending the Accused: The Impact of Legal Representation on Criminal Trial Outcomes in Victoria, Australia 1861-1961/Alana Piper, Mark Finnane.- Journal of Legal History. 2017; Vol.38, No.1: 27-53.
100488 Female Husbands, Community and Courts in the Eighteenth Century/Caroline Derry.- Journal of Legal History. 2017; Vol.38, No.1: 54-79.
100489 Scottish Legal History Group Report 2016.- Journal of Legal History. 2017; Vol.38, No.1: 80-83.
100490 Migrations of Manuscripts 2016/John Baker.- Journal of Legal History. 2017; Vol.38, No.1: 84-113.
100491 Writing Histories of Law and Emotion/Merridee L. Bailey, Kimberley-Joy Knight.- Journal of Legal History. 2017; Vol.38, No.2: 117-129.
100492 Emotions in the Early Common Law (c. 1166-1215)/John Hudson.- Journal of Legal History. 2017; Vol.38, No.2: 130-154.
100493 Narratives of Feeling and Majesty: Mediated Emotions in the Eighteenth-Century Criminal Courtroom/Amy Milka, David Lemmings.- Journal of Legal History. 2017; Vol.38, No.2: 155-178.
100494 She Felt Strongly the Injury to Her Affections: Breach of Promise of Marriage and the Medicalization of Heartbreak in Early Twentieth-Century Australia/Alecia Simmonds.- Journal of Legal History. 2017; Vol.38, No.2: 179-202.
100495 Narrative, Law and Emotion: Husband Killers in Early Nineteenth-Century Ireland/Katie Barclay.- Journal of Legal History. 2017; Vol.38, No.2: 203-227.
100496 The illegal sentences which magistrates were daily passing: The Backstory to Governor Richard Bourke’s 1832 Punishment and Summary Jurisdiction Act in Convict New South Wales/David Andrew Roberts.- Journal of Legal History. 2017; Vol.38, No.3: 231-253.
100497 The Origins of Trade Secrecy Law in England, 1600-1851/Sean Bottomley.- Journal of Legal History. 2017; Vol.38, No.3: 254-281.
100498 Bentham on the Interpretation of Laws/Xiaobo Zhai.- Journal of Legal History. 2017; Vol.38, No.3: 282-307.
100499 John Vincent’s Reading at Gray’s Inn, 1668/9, on the Merchants’ Assurances Act 1601/Jeffrey Thomson.- Journal of Legal History. 2017; Vol.38, No.3: 308-333.
100500 In fabrorum potestate: Plautus and the Mother’s Power in Ancient Rome/Maria Elena Roccia.- Journal of Legal History. 2018; Vol.39, No.1: 1-17.
100501 The Origins of Alien Status in the English Common Law/Paul Brand.- Journal of Legal History. 2018; Vol.39, No.1: 18-28.
100502 Jeremy Bentham and Equity: The Court of Chancery, Lord Eldon, and the Dispatch Court Plan/Chris Riley.- Journal of Legal History. 2018; Vol.39, No.1: 29-57.
100503 King Charls His Case: The Intended Prosecution of Charles I/Sean Kelsey.- Journal of Legal History. 2018; Vol.39, No.1: 58-87.
100504 Scottish Legal History Group Report 2017.- Journal of Legal History. 2018; Vol.39, No.1: 88-91.
100505 Migrations of Manuscripts 2017/John Baker.- Journal of Legal History. 2018; Vol.39, No.1: 92-112.
100506 The Right to Shoot Himself: Secession in the British Commonwealth of Nations/Donal K. Coffey.- Journal of Legal History. 2018; Vol.39, No.2: 117-139.
100507 Judging a Judge: A Reappraisal of Lord Mansfield and Somerset’s Case/Alexander Jackman.- Journal of Legal History. 2018; Vol.39, No.2: 140-156.
100508 The Failure of the First Income Tax: A Tale of Commercial Tax Evaders?/Katherine Cousins.- Journal of Legal History. 2018; Vol.39, No.2: 157-186.
100509 Constitutional Rights in the Irish Home Rule Bill of 1893/Tom Allen.- Journal of Legal History. 2018; Vol.39, No.2: 187-215.
100510 Changes to Common Law Printing in the 1630s: Unlawful, Unreliable, Dishonest?/Ian Williams.- Journal of Legal History. 2018; Vol.39, No.3: 225-252.
100511 Felony Forfeiture at the Manor of Worfield, C.1370-C.1600/Spike Gibbs.- Journal of Legal History. 2018; Vol.39, No.3: 253-277.
100512 Thirteenth-Century Origins of Punitive or Exemplary Damages: The Statute of Westminster I (1275) and Roman Law/Jason Taliadoros.- Journal of Legal History. 2018; Vol.39, No.3: 278-306.
100513 The Contribution of Contemporary Mathematics to Contractual Fairness in Equity, 1751-1867/Ciara Kennefick.- Journal of Legal History. 2018; Vol.39, No.3: 307-339.
100514 The Emergence and Development of Statutory Process for the Compulsory Purchase of Land for Transport Infrastructure in England and Wales, c.1530-1800/Stephen Gadd.- Journal of Legal History. 2019; Vol.40, No.1: 1-20.
100515 Rebutting the Presumption: Rethinking the Common Law Principle of Marital Coercion in Eighteenth- and Nineteenth-Century England/Emily Ireland.- Journal of Legal History. 2019; Vol.40, No.1: 21-43.
100516 It is necessary that the issue be heard to cry or squall within the four [walls]: Qualifying for Tenancy by the Curtesy of England in the Reign of Edward I/Gwen Seabourne.- Journal of Legal History. 2019; Vol.40, No.1: 44-68.
100517 Scottish Legal History Group Report 2018.- Journal of Legal History. 2019; Vol.40, No.1: 69-71.
100518 Migrations of Manuscripts 2018/John Baker.- Journal of Legal History. 2019; Vol.40, No.1: 72-94.
100519 Family Law(s) under the Roman Empire/Yifat Monnickendam, Paul J. du Plessis.- Journal of Legal History. 2019; Vol.40, No.2: 107-109.
100520 The Limits of Legal Pluralism in the Roman Empire/Kimberley Czajkowski.- Journal of Legal History. 2019; Vol.40, No.2: 110-129.
100521 Greek Influences on Roman Dowry Law/Michael Leese.- Journal of Legal History. 2019; Vol.40, No.2: 130-154.
100522 Herod the Great and the Iudicium Domesticum: Legal Pluralism to Die For/Thomas A. J. McGinn.- Journal of Legal History. 2019; Vol.40, No.2: 155-181.
100523 Did Roman Treatment of Freedwomen Influence Rabbinic Halakhah on the Status of Female Converts in Marriage?/Yael Wilfand.- Journal of Legal History. 2019; Vol.40, No.2: 182-202.
100524 Marriage and Family Law in the Ancient Church Order Literature/Joseph G. Mueller.- Journal of Legal History. 2019; Vol.40, No.2: 203-221.
100525 The Transportation of Bigamists in Early-Nineteenth-Century England and Wales/Rebecca Probert, Liam D’Arcy-Brown.- Journal of Legal History. 2019; Vol.40, No.3: 223-252.
100526 Lambe v Finch (1626): An Early Seventeenth-Century Expectant Heir Chancery Suit in Context/Helen Saunders.- Journal of Legal History. 2019; Vol.40, No.3: 253-269.
100527 Construction and Execution of Trusts in Chancery, c. 1660-1750/David Foster.- Journal of Legal History. 2019; Vol.40, No.3: 270-297.
100528 Inequality, Just Price and Bad Bargains: Contracting Attitudes after the South Sea Crash, 1720/Stephen Bogle.- Journal of Legal History. 2019; Vol.40, No.3: 298-325.
100529 The Evolution of Manor Courts in Medieval England, c.1250-1350: The Evidence of the Personal Actions/Chris Briggs, Phillipp R. Schofield.- Journal of Legal History. 2020; Vol.41, No.1: 1-28.
100530 Charitable Endowment and Social Change: Cy-Pres Orders and Schemes, 1837-1901/Charles Mitchell.- Journal of Legal History. 2020; Vol.41, No.1: 29-59.
100531 Professional Liability and Forensic Science in the Context of the Lex Aquilia/Ido Israelowich.- Journal of Legal History. 2020; Vol.41, No.1: 60-77.
100532 Scottish Legal History Group Report 2019.- Journal of Legal History. 2020; Vol.41, No.1: 78-81.
100533 Migrations of Manuscripts 2019/John Baker.- Journal of Legal History. 2020; Vol.41, No.1: 82-107.
100534 On Legal Biography/Victoria Barnes, Catharine MacMillan, Stefan Vogenauer.- Journal of Legal History. 2020; Vol.41, No.2: 115-121.
100535 Sir Edward Fry: Law, Science and Religion/Catharine MacMillan.- Journal of Legal History. 2020; Vol.41, No.2: 122-142.
100536 Interrogating the Self-told Narrative: Lord Lindley’s Autobiography, his Life and his Legal Biography/Victoria Barnes.- Journal of Legal History. 2020; Vol.41, No.2: 143-163.
100537 The Disruptive Power of Legal Biography: The Life of Lord Phillimore – Churchman and Judge/Charlotte Smith.- Journal of Legal History. 2020; Vol.41, No.2: 164-185.
100538 Feminist Legal Biography: A Model for All Legal Life Stories/Rosemary Auchmuty, Erika Rackley.- Journal of Legal History. 2020; Vol.41, No.2: 186-211.
100539 Collusive Litigation in the Early Years of the English Common Law: The Use of Mort D’Ancestor for Conveyancing Purposes c. 1198-1230/William Eves.- Journal of Legal History. 2020; Vol.41, No.3: 227-256.
100540 Ownership in the Seventeenth-century Admiralty Court/George F. Steckley.- Journal of Legal History. 2020; Vol.41, No.3: 257-289.
100541 Towards a Characterization of Race Law in Medieval Wales/Matthew Frank Stevens, Teresa Phipps.- Journal of Legal History. 2020; Vol.41, No.3: 290-331.
100542 Trials by Ordeal in a Kentish Court in the Early Thirteenth Century/Henry Summerson.- Journal of Legal History. 2020; Vol.41, No.3: 332-342.
100543 Restitution in the conflict of laws: characterization and choice-of-law in Australia/Andreas Karl Edward Sherborne.- Journal of Private International Law. 2017; Vol.13, No.1: 1-34.
100544 Post-dispute agreements on choice of law/Y.L. Tan.- Journal of Private International Law. 2017; Vol.13, No.1: 35-70.
100545 Rome I Regulation: binding authority for arbitral tribunals in the European Union?/Davor Babic.- Journal of Private International Law. 2017; Vol.13, No.1: 71-90.
100546 Choice of court agreements under Brussels Ia and under the Hague convention: coherences and clashes/Matthias Weller.- Journal of Private International Law. 2017; Vol.13, No.1: 91-129.
100547 The origins of the Scottish forum non conveniens doctrine/Ardavan Arzandeh.- Journal of Private International Law. 2017; Vol.13, No.1: 130-151.
100548 Private international law principles for ubiquitous intellectual property infringement – a solution in search of a problem?/Andrew F. Christie.- Journal of Private International Law. 2017; Vol.13, No.1: 152-183.
100549 Reciprocity and the recognition and enforcement of foreign judgments: a lot of bark but not much bite/Beligh Elbalti.- Journal of Private International Law. 2017; Vol.13, No.1: 184-218.
100550 Maintenance surveyed/David McClean.- Journal of Private International Law. 2017; Vol.13, No.1: 219-229.
100551 Just how free is a free choice of law in contract in the EU?/Peter Mankowski.- Journal of Private International Law. 2017; Vol.13, No.2: 231-258.
100552 Constitutionalizing Canadian private international law – 25 years since Morguard/Joost Blom.- Journal of Private International Law. 2017; Vol.13, No.2: 259-293.
100553 Freedom of establishment, conflict of laws and the transfer of a company’s registered office: towards full cross-border corporate mobility in the internal market?/Johan Meeusen.- Journal of Private International Law. 2017; Vol.13, No.2: 294-323.
100554 The recast of the Insolvency Regulation: a third country perspective/Nicolo Nisi.- Journal of Private International Law. 2017; Vol.13, No.2: 324-355.
100555 A new frontier for Brussels I – private law remedies for breach of the Regulation?/Ian Bergson.- Journal of Private International Law. 2017; Vol.13, No.2: 356-385.
100556 Exclusive choice of court agreements: some issues on the Hague Convention on choice of court agreements and its relationship with the Brussels I recast especially anti-suit injunctions, concurrent proceedings and the implications of BREXIT/Mukarrum Ahmed, Paul Beaumont.- Journal of Private International Law. 2017; Vol.13, No.2: 386-410.
100557 The Asian Principles of Private International Law: objectives, contents, structure and selected topics on choice of law/Weizuo Chen, Gerald Goldstein.- Journal of Private International Law. 2017; Vol.13, No.2: 411-434.
100558 The statutist trap and subject-matter jurisdiction/Maria Hook.- Journal of Private International Law. 2017; Vol.13, No.2: 435-462.
100559 State of play of cross-border surrogacy arrangements – is there a case for regulatory intervention by the EU?/Chris Thomale.- Journal of Private International Law. 2017; Vol.13, No.2: 463-473.
100560 Service of proceedings on the defendant as a safeguard of fairness in civil proceedings: in search of minimum standards from EU legislation and European case-law/Fernando Gascon Inchausti.- Journal of Private International Law. 2017; Vol.13, No.3: 475-518.
100561 Trust jurisdiction clauses: their proper ambit/Adam S. Hofri-Winogradow.- Journal of Private International Law. 2017; Vol.13, No.3: 519-545.
100562 International surrogacy before the European Court of Human Rights/Claire Fenton-Glynn.- Journal of Private International Law. 2017; Vol.13, No.3: 546-567.
100563 The hearing of the child in the Brussels IIa Regulation and its Recast Proposal/Benedetta Ubertazzi.- Journal of Private International Law. 2017; Vol.13, No.3: 568-601.
100564 Just a click away? Jurisdiction and virtually carrying on business in Canada/Sophie Stoyan.- Journal of Private International Law. 2017; Vol.13, No.3: 602-632.
100565 The partially modernized Chinese conflicts system: achievements and challenges:/Jie (Jeanne) Huang.- Journal of Private International Law. 2017; Vol.13, No.3: 633-654.
100566 Acts of state and the frontiers of private (international) law/Andrew Dickinson.- Journal of Private International Law. 2018; Vol.14, No.1: 1-37.
100567 Interpreting non-exclusive jurisdiction agreements/Louise Merrett.- Journal of Private International Law. 2018; Vol.14, No.1: 38-65.
100568 Effect of exclusive choice-of-court agreements in favour of third states within the Brussels I Regulation Recast/Alexander Richard Eduard Kistler.- Journal of Private International Law. 2018; Vol.14, No.1: 66-95.
100569 Recasting West Tankers in the deep water: how Gazprom and recast Brussels I reconcile Brussels I with international arbitration/Youseph Farah, Sara Hourani.- Journal of Private International Law. 2018; Vol.14, No.1: 96-129.
100570 A theoretical perspective of the public policy doctrine in the conflict of laws/Kenny Chng.- Journal of Private International Law. 2018; Vol.14, No.1: 130-159.
100571 Establishing habitual residence of adults under the Brussels IIa regulation: best practices from national case-law/Agne Limante.- Journal of Private International Law. 2018; Vol.14, No.1: 160-181.
100572 Operating across national and linguistic borders/Ana M. Lopez-Rodriguez.- Journal of Private International Law. 2018; Vol.14, No.1: 182-192.
100573 Assumed jurisdiction in Canada: identifying and interpreting presumptive connecting factors/Stephen G.A. Pitel, Vaughan Black.- Journal of Private International Law. 2018; Vol.14, No.2: 193-224.
100574 Party autonomy, inconsistency and the specific characteristics of family law in the EU/Lara Walker.- Journal of Private International Law. 2018; Vol.14, No.2: 225-261.
100575 Enforcement of foreign commercial judgments in China/King Fung Tsang.- Journal of Private International Law. 2018; Vol.14, No.2: 262-294.
100576 Jurisdiction agreements in Chinese conflict of laws: searching for ways to implement the Hague Convention on Choice of Court Agreements in China/Yong Gan.- Journal of Private International Law. 2018; Vol.14, No.2: 295-318.
100577 Third-Party effects of the assignment of claims: new momentum from the Commission’s Capital Markets Union Action Plan and the Commission s 2018 Proposal/Hendric Labonte.- Journal of Private International Law. 2018; Vol.14, No.2: 319-342.
100578 Party autonomy in Vietnam – the new choice of law rules for international contracts in the civil code 2015/Thi Hong Trinh Nguyen.- Journal of Private International Law. 2018; Vol.14, No.2: 343-367.
100579 The regulation of patrimony within civil law systems: from a unitary to a divisional approach in the management of patrimonial assets and its effects on private international law rules/Giulio Peroni.- Journal of Private International Law. 2018; Vol.14, No.2: 368-382.
100580 A child-friendly area of freedom, security and justice: work in progress in international child abduction cases/Maria Caterina Baruffi.- Journal of Private International Law. 2018; Vol.14, No.3: 385-420.
100581 International child abduction and the best interests of the child: an analysis of judicial reasoning in two jurisdictions/Charlotte Mol, Thalia Kruger.- Journal of Private International Law. 2018; Vol.14, No.3: 421-454.
100582 Recognition and enforcement of foreign judgments in the absence of the debtor and his assets within the jurisdiction: reversing the burden of proof/Hayk Kupelyants.- Journal of Private International Law. 2018; Vol.14, No.3: 455-475.
100583 Implications of Article 81(1) TFEU’s recognition clause for EU conflict of laws rules/Aleksandrs Fillers.- Journal of Private International Law. 2018; Vol.14, No.3: 476-499.
100584 The nature and enforcement of choice of law agreements/Mukarrum Ahmed.- Journal of Private International Law. 2018; Vol.14, No.3: 500-531.
100585 Mixed contracts under the Brussels Ia Regulation: searching for a jurisdictional identity/Diletta Danieli.- Journal of Private International Law. 2018; Vol.14, No.3: 532-548.
100586 The extent of jurisdiction under the forum delicti rule in European trademark litigation/Torsten Bjorn Larsen.- Journal of Private International Law. 2018; Vol.14, No.3: 549-561.
100587 Choice of law in relation to matrimonial property in the 21st century/Rhona Schuz.- Journal of Private International Law. 2019; Vol.15, No.1: 1-49.
100588 Understanding public policy limits to the enforceability of forum selection clauses after Douez v Facebook/Liam W. Harris.- Journal of Private International Law. 2019; Vol.15, No.1: 50-96.
100589 Singapore as a centre for international commercial litigation: party autonomy to the fore/Adeline Chong, Man Yip.- Journal of Private International Law. 2019; Vol.15, No.1: 97-129.
100590 Enforcing ECOWAS judgments in Nigeria through the common law rule on the enforcement of foreign judgments/Muyiwa Adigun.- Journal of Private International Law. 2019; Vol.15, No.1: 130-161.
100591 Contribution of the Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts to the codification of party autonomy under OHADA Law/Justin Monsenepwo.- Journal of Private International Law. 2019; Vol.15, No.1: 162-185.
100592 Chinese private international law and online data protection/Jeanne Huang.- Journal of Private International Law. 2019; Vol.15, No.1: 186-209.
100593 Product liability and protection of EU consumers: is it time for a serious reassessment?/Giorgio Risso.- Journal of Private International Law. 2019; Vol.15, No.1: 210-233.
100594 The flowing tide of parties’ freedom in private international law: party autonomy in contractual choice of law in China/Guangjian Tu.- Journal of Private International Law. 2019; Vol.15, No.1: 234-246.
100595 Some critical comments on the new Swedish rules on non-recognition of foreign child marriages/Michael Bogdan.- Journal of Private International Law. 2019; Vol.15, No.2: 247-256.
100596 A first principles approach to couples’ property in the conflict of laws/Maria Hook.- Journal of Private International Law. 2019; Vol.15, No.2: 257-287.
100597 Personhood and status of legal persons in private international law/John Robb.- Journal of Private International Law. 2019; Vol.15, No.2: 288-314.
100598 Choice of law for property issues regarding Bitcoin under English law/Michael Ng.- Journal of Private International Law. 2019; Vol.15, No.2: 315-338.
100599 The concepts of injustice and public policy in Article 6(c) of the Hague Choice of Court Convention/Johannes Landbrecht.- Journal of Private International Law. 2019; Vol.15, No.2: 339-364.
100600 Application of the EU Succession Regulation in practice: The case of Latvia and beyond/Toms Krumins.- Journal of Private International Law. 2019; Vol.15, No.2: 365-392.
100601 Notaries and their debt-collection writs under the Brussels Ia Regulation. A difficult characterisation/Martina Mantovani.- Journal of Private International Law. 2019; Vol.15, No.2: 393-417.
100602 The Ethiopian federation and private international law: the contours of the federal and the state governments’ jurisdictions/Mekuria Tsegaye Setegn.- Journal of Private International Law. 2019; Vol.15, No.2: 418-443.
100603 Asserting personal jurisdiction over non-resident class members: comparative insights for the United Kingdom/Rachael Mulheron.- Journal of Private International Law. 2019; Vol.15, No.3: 445-489.
100604 Recognition of jurisdictional determinations by foreign courts/Richard Garnett.- Journal of Private International Law. 2019; Vol.15, No.3: 490-515.
100605 Gateways within the Civil Procedure Rules and the future of service-out jurisdiction in England/Ardavan Arzandeh.- Journal of Private International Law. 2019; Vol.15, No.3: 516-540.
100606 Party autonomy in choice of court and jurisdiction over foreign-related commercial and maritime disputes in China/Liang Zhao.- Journal of Private International Law. 2019; Vol.15, No.3: 541-574.
100607 Rethinking the characterisation of issues relating to securities/Maisie Ooi.- Journal of Private International Law. 2019; Vol.15, No.3: 575-604.
100608 The operation of Article 4 of Rome II Regulation in English and Irish courts/Chukwuma Samuel Adesina Okoli, Emma Roberts.- Journal of Private International Law. 2019; Vol.15, No.3: 605-625.
100609 The interpretation and application of Article 13(1) b) of the Hague Child Abduction Convention in cases involving domestic violence: Revisiting X v Latvia and the principle of effective examination/Onyoja Momoh.- Journal of Private International Law. 2019; Vol.15, No.3: 626-657.
100610 Regulation, global governance and private international law: squaring the triangle/Matthias Lehmann.- Journal of Private International Law. 2020; Vol.16, No.1: 1-30.
100611 Moving towards harmonisation in the recognition and enforcement of foreign judgment rules in Asia/Adeline Chong.- Journal of Private International Law. 2020; Vol.16, No.1: 31-68.
100612 Re-enfranchising the investor of intermediated securities/Maisie Ooi.- Journal of Private International Law. 2020; Vol.16, No.1: 69-111.
100613 Legislative inaction and judicial legislation under the Ethiopian private international law regime: an analysis of selected decisions of the Federal Supreme Court’s Cassation Division/Mekuria Tsegaye Setegn.- Journal of Private International Law. 2020; Vol.16, No.1: 112-137.
100614 Choice of law for surrogacy agreements: in the in-between of status and contract/Sharon Shakargy.- Journal of Private International Law. 2020; Vol.16, No.1: 138-162.
100615 Dimensions of coherence in EU conflict-of-law rules/Felix M. Wilke.- Journal of Private International Law. 2020; Vol.16, No.1: 163-188.
100616 International commercial litigation in English-speaking Africa: a critical review/Chukwuma Samuel Adesina Okoli.- Journal of Private International Law. 2020; Vol.16, No.1: 189-203.
100617 The Hague 2019 Judgments Convention – from failure to success?/Peter Arnt Nielsen.- Journal of Private International Law. 2020; Vol.16, No.2: 205-246.
100618 The Hague Jurisdiction Project – what options for The Hague Conference?/Eva Jueptner.- Journal of Private International Law. 2020; Vol.16, No.2: 247-274.
100619 Enforcement of mediation settlement agreements in the EU and the need for reform/Haris P. Meidanis.- Journal of Private International Law. 2020; Vol.16, No.2: 275-299.
100620 Choice of court agreements and derogation from competition law/Kazuaki Nishioka.- Journal of Private International Law. 2020; Vol.16, No.2: 300-319.
100621 Concurrent liabilities and jurisdiction over individual contracts of employment under the Brussels Ia Regulation/Michiel Poesen.- Journal of Private International Law. 2020; Vol.16, No.2: 320-333.
100622 The EU Succession Regulation and forced heirship: a potential violation of German public policy?/Dorota Miler.- Journal of Private International Law. 2020; Vol.16, No.2: 334-349.
100623 Hayk Kupelyants on sovereign defaults before domestic courts/Matthias Lehmann.- Journal of Private International Law. 2020; Vol.16, No.2: 350-359.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up