تازه‌های مقالات فارسی بهمن‌ماه 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی بهمن‌ماه 97

 

رکورد

عنوان – پديدآور – مأخذ

۱۳۴۱۰ رابطه بين حقوق بشر و صلح؛ دو مفهوم اشتباه در اسلام و غرب=Interrelationship between Human Rights and Peace Two Mistaken Conceptions of Human Rights in both Islam and the West/ اولريش استين وورث.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۱(پياپي ‎۲۵)، بهار و تابستان: ص. ۳-‎۱۶.
۱۳۴۱۱ حق بر حاکميت بي طرف؛ دين، دولت و مسئله انطباق با حقوق بشر=The Right to Neutral Governance, Religion, the State & the Question of Human Rights Compliance/ جرون تمپرمن.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۱(پياپي ‎۲۵)، بهار و تابستان: ص. ۱۷-‎۳۸.
۱۳۴۱۲ محدوديت هاي آزادي دين و بيان در خصوص ارتداد براساس فقه سنتي مسلمانان و حقوق بشر بين المللي=Limitations on Freedom of Religion and Expression under Muslim Legal Traditions of Apostasy and under International Human Rights Law/ کامران هاشمي.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۱(پياپي ‎۲۵)، بهار و تابستان: ص. ۳۹-‎۷۲.
۱۳۴۱۳ آيا حقوق بشر بدون دين به سامان مي رسد؟=?Can Human Rights to Welfare Survive Without Religion/ زيگفرايد ون دووفل.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۱(پياپي ‎۲۵)، بهار و تابستان: ص. ۷۳-‎۱۰۰.
۱۳۴۱۴ حق شرط هاي اسلامي بر معاهدات حقوق بشري و جهان شمولي حقوق بشر در محدوده الگو واره هاي فرهنگ نسبي گرايي=Islamic Reservations  To Human Rights Treaties And Universality Of Human Rights Within The Cultural Relativist Paradigm/ احمد علي سواد.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۱(پياپي ‎۲۵)، بهار و تابستان: ص. ۱۰۱-‎۱۵۴.
۱۳۴۱۵ مشارکت افـراد و جوامع دينـي در صلح سازي و حقوق بشر=Engaging Religious Communities in Human Rights/ دن وسنر.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۱(پياپي ‎۲۵)، بهار و تابستان: ص. ۱۵۵-‎۱۸۰.
۱۳۴۲۲ اجلاس سالانه کانون وکلاي بين المللي IBA/ کارن روحاني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۷، سال هفتادم، شماره پياپي ‎۲۴۰: ص. ۱۵-‎۲۳.
۱۳۴۲۳ ظرفيت هاي ناشناخته اداره معاضدت/ نصرالله قهرماني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۷، سال هفتادم، شماره پياپي ‎۲۴۰: ص. ۲۵-‎۳۱.
۱۳۴۲۴ نقد تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي کيفري: موانع تقنيني، قضايي و مديريتي/ علي نجفي توانا.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۷، سال هفتادم، شماره پياپي ‎۲۴۰: ص. ۳۳-‎۴۱.
۱۳۴۲۵ نقد طرح دو فوريتي اعاده اموال نامشروع مسئولان/ سيد محمود کاشاني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۷، سال هفتادم، شماره پياپي ‎۲۴۰: ص. ۴۳-‎۵۱.
۱۳۴۲۶ سهم وکيل در برقراري موازنه ميان حق، قدرت و قانون/ گودرز افتخار جهرمي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۷، سال هفتادم، شماره پياپي ‎۲۴۰: ص. ۷۳-‎۸۲.
۱۳۴۲۷ مفهوم و موارد فسخ قرارداد کار/ حميدرضا پرتو، امين عباسي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۷، سال هفتادم، شماره پياپي ‎۲۴۰: ص. ۱۰۱-‎۱۱۳.
۱۳۴۲۸ بررسي تطبيقي اشتباه در پرداخت دين، پيش از اجل/ حسين رمضاني، رقيه ابراهيم پور امام.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۷، سال هفتادم، شماره پياپي ‎۲۴۰: ص. ۱۱۵-‎۱۳۳.
۱۳۴۲۹ ريسک هاي پروژه و تخصيص آنها در اسناد و مدارک/ ترجمه و تدوين محمد مهدي اسدي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۷، سال هفتادم، شماره پياپي ‎۲۴۰: ص. ۱۳۵-‎۱۶۳.
۱۳۴۳۰ نگاهي به مباني اخلاقي تصميم گيري وکلاي دادگستري/ محمد جواد موحدي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۷، سال هفتادم، شماره پياپي ‎۲۴۰: ص. ۱۶۵-‎۱۷۸.
۱۳۴۳۱ خودرو سازي يا جان بازي: نگاهي به دو دادنامه درباره تعهدات و مسئوليت شرکت خودروساز/ محمد حسين شهبازي، علي صابري.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۷، سال هفتادم، شماره پياپي ‎۲۴۰: ص. ۱۷۹-‎۱۸۴.
۱۳۴۳۲ نقد راي پرونده تلگرام: محروميت اکثريت براي حفظ آزادي اقليت!/ ابوذر نصرالهي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۷، سال هفتادم، شماره پياپي ‎۲۴۰: ص. ۱۸۵-‎۲۰۰.
۱۳۴۳۳ ايفاي دين از سوي شخص ثالث/ عباس ميرشکاري.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۷، سال هفتادم، شماره پياپي ‎۲۴۰: ص. ۲۰۱-‎۲۱۳.
۱۳۴۳۴ خرد دادگري/ محمدرضا عظيمي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۷، سال هفتادم، شماره پياپي ‎۲۴۰: ص. ۲۱۵-‎۲۲۲.
۱۳۴۳۵ حق دادخواهي در شاهنامه فردوسي/ عباس ايماني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۷، سال هفتادم، شماره پياپي ‎۲۴۰: ص. ۲۲۳-‎۲۳۰.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up