تازه‌های مقالات فارسی فروردین‌‌ماه 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی فروردین‌‌ماه 98

 

رکورد

عنوان – پديدآور – مأخذ

۱۳۴۴۳ حقوق تجارت تطبيقي: شرکت هاي تجارتي: سفته (فته طلب) – گزيده کتاب/ ربيعا اسکيني.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۹ (مسلسل ‎۴۹)، تير: ص ۹-‎۱۹.
۱۳۴۴۴ شرايط صحيح پرداخت برات/ ربيعا اسکيني.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۹ (مسلسل ‎۴۹)، تير: ص ۲۰-‎۲۹.
۱۳۴۴۵ دخالت مستقيم دولت در اقتصاد کشور/ احمد متين دفتري.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۹ (مسلسل ‎۴۹)، تير: ص ۳۰-‎۶۶.
۱۳۴۴۶ بررسي محاربه در فقه و در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۵ و سال ۱۳۹۲/ شهرزاد خواجه غياثي.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۹ (مسلسل ‎۴۹)، تير: ص ۶۷-‎۹۷.
۱۳۴۴۷ تشکيل قراردادها و تعهدات: تقسيم هاي عقد (قرارداد) – گزيده کتاب/ مهدي شهيدي.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۰ (مسلسل ‎۵۰)، مرداد: ص ۹-‎۴۱.
۱۳۴۴۸ قرارداد تشکيل بيع/ مهدي شهيدي.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۰ (مسلسل ‎۵۰)، مرداد: ص ۴۲-‎۶۴.
۱۳۴۴۹ کودک آزاري/ سيدمحمد موسوي بجنوردي.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۰ (مسلسل ‎۵۰)، مرداد: ص ۶۵-‎۷۷.
۱۳۴۵۰ قواعد فقهيه (جلد اول) – گزيده کتاب/ سيدمحمد بجنوردي.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۱ (مسلسل ‎۵۱)، شهريور: ص ۹-‎۲۵.
۱۳۴۵۱ ارث زن از شوهر/ سيدمحمد موسوي بجنوردي.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۱ (مسلسل ‎۵۱)، شهريور: ص ۲۶-‎۶۰.
۱۳۴۵۲ دوره مقدماتي حقوق مدني اعمال حقوقي (قرارداد ايقاع): مفهوم و اقسام عقد – گزيده کتاب/ امير ناصر کاتوزيان.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۲ (مسلسل ‎۵۲)، مهر: ۹-‎۲۷.
۱۳۴۵۳ حکومت قانون و جامعه مدني/ امير ناصر کاتوزيان.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۲ (مسلسل ‎۵۲)، مهر: ص ۲۸-‎۳۹.
۱۳۴۵۴ خصيصه هاي اسنادي و ضمانتي اعتبار اسنادي تضميني در حقوق تجارت بين الملل/ همايون مافي، مهدي فلاح.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۲ (مسلسل ‎۵۲)، مهر: ص ۴۰-‎۶۰.
۱۳۴۵۵ ضمان عقدي در حقوق مدني: نظريه تعهدات در تاريخ حقوق ايران/ محمدجعفر جعفري لنگرودي.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۳ (مسلسل ‎۵۳)، آبان: ص ۱۰-‎۲۵.
۱۳۴۵۶ مهايات ( افراز منافع)/ محمدجعفر جعفري لنگرودي.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۳ (مسلسل ‎۵۳)، آبان: ص ۲۶-‎۳۳.
۱۳۴۵۷ تحول مفاهيم حقوق مخاصمات مسلحانه در عصر ديجيتال/ افشين جعفري، عليرضا حجت زاده.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۳ (مسلسل ‎۵۳)، آبان: ص ۳۴-‎۵۷.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up