خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه آنلاین / تازه‌های کتاب‌های خارجی تیرماه ۹۷

تازه‌های کتاب‌های خارجی تیرماه ۹۷

تازه‌های کتاب‌های خارجی تیرماه ۹۷

 

.NO

.LC NO

TITLE – AUTHOR – IMPRINT

۴۹۹۷KD 735 .B7F4 2000, DB5672Feminist perspectives on child law/ Jo Bridgeman, Daniel Monk.- London: Cavendish, 2000.
۴۹۹۸K 5293 .A4I5 2008, DB5673Internet child pornography and the law: national and international responses/ by Yaman Akdeniz.- Burlington, VT: Ashgate, 2008.
۴۹۹۹HV 6626 .5 .F4I5 2005, DB5674Investigating child exploitation and pornography: the Internet, the law and forensic science/ Monique Mattei Ferraro, Eoghan Casey; Michael McGrath.- Amsterdam; Boston, Mass: Elsevier/Academic Press, 2005.
۵۰۰۰KD 2968 .N8H4 2010, DB5675Law and Ethics in Childrens Nursing/ Judith Hendrick.- Hoboken: John Wiley and Sons, Ltd, 2010.
۵۰۰۱KD 3305 .B7P3 2007, DB5676Parental responsibility, young children and healthcare law/ Jo Bridgeman.- Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2007.
۵۰۰۲KD 3305 .M5C5 2001, DB5677Child care protection law and practice/ Barbara Mitchels, Helen James.- 3rd edition.- London: Cavendish, 2001.
۵۰۰۳K 639 .M5P7 2014, DB5678Psychology, law, and the wellbeing of children/ edited by Monica K. Miller, Jared C. Chamberlain, Twila Wingrove.- New York: Oxford University Press, 2014.
۵۰۰۴KF 9323 .H4R4 2016, DB5679Refining child pornography law: crime, language, and social consequences/ edited by Carissa Byrne Hessick.- Ann Arbor: University of Michigan Press, 2016.
۵۰۰۵KZ 6795 .T47G7 2011, DB5680Schoolchildren as propaganda tools in the war on terror: violating the rights of Afghani children under international law/ Sonja C. Grover.- Berlin; New York: Springer, 2011.
۵۰۰۶HV 6570 .B5S4 2016, DB5681Sexual aggression against children: pedophiles and abusers development, dynamics, treatability, and the law/ Jerome S. Blackman, Kathleen Dring.- London: Routledge, 2016.
۵۰۰۷HV 8079 .C46L3 2008, DB5682Tell me what happened: structured investigative interviews of child victims and witnesses/ Michael E. Lamb, Irit Hershkowitz, Yael Orbach.- Hoboken: John Wiley and Sons, Ltd, 2008.
۵۰۰۸KF 9323 .R6T5 2014, DB5683The child cases: how Americas religious exemption laws harm children/ Alan Rogers.- Amherst; Boston: University of Massachusetts Press, 2014.
۵۰۰۹KD 3412 .D3T5 2000, DB5684Therapy with children: childrens rights, confidentiality, and the law/ Debbie Daniels, Peter Jenkins.- London; Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications, 2000.
۵۰۱۰KD 3305 .J5T5 2013, DB5685The Religion of Law: Race, Citizenship and Childrens Belonging/ Suhraiya Jivraj.- London: Palgrave, 2013.
۵۰۱۱K 1821 .C8T5 2007, DB5686The role of international law in the elimination of child labor/ Holly Cullen.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2007.
۵۰۱۲KD 3305 .D3T5 2009, DB5687The social workers guide to children and families law/ Lynn Davis.- London: Jessica Kingsley Publishers, 2009.
۵۰۱۳KF 3826 .C48P4 2008, DB5688When prayer fails: faith healing, children, and the law/ Shawn Francis Peters.- New York: Oxford University Press, 2008.
۵۰۱۴BP 221 .C7B5 2015, DB5689Black Muslims and the law: civil liberties from Elijah Muhammad to Muhammad Ali/ Malachi D. Crawford.- Lanham: Lexington Books, 2015.
۵۰۱۵KF 4757 .S3C5 2009, DB5690Changes in Law and Society During the Civil War and Reconstruction A Legal History Documentary Reader/ Christian G. Samito.- Carbondale: Southern Illinois University Press, 2009.
۵۰۱۶K 584 .L8C5 2012, DB5691Charting the divide between common and civil law/ Thomas Lundmark.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2012.
۵۰۱۷KNQ 1572 .F4C5 2016, DB5692Chinas changing legal system: lawyers and judges on civil and criminal law/ Chuan Feng, Leyton P. Nelson, Thomas W. Simon.- New York: Palgrave Macmillan, 2016.
۵۰۱۸KQC 705 .C353 2003, DB5693International Environmental Law and Policy in Africa/ by Beatrice Chaytor, Kevin R. Gray.- New York: Springer, 2003.
۵۰۱۹K 3485 .G66 2011, DB5694International Environmental Law and the Conservation of Coral Reefs/ Edward J. Goodwin.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2011.
۵۰۲۰K 3585 .I5775 2015, DB5695International Environmental Law and the Global South/ edited by Shawkat Alam … [et al.].- New York: Cambridge University Press, 2015.
۵۰۲۱KZ 6471 .S29 2013, DB5696International Humanitarian Law and the Changing Technology of War/ edited by Dan Saxon.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2013.
۵۰۲۲JN 15 .C44 2007, DB5697International Institutions and Socialization in Europe/ edited by Jeffrey T. Checkel.- New York; Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
۵۰۲۳K 574 .B638 2012, DB5698International Judicial Lawmaking: On Public Authority and Democratic Legitimation in Global Governance/ Armin von Bogdandy, Ingo Venzke (eds.); With a foreword by Bruno Simma.- Heidelberg; New York: Springer, 2012.
۵۰۲۴HD 6530 .5 .A74 2009, DB5699International Labor Organizations and Organized Labor in Latin America and the Caribbean: A History/ Robert J. Alexander; with the collaboration of Eldon M. Parker.- Santa Barbara: Praeger/ABC-CLIO, 2009.
۵۰۲۵KZ 1242 .L69 2007, DB5700International law/ Vaughan Lowe.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2007.
۵۰۲۶KJC 6245 .W55 2000, DB5701International Law and the Resolution of Central and East European Transboundary Environmental Disputes/ Paul R. Williams.- New York: St. Martin’s Press, 2000.
۵۰۲۷K 3943 .A6 K54 2007, DB5702International Law and Trade: Bridging the East-West Divide/ Ed. by Sylvia Mercado Kierkegaard.- Ankara: Ankara Bar Association Press, 2007.
۵۰۲۸K 3981 .P37 2013, DB5711International Law for Energy and the Environment/ Patricia Park.- 2nd edition.- Boca Raton: CRC Press, 2013.
۵۰۲۹KZ 3410 .I583 2007, DB5712International Law Today: New Challenges and the Need for Reform?/ Doris Konig … [et al.].- Berlin; New York: Springer, 2008.
۵۰۳۰KF 4581 .S36 2012, DB5713International Law, US Power: The United States’ Quest for Legal Security/ Shirley V. Scott.- Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
۵۰۳۱K 3589 .6 .K57 2002, DB5714International Marine Environmental Law: Institutions, Implementation and Innovations/ edited by Andree Kirchner.- The Hague: Kluwer Law International, 2003.
۵۰۳۲KZA 1348 .K73 2013, DB5715International Maritime Security Law/ by James Kraska, Raul Pedrozo.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2013.
۵۰۳۳JZ 4839 .H36 2015, DB5716International Organization in Time: Fragmentation and Reform/ Tine Hanrieder.- Oxford: Oxford University Press, 2015.
۵۰۳۴KZ 4850 .A45 2005, DB5717International Organizations as Law-makers/ Jose E. Alvarez.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2005.
۵۰۳۵JZ 1324 .B54 2009, DB5718International Organizations in Global Environmental Governance/ edited by Frank Biermann, Bernd Siebenhuner, Anna Schreyogg.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2009.
۵۰۳۶KZ 1250 .S36 2006, DB5719International Relations: The Path Not Taken: Using International Law to Promote World Peace and Security/ Thomas J. Schoenbaum.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2006.
۵۰۳۷K 4360 .P66 2014, DB5720International Rule of Law and Professional Ethics/ edited by Vesselin Popovski.- Farnham; Burlington: Ashgate, 2014.
۵۰۳۸HF 1379 .S93 2015, DB5721International Trade and Carriage of Goods/ edited by Baris Soyer, Andrew Tettenborn.- Abingdon, Oxon; New York: Informa Law, 2017.
۵۰۳۹HD 5710 .75 .U6 D377 2004, DB5722International Trade and Labor Markets: Theory, Evidence, and Policy Implications/ Carl Davidson, Steven J. Matusz.- Kalamazoo, Michigan: W.E. Upjohn Institute for Employment Research, 2004.
۵۰۴۰KD 2460 .C37 2010, DB5723International Trade Law/ Indira Carr; with contributions on private international law by Peter Stone.- 4th edition.- London; New York: Routledge-Cavendish, 2010.
۵۰۴۱JZ 4839 .J63 2008, DB5724International Organizations and Implementation: Enforcers, managers, authorities?/ edited by Jutta Joachim, Bob Reinalda, Bertjan Verbeek.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2008.
۵۰۴۲HD 87 .E53 2002, DB5725International Organizations and the Analysis of Economic Policy, 1919 1950/ Anthony M. Endres, Grant A. Fleming.- Cambridge: New York: Cambridge University Press, 2002.
۵۰۴۳KF 390 .5 .C6 S358 2006, DB5726Internet and the Law: Technology, Society, and Compromises/ Aaron Schwabach.- Santa Barbara: ABC-CLIO, 2006.
۵۰۴۴KJC 164 .C65 M367 2011, DB5727Internet Co-Regulation: European Law, Regulatory Governance and Legitimacy in Cyberspace/ Christopher T. Marsden.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2011.
۵۰۴۵K 7340 .W36 2010, DB5728Internet jurisdiction and choice of law: legal practices in the EU, US and China/ Faye Fangfei Wang.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010.
۵۰۴۶KNQ 80 .C65 S53 2012, DB5729Internet Law in China/ Guosong Shao.- Oxford: Chandos Publishing, 2012.
۵۰۴۷KF 902 .T48 2007, DB5730Interpreting Construction Contracts: Fundamental Principles for Contractors, Project Managers, and Contract Administrators/ H. Randolph Thomas, Ralph D. Ellis.- Reston: American Society of Civil Engineers, 2007.
۵۰۴۸KJE 6698 .T35 2016, DB5731Introduction to EU Energy Law/ Kim Talus.- Oxford: Oxford University Press, 2016.
۵۰۴۹KD 833 .S65 2010, DB5732Introduction to Land Law/ Roger J. Smith.- 2nd edition.- Harlow: Pearson Longman, 2010.
۵۰۵۰KF 385 .A4 G7 2012, DB5733Introduction to Law and the Legal System/ Frank August Schubert.- 10th edition.- Boston: Wadsworth, Cengage Learning, 2012.
۵۰۵۱K 3171 .Z65 2008, DB5734Introduction to Public Law: A Comparative Study/ Elisabeth Zoller.- Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
۵۰۵۲K 3830 .I685 2005, DB5735Investor-state Disputes Arising from Investment Treaties: A Review.- New York; Geneva: United Nations, 2005.
۵۰۵۳KZ 5770 .J698 2016, DB5736Iran’s Nuclear Program and International Law: From Confrontation to Accord/ Daniel H. Joyner.- New York: Oxford University Press, 2016.
۵۰۵۴HF 1413 .D73 2010, DB5737Is the World Trade Organization Attractive Enough For Emerging Economies? Critical Essays on the Multilateral Trading System/ edited by Zdenek Drabek.- New York: Palgrave Macmillan, 2010.
۵۰۵۵KZ 7050 .I588 2012, DB5738Is There a Court for Gaza?: A Test Bench for International Justice/ Chantal Meloni, Gianni Tognoni, editors.- The Hague: T.M.C. Asser Press, 2012.
۵۰۵۶KF 4770 .A44 2005, DB5739Is There a Right of Freedom of Expression?/ Larry Alexander.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2005.
۵۰۵۷HG 3368 .A6 I754 2010, DB5740Islamic Finance: Instruments and Markets.- London: Bloomsbury Information, 2010.
۵۰۵۸KBP 940 .2 .B348 2011, DB5741Islamic Finance and Law: Theory and Practice in a Globalized World/ Maha-Hanaan Balala.- London; New York: I.B. Tauris, 2011.
۵۰۵۹KBP 144 .H33 2004, DB5742Islamic law and the challenges of modernity/ edited by Yvonne Yazbeck Haddad, Barbara Freyer Stowasser.- Walnut Creek: AltaMira Press, 2004.
۵۰۶۰KBP 2416 .S52 2011, DB5743Islamic Law and the Law of Armed Conflict: The Conflict in Pakistan/ Niaz A. Shah.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2011.
۵۰۶۱KMH 440 .D34 2003, DB5744Islamic Law, Epistemology and Modernity: Legal Philosophy in Contemporary Iran/ Ashk P. Dahlen.- New York; London: Routledge, 2003.
۵۰۶۲BP 166 .1 .K73 2013, DB5745Islamic Theology, Philosophy and Law: Debating Ibn Taymiyya and Ibn Qayyim al-Jawziyya/ edited by Birgit Krawietz, Georges Tamer; in collaboration with Alina Kokoschka.- Berlin; Boston: De Gruyter, 2013.
۵۰۶۳K 967 .A6 F585 2004, DB5746Issues of State Responsibility Before International Judicial Institutions/ edited by Malgosia Fitzmaurice, Dan Sarooshi.- Oxford; Portland: Hart Publishing, 2004.
۵۰۶۴JZ 5006 .7 .D75 2000, DB5747Japan’s Quest for a Permanent Security Council Seat: A Matter of Pride or Justice?/ Reinhard Drifte.- Basingstoke, Hampshire: Macmillan Press; New York: Martin’s Press, 2000.
۵۰۶۵K 10 .E74 L538 2013, DB5748Jewish Law Annual, Volume Twenty/ Berachyahu Lifshitz.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2013.
۵۰۶۶KZ 4850 .J83 2016, DB5749Judicial Decisions on the Law of International Organizations/ edited by Cedric Ryngaert … [et al.].- Oxford: Oxford University Press, 2016.
۵۰۶۷KZ 7058 .R39 2017, DB5750Judicial Practice, Customary International Criminal Law and Nullum Crimen Sine Lege/ Thomas Rauter.- Cham: Springer, 2017.
۵۰۶۸KJE 4010 .T87 2009, DB5751Judicial Review in EU Law/ Alexander H. Turk.- Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, 2009.
۵۰۶۹KZ 4017 .R96 2015, DB5752Jurisdiction in International Law/ Cedric Ryngaert.- 2nd edition.- Oxford: Oxford University Press, 2015.
۵۰۷۰K 258 .M46 2001, DB5753Justifying Taxes: Some Elements for a General Theory of Democratic Tax Law/ by Agustin Jose Menendez.- [Cham]: Springer, 2001.
۵۰۷۱K 5171 .L48 2006, DB5754Killing in self-defence/ Fiona Leverick.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2006.
۵۰۷۲KF 4124 .5 .D45 2010, DB5755Knowledge in the Making: Academic Freedom and Free Speech in America’s Schools and Universities/ Joan DelFattore.- New Haven; London: Yale University Press, 2010.
۵۰۷۳K 3534 .L36 2007, DB5756Land Use Law for Sustainable Development/ edited by Nathalie J. Chalifour … [et al.]; with a Message from Kofi A. Annan.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2007.
۵۰۷۴KG 125 .M57 2004, DB5757Latin American Law: A History of Private Law and Institutions in Spanish America/ M.C. Mirow.- Austin: University of Texas Press, 2004.
۵۰۷۵JV 6912 .M338 2013, DB5758Latino Politics and Arizona’s Immigration Law SB 1070/ Lisa Magana, Erik Lee, editors.- New York: Springer, 2013.
۵۰۷۶K 487 .A57 K86 2005, DB5759Law and Anthropology: Indigenous Peoples, Constitutional States and Treaties or Other Constructive Arrangements between Indigenous Peoples and States/ edited by Rene Kuppe, Richard Potz.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2005.
۵۰۷۷K 235 .M45 2011, DB5760Law and Democracy in Neil MacCormick’s Legal and Political Theory: The Post-Sovereign Constellation/ edited by Agustin Menendez Jose, John Erik Fossum.- New York: Springer, 2011.
۵۰۷۸K 3943 .L386 2011, DB5761Law and Development Perspective on International Trade Law/ The Law and Development Institute; edited by Yong-Shik Lee … [et al.].- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2011.
۵۰۷۹K 561 .B425 2013, DB5762Law and Disciplinarity: Thinking Beyond Borders/ edited by Robert J. Beck.- New York: Palgrave Macmillan, 2013.
۵۰۸۰KF 2915 .P452 M65 2010, DB5763Law and ethics for pharmacy technicians/ Jahangir Moini.- New York: Delmar Cengage Learning, 2010.
۵۰۸۱BJ 1401 .H57 2010, DB5764Law and Evil: Philosophy, politics, psychoanalysis/ edited by Ari Hirvonen, Janne Porttikivi.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2010.
۵۰۸۲KD 4879 .L498 2001, DB5765Law and Governance: The Old Meets the New/ N Douglas Lewis.- London; Sydney: Cavendish Publishing, 2001.
۵۰۸۳KJE 971 .5 .Z844 2005, DB5766Law and Governance in Postnational Europe: Compliance Beyond the Nation-State/ edited by Michael Zurn, Christian Joerges.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2005.
۵۰۸۴K 231 .B76 2014, DB5767Law and Legal Theory/ edited by Thom Brooks.- Leiden; Boston: Brill, 2014.
۵۰۸۵PN 56 .L33 S37 2008, DB5768Law and Literature Reconsidered: Special Issue/ edited by Austin Sarat.- Bingley: JAI, 2008.
۵۰۸۶KF 480 .A7 M49 2006, DB5769Law and Mental Health: A Case-Based Approach/ Robert G. Meyer, Christopher M. Weaver.- New York: Guilford Press, 2006.
۵۰۸۷KZ 6385 .H378 2017, DB5770Law and Morality at War/ Adil Ahmad Haque.- Oxford: Oxford University Press, 2017.
۵۰۸۸K 3895 .H46 2006, DB5771Law and Politics in Ocean Governance: The UN Fish Stocks Agreement and Regional Fisheries Management Regimes/ Tore Henriksen, Geir Hnneland, Are Sydnes.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2006.
۵۰۸۹KJC 5144 .M56 E2537 2016, DB5772Law and Religious Minorities in Medieval Societies: Between Theory and Praxis = De la teoria legal a la practica en el derecho de las minoria religiosas en la Edad Media/ edited by Ana Echevarria, Juan Pedro Monferrer-Sala, John Tolan.- Turnhout, Belgium: Brepols, 2016.
۵۰۹۰KJC 3655 .G54 2008, DB5773Law and the Media: The Future of an Uneasy Relationship/ Lieve Gies.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge-Cavendish, 2008.
۵۰۹۱KBP 440 .74 .L39 2013, DB5774Law and Tradition in Classical Islamic Thought: Studies in Honor of Professor Hossein Modarressi/ edited by Michael Cook … [et al.].- New York: Palgrave Macmillan, 2013.
۵۰۹۲B 1649 .R74 L56 2009, DB5775Law and Transcendence: On the Unfinished Project of Gillian Rose/ Vincent W. Lloyd.- New York: Palgrave Macmillan, 2009.
۵۰۹۳K 3367 .L38 2010, DB5776Law as Institution/ by Massimo La Torre.- Dordrecht; New York: Springer, 2010.
۵۰۹۴K 230 .C68 2007, DB5777Law as Symbolic Form: Ernst Cassirer and the Anthropocentric View of Law/ Deniz Coskun.- Dordrecht: Springer, 2007.
۵۰۹۵K 5001 .A75 2008, DB5778Law Enforcement within the Framework of Peace Support Operations/ edited by Roberta Arnold.- Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
۵۰۹۶KU 1079 .S72 2013, DB5779Law for Nurses and Midwives/ Patricia J Staunton, Mary Chiarella.- 7th edition.- Chatswood: Elsevier Australia, 2013.
۵۰۹۷K 370 .H43 2005, DB5780Law in Perspective: Ethics, Society and Critical Thinking/ Michael Head, Scott Mann.- Sydney: UNSW Press, 2005.
۵۰۹۸KF 390 .A69 D8 2005, DB5781The Law (in Plain English) for Crafts/ Leonard D. DuBoff.- 6th edition.- New York: Allworth Press, 2005.
۵۰۹۹KZA 1145 .K49 2005, DB5782Law of the Sea in East Asia: Issues and Prospects/ Zou Keyuan.- London; New York: Routledge, 2005.
۵۱۰۰K 235 .M37 2011, DB5783Law, Order and Freedom: A Historical Introduction to Legal Philosophy/ editors Cees Maris, Frans Jacobs; translated by Jacques de Ville.- Dordrecht; New York: Springer, 2011.
۵۱۰۱B 528 .V64 2008, DB5784Law, Reason, and the Cosmic City: Political Philosophy in the Early Stoa/ Katja Maria Vogt.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2008.
۵۱۰۲PN 4183 .C74 S539 2011, DB5785Law, Truth, and Reason: A Treatise on Legal Argumentation/ Raimo Siltala.- Dordrecht; New York: Springer, 2011.
۵۱۰۳B 105 .L3 M86 2004, DB5786Laws in Nature/ Stephen Mumford.- London; New York: Routledge, 2004.
۵۱۰۴K 230 .N27 2009, DB5787Law’s Meaning of Life: Philosophy, Religion, Darwin and the Legal Person/ Ngaire Naffine.- Oxford; Portland: Hart Publishing, 2009.
۵۱۰۵K 460 .M58 2005, DB5788Laws of Nature/ P. Mittelstaedt, P.A. Weingartner.- Berlin; New York: Springer, 2005.
۵۱۰۶K 240 .W65 2008, DB5789Law’s Task: The Tragic Circle of Law, Justice and Human Suffering/ Louis E. Wolcher.- Hampshire; Burlington: Ashgate, 2008.
۵۱۰۷K 2390 .C43 2012, DB5790Lawyers and Mediation/ Bryan Clark.- Heidelberg; New York: Springer, 2012.
۵۱۰۸KD 764 .M325 2016, DB5791Lawyers and Mediators: The Brave New World of Services for Separating Families/ Mavis Maclean, John Eekelaa.- Oxford; Portland: Hart Publishing, 2016.
۵۱۰۹K 3702 .A53 2013, DB5792Leading Cases in Sports Law/ Jack Anderson, Editor.- The Hague: T.M.C. Asser Press, 2013.
۵۱۱۰K 181 .D348 2013, DB5793Legal Argumentation Theory: Cross-Disciplinary Perspectives/ Christian Dahlman, Eveline Feteris, editors.- Dordrecht; New York: Springer, 2013.
۵۱۱۱KJE 962 .P38 2013, DB5794Legal Certainty in Multilingual EU Law: Language, Discourse and Reasoning at the European Court of Justice/ Elina Paunio.- Farnham; Burlington: Ashgate, 2013.
۵۱۱۲K 274 .D44 2015, DB5795Legal Fictions in Theory and Practice/ Maksymilian Del Mar, William Twining, editors.- Cham: Springer, 2015.
۵۱۱۳K 3274 .N54 2009, DB5796Legal Frameworks for the Integration of Third-Country Nationals/ edited by Jan Niessen, Thomas Huddleston.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009.
۵۱۱۴BS 1225 .52 .H47 2010, DB5797Legal Friction: Law, Narrative, and Identity Politics in Biblical Israel/ Gershon Hepner.- New York: Peter Lang, 2010.
۵۱۱۵K 3585 .5 .P37 2016, DB5798Legal Issues on Climate Change and International Trade Law/ Deok-Young Park.- [Cham]: Springer, 2016.
۵۱۱۶K 87 .C37 2011, DB5799Legal Ontology Engineering: Methodologies, Modelling Trends, and the Ontology of Professional Judicial Knowledge/ Nuria Casellas.- Dordrecht; New York: Springer, 2011.
۵۱۱۷KZ 3910 .P67 2010, DB5800Legal Personality in International Law/ Roland Portmann.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010.
۵۱۱۸K 625 .K87 2017, DB5801Legal Personhood: Animals, Artificial Intelligence and the Unborn/ Visa A.J. Kurki, Tomasz Pietrzykowski, Editors.- Cham: Springer, 2017.
۵۱۱۹K 331 .H44 2000, DB5802Legal Reductionism and Freedom/ by Martin van Hees.- Dordrecht; Boston: Kluwer Academic Publishers, 2000.
۵۱۲۰K 738 .U235 2009, DB5803Legalising Land Rights: Local Practices, State Responses and Tenure Security in Africa, Asia and Latin America/ edited by Janine M. Ubink, Andre J. Hoekema, Willem J. Assies.- Leiden: Leiden University Press, 2009.
۵۱۲۱K 5001 .T35 2013, DB5804Legitimacy and Criminal Justice: An International Exploration/ edited by Justice Tankebe, Alison Liebling.- Oxford: Oxford University Press, 2013.
۵۱۲۲KZ 1259 .W64 2008, DB5805Legitimacy in International Law/ Rudiger Wolfrum, Volker Roben (eds.).- Heidelberg: Springer, 2008.
۵۱۲۳JZ 1318 .Z39 2013, DB5806Legitimating International Organization/ edited by Dominik Zaum.- Oxford: Oxford University Press, 2013.
۵۱۲۴BJ 55 .B36 2001, DB5807Living Lawfully: Love in Law and Law in Love/ by Zenon Bankowski.- Dordrecht: Springer, 2001.
۵۱۲۵KJE 5794 .P35 2013, DB5808Local Government in Europe: The ‘Fourth Level’ in the EU Multilayered System of Governance/ edited by Carlo Panara, Michael Varney.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2013.
۵۱۲۶KF 320 .A9 N45 2012, DB5809Locked Down/ Sharon D. Nelson, David G. Ries, John W. Simek.- Chicago: American Bar Association, 2012.
۵۱۲۷HV 8073 .M45 2011, DB5810Machine Learning Forensics for Law Enforcement, Security, and Intelligence/ Jesus Mena.- Boca Raton: CRC Press, 2011.
۵۱۲۸K 3943 .P45 2016, DB5811Making and Bending International Rules: The Design of Exceptions and Escape Clauses in Trade Law/ Krzysztof J. Pelc.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2016.
۵۱۲۹HF 1359 .K57 2010, DB5812Making Global Economic Governance Effective: Hard and Soft Law Institutions in a Crowded World/ John Kirton, Marina Larionova, Paolo Savona.- Farnham; Burlington: Ashgate, 2010.
۵۱۳۰KF 9084 .B87 2000, DB5813Making Settlement Work: An Examination of the Work of Judicial Mediators/ Stacy Lee Burns.- Aldershot: Dartmouth; Burlington: Ashgate, 2000.
۵۱۳۱KNS 127 .3 .A4 2005, DB5814Manu’s Code of Law: A Critical Edition and Translation of the Manava-Dharmasastra/ Patrick Olivelle; with the editorial assistance of Suman Olivelle.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2005.
۵۱۳۲KD 1845 .H83 2012, DB5815Marine Insurance Clauses/ by N. Geoffrey Hudson, Tim Madge, Keith Sturges.- 5th edition.- Abingdon, Oxon: Informa Law, 2012.
۵۱۳۳KD 1845 .S69 2014, DB5816Marine Insurance Fraud/ Baris Soyer.- Abingdon, Oxon: Informa Law, 2014.
۵۱۳۴KK 6964 .C85 2013, DB5817Market Integration Through Data Protection: An Analysis of the Insurance and Financial Industries in the EU/ Mario Viola de Azevedo Cunha.- Dordrecht: Springer, 2013.
۵۱۳۵KD 753 .P76 2009, DB5818Marriage Law and Practice in the Long Eighteenth Century: A Reassessment/ Rebecca Probert.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2009.
۵۱۳۶KD 2875 .S63 2006, DB5819Media law for journalists/ Ursula Smartt; With a Foreword by Harold Evans.- London; Thousand Oaks: SAGE, 2006.
۵۱۳۷KK 5456 .Q8C5 2008, DB5703Civil disobedience and the German Court: the Pershing missile protests in comparative perspective/ Peter E. Quint.- London: Routledge/Cavendish, 2008.
۵۱۳۸JC 328.3 .M5C5 2013, DB5704Civil disobedience: protest, justification and the law/ by Tony Milligan.- New York: Bloomsbury Academic, 2013.
۵۱۳۹KF 8841 .B4C5 2008, DB5705Civil law and litigation for paralegals/ Neal R. Bevans.- Boston: McGraw-Hill, 2008.
۵۱۴۰KD 7325 .B7C5 2010, DB5706Civil litigation 2010/2011/ Kevin Browne, Margaret J. Catlow.- Guildford: CLP, 2010.
۵۱۴۱KJE 994.2 2005, DB5707Civil law: European judicial cooperation/ Council of the European Union.- Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005.
۵۱۴۲JK 330 .D3C7 2017, DB5708Crisis, agency, and law in US civil-military relations/ Daniel Maurer.- Cham: Palgrave Macmillan, 2017.
۵۱۴۳K 487 .T4K4 2012, DB5709Electronic technology and civil procedure: new paths to justice from around the world/ Miklos Kengyel, Zoltan Nemessanyi.- New York: Springer, 2012.
۵۱۴۴KJ 3467.5 .M6E8 2018, DB5710Ethics and civil drones: European policies and proposals for the industry/ Maria de Miguel Molina, Virginia Santamarina Campos.- Cham: Springer, 2018.
۵۱۴۵KZ 6275 .W67 2009, DB5832World Court digest, Volume 4, 2001-2005/ prepared by Petra Minnerop … [et al.].- Berlin; New York: Springer, 2009.
۵۱۴۶KZ 3410 .F76 2000, DB5833Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 4, 2000/ editors Jochen A. Frowein, Rudiger Wolfrum; assistant editor, Christiane Philipp.- The Hague: Kluwer Law International, 2000.
۵۱۴۷KZ 3410 .F76 2001, DB5834Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 5, 2001/ editors Jochen A. Frowein, Rudiger Wolfrum; assistant editor Christiane E. Philipp.- The Hague: Kluwer Law International, 2001.
۵۱۴۸KZ 3410 .B638 2003, DB5835Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 7, 2003/ editors Armin von Bogdandy, Rudiger Wolfrum; Managing editor Christiane E. Philipp.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2004.
۵۱۴۹KZ 3410 .B638 2006, DB5836Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 10, 2006/ editors Armin von Bogdandy, Rudiger Wolfrum; Managing editor Christiane E. Philipp.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2004.
۵۱۵۰KZ 3410 .B638 2007, DB5837Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 11, 2007/ editors Armin von Bogdandy, Rudiger Wolfrum; Managing editor Christiane E. Philipp.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2007.
۵۱۵۱KZ 6311 .F45 2009, DB5838Means to an End: U.S. Interest in the International Criminal Court/ Lee Feinstein, Tod Lindberg.- Washington: Brookings Institution Press, 2009.
۵۱۵۲KD 2870 .B58 2006, DB5839Media Law/ Duncan Bloy.- London; Thousand Oaks: SAGE, 2006.
۵۱۵۳K 3254 .F76 2018, DB5840Memory and Punishment: Historical Denialism, Free Speech and the Limits of Criminal Law/ Emanuela Fronza.- The Hague: T.M.C. Asser Press; Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2018.
۵۱۵۴KD 3412 .M47 2005, DB5841Mental Health Law: A Practical Guide/ Basant K. Puri … [et al.].- London: Hodder Arnold, 2005.
۵۱۵۵KU 2144 .M54 2005, DB5842Migration and Refugee Law: Principles and Practice in Australia/ John Vrachnas … [et al.].- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2005.
۵۱۵۶UA 832 .7 .S36 2007, DB5843Military intervention and secession in South Asia: the cases of Bangladesh, Sri Lanka, Kashmir, and Punjab/ Anne Noronha Dos Santos.- Westport; London: Praeger Security International, 2007.
۵۱۵۷KF 7620 .M67 2010, DB5844Military Justice: A Guide to the Issues/ Lawrence J. Morris; foreword by Francis A. Gilligan.- Santa Barbara: Praeger, 2010.
۵۱۵۸HQ 734 .B785 2012, DB5845Minimizing Marriage: Marriage, Morality, and the Law/ Elizabeth Brake.- New York: Oxford University Press, 2012.
۵۱۵۹KD 1269 .C65 2005, DB5846Modern Intellectual Property Law/ Catherine Colston, Jonathan Galloway.- 3rd edition.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2010.
۵۱۶۰KD 810 .C66 2003, DB5847Modern Studies in Property Law , Volume 2: Property 2002/ edited by Elizabeth Cooke.- Oxford; Portland: Hart Publishing, 2003.
۵۱۶۱KF 8968.25 .P7E8 2005, DB5820Experts in civil cases: an inside view/ Fred Prichard.- New York: LFB Scholarly Publishing, 2005.
۵۱۶۲K 213 .S5F5 2008, DB5821Fighting over words: language and civil law cases/ Roger W. Shuy.- New York: Oxford University Press, 2008.
۵۱۶۳KF 8961 .W4F6 2006, DB5822Forensic Science and Law: Investigative Applications in Criminal, Civil and Family Justice/ Cyril H. Wecht, John T. Rago.- Hoboken: CRC Press, 2006.
۵۱۶۴K 3240 .P6F7 2009, DB5823From civil to human rights: dialogues on law and humanities in the United States and Europe/ Helle Porsdam.- Cheltenham: Northampton: Edward Elgar, 2009.
۵۱۶۵KJE 2045 .P3T5 2005, DB5824The harmonization of civil and commercial law in Europe/ Barbara Pasa, Gian Antonio Benacchio.- 1st edition.- Budapest; New York: Central European University Press, 2005.
۵۱۶۶JL 186.5 .D6L3 2002, DB5825Law, rhetoric and irony in the formation of Canadian civil culture/ Michael Dorland, Maurice Charland.- Toronto: University of Toronto Press, 2002.
۵۱۶۷K 675 .N5M3 2012, DB5826Marriage and divorce in a multicultural context: multi-tiered marriage and the boundaries of civil law and religion/ edited by Joel A. Nichols.- New York: Cambridge University Press, 2012.
۵۱۶۸KF 1307 .G5P6 2014, DB5827Police liability and risk management: torts, civil rights, and employment law/ Robert J. Girod.- Boca Raton: CRC Press, 2014.
۵۱۶۹RA 1152 .P67M5 2015, DB5828PTSD and forensic psychology: applications to civil and criminal law/ Laurence Miller.- London: Springer, 2015.
۵۱۷۰K 795 .S6R4 2012, DB5829Re-imagining the trust: trusts in civil law/ edited by Lionel Smith.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2012.
۵۱۷۱KNQ 500 .C5T6 2012, DB5830Towards a Chinese civil code: comparative and historical perspectives/ edited by Lei Chen, C.H. (Remco) van Rhee.- Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2012.
۵۱۷۲JC 328 .O7T7 2002, DB5831Treason and the state: law, politics and ideology in the English Civil War/ D. Alan Orr.- Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
۵۱۷۳KD 810 .C66 2005, DB5848Modern Studies in Property Law, Volume 3/ edited by Elizabeth Cooke.- Oxford; Portland: Hart Publishing, 2005.
۵۱۷۴KD 810 .C66 2007, DB5849Modern Studies in Property Law, Volume 4/ edited by Elizabeth Cooke.- Oxford; Portland: Hart Publishing, 2007.
۵۱۷۵KD 810 .D598 2009, DB5850Modern Studies in Property Law, Volume 5/ edited by Martin Dixon.- Oxford; Portland: Hart Publishing, 2009.
۵۱۷۶HN 400 .M6 L445 2009, DB5851Moral Panics, the Media and the Law in Early Modern England/ edited by David Lemmings, Claire Walker.- Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2009.
۵۱۷۷B 1248 .E7 L56 2009, DB5852Morality in the Philosophy of Thomas Hobbes: Cases in the Law of Nature/ S.A. Lloyd.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2009.
۵۱۷۸BJ 1012 .D327 2013, DB5853Morality, Authority, and Law: Essays in Second-Personal Ethics I/ Stephen Darwall.- Oxford: Oxford University Press, 2013.
۵۱۷۹HF 1418 .7 .B34 2008, DB5854Multilateralizing Regionalism/ edited by Richard Baldwin, Patrick Low.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2008.
۵۱۸۰K 3585 .W55 2006, DB5855Multilevel Governance of Global Environmental Change: Perspectives from Science, Sociology and the Law/ edited by Gerd Winter.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2006.
۵۱۸۱K 5018 .P47 2018, DB5856Multilevel Protection of the Principle of Legality in Criminal Law/ Mercedes Perez Manzano, Juan Antonio Lascurain Sanchez, Marina Minguez Rosique, editors.- Cham: Springer, 2018.
۵۱۸۲E 184 .M88 C48 2010, DB5857Muslims in the West after 9/11: Religion, Politics and Law/ edited by Jocelyne Cesari.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2010.
۵۱۸۳KBP 144 .D86 2008, DB5858Narratives of Truth in Islamic Law/ Edited by Baudouin Dupret, Barbara Drieskens, Annelies Moors.- London; New York: I.B.Tauris, 2008.
۵۱۸۴KZ 6373 .G69 2004, DB5859National Implementation of United Nations Sanctions: A Comparative Study/ edited by Vera Gowlland-Debbas; with the assistance of Djacoba Liva Tehindrazanarivelo.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers; Leiden: Brill, 2004.
۵۱۸۵K 460 .M87 2006, DB5860Natural Law in Jurisprudence and Politics/ Mark C. Murphy.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2006.
۵۱۸۶K 346 .V55 2013, DB5861Neuroscience and Legal Responsibility/ edited by Nicole A Vincent.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2013.
۵۱۸۷KJA 133 .P44 2013, DB5862New Frontiers: Law and Society in the Roman World/ edited by Paul J. du Plessis.- Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013.
۵۱۸۸K 1401 .L49 2012, DB5863New Frontiers in the Philosophy of Intellectual Property/ edited by Annabelle Lever.- Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
۵۱۸۹KJE 947 .D39 2011, DB5864New Governance and the Transformation of European Law: Coordinating EU Social Law and Policy/ Mark Dawson.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2011.
۵۱۹۰K 3702 .L443 2012, DB5865New Media and Sport: International Legal Aspects/ Katrien Lefever.- Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag; The Hague: T.M.C. Asser Press, 2012.
۵۱۹۱KZ 3410 .O35 2018, DB5866Nicaragua Before the International Court of Justice: Impacts on International Law/ Edgardo Sobenes Obregon, Benjamin Samson, Editors.- Cham: Springer, 2018.
۵۱۹۲JZ 4841 .B34 2009, DB5867Non-Governmental Human Rights Organizations in International Relations/ Peter R. Baehr.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2009.
۵۱۹۳KF 1388 .H64 2009, DB5868Nonprofit Governance: Law, Practices, and Trends/ Bruce R. Hopkins, Virginia C. Gross.- Hoboken: John Wiley & Sons, 2009.
۵۱۹۴K 230 .W475 2011, DB5869Normative Jurisprudence: An Introduction/ Robin West.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2011.
۵۱۹۵KZ 1256 .K43 2013, DB5870Normative Pluralism and International Law: Exploring Global Governance/ Edited by Jan Klabbers, Touko Piiparinen.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2013.
۵۱۹۶KF 1388 .W45 2007, DB5871Nonprofit Law and Governance For Dummies/ by Jill Gilbert Welytok, Daniel S. Welytok.- Hoboken: Wiley Publishing, 2007.
۵۱۹۷JZ 5566 .W385 2014, DB5872International Organization and Global Governance/ edited by Thomas G. Weiss, Rorden Wilkinson.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2014.
۵۱۹۸KD 3497 .T76 2010, DB5873Nuclear Law: The Law Appling to Nuclear Installations And Radioactive Substances In Its Historic Context/ Stephen Tromans.- 2nd edition.- Oxford; Portland: Hart Publishing, 2010.
۵۱۹۹KZ 5675 .B43 2016, DB5874Nuclear Non-Proliferation in International Law, Volume 2 – Verification and Compliance/ Jonathan L. Black-Branch, Dieter Fleck, editors.- The Hague: T.M.C. Asser Press; Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016.
۵۲۰۰JC 599 .U5T7 2008, DB5875We shall overcome: a history of civil rights and the law/ Alexander Tsesis.- Princeton: Recording for the Blind and Dyslexic, 2008.
۵۲۰۱K 3611 .I5T3 2000, DB5876Zivilrechtliche Regelungen zur Absicherung der Patientenautonomie am Ende des Lebens: eine internationale Dokumentation = Regulations of civil law to safeguard the autonomy of patients at the end of their life: an international documentation/ herausgegeben von Jochen Taupitz.- Berlin; New York: Springer, 2000.
۵۲۰۲K 235 .C3A8 2009, DB5877A treatise of legal philosophy and general jurisprudence. Volume 9, A history of the philosophy of law in the civil law world, 1600-1900/ edited by Damiano Canale, Paolo Grossi, Hasso Hofmann.- Dordrecht [The Netherlands]; New York: Springer, 2009.
۵۲۰۳KF 1307 .R6C5 2013, DB5878Civil liability in criminal justice/ Darrell L. Ross.- 6th edition.- London; New York: Routledge, 2013.
۵۲۰۴K 950 .A6I5 2000, DB5879Reform of civil nuclear liability: international symposium, Budapest, Hungary, 31 May-3 June 1999= Reforme de la responsabilite civile nucleaire/ European Commission; OECD. Nuclear Energy Agency (NEA); International Atomic Energy Agency.- [Paris]: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2000.
۵۲۰۵KF 4772 .O5T5 2001, DB5880The First Amendment and civil liability/ Robert M. ONeil.- Bloomington, IN: Indiana University Press, 2001.
۵۲۰۶KJV 3935.8 .F7L4 2015, DB5881L essentiel de la procedure civile/ Natalie Fricero.- Issy-les-Moulineaux: Gualino-Lextenso editions, 2015.
۵۲۰۷HD 60.5 .A78H3 2017, DB5882Corporate social responsibility and the three sectors in Asia: how conscious engagement can benefit civil society/ Samiul Hasan, editor.- New York: Springer, 2017.
۵۲۰۸K 3702 .L6A4 2012, DB5883Ambush marketing and the mega-event monopoly: how laws are abused to protect commercial rights to major sporting events/ Andre M. Louw.- The Hague, The Netherlands: T.M.C. Asser Press; Berlin: Springer, 2012.
۵۲۰۹KF 888 .T8B8 2008, DB5884Business law: principles for todays commercial environment/ David P. Twomey, Marianne Moody Jennings.- 2nd edition.- Mason, Ohio: Thomson/West, 2008.
۵۲۱۰KD 1629 .F8C6 2013, DB5885Commercial law/ Michael Furmston, Jason Chuah.- 2nd edition.- Harlow, England: Pearson, 2013.
۵۲۱۱KD 1554 .Z9C6 2008, DB5886Commercial law.- 6th edition.- Abingdon, Oxon: Routledge-Cavendish, 2008.
۵۲۱۲KD 1629 .R8C6 2012, DB5887Commercial law: principles and policy/ Nicholas Ryder, Margaret Griffiths, Lachmi Singh.- Cambridge: New York: Cambridge University Press, 2012.
۵۲۱۳KD 1629 .3 .F8P7 2001, DB5888Principles of commercial law/ Michael Furmston.- 2nd edition.- London: Cavendish, 2001.
۵۲۱۴KJE 2045 .T5C6 2011, DB5889Consumer and commercial law/ Judith Tillson.- Harlow, England; New York: Pearson Longman, 2011.
۵۲۱۵K 1005 .D3D3 2016, DB5890Dalhuisen on transnational comparative, commercial, financial and trade law, V.1: The Transnationalisation of Commercial and Financial Law and of Commercial, Financial and Investment Dispute Resolution. The New Lex Mercatoria and its Sources/ Jan Dalhuisen.- Sixth edition.- Oxford; Portland: Hart Publishing, 2016.
۵۲۱۶KD 1735 .K5G8 2001, DB5891Gutteridge and Megrahs law of bankers commercial credits/ Richard King, H. C. Gutteridge.- 8th edition.- London; New York: Europa Publications, 2001.
۵۲۱۷K 4542 .H3I5 2010, DB5892International commercial tax/ Peter Harris, David Oliver.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010.
۵۲۱۸K 1005 .W3L3 2014, DB5893Law of electronic commercial transactions: contemporary issues in the EU, US and China/ Faye Fangfei Wang.- 2nd edition.- New York: Routledge, 2014.
۵۲۱۹K 563 .B87M3 2012, DB5894Organising the firm: theories of commercial law, corporate governance and corporate law/ Petri Mantysaari.- Dordrecht; New York: Springer, 2012.
۵۲۲۰KD 3525 .G7R4 2001, DB5895Regulating football: commodification, consumption, and the law/ Steve Greenfield, Guy Osborn.- London; Sterling: Pluto Press, 2001.
۵۲۲۱K 22 .R8O3 2007, DB5896Russian commercial law/ Hiroshi Oda.- 2nd edition.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2007.
۵۲۲۲KD 1650 .F8S3 2000, DB5897Sale and supply of goods/ Michael Furmston.- London: Cavendish, 2000.
۵۲۲۳KMT 1829 .B3S5 2010, DB5898Sharia law in commercial and banking arbitration: law and practice in Saudi Arabia/ Abdulrahman Yahya Baamir.- England: Ashgate, 2010.
۵۲۲۴K 3367 .E3J8 2010, DB5899Judges and Unjust Laws Common Law Constitutionalism and the Foundations of Judicial Review/ Douglas E. Edlin.- Michigan: Proquest, 2010.
۵۲۲۵KZ 5675 .B43 2016, DB5913Nuclear Non-Proliferation in International Law, Volume 3: Legal Aspects of the Use of Nuclear Energy for Peaceful Purposes/ Jonathan L. Black-Branch, Dieter Fleck, Editors.- The Hague: T.M.C. Asser Press; Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016.
۵۲۲۶KD 2968 .N8 T55 2002, DB5914Nursing Law and Ethics/ edited by John Tingle, Alan Cribb.- 2nd edition.- Oxford; Malden: Blackwell Science, 2002.
۵۲۲۷KZ 5615 .C55 U55 2006, DB5915United Nations Seminar on Implementing UN Security Council Resolution 1540 in Africa – 9-10 November 2006, Accra, Ghana/ United Nations, Office for Disarmament Affairs.- New York: United Nations Office for Disarmament Affairs, 2007.
۵۲۲۸KF 4819 .J644 2007, DB5916Opening the Floodgates: Why America Needs to Rethink its Borders and Immigration Laws/ Kevin R. Johnson.- New York; London: New York University Press, 2007.
۵۲۲۹KF 9352 .L59 2011, DB5917Organized Retail Crime/ Blake H. Liventin, editor.- New York: Nova Science Publishers, 2011.
۵۲۳۰K 3255 .B37 2010, DB5918Outrageous Invasions: Celebrities’ Private Lives, Media, and the Law/ Robin D. Barnes.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2010.
۵۲۳۱JV 6483 .O924 2008, DB5919Over-Raided, Under Siege: U.S. Immigration Laws and Enforcement Destroy the Rights of Immigrants: A report on human rights violations ….- Oakland: National Network for Immigrant and Refugee Rights, 2008.
۵۲۳۲HN 380 .5 .A8 N49 2011, DB5920Participation, Responsibility and Choice: Summoning the Active Citizen in Western European Welfare States/ edited by Janet Newman, Evelien Tonkens.- Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011.
۵۲۳۳KVC 117 .J69 2003, DB5921Passage of Change: Law, Society and Governance in the Pacific/ edited by Anita Jowitt, Tess Newton Cain.- Canberra: Pandanus Books, 2003.
۵۲۳۴RA 1063 .4 .D385 2004, DB5922Pathology and Law: A Practical Guide for the Pathologist/ Gregory G. Davis.- New York: Springer, 2004.
۵۲۳۵KD 3395 .B855 2008, DB5923Patients’ Rights, Law and Ethics for Nurses: A Practical Guide/ Paul Buka.- London: Hodder Arnold, 2008.
۵۲۳۶KZ 7312 .M46 2010, DB5924Peace and Justice at the International Criminal Court: A Court of Last Resort/ Errol P. Mendes.- Cheltenham; Northhampton: Edward Elgar, 2010.
۵۲۳۷KZ 5538 .N64 2009, DB5925Peace through International Law: The Role of the International Law Commission: A Colloquium at the Occasion of its Sixtieth Anniversary/ Georg Nolte (ed.).- Dordrecht; New York: Springer, 2009.
۵۲۳۸JZ 5584 .A35 S695 2010, DB5926Peacebuilding and Rule of Law in Africa: Just Peace?/ edited by Chandra Lekha Sriram, Olga Martin-Ortega, Johanna Herman.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2011.
۵۲۳۹KFP 354 .M385 2004, DB5927Pennsylvania Environmental Law Handbook/ editor, John Mattioni; authors, John Mattioni … [et al.].- 6th edition.- Lanham: Government Institutes, 2004.
۵۲۴۰KF 394 .F4U6 2004, DB5900Un-making law: the conservative campaign to roll back the common law/ Jay M. Feinman.- Boston: Beacon Press, 2004.
۵۲۴۱KD 7540 .A75C3 2002, DB5901The dearest birth right of the people of England: the jury in the history of the common law/ edited by John W. Cairns, Grant McLeod.- Oxford; Portland: Hart Publishing, 2002.
۵۲۴۲KZ 1323 .E3A3 2011, DB5902Africa and the deep seabed regime: politics and international law of the common heritage of mankind/ Edwin Egede.- New York: Springer, 2011.
۵۲۴۳PR 428 .L37C6 2007, DB5903A power to do justice: jurisdiction, English literature, and the rise of common law, 1509-1625/ Bradin Cormack.- Chicago: The University of Chicago Press, 2007.
۵۲۴۴K 235 .P3A8 2007 V.7, DB5904A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence: Volume 7, The Jurists Philosophy of Law from Rome to the Seventeenth Century/ edited by Andrea Padovani, Peter G. Stein.- London: Springer, 2007.
۵۲۴۵K 235 .L6A8 2007, DB5905A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence: Volume 8, A History of the Philosophy of Law in the Common Law World, 1600 1900/ Michael Lobban.- Dordrecht: Springer, 2007.
۵۲۴۶K 230 .P377A8 2011, DB5906A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence: Volume 11, Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Common Law World/ Gerald J. Postema.- New York: Springer, 2011.
۵۲۴۷K 3791 .F4B4 2014, DB5907Between cultural diversity and common heritage: legal and religious perspectives on the sacred places of the Mediterranean/ Silvio Ferrari, Andrea Benzo.- Farnham: Ashgate, 2014.
۵۲۴۸KF 395 .P3C6 2011, DB5908Common law, history, and democracy in America, 1790-1900 :legal thought before modernism/ Kunal M. Parker.- New York: Cambridge University Press, 2011.
۵۲۴۹KF 516 .L5C6 2008, DB5909Common law marriage: a legal institution for cohabitation/ Goran Lind.- New York: Oxford University Press, 2008.
۵۲۵۰KJE 2628 .G4C6 2008, DB5910Common legal framework for takeover bids in Europe. Vol. 1/ general editor Dirk Van Gerven.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2008.
۵۲۵۱KJE 2628 .D5C6 2010, DB5911Common legal framework for takeover bids in Europe. Vol.2/ general editor Dirk Van Gerven.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010.
۵۲۵۲HV 3761 .M3C6 2017, DB5912Covenants and third-party creditors: empirical and law and economics insights into a common pool problem/ Daniela Matri.- Cham: Springer, 2017.
۵۲۵۳K 5465 .R6C7 2012, DB5928Criminal evidence and human rights: reimagining common law procedural traditions/ edited by Paul Roberts, Jill Hunter.- Oxford; Portland, Oregon: Hart Publishing, 2012.
۵۲۵۴KJP 5423.2 .G7F6 2015, DB5929For the common good: the Bohemian land law and the beginning of the Hussite Revolution/ by Jeanne E. Grant.- Leiden, The Netherlands: Brill, 2015.
۵۲۵۵KD 5429 .H3I4 2006, DB5930Income tax in common law jurisdictions: from the origins to 1820/ Peter Harris.- Cambridge[UK]; New York: Cambridge University Press, 2006.
۵۲۵۶K 5170 .D4I5 2013, DB5931Iniuria and the Common Law/ Eric Descheemaeker, Helen Scott.- Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2013.
۵۲۵۷KF 3771 .W4I5 2014, DB5932In search of common ground on abortion :from culture war to reproductive justice/ edited by Robin West, Justin Murray, Meredith Esser.- Farnham: Ashgate, 2014.
۵۲۵۸K 380 .V3L3 2003, DB5933Laws dream of a common knowledge/ Mariana Valverde.- Princeton: Princeton University Press, 2003.
۵۲۵۹KJC 1620 .B8P8 2003, DB5934Pure economic loss in Europe/ Mauro Bussani, Vernon V. Palmer.- Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2003.
۵۲۶۰KJE 5202 .V4R4 2014, DB5935Reforming the Common European Asylum System — Legislative developments and judicial activism of the European Courts/ Samantha Velluti.- Heidelberg: Springer, 2014.
۵۲۶۱K 3258 .T4R4 2011, DB5936Religious confession privilege and the common law/ By A. Keith Thompson.- Leiden; Boston: M. Nijhoff Publishers, 2011.
۵۲۶۲KF 902 .K4S6 2015, DB5937Smith, Currie and Hancocks common sense construction law: a practical guide for the construction professional/ edited by Thomas J. Kelleher, John M. Mastin, Ronald G. Robey.- 5th edition.- Somerset: John Wiley and Sons, Incorporated, 2015.
۵۲۶۳K 2243 .M8T5 2004, DB5938The class action in common law legal systems: a comparative perspective/ Rachael Mulheron.- Oxford; Portland, Oregon: Hart Publishing, 2004.
۵۲۶۴KD 671 .L3T5 2014, DB5939The common law constitution/ John Laws.- Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2014.
۵۲۶۵KF 361 .N4T5 2008, DB5940The common law in colonial America/ William E. Nelson.- New York: Oxford University Press, 2008.
۵۲۶۶K 1401 .N4T5 2010, DB5941The common law of intellectual property: essays in honour of Professor David Vaver/ edited by Catherine W. Ng, Lionel Bently, Giuseppina D Agostino.- Oxford ; Portland, Or.: Hart Pub., 2010.
۵۲۶۷KD 671 .H8T5 2018, DB5942The formation of the English common law: law and society in England from King Alfred to Magna Carta/ John Hudson.- 2nd edition.- London; New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2018.
۵۲۶۸KD 671 .G4T5 2013, DB5943The politics of the common law: perspectives, rights, processes, institutions/ Adam Gearey, Wayne Morrison, Robert Jago.- 2nd edition.- London: Routledge, 2013.
۵۲۶۹KD 3989 .A4T5 2013, DB5944The sovereignty of law: freedom, constitution, and common law/ T.R.S. Allan.- 1st edition.- Oxford: Oxford University Press, 2013.
۵۲۷۰KF 8748 .G7T5 2015, DB5945The U.S. Supreme Courts modern common law approach to judicial decision making/ Simona Grossi.- Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
۵۲۷۱K 1705 .B6V6 2014, DB5946Voices at work: continuity and change in the common law world/ edited by Alan Bogg, Tonia Novitz.- 1st edition.- New York: Oxford University Press, 2014.
۵۲۷۲KE 8248 .M38W5 2000, DB5947William R. McIntyre: Paladin of Common Law/ W.H. McConnell.- Montreal: McGill-Queens University Press, 2000.
۵۲۷۳KF 292 .H3 T48 2005, DB5948The People v. Harvard Law: How America’s Oldest Law School Turned Its Back on Free Speech/ Andrew Peyton Thomas.- San Francisco: Encounter Books, 2005.
۵۲۷۴K 2390 .R45 2009, DB5949Perceptions in Litigation and Mediation: Lawyers, Defendants, Plaintiffs, and Gendered Parties/ Tamara Relis.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2009.
۵۲۷۵PN 2270 .H57 G68 2014, DB5950Performance, Identity, and Immigration Law: A Theatre of Undocumentedness/ Gad Guterman.- New York: Palgrave Macmillan, 2014.
۵۲۷۶HD 9560 .5 .M39 2010, DB5951Petroleum Fiscal Systems and Contracts/ Muhammed Mazeel.- Hamburg: Diplomica Verlag, 2010.
۵۲۷۷KF 1879 .Z9 F45 2008, DB5952Pharmacy Law: Textbook and Review/ Debra B. Feinberg.- New York: McGraw-Hill/Medical, 2008.
۵۲۷۸KD 2968 .P4 M47 2006, DB5953Pharmacy Law and Practice/ Jonathan Merrills, Jonathan Fisher.- 4th edition.- Amsterdam: Elsevier, 2006.
۵۲۷۹K 235 .W34 2013, DB5954Philosophical Foundations of the Nature of Law/ edited by Wil Waluchow, Stefan Sciaraffa.- Oxford: Oxford University Press, 2013.
۵۲۸۰K 213 .M385 2008, DB5955Philosophy and the Law: How Judges Reason/ Stephen Mathis.- Prince Frederick: Recorded Books, 2008.
۵۲۸۱K 235 .F568 2011, DB5956Philosophy of Law/ John Finnis.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2011.
۵۲۸۲K 231 .M373 2011, DB5957Philosophy of Law/ Andrei Marmor.- Princeton: Princeton University Press, 2011.
۵۲۸۳KF 505 .H68 2017, DB5958Philosophy, Law and the Family: A New Introduction to the Philosophy of Law/ Laurence D. Houlgate.- Cham: Springer, 2017.
۵۲۸۴KNS 1120 .S33 2014, DB5959Piracy in the Indian Film Industry: Copyright and Cultural Consonance/ Arul George Scaria.- Delhi; New York: Cambridge University Press, 2014.
۵۲۸۵KZ 7047 .P58 2014, DB5960Pluralism in International Criminal Law/ edited by Elies van Sliedregt, Sergey Vasiliev.- Oxford: Oxford University Press, 2014.
۵۲۸۶HV 8031 .H55 2009, DB5961Policing Post-Conflict Cities/ Alice Hills.- London; New York: Zed Books, 2009.
۵۲۸۷GC 1085 .B38 2007, DB5962Pollution of the Sea: Prevention and Compensation/ Jurgen Basedow, Ulrich Magnus (editors).- Berlin; New York: Springer, 2007.
۵۲۸۸KZ 6787 .S28 2014, DB5963Popular Governance of Post-Conflict Reconstruction: The Role of International Law/ Matthew Saul.- Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
۵۲۸۹KD 7869 .A839 2013, DB5964Positive Obligations in Criminal Law/ Andrew Ashworth.- Oxford; Portland: Hart Publishing, 2013.
۵۲۹۰KD 833 .W66 2006, DB5965Possession of Land/ Mark Wonnacott.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2006.
۵۲۹۱KZ 6795 .T47 M38 2012, DB5966Post 9/11 and the State of Permanent Legal Emergency: Security and Human Rights in Countering Terrorism/ Aniceto Masferrer, editor.- Dordrecht; New York: Springer, 2012.
۵۲۹۲KZ 6374 .A75 2006, DB5967Practice and Policies of Modern Peace Support Operations under International Law/ edited by Roberta Arnold, Geert-Jan Alexander Knoops.- Ardsley: Transnational Publishers, 2006.
۵۲۹۳K 487 .L36 C36 2016, DB5968Pragmatics and Law: Philosophical Perspectives/ Alessandro Capone, Francesca Poggi, Editors.- Cham: Springer, 2016.
۵۲۹۴KD 7869 .A84 2013, DB5969Principles of Criminal Law/ Andrew Ashworth, Jeremy Horder.- 7th edition.- Oxford: Oxford University Press, 2013.
۵۲۹۵KF 6225 .P75 2008, DB5970Principles of Federal Appropriations Law (Annual Update of the Third Edition)/ United States Government Accountability Office.- New York: Nova Science Publishers, 2008.
۵۲۹۶KZ 6471 .C76 2013, DB5971Principles of International Humanitarian Law/ Jonathan Crowe, Kylie Weston-Scheuber.- Cheltenham; Northhampton: Edward Elgar, 2013.
۵۲۹۷KD 671 .H6A3 2005, DB5972A dialogue between a philosopher and a student, of the common laws of England/ Thomas Hobbes, Alan Cromartie, Quentin Skinner.- Oxford: Oxford University Press, 2005.
۵۲۹۸JZ 4850 .D8T5 2011, DB5973The participation of states in international organisations: the role of human rights and democracy/ Alison Duxbury.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2011.
۵۲۹۹KZ 6471 .C8T5 2010, DB5974The Concept of Non-International Armed Conflict in International Humanitarian Law/ Anthony Cullen.- Leiden: Cambridge University Press, 2010.
۵۳۰۰KZ 3673 .S7T5 2010, DB5975The law and practice of international territorial administration: Versailles to Iraq and beyond/ Carsten Stahn.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010.
۵۳۰۱K 5197 .M4R4 2010, DB5976Rethinking rape law: international and comparative perspectives/ edited by Clare McGlynn, Vanessa E. Munro.- Abingdon, New York: Routledge, 2010.
۵۳۰۲K 3478 .B4S5 2002, DB5977Sharing transboundary resources: international law and optimal resource use/ Eyal Benvenisti.- New York: Cambridge University Press, 2002.
۵۳۰۳KZ 4012 .S5G7 2004, DB5978Great powers and outlaw states: unequal sovereigns in the international legal order/ Gerry Simpson.- Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2004.
۵۳۰۴K 3240 .V4T5 2011, DB5979The UN and Human Rights: Who Guards the Guardians?/ Guglielmo Verdirame.- Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
۵۳۰۵KZ 6418.5 .M47T6 2011, DB5980State control over private military and security companies in armed conflict/ Hannah Tonkin.- Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2011.
۵۳۰۶KZ 7095 .O5T5 2009, DB5999The criminal responsibility of senior political and military leaders as principals to international crimes/ Hector Olasolo; with a foreword by Adrian Fulford; an introduction by Ekaterina Trendafilova, an epilogue by Kai Ambos.- Oxford; Portland, Oregon: Hart Publishing, 2009.
۵۳۰۷JV 9120 .B6P6 2018, DB6000Policing undocumented migrants: law, violence and responsibility/ Louise Boon-Kuo.- London: Routledge, Taylor and Francis, 2018.
۵۳۰۸K 487 .R57P4 2010, DB6001Science and risk regulation in international law/ Jacqueline Peel.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010.
۵۳۰۹KZ 3375 .K45B4 2010, DB6002The public international law theory of Hans Kelsen: believing in universal law/ Jochen von Bernstorff, Thomas Dunlap.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010.
۵۳۱۰K 3585 .T54 2009, DB6003The international comparative legal guide to: environment law 2009: A practical insight to cross-border Environment Law.- London: Global Legal Group, 2009.
۵۳۱۱KJE 6536 .F3T5 2009, DB6004The International Comparative Legal Guide to: Economics and the Enforcement of European Competition Law: A practical insight to cross-border enforcement regulation/ Alan Falach.- London: Global Legal Group, 2009.
۵۳۱۲KK 7989 .B6T5 2008, DB6005The German criminal code: a modern English translation/ translated by Michael Bohlander.- Oxford; Portland, Oregon: Hart Publishing, 2008.
۵۳۱۳K 3171 .H8T5 2010, DB6006Theatre of the rule of law: transnational legal intervention in theory and practice/ Stephen Humphreys.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010.
۵۳۱۴K 721.5 .A8T5 2000, DB6007The right to property in commonwealth constitutions/ Tom Allen.- Cambridge [England] ; New York: Cambridge University Press, 2000.
۵۳۱۵K 3755 .B3A3 2010, DB6008Academic freedom and the law: a comparative study/ Eric Barendt.- Oxford; Portland, Oregon: Hart Publishing, 2010.
۵۳۱۶K 3165 .T8A3 2014, DB6009Advanced introduction to comparative constitutional law/ Mark Tushnet.- Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, 2014.
۵۳۱۷KJE 6778 .M3A3 2014, DB6010Advertising food in Europe: a comparative law analysis/ Aude Mahy (ed.).- Berlin: Lexxion Verlagsgesellschaft, 2014.
۵۳۱۸K 3585 .K8A7 2003, DB6011Ark of the broken covenant: protecting the worlds biodiversity hotspots/ John Charles Kunich.- Westport: Praeger, 2003.
۵۳۱۹K 3778 .M6A7 2015, DB6012Art collections, private and public: a comparative legal study/ Elina Moustaira.- Cham: Springer, 2015.
۵۳۲۰K 3165 .G5A8 2016, DB6013Assessing constitutional performance/ edited by Tom Ginsburg, Aziz Huq.- New York: Cambridge University Press, 2016.
۵۳۲۱K 1420.5 .V3B3 2016, DB6014Balancing Copyright Law in the Digital Age Comparative Perspectives/ Roberto Caso, Federica Giovanella.- Berlin: Springer, 2016.
۵۳۲۲JF 1081 .P3B4 2004, DB6015Between morality and the law: corruption, anthropology and comparative society/ Italo Pardo.- London, New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2004.
۵۳۲۳HJ 2321 .C5 2011, DB6016Challenging gender inequality in tax policy making: comparative perspectives/ edited by Kim Brooks … [et al.].- Oxford; Portland, Oregan: Hart Publishing, 2011.
۵۳۲۴BL 60 .G5C5 2012, DB6017Civic ideology, organization, and law in the Rule scrolls: a comparative study of the Covenanters sect and contemporary voluntary associations in political context/ by Yonder Moynihan Gillihan.- Leiden; Boston: Brill, 2012.
۵۳۲۵KNC 102 .I5C6 2014, DB6018Codification in East Asia: selected papers from the 2nd IACL thematic conference/ editor Wen-Yeu Wang.- Cham: Springer, 2014.
۵۳۲۶K 3165 .G5C 2012, DB6019Comparative constitutional design/ [edited by] Tom Ginsburg.- New York: Cambridge University Press, 2012.
۵۳۲۷KNC 524 .D5C6 2014, DB6020Comparative constitutional law in Asia/ edited by Rosalind Dixon,Tom Ginsburg.- Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2014.
۵۳۲۸K 3165 .G5C6 2011, DB6021Comparative constitutional law/ edited by Tom Ginsburg, Rosalind Dixon.- Cheltenham, Northampton: Edward Elgar, 2011.
۵۳۲۹K 3570 .C7C6 2001, DB6022Comparative healthcare law/ Peter De Cruz.- London: Cavendish, 2001.
۵۳۳۰KJC 403 .K5C6 2001, DB6023Comparative legal reasoning and European law/ by Markku Kiikeri.- Dordrecht; Boston: Kluwer Academic Publishers, 2001.
۵۳۳۱KD 5359 .A2J6 2008, DB6024Comparative perspectives on revenue law: essays in honour of John Tiley/ John Avery Jones, Peter Harris, David Oliver.- Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
۵۳۳۲K 807 .R4C6 2011, DB6025Comparative succession law: vol.1, Testamentary formalities/ edited by Kenneth G.C. Reid, Marius J. de Waal, Reinhard Zimmermann.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2011.
۵۳۳۳K 7040 .S8C6 2015, DB6026Comparing the prospective effect of judicial rulings across jurisdictions/ Eva Steiner.- Cham: Springer, 2015.
۵۳۳۴HV 6322.7 .P7C6 2011, DB6027Confronting genocide/ edited by Rene Provost, Payam Akhavan.- Dordrecht; New York: Springer, 2011.
۵۳۳۵K 3165 .E4C6 2017, DB6028Constituents before assembly: participation, deliberation, and representation in the crafting of new constitutions/ Todd A. Eisenstadt, A. Carl LeVan, Tofigh Maboudi.- Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
۵۳۳۶KNC 524 .C5C6 2014, DB6029Constitutionalism in Asia in the early twenty-first century/ Albert H.Y. Chen.- New York: Cambridge University Press, 2014.
۵۳۳۷KNC 615 .S5C6 2017, DB6030Constitutions, religion and politics in Asia: Indonesia, Malaysia and Sri Lanka/ Dian Abdul Hamed Shah.- Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
۵۳۳۸KJC 2461 .C6 2013, DB6031Corporate boards in law and practice: a comparative analysis in Europe/ Edited by Gerard van Solinge …[et al.].- Oxford: Oxford University Press, 2013.
۵۳۳۹K 5064 .P5C6 2011, DB6032Corporate criminal liability: emergence, convergence, and risk/ [edited by] Mark Pieth, Radha Ivory.- 1st edition.- New York: Springer, 2011.
۵۳۴۰KZ 7140 .S4C7 2013, DB6033Crimes against peace and international law/ Kirsten Sellars.- Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
۵۳۴۱K 5000 .D8C7 2014, DB6034Criminal law: a comparative approach/ Markus D. Dubber, Tatjana Hornle.- 1st edition.- Oxford: Oxford University Press, 2014.
۵۳۴۲k 5000 .C5C7 2012, DB6035Cross-border transactions of intermediated securities: a Comparative Analysis in Substantive Law and Private International Law/ Changmin Chun.- Berlin: Springer, 2012.
۵۳۴۳HV 7921 .B527 2012, DB5981Principles of Leadership and Management in Law Enforcement/ by Michael L. Birzer, Gerald J. Bayens, Cliff Roberson.- Boca Raton: CRC Press, 2012.
۵۳۴۴BJ 1012 .T82 2005, DB5982The Principles of Moral and Christian Philosophy: Philosophical Works and Correspondence of George Turnbull, Volume 1: The Principles of Moral Philosophy/ George Turnbull; edited and with an introduction by Alexander Broadie.- Indianapolis: Liberty Fund, 2005.
۵۳۴۵BJ 1012 .T82 2005, DB5983The Principles of Moral and Christian Philosophy: Philosophical Works and Correspondence of George Turnbull, Volume 2: Christian Philosophy/ George Turnbull; edited and with an introduction by Alexander Broadie.- Indianapolis: Liberty Fund, 2005.
۵۳۴۶HV 8836 .S69 2011, DB5984Prison Rape: Law, Media, and Meaning/ Michael A. Smyth.- El Paso: LFB Scholarly Publishing, 2011.
۵۳۴۷K 3264 .C65 W75 2012, DB5985Privacy Impact Assessment/ edited by David Wright, Paul De Hert.- Dordrecht; Heidelberg: Springer, 2012.
۵۳۴۸KQC 126 .O67 2013, DB5986Private International Law in Commonwealth Africa/ Richard Frimpong Oppong.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2013.
۵۳۴۹KF 562 .H84 2013, DB5987Private Property and the Constitution: State Powers, Public Rights, and Economic Liberties/ James L. Huffman.- New York: Palgrave Macmillan, 2013.
۵۳۵۰JZ 6374 .P36 2009, DB5988Privatising Peace: A Corporate Adjunct to United Nations Peacekeeping and Humanitarian Operations/ Malcolm Hugh Patterson.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2009.
۵۳۵۱KZ 6418 .5 .C36 2013, DB5989Privatizing War: Private Military and Security Companies under Public International Law/ Lindsey Cameron, Vincent Chetail.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2013.
۵۳۵۲KF 3825 .M53 2006, DB5990Problems in Health Care Law/ Robert D. Miller.- 9th edition.- Sudbury: Jones and Bartlett Publishers, 2006.
۵۳۵۳B 105 .R85 P76 2015, DB5991Problems of Normativity, Rules and Rule-Following/ Michal Araszkiewicz … [et al.].- Cham: Springer, 2015.
۵۳۵۴KJE 1630 .F35 2005, DB5992Product Liability in Comparative Perspective/ edited by Duncan Fairgrieve.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2005.
۵۳۵۵BJ 1725 .M585 2015, DB5993Professional Responsibility: The Fundamental Issue in Education and Health Care Reform/ Douglas E. Mitchell, Robert K. Ream, Editors.- Cham: Springer, 2015.
۵۳۵۶KZ 3410 .M54 2008, DB5994Progress in International Law/ edited by Russel A. Miller, Rebecca M. Bratspies; with a foreword from Jose E. Alvarez.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
۵۳۵۷K 721 .5 .G47 2014, DB5995Property Law and Social Morality/ Peter M. Gerhart.- New York: Cambridge University Press, 2014.
۵۳۵۸KZ 6530 .J36 2014, DB5996Protecting Civilians in Refugee Camps: Unable and Unwilling States, UNHCR and International Responsibility/ by Maja Janmyr.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2014.
۵۳۵۹KZ 6405 .E68 M74 2009, DB5997Protecting the Environment During Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law/ [co-authored by Elizabeth Maruma Mrema, Carl Bruch, Jordan Diamond].- Nairobi, Kenya: United Nations Environment Programme, 2009.
۵۳۶۰KVC 145 .R44 F73 2013, DB5998Protection of Refugees and Displaced Persons in the Asia Pacific Region/ edited by Angus Francis, Rowena Maguire.- Farnham; Burlington: Ashgate, 2013.
۵۳۶۱K 487.C8N3 2010, DB6036Cultural law: international, comparative, and indigenous/ James A.R. Nafziger, Robert K. Paterson, Alison Dundes Renteln.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010.
۵۳۶۲K 487 .C8V7 2009, DB6037Death of labour law: comparative perspectives/ Martin Vranken.- Carlton: Melbourne University Press, 2009.
۵۳۶۳K 3240 .P7D5 2013, DB6038Dialogues on human rights and legal pluralism/ editors Rene Provost, Colleen Sheppard.- Dordrecht; New York: Springer, 2013.
۵۳۶۴K 920 .H6D5 2015, DB6039Disgorgement of profits: gain-based remedies throughout the world/ [edited by] Ewoud Hondius, Andre Janssen.- Cham: Springer, 2015.
۵۳۶۵K 3240.5 .H5D6 2014, DB6040Domestic politics and international human rights tribunals: the problem of compliance/ Courtney Hillebrecht.- New York: Cambridge University Press, 2014.
۵۳۶۶KJC 147 .Y6E5 2014, DB6041English, French and German comparative law/ Raymond Youngs.- 3rd edition.- London: Routledge, 2014.
۵۳۶۷K 555 .C6E6 2004, DB6042Epistemology and methodology of comparative law/ edited by Mark van Hoecke.- Oxford; Portland, Oregon: Hart Publishing, 2004.
۵۳۶۸K 5475 .I5E8 2013, DB6043Exclusionary rules in comparative law/ editor Stephen C.Thaman.- Dordrecht: Springer, 2013.
۵۳۶۹K 2400 .K5F3 2011, DB6044Fair and Equitable Treatment in International Investment Law/ Roland Klager.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2011.
۵۳۷۰K 2146 .T8F3 2015, DB6045Fair Reflection of Society in Judicial Systems – A Comparative Study/ Sophie Turenne.- Cham: Springer, 2015.
۵۳۷۱KF 540 .C6F3 2006, DB6046Fathers rights activism and law reform in comparative perspective/ edited by Richard Collier, Sally Sheldon.- Oxford; Portland, Oregon: Hart Publishing, 2006.
۵۳۷۲K 884 .W5F5 2012, DB6047Fighting corruption in public procurement: a comparative analysis of disqualification or debarment measures/ Sope Williams-Elegbe.- Oxford, United Kingdom; Portland, Oregon: Hart Publishing, 2012.
۵۳۷۳HF 5548.4 .O57M4 2016, DB6048Free and open source software (FOSS) and other alternative license models: a comparative analysis/ Editor Axel Metzger.- Cham: Springer, 2016.
۵۳۷۴KJC 5154 .Z4F7 2008, DB6049Freedom of expression: a critical and comparative analysis/ Vincenzo Zeno-Zencovich.- Abingdon, Oxon [England]; New York: Routledge-Cavendish, 2008.
۵۳۷۵HD 6971.8 .L5F8 2016, DB6050Fundamental labour rights in China – legal implementation and cultural logic/ Ulla Liukkunen, Yifeng Chen.- Cham: Springer, 2016.
۵۳۷۶KG 136 .W64M6 2013, DB6051Gender and Sexuality in Latin America – Cases and Decisions/ Editors Cristina Motta, Macarena Saez.- Dordrecht: Springer, 2013.
۵۳۷۷K 555 .S4G4 2017, DB6052General reports of the XIXth Congress of the International Academy of Comparative Law Rapports Generaux du XIXEME Congres de l Academie Internationale de Droit Compare/ Martin Schauer, Bea Verschraegen.- Dordrecht: Springer, 2017.
۵۳۷۸K 555 .I5G4 2012, DB6053General reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law =Rapports generaux du XVIIIeme Congres de l’Academie internationale de droit compare/ editors Karen B. Brown, David V. Snyder.- Dordrecht; London: Springer, 2012.
۵۳۷۹KZ 1176.5 .K3H6 2004, DB6054Holocaust Denial and the Law: a Comparative Study/ Robert A. Kahn.- New York: Palgrave Macmillan, 2004.
۵۳۸۰K 3240 .M3H8 2016, DB6055Human dignity of the vulnerable in the age of rights: interdisciplinary perspectives/ Aniceto Masferrer.- Cham: Springer, 2016.
۵۳۸۱K 1100 .K6I4 2017, DB6056Implementing the Cape Town Convention and the Domestic Laws on Secured Transactions/ Editor Souichirou Kozuka.- Cham: Springer, 2017.
۵۳۸۲K 1401 .A6K6 2012, DB6057Intellectual property and private international law: comparative perspectives/ edited by Toshiyuki Kono.- Oxford; Portland, Oregon: Hart Publishing, 2012.
۵۳۸۳KZ 4110 .P65B8 2013, DB6058International law and the Arctic/ Michael Byers, James Baker.- Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
۵۳۸۴K 7350 .N6I5 2017, DB6059International sale of goods/ [edited by] Nicolas Nord, Gustavo Cerqueira.- Cham: Springer, 2017.
۵۳۸۵KMK 1750 .S3I8 2013, DB6060Israeli Constitutional Law in the Making/ Edited by Gideon Sapir, Daphne Barak-Erez, Aharon Barak.- Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2013.
۵۳۸۶K 2146 .C6J8 2015, DB6061Judicial activism: an interdisciplinary approach to the American and European experiences/ Luis Pedro Pereira Coutinho, Massimo La Torre, Steven D Smith.- Cham [Switzerland]: Springer, 2015.
۵۳۸۷K 2123 .M3J8 2013, DB6062Judicial Decision-Making in a Globalised World: a Comparative Analysis of the Changing Practices of Western Highest Courts/ Elaine Mak.- Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2013.
۵۳۸۸K 7624 .L3J8 2004, DB6063Judicial deliberations: a comparative analysis of judicial transparency and legitimacy/ Mitchel de S.-O.-L E. Lasser.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2004.
۵۳۸۹RA 410.5 .S8L3 2007, DB6064Law, legitimacy, and the rationing of healthcare: a contextual and comparative perspective/ Keith Syrett.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2007.
۵۳۹۰K 213 .M3L4 2014, DB6065Legal lexicography: a comparative perspective/ edited by Mairtin Mac Aodha.- Farnham, Surrey: Ashgate, 2014.
۵۳۹۱KZ 1251 .B7L4 2010, DB6066Legitimacy and legality in international law: an interactional account/ Jutta Brunnee, Stephen J. Toope.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010.
۵۳۹۲K 3165 .D4L4 2017, DB6067Legitimacy gap: secularism, religion, and culture in comparative constitutional law/ Vincent Depaigne.- 1st edition.- New York: Oxford University Press, 2017.
۵۳۹۳K 3165 .A7L5 2016, DB6068Limitations of national sovereignty through European integration/ Rainer Arnold.- New York: Oxford University Press, 2016.
۵۳۹۴KZA 1145 .H3M3 2011, DB6069Making the law of the sea: a study in the development of international law/ James Harrison.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2011.
۵۳۹۵KNC 527 .H3M3 2015, DB6070Making We the People: Democratic Constitutional Founding in Postwar Japan and South Korea/ Chaihark Hahm, Sung Ho Kim.- Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
۵۳۹۶K 3150 .W6 2009, DB6071World Court digest: Formerly Fontes Iuris Gentium – Vol.4/ prepared by Petra Minnerop… [et al.]; Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law.- Berlin; New York: Springer, 2009.
۵۳۹۷K 555 .E5N4 2009, DB6072New directions in comparative law/ edited by Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Joakim Nergelius.- Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, 2009.
۵۳۹۸KNQ 920 .M4O8 2017, DB6073Ownership of trust property in China: a comparative and social capital perspective/ Zhen Meng.- Singapore: Springer, 2017.
۵۳۹۹K 4460 G3P5 2015, DB6074Philosophical Explorations of Justice and Taxation: National and Global Issues/ Helmut P. Gaisbauer, Gottfried Schweiger, Clemens Sedmak.- Cham: Springer, 2015.
۵۴۰۰K 559 .A3P7 2012, DB6075Practice and theory in comparative law/ edited by Maurice Adams, Jacco Bomhoff.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2012.
۵۴۰۱JC 327 .G5P7 2013, DB6076Practising self-government: a comparative study of autonomous regions/ Yash P. Ghai.- Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
۵۴۰۲KJE 5034 .L3P7 2011, DB6077Prohibition of abuse of law: a new general principle of EU law?/ edited by Rita de la Feria, Stefan Vogenauer.- Oxford; Portland, Oregon: Hart Publishing, 2011.
۵۴۰۳HV 8031 .M35 2011, DB6078Protective Operations: A Handbook for Security and Law Enforcement/ Glenn P. McGovern.- Boca Raton: CRC Press, 2011.
۵۴۰۴HV 640 .4 .A78 A34 2008, DB6079Protracted Displacement in Asia: No Place to Call Home/ edited by Howard Adelman.- Hampshire; Burlington: Ashgate, 2008.
۵۴۰۵HF 5548 .8 .L47 2017, DB6080Psychosocial Risks in Labour and Social Security Law: A Comparative Legal Overview from Europe, North America, Australia and Japan/ Loic Lerouge, Editor.- Cham: Springer, 2017.
۵۴۰۶HV 8290 .T67 2017, DB6081Public International Law and Human Rights Violations by Private Military and Security Companies/ Helena Torroja, editor.- Cham: Springer, 2017.
۵۴۰۷KD 1554 .S76 2015, DB6082Contract Law/ Richard Stone.- 11th edition.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2015.
۵۴۰۸KJC 5144 .M56 E46 2017, DB6083Racial Justice, Policies and Courts’ Legal Reasoning in Europe/ Maria Elosegui, Cristina Hermida, editors.- Cham: Springer, 2017.
۵۴۰۹KZ 1256 .C47 2014, DB6084Radicalizing Rawls: Global Justice and the Foundations of International Law/ Gary Chartier.- New York: Palgrave Macmillan, 2014.
۵۴۱۰QA 76 .9 .A25 W395 2011, DB6085Readings and Cases in Information Security: Law and Ethics/ Michael E. Whitman, Herbert J. Mattord.- Boston: Course Technology, Cengage Learning, 2011.
۵۴۱۱K 235 C84 2008, DB6086Readings in the Philosophy of Law/ edited by Keith C. Culver.- 2nd edition.- Toronto: Broadview Press, 2008.
۵۴۱۲HF 5383 .M253 2002, DB6087Real Resumes for Police, Law Enforcement and Security Jobs: Including Real Resumes Used to Change Careers and Transfer Skills to Other Industries/ Anne McKinney, Editor.- Fayetteville: PREP Publishing, 2002.
۵۴۱۳KZ 3410 .C38 2012, DB6088Realizing Utopia: The Future of International Law/ edited by Antonio Cassese.- Oxford: Oxford University Press, 2012.
۵۴۱۴K 400 .F56 K458 2013, DB6089Reason, Morality, and Law: The Philosophy of John Finnis/ edited by John Keown, Robert P. George.- Oxford: Oxford University Press, 2013.
۵۴۱۵KF 902 .E339 2008, DB6090Recommended contract practices for underground construction/ edited by William W. Edgerton.- Littleton, Colorado: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, 2008.
۵۴۱۶KBP 440 .55 .S533 2011, DB6091The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law, Volume 2: Al-Muwafaqat fi Usul al-Sharia/ Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-Shatibi; translated by Imran Ahsan Khan Nyazee; reviewed by Raji M. Rammuny.- Reading, UK: Garnet Publishing, 2014.
۵۴۱۷K 230 .A48 M639 2017, DB6092Reconciling Law and Morality in Human Rights Discourse: Beyond the Habermasian Account of Human Rights/ Willy Moka-Mubelo.- Cham: Springer, 2017.
۵۴۱۸HF 1385 .J669 2015, DB6093Reconstructing the World Trade Organization for the 21st Century: An Institutional Approach/ Kent Jones.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2015.
۵۴۱۹KBP 1538 .S54 2011, DB6094Refugee Status in Islam: Concepts of Protection in Islamic Tradition and International Law/ Arafat Madi Shoukri.- London; New York: I. B. Tauris, 2011.
۵۴۲۰KF 4757 .B66 2006, DB6095Reparations: Pro and Con/ Alfred L. Brophy.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2006.
۵۴۲۱K 5210 .R65 2008, DB6101Reputation, Celebrity and Defamation Law/ David Rolph.- Hampshire; Burlington: Ashgate, 2008.
۵۴۲۲K 3820 .L55 2013, DB6102Research Handbook on Global Justice and International Economic Law/ edited by John Linarelli.- Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, 2013.
۵۴۲۳K 3585 .F585 2010, DB6103Research Handbook on International Environmental Law/ edited by Malgosia Fitzmaurice, David M. Ong, Panos Merkouris.- Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, 2010.
۵۴۲۴JA 75 .7 .Z47 2014, DB6104Resetting the Political Culture Agenda: From Polis to International Organization/ Antonia Zervaki.- Cham: Springer, 2014.
۵۴۲۵JC 328 .3 .Z54 2013, DB6105Resistance, Liberation Technology and Human Rights in the Digital Age/ Giovanni Ziccardi.- Dordrecht; New York: Springer, 2013.
۵۴۲۶KZ 5036 .D76 2014, DB6106Resisting United Nations Security Council Resolutions/ Sufyan Droubi.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2014.
۵۴۲۷RC 555 .M34 2010, DB6107Responsibility and psychopathy: Interfacing law, psychiatry and philosophy/ edited by Luca Malatesti, John McMillan.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2010.
۵۴۲۸K 3240 .K373 2014, DB6108Responsibility for Human Rights: Transnational Corporations in Imperfect States/ David Jason Karp.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2014.
۵۴۲۹BS 1225 .52 .A336 2012, DB6109Retelling the Law: Genesis, Exodus-Numbers, and Samuel-Kings as Sequential Hypertextual Reworkings of Deuteronomy/ Bartosz Adamczewski.- Frankfurt: Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012.
۵۴۳۰K 460 .C866 2013, DB6110Rethinking Natural Law/ Paulo Ferreira da Cunha.- Heidelberg; New York: Springer, 2013.
۵۴۳۱HF 5549 .5 .S38 A77 2008, DB6111Reward Governance for Senior Executives/ edited by Carol Arrowsmith, Rupert McNeil.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2008.
۵۴۳۲R 726 .Y673 2007, DB6112Right to Die and Euthanasia/ Lisa Yount.- [2nd] edition.- New York: Facts on File, 2007.
۵۴۳۳BJ 1031 .R54 2000, DB6113Rights and Reason: Essays in Honor of Carl Wellman/ edited by Marilyn Friedman … [et al.].- Dordrecht: Springer, 2000.
۵۴۳۴K 670 .W34 2010, DB6114Rights, Gender and Family Law/ edited by Julie Wallbank, Shazia Choudhry, Jonathan Herring.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2010.
۵۴۳۵KZ 7312 .B67 2014, DB6115Rough Justice: The International Criminal Court in a World of Power Politics/ David Bosco.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2014.
۵۴۳۶JZ 4839 .R45 2013, DB6116Routledge handbook of international organization/ edited by Bob Reinalda.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2013.
۵۴۳۷K 4240 .P75 2013, DB6117Routledge Handbook of Media Law/ edited by Monroe E. Price, Stefaan Verhulst, Libby Morgan.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2013.
۵۴۳۸K 3585 .V65 2013, DB6118Rule of Law for Nature: New Dimensions and Ideas in Environmental Law/ edited by Christina Voigt.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2013.
۵۴۳۹KZ 7312 .D88 2013, DB6119Rules, Politics, and the International Criminal Court: Committing to the Court/ Yvonne Dutton.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2013.
۵۴۴۰HF 1558 .2 .N37 2001, DB6120Russia and the World Trade Organization/ Peter Naray.- Hampshire; New York: Palgrave, 2001.
۵۴۴۱KD 737 .M35 2009, DB6121Safeguarding Vulnerable Adults and the Law/ Michael Mandelstam.- London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2009.
۵۴۴۲K 247 .J3P7 2017, DB6096Proportionality: new frontiers, new challenges/ edited by Vicki C. Jackson, Mark Tushnet.- New York: Cambridge University Press; New York: Cambridge University Press, 2017.
۵۴۴۳K 923 .P3P8 2009, DB6098Pure economic loss: new horizons in comparative law/ Vernon Valentine Palmer, Mauro Bussani.- London; New York: Routledge-Cavendish, 2009.
۵۴۴۴KJC 5144 .M56O8 2017, DB6099Racial Justice, Policies and Courts Legal Reasoning in Europe/ Maria El Osegui, Cristina Hermida.- Cham: Springer, 2017.
۵۴۴۵K 2400 .A2R4 2017, DB6100Recognition and enforcement of foreign arbitral awards: the interpretation and application of the New York convention by national courts/ George A. Bermann.- Cham: Springer, 2017.
۵۴۴۶KZ 4041 .M8R4 2016, DB6122Reconsidering constitutional formation I national sovereignty: a comparative analysis of the juridification by constitution/ Ulrike Mubig.- Cham: Springer, 2016.
۵۴۴۷KZ 7180 .A4R4 2012, DB6123Reducing genocide to law: definition, meaning, and the ultimate crime/ Payam Akhavan.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2012.
۵۴۴۸K 3268.3 .K6R4 2009, DB6124Refugees, asylum seekers and the rule of law: comparative perspectives/ edited by Susan Kneebone.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2009.
۵۴۴۹K 3498.3 .B7R4 2002, DB6125Regulatory frameworks for dam safety: a comparative study/ Daniel D. Bradlow, Alessandro Palmieri, Salman M.A. Salman.- Washington, D.C.: World Bank, 2002.
۵۴۵۰K 3498 .S3R4 2006, DB6126Regulatory frameworks for water resources management: a comparative study/ Salman M.A. Salman, Daniel D. Bradlow.- Washington, D.C.: World Bank, 2006.
۵۴۵۱KJC 6275 .M3R4 2006, DB6127Religious education in public schools: study of comparative law/ edited by Jose Luis Martinez Lopez-Muniz, Jan de Groof, Gracienne Lauwers.- Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2006.
۵۴۵۲K 5210 .L3R4 2014, DB6128Religious offence and human rights: the implications of defamation of religions/ Lorenz Langer.- Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
۵۴۵۳BL 65 .L33F4 2016, DB6129Religious rules, state law, and normative pluralism – a comparative overview/ J. Silvio Ferrari, Rossella Bottoni, Rinaldo Cristofori.- Cham: Springer, 2016.
۵۴۵۴K 561 .R5R4 2001, DB6130Rethinking the masters of comparative law/ Annelise Riles.- Oxford: Hart Publishing, 2001.
۵۴۵۵KF 382 .M4R8 2016, DB6131Rule of Law and Fundamental Rights: Critical Comparative Analysis of Constitutional Review in the United States, Germany and Mexico/ Alfredo Narvaez Medecigo.- Cham: Springer, 2016.
۵۴۵۶K 3171 .A7R8 2017, DB6132Rule of law, human rights and judicial control of power/ Editors Rainer Arnold, Jose Ignacio Martinez-Estay.- Cham: Springer, 2017.
۵۴۵۷HQ 1033 .S3S3 2015, DB6133Same Sex Couples – Comparative Insights on Marriage and Cohabitation/ Macarena Saez.- Dordrecht, Netherlands: Springer, 2015.
۵۴۵۸K 4305 .D5S4 2017, DB6134Secondary liability of Internet sesrvice providers/ Editor Graeme B. Dinwoodie.- Cham: Springer, 2017.
۵۴۵۹K 865 .S8S4 2015, DB6135Self-help, private debt collection and the concomitant risks: a comparative law analysis/ Catalin-Gabriel Stanescu.- Cham: Springer, 2015.
۵۴۶۰K 3165 .G3S6 2013, DB6136Social and political foundations of constitutions/ edited by Denis J. Galligan, Mila Versteeg.- New York: Cambridge University Press, 2013.
۵۴۶۱KNC 524 .W5S6 2014, DB6137Social difference and constitutionalism in Pan-Asia/ Susan H. Williams.- New York: Cambridge University Press, 2014.
۵۴۶۲K 3240 .I5S6 2016, DB6138Social rights as fundamental rights: XIXth International Congress of Comparative Law, le XIXe Congres international de droit compare/ Krzysztof Wojtyczek (ed.).- Den Haag: Eleven International Publishing, 2016.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *