تعهد به فقرزدایی در حقوق بین الملل

تعهد به فقرزدایی در حقوق بین الملل

خرید

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول ـ تحلیل مفاهیم و عوامل ایجاد فقر

گفتار اول: تحلیل مفهومی فقر

مبحث اول: تعاریف و تاریخچه فقر

مبحث دوم- گونه شناسی و انواع فقر

گفتار دوم: عوامل ایجاد فقر

مبحث اول- عوامل درونی ایجاد فقر

مبحث دوم- عوامل بیرونی موجد فقر

جمع‌بندی از فصل یک

فصل دوم ـ تعهدات حقوق بشری دولت‌ها به فقرزدایی

پیشگفتار: ماهیت تعهد بین‌المللی دولت‌ها در فقرزدایی

گفتار اول: تعهد به فقرزدایی در آیینه حق‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

مبحث اول: نقش حق بر کار در پیشگیری از فقر و فقرزدایی

مبحث دوم: نقش حق بر غذای کافی در پیشگیری از فقر و فقرزدایی

مبحث سوم: نقش حق بر مسکن مناسب در پیشگیری از فقر و فقرزدایی حق بر مسکن مناسب

مبحث چهارم: نقش حق بر سلامتی در پیشگیری از فقر و فقرزدایی

مبحث پنجم- آموزش بمثابه حقی برای فقرزدایی

گفتار دوم: فقرزدایی از رهگذر تحقق حق‌های مدنی سیاسی

مبحث اول-  نقش حق حیات در فقرزدایی

مبحث دوم- نقش حق بر دسترسی برابر به عدالت در پیشگیری از فقر و فقرزدایی

مبحث سوم-  نقش برخی از حقوق و آزادی‌های سیاسی  نظیر مشارکت سیاسی در فقرزدایی

مبحث چهارم: نقش حق بر امنیت شخصی و حریم خصوصی در فقرزدایی

گفتار سوم- فقرزدایی از منظر حق‌های نسل سوم

مبحث اول- مفهوم حقوق نسل سوم و مصادیق آن

مبحث دوم:  نقش حق بر محیط‌زیست در فقرزدایی

مبحث سوم- نقش حق بر صلح و رابطه میان امنیت جهانی و فقرزدایی

مبحث چهارم- نقش حق بر توسعه در فقرزدایی

جمع‌بندی از فصل دو

فصل سوم ـ کلید فرار از دام فقر

گفتار اول- مسئولیت اولیه کشورهای فقیر

مبحث اول- شناسایی فقرا

مبحث دوم- تأمین ابزارهای لازم از سوی دولت‌ها در جهت فقرزدایی

مبحث سوم- اولویت‌های اساسی در برنامه‌های ملی

گفتار دوم- مسئولیت کشورهای توسعه‌یافته

مبحث اول: مشکلات اصلی جامعه بین‌المللی در فقرزدایی

مبحث دوم- کمک‌های کشورهای توسعه‌یافته

گفتار سوم- تلاش‌های بین‌المللی در خصوص فقرزدایی

مبحث اول- اسناد بین‌المللی مرتبط با فقرزدایی

مبحث دوم- اقدامات سازمان ملل در خصوص فقرزدایی

گفتار چهارم- نقش جامعه مدنی و بازیگران خصوصی در فقرزدایی

گفتار پنجم- نقش توسعه به‌مثابه کلید حل معضل فقر

مبحث اول- اصول اساسی و شاخصهای توسعه

مبحث دو- رابطه توسعه و فقرزدایی

مبحث سه- توسعه حق محور

مبحث چهارم- روش‌های اجرایی برای کمک به فقیران

مبحث پنجم-  شش واقعیت کلیدی درباره فقرا و شش راه‌حل برای فقرزدایی

جمع‌بندی از فصل سه

نتیجه‌گیری

منابع فارسی

مولف:

دکتر مهشید بشیری موسوی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۵، اول

قیمت:

۲۷۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *