تضمین حق تامین اجتماعی در نظام حقوق بین الملل

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. تضمین حق تامین اجتماعی در نظام حقوق بین الملل

تضمین حق تامین اجتماعی در نظام حقوق بین‌الملل

 

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر

اختصارات

دیباچه

فهرست اختصاری مطالب

مقدمه

بخش اول: تبیین مفهوم و نظاممندی حق تأمین اجتماعی

فصل اول: تبیین حق تأمین اجتماعی

مبحث اول: کلیات شناخت تأمین اجتماعی

گفتار اول) مفهوم تأمین اجتماعی

گفتار دوم) سیر تاریخی پیدایش تأمین اجتماعی

گفتار سوم) تئوری‌های تأمین اجتماعی

مبحث دوم: هنجارمندی بین‌المللی تأمین اجتماعی

گفتار اول) منشور ملل متحد

گفتار دوم) اعلامیه جهانی حقوق بشر

گفتار سوم) اسناد سازمان بین‌المللی کار

گفتار چهارم) میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

گفتار پنجم) سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی

گفتار ششم) اسناد منطقه‌ای

مبحث سوم: گستره موضوعی

فصل دوم: نظام‌مندی حق تأمین اجتماعی

مبحث اول: مبانی حقوقی

گفتار اول) در حقوق داخلی

گفتار دوم) در حقوق بین‌الملل

مبحث دوم: اصول بنیادین

گفتار اول) اصول بنیادین بشری

گفتار دوم) اصول کلی نظام تأمین اجتماعی

مبحث سوم: اهداف

گفتار اول) اهداف اجتماعی

گفتار دوم) اهداف اقتصادی

گفتار سوم) توسعه پایدار

مبحث چهارم: تبیین حق تأمین اجتماعی و نظام‌مندی آن در جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول) تبیین حق

گفتار دوم) نظام‌مندی حق

جمع‌بندی بخش اول

بخش دوم: استانداردسازی و نظارت بر اجرای حق تأمین اجتماعی

فصل اول: استانداردسازی حق تأمین اجتماعی

مبحث اول: ارتباط حق تأمین اجتماعی با سایر حق‌های بشری

گفتار اول) در ارتباط با حق حیات

گفتار دوم) در ارتباط با سایر حقوق بشری

مبحث دوم: مفهوم استانداردسازی

گفتار اول) تکوین استانداردها

گفتار دوم) اقدامات دولت‌ها

مبحث سوم: توسعه بین‌المللی استانداردسازی

گفتار اول) توصیه‌نامه شماره 202 سازمان بین‌المللی کار

گفتار دوم) استانداردهای حرفه‌ای

مبحث چهارم: مشکلات فراروی استانداردسازی

گفتار اول) فقدان جهان‌شمولی عملی

گفتار دوم) مشکلات مالی

گفتار سوم) استخدام غیررسمی

گفتار چهارم) خصوصی‌سازی تأمین اجتماعی

گفتار پنجم) شرکت‌های فراملی

گفتار ششم) چالش‌های جهانی تأمین اجتماعی

فصل دوم: نظارت بر اجرای حق تأمین اجتماعی

مبحث اول: نظارت ملی

گفتار اول) تعهدات داخل دولت‌ها

گفتار دوم) تعهدات بین‌المللی دولت‌ها

مبحث دوم: نظارت بین‌المللی

گفتار اول) سازوکارهای نظارتی سازمان بین‌المللی کار (ILO)

گفتار دوم) سازوکارهای اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی(ISSA)

گفتار سوم) سازوکارهای نظارتی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR)

گفتار چهارم) نظارت منطقه‌ای

گفتار پنجم) نظارت سازمان‌های غیردولتی

مبحث سوم: اجرای حق تأمین اجتماعی و تضمین آن در جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول) برقراری حق

گفتار دوم) اجرای حق

گفتار سوم) چالش‌های اجرای حق

گفتار چهارم) ضمانت‌اجرای حق

جمع‌بندی بخش دوم

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

 مولف:

دکتر علی آزاد دوین

با دیباچه ای از:

دکتر سیدقاسم زمانی

تاریخ و نوبت چاپ:

1398، اول

قیمت:

390.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …