تضمین حق تامین اجتماعی در نظام حقوق بین الملل

۹۳.۵۰۰ تومان

موضوعتأمین اجتماعی
سال چاپ1398
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ200
تعداد صفحه262
شابک978-600-475-068-4

بخش اول: تبیین مفهوم و نظام‌مندی حق تأمین اجتماعی
فصل اول: تبیین حق تأمین اجتماعی
مبحث اول: کلیات شناخت تأمین اجتماعی
گفتار اول) مفهوم تأمین اجتماعی
بند اول ـ مفهوم مشارکتی
بند دوم ـ مفهوم غیرمشارکتی
بند سوم ـ مفهوم اجتماعی ـ سیاسی
بند چهارم ـ مفهوم حقوقی
بند پنجم ـ مفهوم معاوضی
بند ششم ـ مفهوم توزیعی
گفتار دوم) سیر تاریخی پیدایش تأمین اجتماعی
بند اول ـ دوره کلاسیک
بند دوم ـ دوره جدید
گفتار سوم) تئوری‌های تأمین اجتماعی
بند اول ـ تئوری بیسمارک
بند دوم ـ تئوری بوریج
بند سوم ـ تئوری اسلام
مبحث دوم: هنجارمندی بین‌المللی تأمین اجتماعی
گفتار اول) منشور ملل متحد
گفتار دوم) اعلامیه جهانی حقوق بشر
گفتار سوم) اسناد سازمان بین‌المللی کار
گفتار چهارم) میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
گفتار پنجم) سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی
بند اول ـ کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی
بند دوم ـ کنوانسیون حذف هرگونه تبعیض علیه زنان
بند سوم ـ کنوانسیون حقوق کودک
بند چهارم ـ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت
بند پنجم ـ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و خانواده‌های آنان
گفتار ششم) اسناد منطقه‌ای
بند اول ـ منشور اجتماعی اروپایی (1961)
بند دوم ـ معاهده اتحادیه اروپا (1993)
بند سوم ـ معاهده اروپایی تأمین اجتماعی (1972)
بند چهارم ـ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1988)
بند پنجم ـ منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق‌ها (1981)
مبحث سوم: گستره موضوعی
بند اول ـ خدمات سلامت:
بند دوم ـ سالمندی
بند سوم ـ بیکاری
بند چهارم ـ ازکارافتادگی
بند پنجم ـ حمایت از خانواده و فرزندان (عائله‌مندی)
بند ششم ـ بازماندگان و یتیمان
بند هفتم ـ حوادث ناشی از کار
بند هشتم ـ بیماری
بند نهم ـ بارداری
فصل دوم: نظام‌مندی حق تأمین اجتماعی
مبحث اول: مبانی حقوقی
گفتار اول) در حقوق داخلی
بند اول ـ اعمال حاکمیت
بند دوم ـ حمایت قانونی
بند سوم ـ استمرار حق
بند چهارم ـ سازمان‌دهی حقوقی
گفتار دوم) در حقوق بین‌الملل
بند اول ـ جهان‌شمولی
بند دوم ـ مشارکت و پاسخگویی دولت‌ها
بند سوم ـ رویکرد حقوق‌محور
مبحث دوم: اصول بنیادین
گفتار اول) اصول بنیادین بشری
بند اول ـ اصل کرامت ذاتی بشری
بند دوم ـ اصل تساوی و برابری
گفتار دوم) اصول کلی نظام تأمین اجتماعی
بند اول ـ اصل فراگیری
بند دوم ـ اصل جامعیت
بند سوم ـ اصل مشارکت
بند چهارم ـ اصل کفایت
بند پنجم ـ اصل ضمانت حقوقی
بند ششم ـ اصل تقدم مسئولیت دولت
مبحث سوم: اهداف
گفتار اول) اهداف اجتماعی
بند اول ـ ایجاد امنیت
بند دوم ـ برقراری عدالت
بند سوم ـ ایجاد رفاه
بند چهارم ـ دفاع اجتماعی
گفتار دوم) اهداف اقتصادی
گفتار سوم) توسعه پایدار
مبحث چهارم: تبیین حق تأمین اجتماعی و نظام‌مندی آن در جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول) تبیین حق
بند اول ـ سیر تاریخی پیدایش
بند دوم ـ عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار
بند سوم ـ تبیین حق در قانون اساسی
بند چهارم ـ تبیین حق در قوانین عادی
گفتار دوم) نظام‌مندی حق
بند اول ـ نظام‌مندی حقوقی
بند دوم ـ نظام‌مندی اجرایی
بند سوم ـ نقش ایران در اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی
بند چهارم ـ نقش ایران در اسناد منطقه‌ای
جمع‌بندی بخش اول
بخش دوم: استانداردسازی و نظارت بر اجرای حق تأمین اجتماعی
فصل اول: استانداردسازی حق تأمین اجتماعی
مبحث اول: ارتباط حق تأمین اجتماعی با سایر حق‌های بشری
گفتار اول) در ارتباط با حق حیات
گفتار دوم) در ارتباط با سایر حقوق بشری
مبحث دوم: مفهوم استانداردسازی
گفتار اول) تکوین استانداردها
بند اول ـ دوره شروع استانداردسازی
بند دوم ـ دوره تبیین استانداردهای حداقلی
بند سوم ـ دوره تقویت استانداردها
گفتار دوم) اقدامات دولت‌ها
بند اول ـ پذیرش حق تأمین اجتماعی
بند دوم ـ ارتقای سطح و قلمرو حمایت
بند سوم ـ رویه دولت‌های توسعه‌یافته
بند چهارم ـ رویه کشورهای درحال‌توسعه
مبحث سوم: توسعه بین‌المللی استانداردسازی
گفتار اول) توصیه‌نامه شماره 202 سازمان بین‌المللی کار
گفتار دوم) استانداردهای حرفه‌ای
مبحث چهارم: مشکلات فراروی استانداردسازی
گفتار اول) فقدان جهان‌شمولی عملی
بند اول ـ عدم‌جامعیت و فراگیری حق تأمین اجتماعی
بند دوم ـ موانع تحقق عملی حق تأمین اجتماعی
گفتار دوم) مشکلات مالی
بند اول ـ دولت‌ها، متعهدان اصلی اجرای حق تأمین اجتماعی
بند دوم ـ عمده دلایل ایجادی
گفتار سوم) استخدام غیررسمی
بند اول ـ افزایش کار غیررسمی
بند دوم ـ آثار و نتایج استخدام غیررسمی
بند سوم ـ گذار از اقتصاد غیررسمی
گفتار چهارم) خصوصی‌سازی تأمین اجتماعی
بند اول ـ استدلال موافقان
بند دوم ـ استدلال مخالفان
گفتار پنجم) شرکت‌های فراملی
بند اول ـ عدم‌ِضابطه‌مندی بین‌المللی
بند دوم ـ شرکت‌های فراملی و اجرای حق تأمین اجتماعی
گفتار ششم) چالش‌های جهانی تأمین اجتماعی
فصل دوم: نظارت بر اجرای حق تأمین اجتماعی
مبحث اول: نظارت ملی
گفتار اول) تعهدات داخل دولت‌ها
بند اول ـ حق دسترسی افراد به تأمین اجتماعی
بند دوم ـ حق دسترسی بیگانگان به تأمین اجتماعی
بند سوم ـ حق دسترسی افراد به محاکم صالح و مستقل
بند چهارم ـ تضمین دادخواهی
گفتار دوم) تعهدات بین‌المللی دولت‌ها
مبحث دوم: نظارت بین‌المللی
گفتار اول) سازوکارهای نظارتی سازمان بین‌المللی کار (ILO)
گفتار دوم) سازوکارهای اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی(ISSA)
بند اول ـ نظارت مستقیم
بند دوم ـ نظارت غیرمستقیم
گفتار سوم) سازوکارهای نظارتی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR)
بند اول ـ شیوه‌های نظارتی
بند دوم ـ شیوه‌های رسیدگی به شکایات
گفتار چهارم) نظارت منطقه‌ای
گفتار پنجم) نظارت سازمان‌های غیردولتی
مبحث سوم: اجرای حق تأمین اجتماعی و تضمین آن در جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول) برقراری حق
گفتار دوم) اجرای حق
گفتار سوم) چالش‌های اجرای حق
گفتار چهارم) ضمانت‌اجرای حق
جمع‌بندی بخش دوم
نتیجه‌گیری
فهرست منابع

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تضمین حق تامین اجتماعی در نظام حقوق بین الملل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up