تفسیر حقوق کودک در آئینه نظریه های کمیته حقوق کودک

تفسیر حقوق کودک

در آئینه نظریه های کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر
مقدمه
نظریه عمومی شماره ۱ (۲۰۰۱)‌: بند یک ماده ۲۹ (اهداف آموزش)
نظریه عمومی شماره ۲ (۲۰۰۲): نقش نهادهای مستقل ملی حقوق بشری در ارتقاء و حمایت از حقوق کودکان
نظریه عمومی شماره ۳ (۲۰۰۳): اچ‌آی‌وی و ایدز و حقوق کودک
نظریه عمومی شماره ۴ (۲۰۰۳)‌: سلامت و رشد نوجوانان در متن کنوانسیون حقوق کودک
نظریه عمومی شماره ۵ (۲۰۰۳): معیارهای کلی اجرای کنوانسیون حقوق کودک (مواد ۴، ۴۲ و بند شش ماده ۴۴)
نظریه عمومی شماره ۶ (۲۰۰۵): رفتار با کودکان بدون همراه و جداشده در خارج از کشور زادگاه خود
نظریه عمومی شماره ۷ (۲۰۰۵): اجرای حقوق کودک در دوران خردسالی
نظریه عمومی شماره ۸ (۲۰۰۶): حق کودک مبنی ‌بر برخورداری از حمایت در برابر اشکال تنبیه بدنی
نظریه عمومی شماره ۹ (۲۰۰۶): حقوق کودکان دارای معلولیت
نظریه عمومی شماره ۱۰ (۲۰۰۷): حقوق کودکان در نظام عدالت برای نوجوانان
نظریه عمومی شماره ۱۱ (۲۰۰۹): کودکان بومی و حقوق آنها بر اساس کنوانسیون
نظریه عمومی شماره ۱۲ (۲۰۰۹)‌: حق استماع کودک
نظریه عمومی شماره ۱۳ (۲۰۱۱): حق کودک برای رهایی از تمامی اشکال خشونت
نظریه عمومی شماره ۱۴ (۲۰۱۳): حق کودک برای در نظر گرفتن منافع عالیه وی به‌عنوان یک ملاحظه اولیه (بند یک ماده ۳)
نظریه عمومی شماره ۱۵ (۲۰۱۳): حق کودک برای انتفاع از عالی‌ترین استاندارد ممکن سلامت (ماده ۲۴)
نظریه عمومی شماره ۱۶ (۲۰۱۳): تعهدات دولت در قبال اثرات بخش تجاری بر حقوق کودکان
نظریه عمومی شماره ۱۷ (۲۰۱۳): حق استراحت، سرگرمی، بازی، فعالیت های تفریحی، حیات فرهنگی و هنرهای کودک (ماده ۳۱)
توصیه عمومی مشترک شماره ۳۱ کمیته حذف تبعیض علیه زنان/ نظریه عمومی شماره ۱۸ کمیته در خصوص حقوق کودک در رویه‌های زیان‌آور
نظریه عمومی شماره ۱۹ (۲۰۱۶): بودجه‌بندی عمومی برای تحقق حقوق کودکان (ماده ۴)
نظریه عمومی شماره ۲۰ (۲۰۱۶): تحقق حقوق کودک در دوران نوجوانی
نظریه عمومی شماره ۲۱ (۲۰۱۷): کودکان خیابانی
نظریه عمومی شماره ۲۲ (۲۰۱۷): حقوق بشر کودکان در مهاجرت بین‌المللی
نظریه عمومی شماره ۲۳ (۲۰۱۷): کودکان درگیر مهاجرت در کشور مبدأ، ترانزیت، مقصد و بازگشت
ضمیمه ۱: كنوانسيون‌ حقوق‌ كودک (مصوب‌ نوامبر ۱۹۸۹ (۲۳))
ضمیمه ۲: پروتكل الحاقي پيمان نامه حقوق کودك درباره فروش، فحشا و هرزه نگاري کودکان
ضمیمه ۳: نظرات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پیش‌نویس بازنگری شده نظریه عمومی شماره ۱۰ کمیته حقوق کودک
ضمیمه ۴: طرح مفهومی برای نظریه عمومی درخصوص حقوق کودکان در فضای دیجیتال جهت تدوین پیش‌نویس نظریه عمومی شماره ۲۴
اعلام
فهرست تفصیلی مطالب

ترجمه و تحقیق:

امیرحسین محبعلی ـ مریم مهیمنی ـ زهره سرائی

زیرنظز:

دکتر سیدقاسم زمانی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۸، اول

قیمت:

۱٫۰۴۰٫۰۰۰ ریال

خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *