جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل بهار ۱۳۹۸

کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل بهار ۱۳۹۸

 

ردیف نام کارگاه/ دوره مدرس تاریخ برگزاری روز و ساعت طول کارگاه / دوره شهریه (ریال)   ثبت‌نام
۱ اصول و روش تنظیم اسناد رسمی با تأکید بر رویه‌ها و بخشنامه‌های ثبتی آقای دکتر نصیر مشایخ ۹۸/۰۱/۲۷ سه شنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۶۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۲۰

۲٫۰۴۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۲ بررسی حقوقی کلاهبرداری و جرایم مالی در فضای مجازی

آقای سجاد نعیم وفا –

خانم سیده مریم اعتماد

۹۸/۰۱/۲۹

پنجشنبه

۹  تا ۱۳

۴ ساعت

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۲۲

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۳ ورشکستگی بدهکاران بانکی آقای دکتر محمد مهدی توکلی ۹۸/۰۱/۲۹ پنجشنبه

۱۴  تا ۱۸

۴ ساعت

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۲۲

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۴ بررسی قراردادهای مادر جانشین

(رحم اجاره ای)

آقای دکتر محمد روشن ۹۸/۰۲/۰۲ دوشنبه

۱۶ تا ۱۹

۳ ساعت

۱٫۳۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۷۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۲۶

۱٫۱۱۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۵ وصول مطالبات اسناد رسمی با تأکید بر اجرای مهریه آقای دکتر نصیر مشایخ ۹۸/۰۲/۰۳ سه شنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت

۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۶۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۲۷

۲٫۰۴۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۶ چالش‌های حقوقی بازار سرمایه و نکات کاربردی آن برای حقوقدانان خانم دکتر مریم ابراهیمی ۹۸/۰۲/۰۴ چهارشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت

۱٫۹۰۰٫۰۰۰

۱٫۷۱۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۲۸

۱٫۶۲۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۷ صلاحیت و دادرسی دیوان عدالت اداری آقای دکتر وحید آگاه ۹۸/۰۲/۰۵ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۲۹

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۸ نکات کاربردی لایحه‌نویسی آقای دکتر نور محمد صبری ۹۸/۰۲/۰۵ پنجشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۲۹

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۹ داوری تجاری بین‌المللی آقای دکتر مجتبی اصغریان ۹۸/۰۲/۰۶

۹۸/۰۲/۱۳

جمعه­ها

۹ تا ۱۷

۱۶ ساعت

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۷۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۳۰

۲٫۵۵۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۱۰ قراردادهای مشارکت  عمومی و خصوصی (BOT) آقای دکتر عرفان لاجوردی ۹۸/۰۲/۰۷

۹۸/۰۲/۰۸

 

شنبه و یکشنبه

۹ تا ۱۷

۱۶ ساعت

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۷۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۳۱

۲٫۵۵۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۱۱ قوانین و مقررات گمرکی و ترخیص کالا آقای دکتر ابراهیم نقدی ۹۸/۰۲/۰۹

۹۸/۰۲/۱۰

دوشنبه

سه شنبه

۱۶ تا ۲۰

۸ ساعت

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۰۲

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۱۲ بررسی ساختار وآیین دادرسی رسیدگی به هیئت داوری سازمان خصوصیسازی آقای محمد زارع ۹۸/۰۲/۰۹ دوشنبه

۱۵ تا ۱۸

۳ ساعت

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۸۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۰۲

۱٫۰۲۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۱۳ تملک انواع اراضی درطرح‌های عمومی، عمرانی و نظامی آقای عباس بشیری ۹۸/۰۲/۱۰ سه شنبه

۱۶ تا ۲۰

۴ ساعت

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۰۳

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۱۴ آشنایی با حقوق مالکیت فکری

( بررسی دعاوی اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری و نشانههای جغرافیایی)

آقای دکتر علی زند وکیلی ۹۸/۰۲/۱۱ چهارشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۹۸۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۰۴

۱٫۸۷۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۱۵ قلمرو نظارت دادگاه در داوری داخلی آقای دکتر حسن فضلی ۹۸/۰۲/۱۲ پجشنبه

۹ تا ۱۵

 

۶ ساعت

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۰۵

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۱۶ ابعاد حقوقی و کیفری معاملات معارض آقای دکتر سجاد مظلومی ۹۸/۰۲/۱۲ پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۰۵

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۱۷ آخرین اصلاحات قوانین و مقررات مرتبط با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم آقای دکتر حمید قنبری ۹۸/۰۲/۱۹ پنجشنبه

۹ تا ۱۵

۶ ساعت

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۱۲

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۱۸ دعاوی اعسار و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آقای دکتر فضل اله دالوند ۹۸/۰۲/۲۳ دوشنبه

۱۵ تا ۱۹

۴ ساعت

۱٫۵۵۰٫۰۰۰

۱٫۴۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۱۶

۱٫۳۲۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۱۹ شرایط عمومی پیمان آقای مهندس عبدالکریم کریمیان _

آقای نادر همایونی

۹۸/۰۲/۲۶

 

پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت

۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۲٫۸۸۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۱۹

۲٫۷۲۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۲۰ تناسب در قرارهای تأمین کیفری آقای محمد کریمی ۹۸/۰۲/۲۷

 

جمعه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۸۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۲۰

۱٫۰۲۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۲۱ قرارداد و دادرسی کار در ایران آقای دکتر وحید آگاه ۹۸/۰۳/۰۹ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۰۲

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۲۲ حقوق بیمه دریایی خانم فائزه طباطبایی ۹۸/۰۳/۱۹

۹۸/۰۳/۲۰

یکشنبه

دو شنبه

۱۴ تا ۱۸

۸ ساعت

۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۱٫۴۴۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۱۲

۱٫۳۶۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۲۳ هنر دفاع از پذیرش موکل تا اجرای حکم آقای بهمن کشاورز ۹۸/۰۳/۲۱ سه شنبه

۹ تا ۱۲:۳۰

۳:۳۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 

  ثبت‌نام 
۲۴ آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با ارز آقای دکتر حمید قنبری

 

۹۸/۰۳/۲۲

۹۸/۰۳/۲۳

چهارشنبه

پنجشنبه

۹ تا ۱۴

۱۰ساعت

۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۱۵

۱٫۴۵۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۲۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵

 

خانم عذرا دادرس جوان ۹۸/۰۳/۲۳ پنجشنبه

۹ تا ۱۵

۶ ساعت

۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۱۶

۱٫۴۵۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۲۶ دعاوی عملی حقوق دریایی خانم فائزه طباطبایی ۹۸/۰۳/۲۶

۹۸/۰۳/۲۷

یکشنبه

دوشنبه

۱۴ تا ۱۸

۸ ساعت

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۱۹

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۲۷ نحوه تنظیم قراردادهای سرقفلی آقای مهدی زینالی ۹۸/۰۳/۲۸ سه شنبه

۱۵ تا ۱۸

 

۳ ساعت

 

۱٫۳۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۷۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۲۱

۱٫۱۲۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۲۸ جهات نقض دادنامه در دعاوی مدنی آقای دکتر حسن فضلی ۹۸/۰۳/۲۹ چهارشنبه

۱۵ تا ۱۹

 

۴ساعت

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۲۲

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۲۹ مهارتهای تنظیم قرارداد خانم دکتر نگار عقیقی ۹۸/۰۳/۳۰ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۲۳

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۳۰ قراردادهای تجاری بینالمللی

(دوره پیشرفته)

 

آقای دکتر مجتبی اصغریان ۹۸/۰۳/۳۱ جمعه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت

۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۲۴

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.