سایر مصوبات دهه دوم آذر ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1401/09/11 لغایت 1401/09/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

مصوبات شصت و چهارمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار

مصوبات شصت و هشتمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار

مصوبات شصت و نهمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار

بخشنامه قوه‌قضائیه در خصوص ماده‌واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲ 

 

مصوبات شصت و چهارمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22639 – 16/09/1401

شماره 80/95965 – ۱۴۰۱/۵/۲۲

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهاد کشاورزی

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ به استناد قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون‌ اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف ـ مراجع صادرکننده مجوز مکلفند؛ مجوزهایی که در شرایط صدور آن‌ها، نیاز به برگزاری آزمون به منظور احراز صلاحیت‌های حرفه‌ای ذکر شده است، حداکثر در دوره‌های سه‌ماهه (در صورت عدم مغایرت با قانون خاص یا آیین‌نامه اجرایی ذی‌ربط هیأت‌وزیران) آزمون مربوطه را با لحاظ نمره تراز برگزار نمایند.

 

ب ـ مجوزهای جامانده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱ ) تعداد ۴۸ عنوان مجوز‌ جامانده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های تابع آن به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آنها به فهرست مجوزهای وزارت مذکور در بند (الف) مصوبات شصتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره 80/25165 تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲، اضافه می‌شود.

۲) دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های تابع آن، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد. (کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۴۸ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است)

۴۷ عنوان مجوز مربوط به سازمان غذا و دارو

۱. مجوز ترخیص گمرکی صادرات

۲. مجوز بین‌الملل برای واردات مواد و داروهای تحت کنترل

۳. مجوز خروج اقلام دارویی، مواد اولیه دارویی و ملزومات دارویی

۴. مجوز مجوز ثبت فرآورده (کد IRC) (مواد اولیه، اقلام بسته‌بندی و فرآورده نهایی)

۵. مجوز صادرات اقلام دارویی، مواد اولیه دارویی و ملزومات دارویی

۶. موافقت اصولی با احداث کارخانه تولید الکل اتیلیک طبی

۷. مجوز واردات دارو

۸. مجوز تولید قراردادی برون‌مرزی

۹. مجوز واردات داروی فوریتی

۱۰. پروانه تولید به منظور صادرات

۱۱. مجوز واردات داروی فوریتی (داروهای خاص)

۱۲. پروانه ثبت داروی وارداتی

۱۳. مجوز ترخیص دارو، مواد اولیه و ملزومات بسته‌بندی

۱۴. پروانه تأسیس کارخانه داروسازی و تولید مواد اولیه دارویی و ملزومات بسته‌بندی

۱۵. مجوز صدور IRC مواد اولیه دارویی و ملزومات بسته‌بندی دارویی

۱۶. موافقت اصولی احداث کارخانه داروسازی

۱۷. مجوز ثبت منابع مواد اولیه وارداتی

۱۸. پروانه ثبت ملزومات دارویی وارداتی

۱۹. موافقت اصولی تولید مواد اولیه دارویی و ملزومات بسته‌بندی

۲۰. پروانه ثبت فراورده‌های تولیدی ملزومات دارویی

۲۱. پروانه بهره‌برداری داروخانه

۲۲. مجوز ترخیص مواد اولیه و فراورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل، شیر خشک رژیمی ـ متابولیک و غذای ویژه

۲۳. پروانه مسئول فنی پخش استانی و شعب پخش سراسری

۲۴. مجوز صادرات فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل

۲۵. پروانه تأسیس شرکت پخش سراسری دارو و اقلام سلامت‌محور

۲۶. مجوز صدور کد IRC مواد اولیه و ملزومات بسته‌بندی آرایشی و بهداشتی

۲۷. مجوز فروش اینترنتی اقلام سلامت غیر دارویی در داروخانه

۲۸. تأییدیه بررسی شرایط فنی و بهداشتی و ثبت منبع کارخانجات تولیدکننده محصولات آرایشی و بهداشتی (فرآیند شده / بالک) خارج از کشور

۲۹. مجوز فعالیت شرکت‌های پخش سراسری دارو و اقلام سلامت‌محور

۳۰. مجوز نحوه بررسی مدارک و مستندات علمی محصولات آرایشی و بهداشتی (فرآیند شده و بالک) و صدور پروانه بهداشتی ورود

۳۱. مجوز امحای مواد اولیه، فراورده‌های دارویی و بیولوژیک و ملزومات دارویی

۳۲. مجوز مصرف محصول نهایی/بالک/مواد اولیه آرایشی، بهداشتی و وارداتی

۳۳. مجوز توزیع اولین سری ساخت داروهای تولید داخل

۳۴. پروانه بهداشتی انبارهای نگهداری فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی

۳۵. مجوز توزیع اولین محموله داروهای وارداتی

۳۶. گواهی GMP خطوط تولید مواد اولیه دارویی و ملزومات بسته‌بندی

۳۷. مجوز شروع کارآزمایی بالینی (Clinical Tria Authorization)

۳۸. گواهی تشخیص صلاحیت حرفه‌ای و پروانه مسئول فنی داروخانه

۳۹. مجوز توزیع فراورده‌های بیولوژیک

۴۰. گواهی صلاحیت حرفه‌ای متقاضی تأسیس و مجوز اولیه (موافقت اصولی) تأسیس داروخانه

۴۱. مجوز صدور IRC تولید الکل اتیلیک طبی

۴۲. گواهی GMP خطوط تولید دارو داخلی

۴۳. پروانه تأسیس کارخانه تولید الکل اتیلیک طبی

۴۴. گواهی GMP خطوط تولید برون‌مرزی

۴۵. مجوز صدور حواله مواد اولیه دارویی تحت کنترل

۴۶. گواهی فروش آزاد و گواهی فرآورده دارویی CPP گواهی بهداشت

۴۷. مجوز بین‌الملل برای صادرات مواد و داروهای تحت کنترل

۱ عنوان مجوز مربوط به معاونت آموزشی

۴۸. مجوز تأسیس و بهره‌برداری مراکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای

 

ج ـ مجوزهای جامانده وزارت جهاد کشاورزی

۱) تعداد ۶۸ عنوان مجوز‌ جامانده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابع آن به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آنها به فهرست مجوزهای وزارت مذکور در بند (ج) مصوبات پنجاه و هشتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره 80/12510 تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ و بند (الف) مصوبات شصت و یکمین نشست هیأت مقررات‌زدایی به شماره 80/31709 تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ اضافه می‌شود. (کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۶۸ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است)

۲) تعداد ۶ عنوان مجوز مربوط به سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی در خصوص آزمایشگاه تجزیه خوراک دام و آزمایشگاه شیر خام که در قالب ۳ کاربرگ طی مصوبات شصت و یکمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره 80/31709 تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ به تصویب رسیده است، به دلیل داشتن شرایط متفاوت و محدودیت فنی به ۶ کاربرگ تفکیک می‌شود.

۳ ) دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابع آن، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

۴) وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان شهریور ۱۴۰۱ تمامی درگاه‌های سازمان‌های زیرمجموعه خود را در درگاه تخصصی سماک متمرکز نماید.

 

۷ عنوان مجوز مربوط به معاونت توسعه بازرگانی

۱. مجوز اصلاح بر اساس توسعه پروانه بهره‌برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

۲. مجوز بازسازی و نوسازی واحد صنایع تبدیلی کشاورزی

۳. مجوز بهره‌برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی بخش کشاورزی انتقالی از وزارت صمت

۴. پروانه بهره‌برداری موجود صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی بخش کشاورزی

۵. مجوز تأسیس صنایع تبدیلی و غذایی بخش کشاورزی انتقالی از وزارت صمت

۶. مجوز توسعه واحد صنایع تبدیلی و غذایی بخش کشاورزی

۷. موافقت اولیه واحد صنایع تبدیلی و غذایی بخش کشاورزی

۱۵ عنوان مجوز مربوط به سازمان حفظ نباتات کشور

۱. تأییدیه برچسب آفت‌کش‌های گیاهی

۲. مجوز صادرات آفت‌کش‌های شیمیایی و غیرشیمیایی گیاهی

۳. مجوز فعالیت امور قرنطینه‌ای برای شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محموله‌های گیاهی

۴. مجوز فعالیت امور قرنطینه‌ای برای کلینیک‌های گیاه‌پزشکی (درجه یک و درجه دو)

۵. گواهی بهداشت گیاهی برای جابجایی نهال و اندام‌های تکثیری گیاهی

۶. گواهی بهداشت گیاهی برای صادرات محموله‌های کشاورزی (گیاهی)

۷. مجوز قرنطینه‌ای برای ترانزیت محموله‌های کشاورزی (گیاهی)

۸. مجوز قرنطینه‌ای برای واردات محموله‌های کشاورزی (گیاهی)

۹. تأییدیه ورود عوامل کنترل بیولوژیک فرآورده‌ها و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی آفات گیاهی

۱۰. تأییدیه ورود مواد اولیه، همراه آفت‌کش‌های بیولوژیک و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی

۱۱. مجوز ورود مواد اولیه، همراه و سموم شیمیائی آماده مصرف دفع آفات گیاهی

۱۲. مجوز ترخیص گمرکی سموم شیمیائی آماده مصرف دفع آفات گیاهی

۱۳. مجوز ترخیص گمرکی عوامل کنترل بیولوژیک، فرآورده‌ها و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی آفات گیاهی

۱۴. مجوز ترخیص گمرکی مواد اولیه، همراه آفت‌کش‌های بیولوژیک و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی

۱۵. مجوز ترخیص مواد اولیه (تکنیکال) و مواد همراه از گمرکات کشور (اقلام مصرفی در ساخت یا سنتز و فرمولاسیون سموم شیمیایی دفع آفات نباتی)

 

۶ عنوان مجوز مربوط به شرکت شهرک‌های کشاورزی

۱. موافقت اولیه شهرک قارچ خوراکی

۲. موافقت اولیه شهرک گلخانه‌ای

۳. پروانه تأسیس شهرک قارچ خوراکی

۴. پروانه تأسیس شهرک گلخانه‌ای

۵. پروانه بهره‌برداری شهرک گلخانه‌ای

۶. پروانه بهره‌برداری شهرک قارچ خوراکی

 

۱ عنوان مجوز مربوط به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

۱. مجوز چرای دام

۲ عنوان مجوز مربوط به سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی

۱. گواهی تست صحت انساب ماهیان خاویاری

۲. گواهی تست صحت انساب دام، طیور و زنبورعسل

 

۳۷ عنوان مجوز مربوط به سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی

۱. مجوز کارت شناسایی دامداری روستایی و غیرصنعتی

۲. مجوز کارت شناسایی واحد آبزی‌پروری روستایی و غیرصنعتی

۳. مجوز توسعه طیور صنعتی و نیمه‌صنعتی

۴. مجوز توسعه دام صنعتی و نیمه‌صنعتی

۵. مجوز توسعه شیلات صنعتی و نیمه‌صنعتی

۶. پروانه بهره‌برداری موجود ـ دام صنعتی و نیمه‌صنعتی

۷. پروانه بهره‌برداری موجود ـ شیلات صنعتی و نیمه‌صنعتی

۸. پروانه بهره‌برداری موجود ـ طیور صنعتی و نیمه‌صنعتی

۹. پروانه بهسازی و نوسازی دام صنعتی و نیمه‌صنعتی ـ دام

۱۰. پروانه بهسازی و نوسازی دام صنعتی و نیمه‌صنعتی ـ شیلات

۱۱. پروانه بهسازی و نوسازی دام صنعتی و نیمه‌صنعتی ـ طیور

۱۲. موافقت اولیه واحدهای قارچ خوراکی

۱۳. مجوز موافقت اولیه واحدهای گلخانه‌ای متوسط و بزرگ (بیش از ۳۰۰ مترمربع)

۱۴. مجوز توسعه واحدهای قارچ خوراکی

۱۵. مجوز توسعه واحدهای گلخانه‌ای

۱۶. پروانه بهره‌برداری موجود واحدهای قارچ خوراکی

۱۷. پروانه بهره‌برداری موجود واحدهای گلخانه‌ای (بالای ۳۰۰ مترمربع)

۱۸. پروانه بهسازی و نوسازی واحدهای قارچ خوراکی

۱۹. پروانه بهسازی و نوسازی واحدهای گلخانه‌ای

۲۰. پروانه تأسیس واحدهای گلخانه مستقر در شهرک‌های کشاورزی

۲۱. پروانه تأسیس واحدهای قارچ خوراکی مستقر در شهرک‌های کشاورزی

۲۲. پروانه بهره‌برداری واحدهای گلخانه مستقر در شهرک‌های کشاورزی

۲۳. پروانه بهره‌برداری واحدهای قارچ خوراکی مستقر در شهرک‌های کشاورزی

۲۴. مجوز توسعه واحدهای قارچ خوراکی مستقر در شهرک‌های کشاورزی

۲۵. مجوز توسعه واحدهای گلخانه مستقر در شهرک‌های کشاورزی

۲۶. مجوز مرکز توان‌افزایی و مهارت‌آموزی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی (حقیقی/حقوقی)

۲۷. مجوز مرکز پژوهش‌های کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی (حقیقی/حقوقی)

۲۸. مجوز مرکز انتقال تکنولوژی‌های نوین کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی

۲۹. مجوز مرکز توسعه کسب و کارهای کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی

۳۰. مجوز مرکز توسعه علوم و فنون کاربردی کشاورزی و منابع‌ طبیعی غیردولتی

۳۱. مجوز مرکز مدیریت صادرات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی

۳۲. مجوز کارت عضویت اعضای حقوقی سازمان نظام‌مهندسی‌ کشاورزی و منابع طبیعی

۳۳. مجوز کارت عضویت اعضای حقیقی سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

۳۴. گواهی صلاحیت حرفه‌ای و رتبه‌بندی اعضای حقوقی ـ خدمات اجرایی مهندسی

۳ ۵. گواهی صلاحیت حرفه‌ای و رتبه‌بندی اعضای حقوقی ـ خدمات مشاوره‌ای مهندسی

۳۶. گواهی صلاحیت حرفه‌ای و رتبه‌بندی اعضای حقیقی ـ خدمات اجرایی مهندسی

۳۷. گواهی صلاحیت حرفه‌ای و رتبه‌بندی اعضای حقیقی ـ خدمات مشاوره‌ای مهندسی

 

د ـ مجوزهای جامانده وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱) تعداد ۱ عنوان مجوز‌ جامانده شروع کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوز متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آنها به فهرست مجوزهای وزارت مذکور در بند (ب) مصوبات پنجاه و هشتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره 80/12510 تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ اضافه می‌شود. (کاربرگ راهنمای دریافت ۱ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است)

۲) دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت، راهنمای دریافت این مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

 

۱ عنوان مجوز مربوط به معاونت تجارت و خدمات

۱. مجوز شرکت‌ها و نهادهای خدمات مدیریت زنجیره تأمین

 

۳ ) “پروانه مراکز خدمات کسب و کار” به عنوان مجوز صنفی تعیین شد و کاربرگ راهنمای دریافت این مجوز (پیوست ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی) به تصویب رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ـ احسان خاندوزی

 

مصوبات شصت و هشتمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22639 – 16/09/1401

شمار 80/166127 – ۱۴۰۱/۸/۱۶

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان ملی استاندارد ایران ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ به استناد قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون‌ اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف ـ مجوز جامانده سازمان ملی استاندارد

۱) تعداد ۱ عنوان مجوز‌ جامانده سازمان ملی استاندارد ایران به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آنها به فهرست مجوزهای سازمان مذکور در بند (ﻫ) مصوبات شصت و یکمین نشست هیأت مقررات‌زدایی به شماره 80/31709 تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ اضافه می‌شود.

۲) دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با سازمان ملی استاندارد ایران، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

۳) وزارت نفت مکلف است در خصوص بند ۶ شرایط دریافت مجوز استانداردسازی و کدگذاری فرآورده‌های نفتی با عنوان “تأییدیه از شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای تولید محصولات تولیدی شرکت‌های پالایشگاهی و پتروشیمیایی” ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ این مصوبه کاربرگ راهنمای دریافت این تأییدیه را ارایه نماید. در صورت عدم ارایه فرم راهنمای دریافت آن، تأییدیه مزبور از عناوین مجوزهای وزارت نفت حذف خواهد شد.

 

۱ عنوان مجوز مربوط به سازمان ملی استاندارد ایران

۱. مجوز استانداردسازی و کدگذاری فرآورده‌های نفتی

ب ـ اصلاح مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه ضوابط تمدید و تعلیق/ابطال

راهنمای دریافت مجوز “برگزاری آزمون‌های بین‌المللی”، در چارچوب کاربرگ پیوست، اصلاح و جایگزین کاربرگ قبلی (برگزاری آزمون‌های زبان خارجی) می‌شود. (موضوع بند (هـ) مصوبه شصتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی به شماره 80/25165 تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲)

 

۱ عنوان مجوز اصلاحی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

(سازمان سنجش آموزش کشور)

۱. مجوز برگزاری آزمون‌های بین‌المللی

ج ـ مجوزهای جامانده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۱) تعداد ۱ عنوان مجوز‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آن به شرح زیر به فهرست مصوبات پنجاه و هفتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی به شماره 80/12244 تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷، (به مدت موقت سه‌ماهه) اضافه می‌شوند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پس از طی دوره سه‌ماهه مذکور، گزارشی از عملکرد صدور مجوزها طی این دوره به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارایه نماید تا ضمن اطمینان از سهولت صدور مجوز برای متقاضیان بخش خصوصی، در خصوص تمدید یا عدم تمدید اعتبار مجوز به شرایط قبلی تصمیم‌گیری شود.

۲) دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

 

۱ عنوان مجوز مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

۱. پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی

 

د ـ “مجوز ارائه خدمات پرداخت (PSP)” بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مراحل و شرایط “مجوز ارائه خدمات پرداخت (PSP)” موضوع پنجاه و نهمین مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره 80/31675 مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ را اصلاح و عناوین “موافقت‌نامه اصولی شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت”، “اجازه‌نامه اولیه شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت”، “اجازه‌نامه تأسیس شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت” و “مجوز فعالیت شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت” به شرح فرم‌های راهنمای پیوست جایگزین آن شد.

 

۴ عنوان مجوز مربوط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاونت فناوری‌های نوین

۱. موافقت‌نامه اصولی برای متقاضی تأسیس شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت

۲. اجازه‌نامه اولیه برای متقاضی تأسیس شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت

۳. اجازه‌نامه تأسیس برای متقاضی تأسیس شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت

۴. مجوز فعالیت برای شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت

 

هـ ـ صدور مجوز “استقرار کارگاه تولید بتن آماده در اراضی نظامی”

۱) سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است در برخورد با متقاضیان دریافت مجوز در اراضی بلااستفاده مراکز نظامی، ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبه رویه‌های خود را در استان‌های مختلف تسهیل و یکسان نماید.

۲) به منظور بهره‌برداری از اراضی بلااستفاده مراکز نظامی که واگذاری آن‌ها به تأیید مراجع ذی‌ربط رسیده است، سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبه ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی موضوع ابلاغیه شماره 97/100/26869 مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ را به نحوی اصلاح نماید که امکان بهره‌برداری اراضی بلااستفاده مراکز نظامی میسر شود.

 

وـ صدور پروانه بهره‌برداری صنایع معدنی در محدوده معادن به سایرین به صورت استیجاری

پیشنهاد اصلاح ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۵۷۴۴ ت ۴۹۰۸۹ ک مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ به شرح زیر تأیید و مقرر شد مراتب از سوی رییس هیأت مقررات‌زدایی برای طی مراحل قانونی به هیأت محترم وزیران ارسال شود.

“صدور جواز تأسیس برای بهره‌برداران و دارندگان مجوزهای معدنی که احداث واحد کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی (به صورت ثابت و سیار) حسب درخواست آنها در طرح بهره‌برداری به تأیید وزارت صمت رسیده موردنیاز نبوده و این قبیل بهره‌برداران و دارندگان مجوزهای معدنی مجاز به ایجاد واحد فرآوری در محدوده پروانه و جواز برداشت مربوطه هستند. اجرای این مصوبه به صورت مشارکت در سرمایه‌گذاری یا استیجاری امکان‌پذیر بوده و دستگاه‌های اجرایی موظفند خدمات موردنیاز به این فعالین اقتصادی ارائه کنند. “

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیأت مقررات‌زدایی

و بهبود محیط کسب و کار ـ احسان خاندوزی

 

 

مصوبات شصت و نهمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22639 – 16/09/1401

شماره 80/182314 – ۱۴۰۱/۹/۶

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ قوه قضاییه ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه تاریخ ۰۹ / ۰۸ /۱۴۰۱ به استناد قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون‌ اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف ـ پاکسازی شرایط مجوزها

در اجرای تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است فهرست شرایط زاید، دشوار و فاقد مبانی قانونی یا مصوبه هیأت‌وزیران را که در کاربرگ راهنمای دریافت مجوزهای کسب و کار شناسایی نموده است، برای دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال کند.

دستگاه‌های ذی‌ربط صادرکننده مجوزهای کسب‌وکار مکلفند با اصلاح مقررات داخلی خود، این موارد را از شرایط مجوزهای خود حذف نمایند. چنانچه این دستگاه‌ها حذف یا اصلاح هریک از این شرایط را مغایر قانون یا مصوبه هیأت‌وزیران می‌دانند، موظف‌اند ظرف ۲۰ روز کاری مستندات خود را به دبیرخانه هیأت ارسال نمایند تا با حضور نمایندگان آنها بررسی و تصمیم‌گیری شود.

دبیرخانه هیأت موظف است فهرست نهائی شرایط زاید، دشوار و خلاف قانون فوق‌الذکر موجود در کاربرگ‌های مصوب را برای تصمیم‌گیری نهایی درباره حذف آنها به جلسه آتی هیأت ارائه نماید.

ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

با توجه به مصوبه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۴ هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در خصوص مجوزهای صنفی و بنا به پیشنهاد اتاق اصناف ایران مقرر شد، اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ظرف مدت ۳ ماه کاربرگ‌های مذکور را بازنگری و اصلاح کند و همچنین چگونگی اتصال سامانه ایرانیان اصناف به عنوان درگاه تخصصی صدور پروانه‌های صنفی به درگاه ملی مجوزها را تعیین نماید.

در این راستا وزارت صنعت معدن و تجارت (دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور) موظف است از تاریخ این مصوبه، مقررات مرتبط با پروانه‌های صنفی را بر اساس کاربرگ‌های مصوب در جلسه ۶۷ هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، اصلاح و درگاه تخصصی صدور پروانه‌های صنفی (ایرانیان اصناف) را برای صدور پروانه‌های صنفی تأییدمحور، به درگاه ملی مجوزها متصل نماید.

ج ـ مجوزهای جامانده سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

۱) تعداد ۷ عنوان مجوز‌ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آنها به فهرست مجوزهای سازمان مذکور در بند (الف) مصوبات پنجاه و هفتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره 80/12244 تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ اضافه می‌شود.

۲) دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد. (کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۷ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است)

 

۷ عنوان مجوز مربوط به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

۱. گواهی ثبت اشخاص حقوقی

۲. گواهی ثبت تغییرات اشخاص حقوقی

۳. گواهی ثبت دفتر تجارتی

۴. گواهی‌نامه ثبت اختراع

۵. گواهی‌نامه ثبت طرح صنعتی

۶. گواهی‌نامه ثبت نشانه‌های جغرافیایی

۷. گواهی‌نامه ثبت علامت تجاری

 

د ـ مجوزهای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

۱) تعداد ۶ عنوان مجوز‌ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آنها تصویب شد. (کاربرگ‌های‌ راهنمای دریافت ۶ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است)

۲) مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه مکلف است، درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نماید.

۳) دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

 

۶ عنوان مجوز مربوط به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه

۱. پروانه وکالت پایه یک دادگستری

۲. پروانه کارشناسی رسمی دادگستری

۳. مجوز مشاوره خانواده

۴. مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده

۵. گواهی وکالت تخصصی

۶. مجوز سکوی ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی

 

هـ ـ مجوز مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

۱) تعداد ۱ عنوان مجوز‌ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوز متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور تصویب شد. (کاربرگ‌ راهنمای دریافت ۱ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است)

۲) مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه مکلف است، درگاه تخصصی مجوز مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوز مذکور را به صورت بر خط صادر نماید.

۳) دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه، راهنمای دریافت این مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

 

۱ عنوان مجوز مربوط به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه

پروانه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

 

و ـ مجوزهای مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه

۱) تعداد ۴ عنوان مجوز‌ مرکز توسعه حل اختلاف قوه‌قضائیه به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آنها تصویب شد. (کاربرگ‌ راهنمای دریافت ۴ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است)

۲) مرکز توسعه حل اختلاف قوه‌قضائیه مکلف است، درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به صورت بر خط صادر نماید.

۳) دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مرکز توسعه حل اختلاف قوه‌قضائیه، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

 

۴ عنوان مجوز مربوط به مرکز توسعه حل اختلاف قوه‌قضائیه

۱. پروانه داوری

۲. پروانه میانجی‌گری

۳. پروانه موسسه داوری

۴. پروانه موسسه میانجی‌گری

 

ز ـ دریافت موافقت اصولی دستگاه CBCT برای مؤسسات تخصصی رادیولوژی دهان، فک و صورت در خصوص سطح‌بندی مندرج در ضوابط و قواعد بازنگری سند نقشه راه درمان کشور تا سال ۱۴۰۴

۱) سطح‌بندی اعمالی برای دریافت موافقت اصولی دستگاه CBCT، مندرج در ضوابط و قواعد بازنگری سند نقشه راه درمان کشور تا سال ۱۴۰۴ برای مؤسسات تخصصی رادیولوژی دهان، فک و صورت حذف می‌شود.

۲) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، طی ۳۰ روز کاری از زمان ابلاغ این مصوبه، با مشارکت اتاق‌ها و تشکل‌های تخصصی ذی‌ربط سند نقشه راه درمان کشور تا سال ۱۴۰۴ را بازنگری و هر نوع محدودیت در مسیر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز در فعالیت‌های درمانی، نظیر اشباع بازار، سطح‌بندی، ظرفیت‌گذاری و فاصله جغرافیایی را حذف نماید، به نحوی که سند یادشده با تبصره ۴ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱۴، منطبق شود.

تبصره: در صورتی که تا مهلت تعیین‌شده در این مصوبه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تکلیف محوله را انجام ندهد، دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است در این خصوص رأساً اقدام و به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار گزارش نماید.

 

ح ـ حذف امضای طلایی کمیسیون ماده ۲۰ قانون غذا و دارو

متن پیشنهادی اصلاح ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی به شرح پیوست مطرح و به تصویب رسید و مقرر شد لایحه لازم از سوی رییس هیأت مقررات‌زدایی برای طی مراحل قانونی ارائه شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا زمان اصلاح قانون مذکور، ظرف مدت یک ماه معیارهای پذیرش یا رد تقاضاها را در کمیسیون مذکور شفاف نموده و به هیأت ارائه نماید.

 

ط ـ مجوز باقی‌مانده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱) تعداد ۱ عنوان مجوز‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوز متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آن به فهرست مجوزهای وزارت مذکور اضافه می‌شود. (کاربرگ‌ راهنمای دریافت ۱ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است)

۲) دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، راهنمای دریافت این مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

 

۱ عنوان مجوز مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

معاونت امور هنری ـ دفتر موسیقی

مجوز انتشار و اجرای آثار موسیقایی (در بخش تأییدیه شعر، ترانه و کلام اثر موسیقایی)

 

ی ـ حذف پروانه مسئول فنی از عناوین مجوزهای سازمان بهزیستی کشور

۹۱ مجوز با عنوان “پروانه مسئول فنی” از فهرست عناوین مجوزهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوب پنجاه و نهمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره 80/31675 تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ حذف و شرایط و مدارک مربوط به آن ذیل مدارک و شرایط دریافت “پروانه فعالیت مراکز موضوع ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت” درج می‌شود.

ک ـ اصلاح فرم راهنمای دریافت مجوز تأسیس دفتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری

۱) راهنمای دریافت مجوز “تأسیس دفتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری” مصوب پنجاه و نهمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره 80/31675 تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ در چارچوب کاربرگ راهنمای پیوست اصلاح و جایگزین کاربرگ قبلی در درگاه ملی مجوزهای کشور می‌شود.

۲) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است مصوبات شورای‌عالی کار و دستورالعمل‌های داخلی خود را در خصوص شرایط دریافت مجوز مذکور در چارچوب این مصوبه اصلاح نماید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیأت مقررات‌زدایی

و بهبود محیط کسب و کار ـ احسان خاندوزی

 

بخشنامه قوه‌قضائیه در خصوص ماده‌واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22641 – 19/09/1401

شماره 9000/23767/1000 – ۱۴۰۱/۹/۱۲

رؤسای محترم کل دادگستری‌های استان‌ها

با عنایت به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده‌واحده قانون “اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم” مصوب ۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع‌به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی” مصوب ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطلاق ماده ۸۸۱ مکرر الحاقی به قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ بر اقلیت‌های دینی مشمول اصل فوق‌الذکر، صدق نمی‌کند، لازم است محاکم قضائی در مورد احوال شخصیه آنان برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام نمایند. فلذا مقررات مذهب متوفی راجع‌به ارث لازم‌الرعایه است.

معاون اول قوه‌قضائیه ـ محمد مصدق

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول خرداد ۱۴۰۳

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۴ جلسه شماره…

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۳

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه…
keyboard_arrow_up