مصوبات هیئت دولت دهه اول شهریور 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1399/06/01 لغايت 1399/06/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های ریلی از محل صندوق توسعه ملی

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فهرج استان کرمان    

تصویب‌نامه در خصوص الحاق روستای انجیره دهستان دراک بخش مرکزی شهرستان شیراز استان فارس به شهر شیراز          

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستاهای رحمت‌آباد و عباس‌آباد سردار از بخش مرکزی شهرستان ریگان استان کرمان، به شهر  

تصویب‌نامه در خصوص تغییر محدوده جغرافیایی دهستان‏های کوار و فرمشکان بخش مرکزی شهرستان کوار استان فارس        

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان لامرد استان فارس    

تصویب‌نامه در خصوص تعیین کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر سال ۱۳۹۹      

آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (درگاه الکترونیک استعلامات قضایی)

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۱۹۳/ت۵۷۵۸۷ هـ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۹  

اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی  

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های ریلی از محل صندوق توسعه ملی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21975-04/06/1399

شماره ۵۷۷۰۹/ت۵۷۹۳۹ هـ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۶

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت کشور ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ صندوق توسعه ملی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۲۲ به پیشنهاد شماره ۲۴۷۹۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ به سازمان برنامه‌وبودجه کشور اجازه داده می‌شود در اجرای بند (ج) تبصره (۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نسبت به تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های ریلی به شرح جدول زیر از محل صندوق توسعه ملی اقدام قانونی نماید:

 

ردیف شماره طبقه‌بندی عنوان طرح عنوان پروژه
۱ ۱۵۰۲۰۰۴۰۰۸ احداث قطار شهری تبریز احداث خط (۲) مترو تبریز
۲ ۱۵۰۲۰۰۴۰۱۶ تأمین و تهیه تجهیزات و واگن قطار شهری و حومه تأمین (۶۳۰) دستگاه واگن مترویی شهر تهران
۳ ۱۵۰۲۰۰۴۰۱۴ احداث و تکمیل خطوط اولویت‌دار متروی تهران احداث خط (۶) مترو تهران
احداث خط (۷) مترو تهران

 

۲ ـ ‌صندوق توسعه ملی بر اساس درخواست سازمان برنامه‌وبودجه کشور نسبت به اختصاص اعتبار موردنیاز برای تأمین پانزده درصد (۱۵%) پیش‌پرداخت طرح‌های یادشده اقدام می‌نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فهرج استان کرمان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21975-04/06/1399

شماره ۵۹۴۱۵/ت۵۷۰۴۰ هـ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۹

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۲۶ به پیشنهاد شماره ۱۲۹۹۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

۱ ـ روستاهای مهدی‌آباد علیا، شهاب‌آباد و قادرآباد و مزرعه‏ها و مکان‏های تابع آنها از دهستان نگین‌ کویر و روستای ده‌مصطفی و مزرعه‏ها و مکان‏های تابع آن از دهستان چاهدگال بخش نگین‌ کویر شهرستان فهرج استان کرمان منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به دهستان ریگان بخش مرکزی شهرستان ریگان استان یادشده ملحق می‌شوند.

۲ ـ روستای الله‌آباد حاجی‌آباد و مزرعه‌ها و مکان‏های تابع آن از دهستان نگین‌ کویر منتزع و مطابق نقشه پیوست، به دهستان ناصریه بخش گنبکی شهرستان ریگان استان کرمان ملحق می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه اول شهریور 99

مصوبات هیئت دولت دهه اول شهریور 99

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص الحاق روستای انجیره دهستان دراک بخش مرکزی شهرستان شیراز استان فارس به شهر شیراز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21975-04/06/1399

شماره ۵۹۳۲۳/ت۵۶۹۴۸ هـ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۹

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۲۶ به پیشنهاد شماره ۱۱۳۲۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

روستای انجیره دهستان دراک بخش مرکزی شهرستان شیراز استان فارس به شهر شیراز ملحق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستاهای رحمت‌آباد و عباس‌آباد سردار از بخش مرکزی شهرستان ریگان استان کرمان، به شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21975-04/06/1399

شماره ۵۹۳۵۵/ت۵۷۰۹۱ هـ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۹

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۲۶ به پیشنهاد شماره ۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

۱ ـ روستای رحمت‌آباد دهستان ریگان بخش مرکزی شهرستان ریگان استان کرمان، به شهر تبدیل و به عنوان شهر رحمت‌آباد شناخته می‌شود.

۲ ـ روستای عباس‌آباد سردار دهستان ریگان بخش مرکزی شهرستان ریگان استان کرمان، به شهر تبدیل و به عنوان شهر عباس‌آباد سردار شناخته می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تغییر محدوده جغرافیایی دهستان‏های کوار و فرمشکان بخش مرکزی شهرستان کوار استان فارس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21975-04/06/1399

شماره ۵۹۴۷۴/ت۵۶۷۳۴ هـ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۹

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۲۶ به پیشنهاد شماره ۶۳۷۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

محدوده جغرافیایی دهستان‏های کوار و فرمشکان بخش مرکزی شهرستان کوار استان فارس، مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان لامرد استان فارس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21975-04/06/1399

شماره ۵۹۸۱۴/ت۵۷۷۹۶ هـ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۹

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۲۶ به پیشنهاد شماره ۴۴۲۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

الف ـ مرکز دهستان خیرگو در بخش علامرودشت شهرستان لامرد استان فارس، به روستای چهارطاق تغییر می‌یابد.

ب ـ در بخش علامرودشت، یک دهستان به نام کمالی از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ کمالی ۲ ـ اندر ۳ ـ روگیر تاج‌امیری ۴ ـ روگیر قلعه‌حاجی ۵ ـ روگیر حسنی ۶ ـ گواروی ۷ ـ شاه بهرام ۸ ـ روگیر حاج محمد تقی ۹ ـ امامزاده شاه سیف‏اله ۱۰ ـ امامزاده شاه خراسان ۱۱ ـ نورالدینی.

پ ـ روستای کمالی به عنوان مرکز دهستان کمالی تعیین می‏شود.

ت ـ در بخش علامرودشت، یک دهستان به نام کهنویه از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ کهنویه ۲ ـ سید هاشمی ۳ ـ چاه گزی ۴ ـ گلدشت ۵ ـ گرازی ۶ ـ انجیر بند ۷ ـ برکه سفید ۸ ـ پلنگی ۹ ـ وردوان ۱۰ ـ سیاه دانه ۱۱ ـ هرا سفید ۱۲ ـ ظالمی ۱۳ ـ فخرآبی ۱۴ ـ پرزی ۱۵ ـ ذذه ۱۶ ـ بلبلی ۱۷ ـ زمان رستمی ۱۸ ـ حاجی‏آباد ۱۹ ـ ابوحنا.

ث ـ روستای کهنویه به عنوان مرکز دهستان کهنویه تعیین می‏شود.

ج ـ در شهرستان لامرد، یک بخش به نام خیرگو از ترکیب دهستان‌های خیرگو و کمالی ایجاد می‌شود.

چ ـ روستای خیرگو به عنوان مرکز بخش خیرگو تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر سال ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21975-04/06/1399

شماره ۶۰۴۷۳/ت۵۷۷۷۰ هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۱

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۲۹ به پیشنهاد شورای‌عالی کار و تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع‌به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ تصویب کرد:

کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر سال ۱۳۹۹ مبلغ سه میلیون (3000000) ریال تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (درگاه الکترونیک استعلامات قضایی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21975-04/06/1399

شماره ۵۹۳۳۸/ت۵۶۵۵۷ هـ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۹

وزارت دادگستری

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۲۶ به پیشنهاد مشترک قوه‌قضائیه و وزارت دادگستری و به استناد بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (درگاه الکترونیک استعلامات قضایی)

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:

۱ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع مواد (۱) و (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ.

۲ ـ درگاه: درگاه الکترونیک استعلامات قضایی که امکان استعلامات و دریافت پاسخ را از طریق اتصال به سامانه‌های الکترونیکی دستگاه اجرایی فراهم می‌نماید.

۳ ـ شبکه ملی عدالت: شبکه الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و اصلاحات بعدی آن.

۴ ـ استعلام: درخواست هرگونه اطلاعات و اسناد که در جریان رسیدگی به پرونده قضایی موردنیاز مراجع قضایی می‌باشد که صرفاً از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات و به یکی از روش‌های زیر انجام می‌شود:

الف ـ استعلام الکترونیکی برخط: انجام استعلام به شیوه الکترونیکی برای کشف حقیقت یا دریافت اطلاعات به گونه‌ای که مجموعه اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ، مشخص، از پیش تعیین‌شده و ثابت باشد. پاسخ این استعلام‌ها در لحظه یا ظرف مدت معین و از پیش تعیین‌شده، توسط دستگاه استعلام شونده ارائه می‌شود.

ب ـ استعلام الکترونیکی مکاتبه‌ای: انجام استعلام از طریق مکاتبه الکترونیک برای کشف حقیقت و دریافت اطلاعات به گونه‌ای که اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ دارای محتوای باز بوده و از پیش تعیین‌شده نباشد.

ماده ۲ ـ قوه قضاییه مکلف است درگاه را بر بستر شبکه ملی عدالت با ضریب امنیتی مطمئن به گونه‌ای طراحی و ایجاد نماید که برای مراجع قضایی از جمله دادگستری کل استان‌ها، شهرستان‌ها، حوزه‌های قضایی بخش، ستاد و سازمان‌های وابسته امکان استعلام الکترونیکی از دستگاه اجرایی و دریافت پاسخ فراهم باشد.

ماده ۳ ـ به منظور پاسخگویی به استعلام‌های مراجع قضایی، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با به‌کارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه‌های الکترونیک خود را به نحوی ایجاد و یا بروز رسانی کنند که هرگونه تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی استعلام‌های مراجع قضایی ذی‌صلاح توسط دستگاه اجرایی صرفاً از طریق درگاه قابل انجام باشد.

ماده ۴ ـ استعلامات مراجع قضایی از دستگاه‌های اجرایی باید به صورت الکترونیکی برخط پاسخ داده شود. در صورتی که امکان پاسخ به صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در مهلت تعیین‌شده توسط مراجع قضایی نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمایند و چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود.

تبصره ـ در صورت بروز اختلال ارتباطاتی بین درگاه و سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، استعلام و پاسخ آن به صورت غیرالکترونیکی انجام می‌شود.

ماده ۵ ـ پاسخ دستگاه اجرایی باید کامل و متضمن آخرین اطلاعات در خصوص موضوع استعلام باشد، به نحوی که مراجع قضایی نیاز به استعلام مجدد نداشته باشند.

ماده ۶ ـ مراجع قضایی موظف‌اند استعلام را از دستگاه مسئول مستقیم به عمل آورند و در صورتی که استعلام مذکور نیازمند تحصیل اطلاعات از واحدهای تابعه باشد دستگاه اجرایی موظف است با تحصیل آن اطلاعات به مرجع قضایی پاسخ دهد.

ماده ۷ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور هزینه‌های مربوط به طراحی، اجرا و توسعه درگاه را در بودجه سنواتی قوه قضاییه پیش‌بینی می‌کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۱۹۳/ت۵۷۵۸۷ هـ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21975-04/06/1399

شماره ۵۹۳۶۱/ت۵۷۹۴۸ هـ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۲۶ به پیشنهاد شماره 2/71881 مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الف ـ تصویب‌نامه شماره ۶۱۹۳/ت۵۷۵۸۷ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در بند (۱)، عبارت “بیست میلیون (20000000) ریال” به عبارت “پنجاه میلیون (50000000) ریال” اصلاح می‌شود.

۲ ـ در بند (۲)، بعد از عبارت “فقط یک بار”، عبارت “در سقف سرمایه‌گذاری موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه” اضافه می‌شود.

۳ ـ بند (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“۳ ـ پنج درصد از مبلغ پذیره‌نویسی به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در همان صندوق تخصیص خواهد یافت و جزء دارایی‌های صندوق محاسبه می‌شود.”

۴ ـ در بند (۴) عبارت “با استفاده از روش ثبت سفارش عرضه خواهد شد.” به عبارت “در هر جزء با تصویب هیئت واگذاری و از طریق سایر روش‌ها از جمله پذیره‌نویسی در قالب صندوق سرمایه‌گذاری جدید، به فروش خواهد رسید.” اصلاح می‌شود.

ب ـ در تبصره (۲) ماده (۷) اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۲۶۳/ت۵۷۵۸۸ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱، عبارت “پنج واحد درصد از تخفیف اعلام‌شده توسط هیئت‌وزیران برای انتقال سهام موضوع واگذاری به صندوق به عنوان منابع بازارگردانی این صندوق تخصیص می‌یابد.” به عبارت “پنج درصد از مبلغ پذیره‌نویسی به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در همان صندوق تخصیص خواهد یافت و جزء دارایی‌های صندوق محاسبه می‌شود.” اصلاح می‌شود.

پ ـ این تصویب‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21975-04/06/1399

شماره ۶۰۴۸۲/ت۵۷۶۷۵ هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۱

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۲۶ به پیشنهاد شماره 13/12/01/1/690 مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره ماده (۵) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی موضوع تصویب‌نامه‌ شماره ۲۰۸۷۳/ت۲۹۱۶۹ هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ـ صاحب پلاک فک شده یا نماینده قانونی وی در صورت خرید خودرو بعد از فک پلاک، باید برای دریافت مجوز نصب پلاک جدید بر روی وسیله نقلیه خریداری‌شده به واحد شماره‌گذاری یا مراکز مجاز مراجعه نماید. راهنمایی و رانندگی پلاک‌های فک شده را حداکثر تا یک ‌سال نگهداری و در صورت عدم مراجعه صاحب قبلی، با حفظ کلیه سوابق پلاک و مالک قبلی خودرو در سامانه‌های شماره‌گذاری، پلاک‌های مذکور را به افراد متقاضی جدید اختصاص خواهد داد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه سوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/21 لغایت 1402/04/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   آیین‌نامه تـسهیلات صندوق تعاون…

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…
keyboard_arrow_up